Институт за јавно здравство Републике Српске


ЈЗУ Институт за јавно здравство основан је 1929. године и данас представља здравствену установу чији је обим рада и дјелатности прописан Законом о здравственој заштити.

Осим тога што Институт обавља функцију централе те носиоца заједничких активности Института за јавно здравство, Институт Бања Лука врши и све активности регионалног центра.

Унутрашња организација Института уређује се у складу са дјелокругом рада Института у циљу обезбјеђења благовременог, квалитетног и рационалног обављања дјелатности Института, те ефикасног руковођења организационим јединицама Института.

Унутрашња организација Института састоји се из сљедећих организационих јединица:
 • Управа,
 • Служба за опште и правне послове,
 • Служба за економско-финансијске послове,
 • Служба за епидемиологију,
 • Служба за микробиологију,
 • Служба за хигијену,
 • Служба за санитарну хемију,
 • Служба за социјалну медицину, организацију  и економику здравства,
 • Центар за заштиту од зрачења,
 • Центар за здравствени менаџмент

Такође, унутрашњу организацију Института чини и пет регионалних центара:

 • регионални центар Добој
 • регионални центар Зворник
 • регионални центар Фоча
 • регионални центар Источно Сарајево
 • регионални центар ТребињеБрој отварања: 287730
Датум објаве: 22.04.2016.