Српски (ћир) | Srpski (lat) | English
logo

Republika Srpska
Javna zdravstvena ustanova
Institut za javno zdravstvo

Republic of Srpska, Public Health Institute

ISO_9001_YUQS     ISO_9001_IQNET
Početna | Vijesti | Aktuelnosti | Regionalne jedinice | Djelatnost | Publikacije | HIV RIC | Aplikacije | Kontakt | Linkovi

ARHIVA VIJESTI


Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2014/15 u Republici Srpskoj, 02.04.2014.

U 13. nedjelji 2014. godine prijavljeno je ukupno 1848 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 484. U bolnicama Republike Srpske prijavljen su 1 slučaj teške respiratorne infekcije, koji je zahtijevao hospitalizaciju.

Intenzitet aktivnosti influence u većini zemalja Evrope je i dalje na niskom nivou i broj prijavljenih oboljelih od ARI i ILI infekcija je došao do predsezonskog nivoa. Procenat pozitivnih uzoraka je u kontinuiranom padu pa se zaključuje da je vrh sezone influence već prošao. Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC), a koji se prikupljaju kroz EuroFlu bazu iz zemalja evropskog regiona SZO, u nedjelji 13/2014 ukupno je prikupljeno i testirano 13193 uzorka od kojih je 2398 (18%) bilo pozitivno na sljedeće tipove virusa influence: 2212 (92%) influenca A i 186 (8%) influenca B. Ukupno je subtipizovano 1342 uzoraka pozitivih na virus A, od kojih je 594 (44%) A(H1N1) i 748 (56%) A(H3N2). Geografska rasprostranjenost virusa influence A je takva da je A(H1N1) uglavnom dominantan u sjevernim zemljama Evrope, dok je A(H3N2) najzastupljeniji u istočnoj Evropi, Irskoj, Njemačkoj, Luksemburgu i Španiji. Zastupljenost virusa B influence je i dalje značajno niža u odnosu na prethodnu sezonu.

Broj prijavljenih teških respiratornih infekcija (SARI) je relativno nizak u svim zemljama Evrope, poredeći sa prethodnim sezonama.

Ono što je veoma važno je to da virusi, koji su ove sezone u cirkulaciji, su dobre podudarnosti sa komponentama sojeva sadržanih u ovogodišnjoj vakcini protiv gripa tako da sve osobe koje su sa na vrijeme vakcinisale mogu očekivati visok stepen zaštite od ovih virusa.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

13.nedjelja (24.03. - 30.03.2014.g.)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2013/14

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

491

539

284

363

171

1848

36252

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

129

120

96

99

40

484

9507

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

1

0

0

0

0

1

116grafikon_gripaMr sc. med. dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2014/15 u Republici Srpskoj, 27.03.2014.

U 12. nedjelji 2014. godine prijavljeno je ukupno 1720 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 419. U bolnicama Republike Srpske prijavljena su 3 slučaja teške respiratorne infekcije, koja su zahtijevala hospitalizaciju.

Intenzitet aktivnosti influence u većini zemalja Evrope je i dalje na niskom nivou i zadržava trend opadanja. Procenat pozitivnih uzoraka je u kontinuiranom padu, pa se zaključuje da je vrh sezone influence već prošao i dostupni podaci su slični sa prethodnom nedjeljom. Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC), a koji se prikupljaju kroz EuroFlu bazu iz zemalja evropskog regiona SZO, u nedjelji 12/2014 ukupno je prikupljeno i testirano 13561 uzorak od kojih je 2784 (20,5%) bilo pozitivno na sljedeće tipove virusa influence: 2602 (93%) influenca A i 182 (7%) influenca B. Ukupno je subtipizovano 1505 uzoraka pozitivih na virus A, od kojih je 722 (48%) A(H1N1) i 783 (52%) A(H3N2). Geografska rasprostranjenost virusa influence A je takva da je A(H1N1) uglavnom dominantan u sjevernim zemljama Evrope, dok je A(H3N2) najzastupljeniji u istočnoj Evropi, Irskoj, Njemačkoj, Luksemburgu i Španiji. Zastupljenost virusa B influence je i dalje značajno niža u odnosu na prethodnu sezonu.

Broj prijavljenih teških respiratornih infekcija (SARI) je relativno nizak u svim zemljama Evrope, poredeći sa prethodnim sezonama.

Aktivnosti gripe je najniža u zemljama zapadne i južne Evrope, dok je u zemljama istočne Evrope na srednjem nivou jer je sezona cirkulacije virusa u ovom području kasnije i počela. Broj prijavljenih teških respiratornih infekcija (SARI) je i dalje relativno nizak u svim zemljama Evrope, poredeći sa prethodnim sezonama.

Ono što je veoma važno je to da virusi, koji su ove sezone u cirkulaciji, su dobre podudarnosti sa komponentama sojeva sadržanih u ovogodišnjoj vakcini protiv gripa tako da sve osobe koje su sa na vrijeme vakcinisale mogu očekivati visok stepen zaštite od ovih virusa.

U IZJZ RS je završena vakcinacija protiv gripe. Ukupno je vakcinisano 1500 osoba koje su se vakcinisale prema vlastitom izboru.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

12.nedjelja (11.03. - 23.03.2014.g.)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2013/14

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

438

514

269

349

150

1720

34404

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

138

125

47

77

23

419

9023

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

2

0

1

0

0

3

115grafikon_gripaMr sc. med. dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2014/15 u Republici Srpskoj, 21.03.2014.

U 11. nedjelji 2014. godine prijavljeno je ukupno 1498 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 304. U bolnicama Republike Srpske prijavljena su 2 slučaja teške respiratorne infekcije, koja su zahtijevala hospitalizaciju.

Intenzitet aktivnosti influence u većini zemalja Evrope je na niskom nivou i zadržava trend opadanja. Procenat pozitivnih uzoraka je u kontinuiranom padu, pa se zaključuje da je vrh sezone influence već prošao. Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC), a koji se prikupljaju kroz EuroFlu bazu iz zemalja evropskog regiona SZO, u nedjelji 11/2014 ukupno je prikupljeno i testirano 13443 uzoraka od kojih je 2693 (20%) bilo pozitivno na sljedeće tipove virusa influence: 2555 (95%) influenca A i 138 (5%) influenca B. Ukupno je subtipizovano 1579 uzoraka pozitivih na virus A, od kojih je 843 (53%) A(H1N1) i 736 (47%) A(H3N2). Interesantno je to da je zastupljenost virusa B influence značajno niža u odnosu na prethodnu sezonu, kada je i u ovoj nedjelji sezone 2012/13 od svih pozitivnih uzoraka čak 40% otpadalo na influencu B. Jedino je Turska prijavila influencu B kao dominantan soj mada raspolažu sa malim brojem pozitivnih uzoraka.

Broj prijavljenih teških respiratornih infekcija (SARI) je i dalje relativno nizak u svim zemljama Evrope, poredeći sa prethodnim sezonama.

Aktivnosti gripe je najniža u zemljama zapadne i južne Evrope, dok je u zemljama istočne Evrope na srednjem nivou jer je sezona cirkulacije virusa u ovom području kasnije i počela. Broj prijavljenih teških respiratornih infekcija (SARI) je i dalje relativno nizak u svim zemljama Evrope, poredeći sa prethodnim sezonama.

Ono što je veoma važno je to da virusi, koji su ove sezone u cirkulaciji, su dobre podudarnosti sa komponentama sojeva sadržanih u ovogodišnjoj vakcini protiv gripa tako da sve osobe koje su sa na vrijeme vakcinisale mogu očekivati visok stepen zaštite od ovih virusa.

U IZJZ RS je završena vakcinacija protiv gripe. Ukupno je vakcinisano 1500 osoba koje su se vakcinisale prema vlastitom izboru.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

11.nedjelja (10.03. - 16.03.2014.g.)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2013/14

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

325

494

257

299

123

1498

32684

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

82

83

46

66

27

304

8604

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

2

0

0

0

0

2

112grafikon_gripaMr sc. med. dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2014/15 u Republici Srpskoj, 11.03.2014.

U 10. nedjelji 2014. godine prijavljeno je ukupno 1475 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 341. U bolnicama Republike Srpske prijavljeno je 13 slučajeva teške respiratorne infekcije, koja su zahtijevala hospitalizaciju.

Intenzitet aktivnosti influence u većini zemalja Evrope je na srednjem ili niskom nivou. Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC), a koji se prikupljaju kroz EuroFlu bazu iz zemalja evropskog regiona SZO, u nedjelji 10/2014 ukupno je prikupljeno i testirano 14459 uzoraka od kojih je 3161 (22%) bilo pozitivno na sljedeće tipove virusa influence: 3018 (95%) influenca A i 143 (5%) influenca B. Ukupno je subtipizovano 1869 uzoraka pozitivih na virus A, od kojih je 1102 (59%) A(H1N1) i 767 (41%) A(H3N2) što je gotovo identična slika sa prethodnom nedjeljom. Interesantno je to da je zastupljenost virusa B influence značajno niža u odnosu na prethodnu sezonu, kada je u ovoj nedjelji sezone 2012/13 od svih pozitivnih uzoraka čak 40% otpadalo na influencu B.

Intenzitet aktivnosti influence u većini zemalja Evrope je na srednjem ili niskom nivou. Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC), a koji se prikupljaju kroz EuroFlu bazu iz zemalja evropskog regiona SZO, u nedjelji 10/2014 ukupno je prikupljeno i testirano 14459 uzoraka od kojih je 3161 (22%) bilo pozitivno na sljedeće tipove virusa influence: 3018 (95%) influenca A i 143 (5%) influenca B. Ukupno je subtipizovano 1869 uzoraka pozitivih na virus A, od kojih je 1102 (59%) A(H1N1) i 767 (41%) A(H3N2) što je gotovo identična slika sa prethodnom nedjeljom. Interesantno je to da je zastupljenost virusa B influence značajno niža u odnosu na prethodnu sezonu, kada je u ovoj nedjelji sezone 2012/13 od svih pozitivnih uzoraka čak 40% otpadalo na influencu B.

Aktivnosti gripe je najniža u zemljama zapadne i južne Evrope, dok je u zemljama istočne Evrope na srednjem nivou jer je sezona cirkulacije virusa u ovom području kasnije i počela. Broj prijavljenih teških respiratornih infekcija (SARI) je i dalje relativno nizak u svim zemljama Evrope, poredeći sa prethodnim sezonama.

Ono što je veoma važno je to da virusi, koji su ove sezone u cirkulaciji, su dobre podudarnosti sa komponentama sojeva sadržanih u ovogodišnjoj vakcini protiv gripa tako da sve osobe koje su sa na vrijeme vakcinisale mogu očekivati visok stepen zaštite od ovih virusa.

U IZJZ RS je završena vakcinacija protiv gripe. Ukupno je vakcinisano 1500 osoba koje su se vakcinisale prema vlastitom izboru.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

10.nedjelja (03.03. - 09.03.2014.g.)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2013/14

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

378

424

241

319

113

1475

31186

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

150

99

23

52

17

341

8300

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

3

4

1

3

2

13

110Mr sc. med. dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2014/15 u Republici Srpskoj, 11.03.2014.

U 9. nedjelji 2014. godine prijavljeno je ukupno 1475 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 341. U bolnicama Republike Srpske prijavljeno je 13 slučajeva teške respiratorne infekcije, koja su zahtijevala hospitalizaciju.

Intenzitet aktivnosti influence u većini zemalja Evrope je na srednjem ili niskom nivou. Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC), a koji se prikupljaju kroz EuroFlu bazu iz zemalja evropskog regiona SZO, u nedjelji 10/2014 ukupno je prikupljeno i testirano 14459 uzoraka od kojih je 3161 (22%) bilo pozitivno na sljedeće tipove virusa influence: 3018 (95%) influenca A i 143 (5%) influenca B. Ukupno je subtipizovano 1869 uzoraka pozitivih na virus A, od kojih je 1102 (59%) A(H1N1) i 767 (41%) A(H3N2) što je gotovo identična slika sa prethodnom nedjeljom. Interesantno je to da je zastupljenost virusa B influence značajno niža u odnosu na prethodnu sezonu, kada je u ovoj nedjelji sezone 2012/13 od svih pozitivnih uzoraka čak 40% otpadalo na influencu B.

Intenzitet aktivnosti influence u većini zemalja Evrope je na srednjem ili niskom nivou. Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC), a koji se prikupljaju kroz EuroFlu bazu iz zemalja evropskog regiona SZO, u nedjelji 10/2014 ukupno je prikupljeno i testirano 14459 uzoraka od kojih je 3161 (22%) bilo pozitivno na sljedeće tipove virusa influence: 3018 (95%) influenca A i 143 (5%) influenca B. Ukupno je subtipizovano 1869 uzoraka pozitivih na virus A, od kojih je 1102 (59%) A(H1N1) i 767 (41%) A(H3N2) što je gotovo identična slika sa prethodnom nedjeljom. Interesantno je to da je zastupljenost virusa B influence značajno niža u odnosu na prethodnu sezonu, kada je u ovoj nedjelji sezone 2012/13 od svih pozitivnih uzoraka čak 40% otpadalo na influencu B.

Aktivnosti gripe je najniža u zemljama zapadne i južne Evrope, dok je u zemljama istočne Evrope na srednjem nivou jer je sezona cirkulacije virusa u ovom području kasnije i počela. Broj prijavljenih teških respiratornih infekcija (SARI) je i dalje relativno nizak u svim zemljama Evrope, poredeći sa prethodnim sezonama.

Ono što je veoma važno je to da virusi, koji su ove sezone u cirkulaciji, su dobre podudarnosti sa komponentama sojeva sadržanih u ovogodišnjoj vakcini protiv gripa tako da sve osobe koje su sa na vrijeme vakcinisale mogu očekivati visok stepen zaštite od ovih virusa.

U IZJZ RS je završena vakcinacija protiv gripe. Ukupno je vakcinisano 1500 osoba koje su se vakcinisale prema vlastitom izboru.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

9.nedjelja (24.02. - 02.03.2014.g.)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2013/14

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

320

374

242

275

125

1336

29711

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

76

87

56

60

21

300

7959

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

2

0

1

0

2

5

97Mr sc. med. dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2014/15 u Republici Srpskoj,27.02.2014.

U 8. nedjelji 2014. godine prijavljeno je ukupno 1857 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 422. U bolnicama Republike Srpske prijavljena su 3 slučaja teške respiratorne infekcije, koja su zahtijevala hospitalizaciju.

Intenzitet aktivnosti influence u većini zemalja Evrope je na niskom nivou. Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC), a koji se prikupljaju kroz EuroFlu bazu iz zemalja evropskog regiona SZO, u nedjelji 8/2014 ukupno je prikupljeno i testirano 14357 uzoraka od kojih je 3029 (21%) bilo pozitivno na sljedeće tipove virusa influence: 2904 (96%) influenca A i 125 (4%) influenca B. Ukupno je subtipizovano 1851 uzorak pozitivan na virus A, od kojih je 1106 (60%) A(H1N1) i 745 (40%) A(H3N2). U odnosu na prethodnu nedjelju, uočava se porast pozitivnih uzoraka na virus A(H3N2) koji je i dominantan u većem broju zemalja.

Broj prijavljenih teških respiratornih infekcija (SARI) je još uvijek relativno nizak u svim zemljama Evrope, poredeći sa prethodnim sezonama.

Ono što je veoma važno je to da virusi, koji su ove sezone u cirkulaciji, su dobre podudarnosti sa komponentama sojeva sadržanih u ovogodišnjoj vakcini protiv gripa tako da sve osobe koje su sa na vrijeme vakcinisale mogu očekivati visok stepen zaštite od ovih virusa.

U IZJZ RS je završena vakcinacija protiv gripe. Ukupno je vakcinisano 1500 osoba koje su se vakcinisale prema vlastitom izboru.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

7.nedjelja (10.02. - 16.02.2014.g.)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2013/14

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

511

588

268

331

159

1857

28375

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

152

137

40

71

22

422

7659

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

1

1

1

0

0

3

92Mr sc. med. dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2014/15 u Republici Srpskoj, 19.02.2014.

U 7. nedjelji 2014. godine prijavljeno je ukupno 1791 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 437. U bolnicama Republike Srpske prijavljeno je 6 slučajeva teške respiratorne infekcije, koja su zahtijevala hospitalizaciju.

Intenzitet aktivnosti influence u većini zemalja Evrope je na niskom nivou. Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC), a koji se prikupljaju kroz EuroFlu bazu iz zemalja evropskog regiona SZO, u nedjelji 7/2014 ukupno je prikupljeno i testirano 12748 uzoraka od kojih je 2636 (21%) bilo pozitivno na sljedeće tipove virusa influence: 2551 (97%) influenca A i 85 (3%) influenca B. Ukupno je subtipizovano 1538 uzorka pozitivna na virus A, od kojih je 1047 (68%) A(H1N1) i 491 (32%) A(H3N2). Više od polovine prijavljenih pozitivnih slučajeva influence dolazi iz Francuske, Španije, Portugala, Finske, Belgije, Grčke, dok su neke zemlje već počele da prijavljuju opadajući trend intenziteta influence.

Broj prijavljenih teških respiratornih infekcija (SARI) je još uvijek relativno nizak u svim zemljama Evrope.

Ono što je veoma važno je to da virusi koji su ove sezone u cirkulaciji su dobre podudarnosti sa komponentama sojeva sadržanih u ovogodišnjoj vakcini protiv gripa.

U IZJZ RS je završena vakcinacija protiv gripe. Ukupno je vakcinisano 1500 osoba koje su se vakcinisale prema vlastitom izboru.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

7.nedjelja (10.02. - 16.02.2014.g.)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2013/14

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

465

572

256

347

151

1791

26518

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

151

118

62

75

31

437

7237

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

3

0

0

0

3

6

89Mr sc. med. dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2014/15 u Republici Srpskoj, 11.02.2014.

U 6. nedjelji 2014. godine prijavljeno je ukupno 1730 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 332. U bolnicama Republike Srpske prijavljena su 3 slučaja teške respiratorne infekcije, koji su zahtijevali hospitalizaciju.

Intenzitet aktivnosti influence u većini zemalja Evrope je na niskom nivou. Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC), a koji se prikupljaju kroz EuroFlu bazu iz zemalja evropskog regiona SZO, u nedjelji 5/2014 ukupno je prikupljeno i testirano 12647 uzoraka od kojih je 2282 (18%) bilo pozitivno na sljedeće tipove virusa influence: 2194 (96%) influenca A i 88 (4%) influenca B. Ukupno je subtipizovano 1403 uzorka pozitivna na virus A, od kojih je 909 (65%) A(H1N1) i 494 (35%) A(H3N2). Više od polovine prijavljenih pozitivnih slučajeva influence dolazi iz Francuske, Španije, Portugala, Norveške i Švedske.

Broj prijavljenih teških respiratornih infekcija (SARI) je još uvijek relativno nizak u svim zemljama Evrope.

Ono što je veoma važno je to da virusi koji su ove sezone u cirkulaciji su dobre podudarnosti sa komponentama sojeva sadržanih u ovogodišnjoj vakcini protiv gripa.

U IZJZ RS je završena vakcinacija protiv gripe. Ukupno je vakcinisano 1500 osoba koje su se vakcinisale prema vlastitom izboru.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

6. nedjelja (03.02. - 09.02.2014.g.)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2013/14

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

443

545

256

341

145

1730

24727

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

130

100

37

47

18

332

6800

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

0

1

0

0

2

3

83Mr sc. med. dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2014/15 u Republici Srpskoj, 04.02.2014.

U 5. nedjelji 2014. godine prijavljeno je ukupno 1385 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 676. U bolnicama Republike Srpske prijavljen je 1 slučaj teške respiratorne infekcije, koji je zahtijevao hospitalizaciju. Institutu za javno zdravstvo RS upućeno je 9 uzoraka uzetih od pacijenata oboljelih od ovih respiratornih zaraznih bolesti, testirani su na influencu i svi su negativni.

Intenzitet aktivnosti influence u većini zemalja Evrope je na niskom nivou. Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC), a koji se prikupljaju kroz EuroFlu bazu iz zemalja evropskog regiona SZO, u nedjelji 3/2014 ukupno je prikupljeno i testirano 10749 uzoraka od kojih je 1568 (15%) bilo pozitivno na sljedeće tipove virusa influence: 1513 (96%) influenca A i 55 (4%) influenca B. Ukupno je subtipizovano 1060 uzoraka pozitivnih na virus A, od kojih je 638 (60%) A(H1N1) i 422 (40%) A(H3N2). Najveći prijavljeni broj pozitivnih slučajeva influence je u Španiji i Francuskoj.

Broj prijavljenih teških respiratornih infekcija (SARI) je još uvijek niska u svim zemljama Evrope.

Virusi koji su ove sezone u cirkulaciji su dobre podudarnosti sa komponentama sojeva sadržanih u ovogodišnjoj vakcini protiv gripa.

U IZJZ RS je završena vakcinacija protiv gripe. Ukupno je vakcinisano 1500 osoba koje su se vakcinisale prema vlastitom izboru.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

5. nedjelja (27.01. - 02.02.2014.g.)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2013/14

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

354

365

224

306

136

1385

22997

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

232

184

87

111

62

676

6468

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

0

0

0

1

0

1

80Mr sc. med. dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2014/15 u Republici Srpskoj, 29.01.2014.

U 4. nedjelji 2014. godine prijavljeno je ukupno 1973 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 403. U bolnicama Republike Srpske prijavljeno je 7 slučajeva teške respiratorne infekcije, koja su zahtijevala hospitalizaciju. Jedan uzorak je testiran pozitivan na virus influence A, a podtip je H1N1. U pitanju je SARI slučaj koji je nakon kraće hospitalizacije otpušten kompletno oporavljen.

Intenzitet aktivnosti influence u većini zemalja Evrope je na niskom nivou. Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC), a koji se prikupljaju kroz EuroFlu bazu iz zemalja evropskog regiona SZO, u nedjelji 3/2014 ukupno je prikupljeno i testirano 10447 uzoraka od kojih je 1628 (16%) bilo pozitivno na sljedeće tipove virusa influence: 1573 (97%) influenca A i 55 (3%) influenca B. Ukupno je subtipizovano 987 uzoraka pozitivan na virus A, od kojih je 608 (62%) je A(H1N1) i 370 (38%) A(H3N2). Broj prijavljenih teških respiratornih infekcija (SARI) je još uvijek izuzetno niska u svim zemljama Evrope.

Virusi koji su ove sezone u cirkulaciji su dobre podudarnosti sa komponentama sojeva sadržanih u ovogodišnjoj vakcini protiv gripa.

U IZJZ RS je završena vakcinacija protiv gripe. Ukupno je vakcinisano 1500 osoba koje su se vakcinisale prema vlastitom izboru.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

4.nedjelja (20.01. - 26.01.2014.g.)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2013/14

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

667

656

180

318

152

1973

21612

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

202

122

25

34

20

403

5792

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

2

0

2

3

0

7

79Mr sc. med. dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2014/15 u Republici Srpskoj, 22.01.2014.

U 3. nedjelji 2014. godine prijavljeno je ukupno 1205 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 639. U bolnicama Republike Srpske prijavljena su 2 slučaja teške respiratorne infekcije, koja su zahtijevala hospitalizaciju.

Intenzitet aktivnosti influence u većini zemalja Evrope je na niskom nivou. Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC), a koji se prikupljaju kroz EuroFlu bazu iz zemalja evropskog regiona SZO, u nedjelji 1/20142014 ukupno je prikupljeno i testirano 7648 uzoraka od kojih je 999 (13,1%) bilo pozitivno na sljedeće tipove virusa influence: 953 (95%) influenca A i 46 (5%) influenca B. Ukupno je subtipizovano 641 uzorak pozitivan na virus A, od kojih je 291 (45%) je A(H1N1) i 350 (55%) A(H3N2). Broj prijavljenih teških respiratornih infekcija (SARI) je još uvijek izuzetno niska.

Virusi koji su ove sezone u cirkulaciji su dobre podudarnosti sa komponentama sojeva sadržanih u ovogodišnjoj vakcini protiv gripa.

U IZJZ RS je završena vakcinacija protiv gripe. Ukupno je vakcinisano 1500 osoba koje su se vakcinisale prema vlastitom izboru.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

3. nedjelja

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2013/14

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

467

292

140

205

101

1205

19639

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

261

168

61

113

63

639

5389

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

0

0

0

2

0

2

72Dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2014/15 u Republici Srpskoj, 15.01.2014.

U 2. nedjelji 2014. godine prijavljeno je ukupno 1473 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 273. U bolnicama Republike Srpske prijavljeno je 8 slučaja teške respiratorne infekcije, koji su zahtijevali hospitalizaciju.

Intenzitet aktivnosti influence u većini zemalja Evrope je na niskom nivou. Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC), a koji se prikupljaju kroz EuroFlu bazu iz zemalja evropskog regiona SZO, u nedjelji 1/20142014 ukupno je prikupljeno i testirano 5899 uzoraka od kojih je 615 (10.4%) bilo pozitivno na sljedeće tipove virusa influence: 574 (93%) influenca A i 41 (7%) influenca B. Od ukupno 352 uzorka pozitivna na virus A, 165 (47%) je A(H1N1) i 187 (53%) A(H3N2). Virusi koji su ove sezone u cirkulaciji su dobre podudarnosti sa komponentama sojeva sadržanih u ovogodišnjoj vakcini protiv gripa.

U IZJZ RS je završena vakcinacija protiv gripe. Ukupno je vakcinisano 1500 osoba koje su se vakcinisale prema vlastitom izboru.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

2. nedjelja (06.01.- 12.01.2014. g.)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2013/14

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

391

418

224

292

148

1473

18434

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

112

66

30

49

16

273

4750

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

0

0

0

4

4

8

70Dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2014/15 u Republici Srpskoj, 15.01.2014.

U 1. nedjelji 2014. godine prijavljeno je ukupno 333 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 35. U bolnicama Republike Srpske prijavljen je 1 slučaj teške respiratorne infekcije, koji je zahtijevao hospitalizaciju. Ovako nizak broj prijavljenih oboljelih je iz razloga što je u prošloj nedjelji bio veliki broj neradnih dana zbog čega ustanove nisu stigle dobiti prijave iz svih ambulanti na teritoriji koju pokrivaju.

Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC), većina zemalja je prijavila nizak intenzitet aktivnosti gripe.

U IZJZ RS je završena vakcinacija protiv gripe. Ukupno je vakcinisano 1500 osoba koje su se vakcinisale prema vlastitom izboru.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

1. (30.12.-05.01.2014.g.)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2013/14

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

48

136

46

82

21

333

16961

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

3

7

4

16

5

35

4477

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

0

0

0

1

0

1

62Dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2013/14 u Republici Srpskoj, 31.12.2013.

U 52. nedjelji 2013. godine prijavljeno je ukupno 1430 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 303. U bolnicama Republike Srpske prijavljeno je 1 slučaj teške respiratorne infekcije, koji je zahtijevao hospitalizaciju.

Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC), većina zemalja je prijavila nizak intenzitet aktivnosti gripe.

U IZJZ RS je završena vakcinacija protiv gripe. Ukupno je vakcinisano 1500 osoba koje su se vakcinisale prema vlastitom izboru.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

52. (23.- 29.12.2013.g.)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2012/13

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

429

476

195

222

108

1430

16628

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

136

90

23

42

12

303

4442

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

1

0

0

0

0

1

61Dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2013/14 u Republici Srpskoj, 31.12.2013.

U 51. nedjelji 2013. godine prijavljeno je ukupno 1260 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 308. U bolnicama Republike Srpske prijavljeno je 1 slučaj teške respiratorne infekcije, koji je zahtijevao hospitalizaciju.

Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC) za 49. nedjelju, većina zemalja je prijavila nizak intenzitet aktivnosti gripe.

U IZJZ RS je završena vakcinacija protiv gripe. Ukupno je vakcinisano 1500 osoba koje su se vakcinisale prema vlastitom izboru.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

51. (16.- 22.12.2013.g.)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2012/13

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

402

412

153

203

90

1260

15198

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

123

99

23

40

23

308

4139

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

0

0

0

1

0

1

60Dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2013/14 u Republici Srpskoj, 16.12.2013.

U 50. nedjelji 2013. godine prijavljeno je ukupno 1390 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 302. U bolnicama Republike Srpske prijavljeno je 11 slučajeva teške respiratorne infekcije, koji su zahtijevali hospitalizaciju.

Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC) za 49. nedjelju, većina zemalja je prijavila nizak intenzitet aktivnosti gripe. U Evropi, dosad je ukupno testirano 428 uzoraka od kojih je 3% tipizovano kao A.

U IZJZ RS je završena vakcinacija protiv gripe. Ukupno je vakcinisano 1500 osoba koje su se vakcinisale prema vlastitom izboru.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

50. (09.- 15.12.2013.g.)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2012/13

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

355

437

189

268

141

1390

13938

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

128

103

19

33

19

302

3831

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

1

4

1

2

3

11

59Dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2013/14 u Republici Srpskoj, 11.12.2013.

U 49. nedjelji 2013. godine prijavljeno je ukupno 1637 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 489. U bolnicama Republike Srpske prijavljeno je 5 slučajeva teške respiratorne infekcije, koji su zahtijevali hospitalizaciju.

PPrema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC) za 48. nedjelju, većina zemalja je prijavila nizak intenzitet aktivnosti gripe. U Evropi, dosad je ukupno testirano 393 uzoraka od kojih je 11 tipizovano kao A, a 1 uzorak je bio pozitivan na virus influence B.

U IZJZ RS je završena vakcinacija protiv gripe. Ukupno je vakcinisano 1500 osoba koje su se vakcinisale prema vlastitom izboru.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

49. (02.- 08.12.2013.g.)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2012/13

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

483

483

236

317

118

1637

12548

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

206

132

59

63

29

489

3529

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

0

1

0

2

2

5

48Dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2013/14 u Republici Srpskoj, 27.11.2013.

U 47. nedjelji 2013. godine prijavljeno je ukupno 1362 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 408. U bolnicama Republike Srpske prijavljeno je 5 slučajeva teške respiratorne infekcije, koji su zahtijevali hospitalizaciju.

Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC) za 47. nedjelju, većina zemalja je prijavila nizak intenzitet aktivnosti gripe. U zemljama Evrope, Dosad je ukupno testirano 215 uzoraka od kojih je 175 tipizovano kao A (H1 - 54, H3 - 39), a 40 uzoraka je bilo pozitivno na virus influence B.

U IZJZ RS je završena vakcinacija protiv gripe. Ukupno je vakcinisano 1500 osoba koje su se vakcinisale prema vlastitom izboru.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

47. (18.-24.11.2013.)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2012/13

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

370

430

197

258

107

1362

9355

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

167

121

42

53

25

408

2667

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

1

1

0

1

2

5

42Dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2013/14 u Republici Srpskoj, 25.11.2013.

U 46. nedjelji 2013. godine prijavljeno je ukupno 1232 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 446. U bolnicama Republike Srpske prijavljeno je 6 slučajeva teške respiratorne infekcije, koji su zahtijevali hospitalizaciju.

Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC) za 46. nedjelju, većina zemalja je prijavila nizak intenzitet aktivnosti gripe.

U IZJZ RS je završena vakcinacija protiv gripe. Ukupno je vakcinisano 1500 osoba koje su se vakcinisale prema vlastitom izboru.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

46. (11.-17.11.2013.g.)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2012/13

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

285

332

210

283

122

1232

7993

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

192

132

45

58

19

446

2259

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

1

0

0

2

3

6

37Dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2013/14 u Republici Srpskoj, 15.11.2013.

U 45. nedjelji 2013. godine prijavljeno je ukupno 1553 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 386. U bolnicama Republike Srpske prijavljeno je 6 slučajeva teške respiratorne infekcije, koji su zahtijevali hospitalizaciju.

Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC) za 45. nedjelju, većina zemalja je prijavila nizak intenzitet aktivnosti gripe.

Pred nama je period najznačajnije mjere prevencije gripe, a to je vakcinacija. Zainteresovani se mogu vakcinisati svaki radni dan od 8-14 časova, a cijena vakcine je 15 KM. Vakcinacija se preporučuje svim osobama i djeci starijoj od 6 mjeseci, a posebno hroničnim bolesnicima, osobama starijim od 65 godina, djeci, zdravstvenim radnicima i zaposlenim u sektorima i službama od javnog značaja (policija, prosvjeta, komunalna preduzeća itd). Osobe sa bilo kojom aktivnom infekcijom i povišenom temperaturom treba da sačekaju sa vakcinacijom do ozdravljenja.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

45. (04.-10.11.2013.g.)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2012/13

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

390

499

246

296

122

1553

6761

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

153

118

38

52

25

386

1813

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

1

0

0

3

2

6

31Dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2013/14 u Republici Srpskoj, 08.11.2013.

U 44. nedjelji 2013. godine prijavljeno je ukupno 1111 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 242. U bolnicama Republike Srpske prijavljeno je 12 slučajeva teške respiratorne infekcije, koji su zahtijevali hospitalizaciju.

Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC) za 44. nedjelju, većina zemalja je prijavila nizak intenzitet aktivnosti gripe.

Pred nama je period najznačajnije mjere prevencije gripe, a to je vakcinacija. Zainteresovani se mogu vakcinisati svaki radni dan od 8-14 časova, a cijena vakcine je 15 KM. Vakcinacija se preporučuje svim osobama i djeci starijoj od 6 mjeseci, a posebno hroničnim bolesnicima, osobama starijim od 65 godina, djeci, zdravstvenim radnicima i zaposlenim u sektorima i službama od javnog značaja (policija, prosvjeta, komunalna preduzeća itd). Osobe sa bilo kojom aktivnom infekcijom i povišenom temperaturom treba da sačekaju sa vakcinacijom do ozdravljenja.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

44. (28.10.-03.11.2013.g.)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2012/13

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

311

322

143

235

100

1111

5208

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

95

62

30

39

16

242

1427

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

4

2

2

1

3

12

25Dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2013/14 u Republici Srpskoj, 27.10.2013.

U 42. nedjelji 2013. godine prijavljeno je ukupno 1427 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 466 . U bolnicama Republike Srpske nije prijavljen nijedan slučaj teške respiratorne infekcije, koji je zahtijevao hospitalizaciju.

Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC) vecina zemalja je prijavila nizak intenzitet aktivnosti gripe. Dosad su u evropskim zemljama samo 4 uzorka bila pozitivna na influencu, 2 na virus influence A i 2 na virus influence B.

Pred nama je period najznačajnije mjere prevencije gripe, a to je vakcinacija. Zainteresovani se mogu vakcinisati svaki radni dan od 8-14 časova, a cijena vakcine je 15 KM. Vakcinacija se preporučuje svim osobama i djeci starijoj od 6 mjeseci, a posebno hroničnim bolesnicima, osobama starijim od 65 godina, djeci, zdravstvenim radnicima i zaposlenim u sektorima i službama od javnog značaja (policija, prosvjeta, komunalna preduzeća itd). Osobe sa bilo kojom aktivnom infekcijom i povišenom temperaturom treba da sačekaju sa vakcinacijom do ozdravljenja.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

43.

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2012/13

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

384

415

223

288

117

1273

4097

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

148

121

68

88

41

466

849

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

0

0

0

0

0

0

7Dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2013/14 u Republici Srpskoj, 27.10.2013.

U 42. nedjelji 2013. godine prijavljeno je ukupno 1427 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 466 . U bolnicama Republike Srpske nije prijavljen nijedan slučaj teške respiratorne infekcije, koji je zahtijevao hospitalizaciju.

Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC) vecina zemalja je prijavila nizak intenzitet aktivnosti gripe. Dosad su u evropskim zemljama samo 4 uzorka bila pozitivna na influencu, 2 na virus influence A i 2 na virus influence B.

Pred nama je period najznačajnije mjere prevencije gripe, a to je vakcinacija. Zainteresovani se mogu vakcinisati svaki radni dan od 8-14 časova, a cijena vakcine je 15 KM. Vakcinacija se preporučuje svim osobama i djeci starijoj od 6 mjeseci, a posebno hroničnim bolesnicima, osobama starijim od 65 godina, djeci, zdravstvenim radnicima i zaposlenim u sektorima i službama od javnog značaja (policija, prosvjeta, komunalna preduzeća itd). Osobe sa bilo kojom aktivnom infekcijom i povišenom temperaturom treba da sačekaju sa vakcinacijom do ozdravljenja.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U narednom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Nedjelja

42. (14-20.10.2013.g.)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2012/13

0-4

5-14

15-29

30-64

65

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

384

415

223

288

117

1427

2824

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

148

121

68

88

41

466

849

SARI (teške akutne respiratorne infekcije) povišena temperatura >38, kašalj, dispneja

0

0

0

0

0

0

7Dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

 
Potpisan ugovor između JZU Instituta za javno zdravstvo i Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija (UNDP) za provođenje aktivnosti prevencije HIV-a i AIDS-a do kraja 2015. godine

UNDP photo

Dana 19. jula 2013. godine, vršilac dužnosti direktoa JZU Instituta za javno zdravstvo (IZJZ), prof. Dr Janja Bojanić je na svečanoj ceremoniji koja je održana u Sarajevu potpisala ugovor sa Razvojnim programom Ujedinjnih Nacija (UNDP) za provođenje aktivnosti prevencije HIV-a i AIDS-a do kraja 2015. godine. JZU Institut za javno zdravstvo je jedan od 12 pod-primalaca sredstava projekta koji u Bosni i Hercegovini provodi UNDP a čiji je donator Globalni Fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM). Ovim ugovorom JZU Institut za javno zdravstvo je preuzeo obavezu aktivnog nadzora na epidemijom HIV-a i provođenju raznih vidova preventivnih aktivnosti.

direktor

U narednom dvoipogodišnjem periodu IZJZ planira praćenje rada postojećih i pružanje podrške pri uspostavljanju novih centara za opioidno substitucionu terapiju, provođenje bio-bihevioralnih istraživanja među populacijom pod povećanim rizikom (injekcioni korisnici droga, muškarci koji imaju seks sa muškarcima, sekusalne radnice, Romi, migranti i zatvorenici), provođenje operativnog istraživanja o postojanju HIV/AIDS stigme i diskriminacije među zdravstvenim radnicima, jačanje rada HIV/AIDS resursnog centra i jačanje saradnje sa drugim organizacijama i institucijama javnog, privatnog i civilnog sektora.

Planirane aktivnosti IZJZ su u skladu sa postojećom Strategijom odgovora na HIV/AIDS u BiH 2011 – 2016 i dio su zajedničkog cilja svih pod-primalaca i UNAIDS-a: 0 (nula) novooboljelih od AIDS-a, 0 (nula) smrtnih slučajeva povezanih sa AIDS-om, 0 (nula) stepen diskriminacije.

dr Stela Stojisavljević

 
Međunarodni dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga, 26. 06 2013.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga 26. juna 2013. godine je održana radionica „Škola bez opojnih droga“ u organizaciji Komisije za suzbijenje zloupotrebe opojnih droga Vlade Republike Srpske.

Radionica je organizovana sa ciljem podizanja nivoa svijesti o značaju problema koji droga predstavlja u društvu sa akcentom na školsku populaciju. Na radionici su učestvovali predstavnici zdravstvenih ustanova koje se bave liječenjem zavisnika o opojnim drogama, predstavnici osnovnih i srednjih škola koje su učestvovale u istraživačkom projektu „Škole bez opojnih droga“, predstavnici jedinica lokalne samouprave te predstavnici Komisije.

Pored edukativnih predavanja o socijalnim i zdravstvenim posljedicama zloupotrebe opojnih droga, prezentovani su i rezultati dosadašnjih aktivnosti u Republici Srpskoj i Republici Srbiji kroz izlaganje učesnika ovih aktivnosti. JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske je uzeto aktivno učešće na radionicina prezentacijom rezultati istraživanja pod nazivom „Škole bez opojnih droga“.

Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Republike Srpske je pripremila istraživački projekat o prisustvu tragova opojnih droga u prostorijama slučajno odabranih osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj pod sloganom „Škole bez opojnih droga“. Testiranje školskih površina (klupa, stolova, kvaka, slavina i površina u svlačionicama) je po prvi put provedeno tokom maja mjeseca 2013. godine, kao istraživački pristup čiji je primarni cilj bio utvrđivanje zastupljenosti tragova opojnih supstanci u školskim sredinama. Istraživanjem je obuhvaćeno 12 škola u 7 gradova/opština Republike Srpske (5 osnovnih i 7 srednjih škola). Tom prilikom je ukupno primjenjeno 443 testova od kojih je jedan test bio pozitivan na marihuanu (0,2%).

Podaci dobijeni testiranjem školskih površina na prisustvo opojnih supstanci su potvrdili rezultate prethodno provedenih istraživanja anketnog tipa među srednjoškolskom populacijom (ESPAD 2008; 2011). Jedan pozitivan test na marihuanu potvrđuje prethodna istraživanja koja govore u prilog niske zastupljenosti droga među školskom populacijom i u školskom okruženju. Navedeni podaci treba da služe u cilju daljeg unapređenja programa primarne prevencije i konstantnog rada sa mladima u cilju stalnog smanjenja nivoa zloupotrebe opojnih droga.

mr Jelena Niškanović

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2012/13 u Republici Srpskoj, 27.03.2013.

U 12. nedjelji 2013. godine prijavljeno je ukupno 1724 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 907. Najveći broj oboljelih je predškolskog i školskog uzrasta kao i osoba starije dobi. Aktivnost gripe je i dalje u opadanju. Još uvijek su dosta zastupljene respiratorne infekcije sa ostalim uzročnicima, a koje se svakako održavaju u cirkulaciji tokom cijele godine u nekoj manjoj mjeri.

Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC) za ovu nedjelju, 16 zemalja je prijavilo srednji do visoki intenzitet aktivnosti gripe, što je niže od prethodne sedmice. Pozitivni uzorci uzeti od oboljelih od početka sezone u zemljama Evrope i dalje pokazuju jednaku zastupljenost virusa gripe A i B, a u okviru grupe A, virus A(H1) je zastupljen oko 60%.

Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U ovom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

Navedeni podaci se sedmično prijavljuju i u bazu Evropskog centra za kontrolu bolesti (ECDC).

Nedjelja

12. (18.03.-24.03.2013)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2012/13

0-4

5-14

15-29

30-64

65 <

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

410

506

263

375

170

1.724

30.970

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

266

249

141

186

65

907

13.480

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2012/13 u Republici Srpskoj, 12.03.2013.

U 10. nedjelji 2013. godine prijavljeno je ukupno 2021 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 996. Najveći broj oboljelih je predškolskog i školskog uzrasta kao i osoba starije dobi. Kao što je i za očekivati u ovom period godine, broj prijavljenih slučajeva je u opadanju što očekujemo da se i nastavi u narednim sedmicama. Ovaj trend upravo odgovara trendu aktivnosti gripe i akutnih respiratornih infekcija i u okruženju.

Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC) za ovu nedjelju, 19 od 27 zemalja je prijavilo srednji do visoki intenzitet aktivnosti gripe, što je niže od prethodne sedmice. Samo 2 zemalje su prijavile porast u trendu kretanja gripe. Ovi podaci govore da je generalno u Evropi aktivnost gripe u opadanju što i odgovara kalendarskom dijelu godine u kojem gripa polako počinje da slabi u cirkulaciji među stanovništvom. Pozitivni uzorci testirani na gripu su u opadanju još od 5 nedjelje 2013.godine kada je ih je bilo najviše.

Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije.

Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U ovom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

Navedeni podaci se sedmično prijavljuju i u bazu Evropskog centra za kontrolu bolesti (ECDC).

Nedjelja

10. (04.03.-08.03.2013)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2012/13

0-4

5-14

15-29

30-64

65 <

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

339

659

334

456

173

2.021

27.190

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

240

302

145

238

71

996

11.635

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2012/13 u Republici Srpskoj, 06.03.2013.

U 9. nedjelji 2013. godine prijavljeno je ukupno 2442 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 1313. Najveći broj oboljelih je predškolskog i školskog uzrasta kao i osoba zrele dobi. Možemo uočiti da je broj prijavljenih mešto veći nego prošle sedmice, što je uglavnom posljedica povećanog tj. revnosnijeg prijavljivanja od strane ljekara porodične medicine. Ovaj broj predstavlja realniji broj oboljelih u odnosu na ukupan broj stanovnika u Republici Srpskoj, s obzirom da sezona gripe još uvijek traje.
Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC) za ovu nedjelju, 22 od 28 zemalja je prijavilo srednji intenzitet aktivnosti gripe. Samo 6 zemalja je prijavilo porast u trendu obolijevanja što je duplo manje u odnosu na prethodu kada je porast bio zabilježen u 11 zemalja. Ovi podaci govore da je generalno u Evropi aktivnost gripe u opadanju što i odgovara kalendarskom dijelu godine u kojem gripa polako počinje da slabi u cirkulaciji među stanovništvom.
Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije.
Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U ovom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

Navedeni podaci se sedmično prijavljuju i u bazu Evropskog centra za kontrolu bolesti (ECDC).

Nedjelja

9. (25.02.-01.03.2013)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2012/13

0-4

5-14

15-29

30-64

65 <

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

563 

773

391

509

206

2.442

25.169

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

283

401

229

293

107

1.313

10.639

 Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2012/13 u Republici Srpskoj, 27.02.2013.

U 8. nedjelji 2013. godine prijavljeno je ukupno 2369 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 1045. Najveći broj oboljelih je predškolskog i školskog uzrasta kao i osoba zrele dobi. Možemo uočiti da je broj prijavljenih skoro jednak kao i prošle sedmice, što su upravo naša očekivanja i analize pokazale. Ovo je period kada aktivnost gripe dostiže svoj maksimum i zadržava stabilan trend kretanja, tj dostiže plato nakon čega će uslijediti postepeni pad. Od početka sezone 2012/2013 pa do sada, nije registrovan nijedan slučaj obolijevanja od gripa sa smrtnim ishodom.
Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC), od početka sezone 2012/13 proporcija uzoraka pozitivnih na virus influence A i B je gotovo jednaka (51% i 49%). Većina zemalja je prijavila srednje visoku aktivnost gripe, dok su neke već prijavile opadanje aktivnosti.
Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije.
Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U ovom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

Navedeni podaci se sedmično prijavljuju i u bazu Evropskog centra za kontrolu bolesti (ECDC).

Nedjelja

8. (18.02.-24.02.2013)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2012/13

0-4

5-14

15-29

30-64

65 <

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

605 

782

308

513

161

2.369

21.756

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

261

283

181

269

70

1.045

8.936

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2012/13 u Republici Srpskoj, 19.02.2013.

U 7. nedjelji 2013. godine prijavljeno je ukupno 2012 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 1078. Najveći broj oboljelih je predškolskog i školskog uzrasta kao i osoba zrele dobi. Možemo uočiti da je broj prijavljenih skoro jednak kao i prošle sedmice, što su upravo naša očekivanja i analize pokazale. Ovo je period kada aktivnost gripe dostiže svoj maksimum i zadržava stabilan trend kretanja, tj dostiže plato nakon čega će uslijediti postepeni pad. Od početka sezone 2012/2013 pa do sada, nije registrovan nijedan slučaj obolijevanja od gripa sa smrtnim ishodom.
Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC), od početka sezone 2012/13 proporcija uzoraka pozitivnih na virus influence A i B je gotovo jednaka (51% i 49%). Većina zemalja je prijavila srednje visoku aktivnost gripe, dok su neke već prijavile opadanje aktivnosti.
Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije.
Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U ovom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

Navedeni podaci se sedmično prijavljuju i u bazu Evropskog centra za kontrolu bolesti (ECDC).

Nedjelja

7. (11.02.-17.02.2013)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2012/13

0-4

5-14

15-29

30-64

65 <

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

480 

629

299

465

139

2.012

19.387

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

246

343

150

269

70

1.078

7.891

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2012/13 u Republici Srpskoj, 13.02.2013.

U 6. nedjelji 2013. godine prijavljeno je ukupno 2086 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 1058. Vidimo da je broj prijavljenih skoro jednak kao i prošle sedmice, što je i za očekivati u ovom periodu kada je aktivnost virusa gripe i drugih uzročnika respiratornih infekcija najveća.
Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC) je objavio da se nije pokazala jasna dominacija nijednog virusa gripe u ovoj sezoni i da je zastupljenost tipa A i B gotovo jednaka. U Sjevernoj Americi situacija je nešto drugačija i virus A(H3N2) dominira u tipu A.
Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd.) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostor u kojem radimo i boravimo.
Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U ovom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak (starački domovi, njega lica sa posebnim potrebama i sl). Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.

Dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

Navedeni podaci se sedmično prijavljuju i u bazu Evropskog centra za kontrolu bolesti (ECDC).

Nedjelja

6. (04.02.-10.02.2013)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2012/13

0-4

5-14

15-29

30-64

65 <

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

647 

581

277

413

168

2.086

18.346

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

260

306

175

266

51

1.058

7.203

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2012/13 u Republici Srpskoj, 07.02.2013.

U 5. nedjelji 2013. godine prijavljeno je ukupno 2255 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 1155. Vidimo da je broj prijavljenih u porastu što je i za očekivati u ovom periodu kada je aktivnost virusa gripe i drugih uzročnika respiratornih infekcija najveća.
Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostor u kojem radimo i boravimo.
Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U ovom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama. Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim.
Vakcinacija protiv gripe je najbolja mjera zaštite od gripe i njenih komplikacija. Na raspolaganju su nam visoko efikasne vakcine protiv gripe. Osim postizanja individualne zaštite, vakcinisanjem smanjujemo mogućnost prenosa bolesti na osobe iz našeg okruženja što je posebno važno za malu djecu, trudnice i hronične bolesnike. Vakcinacija protiv gripe se još uvijek preporučuje jer smo na početku sezone gripe, koja kod nas obično traje od januara do kraja marta, a za razvoj imuniteta nakon vakcinacije potrebno je oko 2 nedjelje.
Kao što je i najavljeno, u zemljama Evrope ove godine cirkulišu uglavnom 2 tipa virusa A i B gripe. U tim zemljama, najveći broj uzoraka uzetih od oboljelih su pozitivni na A/H1N1 i A/H3N2/ te B virusi dvije linije i to Yamagata i Victoria. Napominjemo još jednom da u pitanju nije svinjski grip kao ni povratak svinjskog gripa (jer 2009.g. nije ni bio svinjski grip, već humani H1N1), nego dominantan soj sezonskog gripa koji cirkuliše već 4 sezonu što je uobičajena pojava. Virus svinjskog gripa i humani H1N1 virus koji je prouzrokovao pandemiju 2009.godine (što je i virus koji je sada već sezonskog karaktera), imaju zajedničkog pretka – virus koji je uzrokovao pandemiju gripe 1918. godine. Taj virus se tada pojavio istovremeno kod ljudi kao i kod svinja, ali se vrlo brzo odvojeno adaptirao kod obe vrste, pri čemu je humani bio mnogo pogubniji. Virusi gripe su skloni mutacijama zbog čega i nastaju novi sojevi već postojećih virusa.

Dr Nina Rodić Vukmir
spec. epidemiolog

Navedeni podaci se sedmično prijavljuju i u bazu Evropskog centra za kontrolu bolesti (ECDC).

Nedjelja

5. (28.01.-03.02.2013)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2012/13

0-4

5-14

15-29

30-64

65 <

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

494 

569

407

568

217

2255

16.260

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

336

284

186

281

68

1155

6.415

 
Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2012/13 u Republici Srpskoj, 29.01.2013.

U 4. nedjelji 2013. godine prijavljeno je ukupno 1342 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 541. Vidimo da je broj prijavljenih u blagom porastu iako je to još uvijek prosječan broj oboljelih za ovaj period. Vakcinacija protiv gripe je najbolja mjera zaštite od gripe i njenih komplikacija. Na raspolaganju su nam visoko efikasne vakcine protiv gripe. Osim postizanja individualne zaštite, vakcinisanjem smanjujemo mogućnost prenosa bolesti na osobe iz našeg okruženja što je posebno važno za malu djecu, trudnice i hronične bolesnike. Vakcinacija protiv gripe se još uvijek preporučuje jer smo na početku sezone gripe, koja kod nas obično traje od januara do kraja marta, a za razvoj imuniteta nakon vakcinacije potrebno je oko 2 nedjelje.

Kao što je i najavljeno, u zemljama Evrope ove godine cirkulišu uglavnom 2 tipa virusa A i B gripe. U tim zemljama, najveći broj uzoraka uzetih od oboljelih su pozitivni na A/H1N1 i A/H3N2/ te B virusi dvije linije i to Yamagata i Victoria. Napominjemo još jednom da u pitanju nije svinjski grip kao ni povratak svinjskog gripa (jer 2009.g. nije ni bio svinjski grip, već humani H1N1), nego dominantan soj sezonskog gripa koji cirkuliše već 4 sezonu što je uobičajena pojava. Virus svinjskog gripa i humani H1N1 virus koji je prouzrokovao pandemiju 2009.godine (što je i virus koji je sada već sezonskog karaktera), imaju zajedničkog pretka – virus koji je uzrokovao pandemiju gripe 1918. godine. Taj virus se tada pojavio istovremeno kod ljudi kao i kod svinja, ali se vrlo brzo odvojeno adaptirao kod obe vrste, pri čemu je humani bio mnogo pogubniji. Virusi gripe su skloni mutacijama zbog čega i nastaju novi sojevi već postojećih virusa.

Navedeni podaci se sedmično prijavljuju i u bazu Evropskog centra za kontrolu bolesti (ECDC).

Nedjelja

4. (21-27.01.2013)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2012/13

0-4

5-14

15-29

30-64

65 <

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

398 

275

176

326

167

1342

14.005

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

162

102

81

141

55

541

4.990

 Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2012/13 u Republici Srpskoj, 22.01.2013.

U 3. nedjelji 2013. godine prijavljeno je ukupno 728 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 254. Na osnovu ovih podataka zaključujemo da je niska aktivnost, trend i intenzitet oboljenja sličnih gripi, dok je broj oboljelih od ostalih respiratornih infekcija uobičajen za ovo doba godine. Vakcinacija protiv gripe se još uvijek preporučuje jer smo na početku sezone gripe, koja kod nas obično traje od januara do kraja marta, a za razvoj imuniteta nakon vakcinacije potrebno je oko 2 nedjelje.

Navedeni podaci se sedmično prijavljuju i u bazu Evropskog centra za kontrolu bolesti (ECDC).

Nedjelja

3. (14-20.01.2013)

OBOLjENjA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2012/13

0-4

5-14

15-29

30-64

65 <

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

152

130

146

217

83

728

12.663

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

33

47

67

75

32

254

4.449

 


Epidemiološki nadzor nad sezonskom influencom 2012/13, 16.01.2013.

virus_grip_2013.jpgInstitut za javno zdravstvo Republike Srpske (IZJZ RS) svakodnevno sprovodi epidemiološki nadzor nad gripom u Republici Srpskoj u sezoni 2012/2013. god. i prati epidemiološku situaciju gripe u zemljama u okruženju, Evropskom regionu i šire.

Institut za javno zdravstvo dostavlja sedmične izvještaje o pojavi i kretanju gripe, ARI i ILI prema relevantnim institucijama u zemlji, te u Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC) i regionalni kancelariju Svjetske zdravstvene organizacije.

Podaci kojima raspolaže Institut za javno zdravstvo RS vezano za epidemiološki nadzor nad gripom, ARI i ILI, za period od 12. 11.2012. do 08. 01. 2013., na osnovu prijava oboljenja koje su pristigle u IZJZ RS, su sljedeći:

 1. Broj prijavljenih/oboljelih od ARI (akutne respiratorne infekcije) RS za navedeni period je 9592 slučajeva.
 2. Broj prijavljenih/oboljelih od ILI (oboljenja slična gripi) u RS za navedeni period je 3329 slučajeva.

Uvidom u analizu podataka kojima raspolaže IZJZ, možemo reći da se u Republici Srpskoj bilježi nizak nivo aktivnosti virusa gripe, još uvijek u sporadičnom načinu javljanja. Epidemija gripe u Republici Srpskoj i zemljama u okruženju se skoro svake godine registruje krajem januara/početkom februara, sa najvećim brojem oboljelih u februaru, te traje do kraja marta, pa se i ove godine očekuje slična aktivnost virusa influence.

U sklopu virusološkog nadzora nad gripom u zapadnim zemljama Evropskog regiona, kod oboljelih su izolovani virusi A(H1N1), A(H3N2) i virus influence B. Napominjemo još jednom da u pitanju nije svinjski grip kao ni povratak svinjskog gripa (jer 2009.g. nije ni bio svinjski grip, već humani H1N1), nego dominantan soj sezonskog gripa koji cirkuliše već 4 sezonu što je uobičajena pojava. Virus svinjskog gripa i humani H1N1 virus koji je prouzrokovao pandemiju 2009.godine (što je i virus koji je sada već sezonskog karaktera), imaju zajedničkog pretka – virus koji je uzrokovao pandemiju gripe 1918. godine. Taj virus se tada pojavio istovremeno kod ljudi kao i kod svinja, ali se vrlo brzo odvojeno adaptirao kod obe vrste, pri čemu je humani bio mnogo pogubniji. Virusi gripe su skloni mutacijama zbog čega i nastaju novi sojevi već postojećih virusa.

Virus gripa u organizam ulazi preko sluznica nosa, usta i oka. Prenosi se direktno i indirektno rukama, dodirivanjem površina u okolini. Simptomi su: groznica, povišenu temperature, kašalj , bolove u mišićima i zglobovima, ekstremni umor, glavobolju, proljev i povraćanje. Grip traje u prosjeku oko nedjelju dana i osnovni način liječenja je mirovanje, pravilna ishrana, unos dovoljne količine tečnosti. Na ovaj način se sprečava i mogućnost da inficiramo osobe u okolini. Ukoliko se simptomi ne povlače, potrebno je javiti se ljekaru. S obzirom da se radi o virusnoj infekciji, antibiotici nisu efikasni,i treba ih uzimati samo po preporuci lekara. 

S obzirom da ulazimo u period epidemijskog javljanja gripa, čemu doprinosi duži boravak u zatvorenom prostoru i nastavak školske godine, neophodno je pridržavati se preporuka i primjenjivati mjere prevencije: često provjetravanje prostorija, održavanje lične higijene, na prvom mestu higijene ruku, održavanje higijene prostora u kome radimo, boravak na otvorenom prostoru, umjerena fizička aktivnost.

Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U ovom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama. Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt.

S obzirom na to da je vakcinacija protiv gripe najefikasnija specifična mjera zaštite, obavještavamo građane da se i dalje mogu vakcinisati protiv gripe jer smo tek na početku sezone gripe koja će trajati 2-3 mjeseca a za razvoj zaštite nakon vakcine potrebno je oko 2 nedjelje. IZJZ RS raspolaže sa dovoljnom količinom vakcine protiv gripe.

Takođe treba imati u vidu da svake godine u svijetu zbog komplikacija gripe umre oko 500.000, što još više pokazuje značaj pravovremene vakcinacije protiv gripe.

IZJZ RS će svake sedmice ažurirati broj novooboljelih od navedenih respiratornih infekcija i ovu informaciju objaviti na sajtu.U novembru mjesecu održana četiri PAL (Praktični pristup zdravlju pluća) treninga u okviru Projekta Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze, 19-30.11.2012, 13.12.2012.

trening_19_30.jpgU periodu od 19-30. novembra 2012. godine, u Banjoj Luci, održana su četiri dvodnevna PAL (Practical Approach to Lung Diseases) treninga „Praktični pristup zdravlju pluća - “ PAL. Ovi treninzi su dio niza treninga koje Institut za javno zdravstvo održava već drugu godinu kao podprimalac sredstava SSF 10 TB Projekta „Jačanje DOTS Strategije u Bosni i Hercegovini i Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije“.

Opšti cilj treninga je poboljšanje menadžmenta pacijenata sa najčešćim respiratornim simptomima i bolestima u BiH, dok su specificni ciljevi treninga bili standardizacija procjene pacijenata i upotreba adekvatnih tehničkih metoda evaluacije, te poboljšanje dijagnostike tuberkuloze, skraćenje perioda zaraznosti i smanjenje širenja bolesti u populaciji.

Predavači su bili doktori medicine prethodno edukovani od strane međunarodnog eksperta na PAL treningu trenera, održanom u septembru mjesecu 2012. godine na Vlašiću. Iz Republike Srpske edukovano je 5 predavača, koji su bili angažovani u ova četiri treninga: dr Biljana Janjić, dr Ružica Jeftić, dr Ljiljana Potkonjak-Panić, dr Gorana Krstović i dr Tijana Banduka.

Učesnici treninga su bili medicinske sestre/tehničari medicinske sestre u timovima porodične medicine iz cijele Republike Srpske.Održani GMLP (Dobra mikrobiološka praksa) treninzi za laboratorijsko osoblje u okviru Projekta Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze, 13-14.11. i 15-16.11.2012, 13.12.2012.

trening_13_16.jpgU periodu od 13-16. novembra 2012. godine na Jahorini su održani GMLP (Good Mycrobiology Laboratory Practice) treninzi za dvije grupe učesnika pod nazivom „Uspostavljanje standardnih operativnih procedura u mikobakteriološkoj dijagnostici“. Ovi treninzi su dio niza treninga koje Institut za javno zdravstvo održava već drugu godinu kao podprimalac sredstava SSF 10 TB Projekta „Jačanje DOTS Strategije u Bosni i Hercegovini i Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije“.

Cilj treninga je informisanje mikrobiologa i laboratorijskih tehničara o savremenoj mikrobiološkoj dijagnostici tuberkuloze i mikobakterioza, da se ukaže na najnovije međunarodne preporuke u ovoj oblasti i da se podstakne dalje učešće mikrobiološke službe u sprovođenju programa kontrole tuberkuloze.

Predavači na treningu su bili prof. dr Branislava Savić, mikrobiolog i doc. dr Nijaz Tihić, mikrobiolog. Učesnici treninga su bili mikrobiolozi i laboratorijski tehničari iz laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze, iz Republike Srpske, Federacije Bih i Distrikta Brčko.Besplatno, anonimno i povjerljivo testiranje na HIV/AIDS, 30.11.2010.

Povodom 1. decembra, Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske u Banjaluci, organizuje testiranje na HIV+, na 2 lokacije:

 1. „Centar za dobrovoljno, povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje“ Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, „Jovana Dučića“ br. 1, Banja Luka.
 2. Udruženje građana „Akcija Protiv Side“, Sime Matavulja br. 7, Banja Luka.

Testiranje će biti organizovano 1. decembra 2012. god. u terminu od 17,00 do 22,00 časova. Za testiranje će se koristiti brzi „Oral quick“ testovi (pljuvačka ili krv iz prsta).

Pozivaju se svi građani (posebno mladi), ukoliko su se rizično ponašali i sumnjaju da su bili izloženi virusu HIV-a, a žele saznati i provjeriti svoj HIV-status, da dođu na navedene lokacije u Banjaluci da se testiraju. Testiranje je anonimno, povjerljivo besplatno i nije potreban nikakav dokument niti ljekarska uputnica. Takođe, u okviru testiranja je obezbjeđeno savjetovanje prije i savjetovanje poslije testiranja u cilju unapređenja znanja o HIV/AIDS-u, načinima i putevima prenošenja HIV-a, a posebno mjerama za sprečavanje prenošenja ove bolesti.

Epidemiološki nadzor nad kretanjem gripe i drugih respiratornih infekcija 2012/13 u Republici Srpskoj, 22.01.2013.

U 3. nedjelji 2013. godine prijavljeno je ukupno 728 akutnih respiratornih infekcija, dok je oboljenja sličnih gripi registrovano 254. Na osnovu ovih podataka zaključujemo da je niska aktivnost, trend i intenzitet oboljenja sličnih gripi, dok je broj oboljelih od ostalih respiratornih infekcija uobičajen za ovo doba godine. Vakcinacija protiv gripe se još uvijek preporučuje jer smo na početku sezone gripe, koja kod nas obično traje od januara do kraja marta, a za razvoj imuniteta nakon vakcinacije potrebno je oko 2 nedjelje.

Navedeni podaci se sedmično prijavljuju i u bazu Evropskog centra za kontrolu bolesti (ECDC).

Nedjelja

3. (14-20.01.2013)

OBOLJENJA

Uzrast (god.)

Ukupno u nedjelji

Ukupno u sezoni 2012/13

0-4

5-14

15-29

30-64

65 <

ARI (akutne respiratorne infekcije) kašalj, grlobolja, kijavica, sa ili bez povišene temperature

152

130

146

217

83

728

12.663

ILI (oboljenja slična gripi) temperatura ≥ 38 i kašalj

33

47

67

75

32

254

4.449

 


Epidemiološki nadzor nad sezonskom influencom 2012/13, 16.01.2013.

virus_grip_2013.jpgInstitut za javno zdravstvo Republike Srpske (IZJZ RS) svakodnevno sprovodi epidemiološki nadzor nad gripom u Republici Srpskoj u sezoni 2012/2013. god. i prati epidemiološku situaciju gripe u zemljama u okruženju, Evropskom regionu i šire.


Institut za javno zdravstvo dostavlja sedmične izvještaje o pojavi i kretanju gripe, ARI i ILI prema relevantnim institucijama u zemlji, te u Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC) i regionalni kancelariju Svjetske zdravstvene organizacije.


Podaci kojima raspolaže Institut za javno zdravstvo RS vezano za epidemiološki nadzor nad gripom, ARI i ILI, za period od 12. 11.2012. do 08. 01. 2013., na osnovu prijava oboljenja koje su pristigle u IZJZ RS, su sljedeći:

 1. Broj prijavljenih/oboljelih od ARI (akutne respiratorne infekcije) RS za navedeni period je 9592 slučajeva.
 2. Broj prijavljenih/oboljelih od ILI (oboljenja slična gripi) u RS za navedeni period je 3329 slučajeva.

Uvidom u analizu podataka kojima raspolaže IZJZ, možemo reći da se u Republici Srpskoj bilježi nizak nivo aktivnosti virusa gripe, još uvijek u sporadičnom načinu javljanja. Epidemija gripe u Republici Srpskoj i zemljama u okruženju se skoro svake godine registruje krajem januara/početkom februara, sa najvećim brojem oboljelih u februaru, te traje do kraja marta, pa se i ove godine očekuje slična aktivnost virusa influence.

U sklopu virusološkog nadzora nad gripom u zapadnim zemljama Evropskog regiona, kod oboljelih su izolovani virusi A(H1N1), A(H3N2) i virus influence B. Napominjemo još jednom da u pitanju nije svinjski grip kao ni povratak svinjskog gripa (jer 2009.g. nije ni bio svinjski grip, već humani H1N1), nego dominantan soj sezonskog gripa koji cirkuliše već 4 sezonu što je uobičajena pojava. Virus svinjskog gripa i humani H1N1 virus koji je prouzrokovao pandemiju 2009.godine (što je i virus koji je sada već sezonskog karaktera), imaju zajedničkog pretka – virus koji je uzrokovao pandemiju gripe 1918. godine. Taj virus se tada pojavio istovremeno kod ljudi kao i kod svinja, ali se vrlo brzo odvojeno adaptirao kod obe vrste, pri čemu je humani bio mnogo pogubniji. Virusi gripe su skloni mutacijama zbog čega i nastaju novi sojevi već postojećih virusa.

Virus gripa u organizam ulazi preko sluznica nosa, usta i oka. Prenosi se direktno i indirektno rukama, dodirivanjem površina u okolini. Simptomi su: groznica, povišenu temperature, kašalj , bolove u mišićima i zglobovima, ekstremni umor, glavobolju, proljev i povraćanje. Grip traje u prosjeku oko nedjelju dana i osnovni način liječenja je mirovanje, pravilna ishrana, unos dovoljne količine tečnosti. Na ovaj način se sprečava i mogućnost da inficiramo osobe u okolini. Ukoliko se simptomi ne povlače, potrebno je javiti se ljekaru. S obzirom da se radi o virusnoj infekciji, antibiotici nisu efikasni,i treba ih uzimati samo po preporuci lekara. 

S obzirom da ulazimo u period epidemijskog javljanja gripa, čemu doprinosi duži boravak u zatvorenom prostoru i nastavak školske godine, neophodno je pridržavati se preporuka i primjenjivati mjere prevencije: često provjetravanje prostorija, održavanje lične higijene, na prvom mestu higijene ruku, održavanje higijene prostora u kome radimo, boravak na otvorenom prostoru, umjerena fizička aktivnost.

Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U ovom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama. Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt.

S obzirom na to da je vakcinacija protiv gripe najefikasnija specifična mjera zaštite, obavještavamo građane da se i dalje mogu vakcinisati protiv gripe jer smo tek na početku sezone gripe koja će trajati 2-3 mjeseca a za razvoj zaštite nakon vakcine potrebno je oko 2 nedjelje. IZJZ RS raspolaže sa dovoljnom količinom vakcine protiv gripe.

Takođe treba imati u vidu da svake godine u svijetu zbog komplikacija gripe umre oko 500.000, što još više pokazuje značaj pravovremene vakcinacije protiv gripe.

IZJZ RS će svake sedmice ažurirati broj novooboljelih od navedenih respiratornih infekcija i ovu informaciju objaviti na sajtu.U novembru mjesecu održana četiri PAL (Praktični pristup zdravlju pluća) treninga u okviru Projekta Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze, 19-30.11.2012, 13.12.2012.

trening_19_30.jpgU periodu od 19-30. novembra 2012. godine, u Banjoj Luci, održana su četiri dvodnevna PAL (Practical Approach to Lung Diseases) treninga „Praktični pristup zdravlju pluća - “ PAL. Ovi treninzi su dio niza treninga koje Institut za javno zdravstvo održava već drugu godinu kao podprimalac sredstava SSF 10 TB Projekta „Jačanje DOTS Strategije u Bosni i Hercegovini i Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije“.

Opšti cilj treninga je poboljšanje menadžmenta pacijenata sa najčešćim respiratornim simptomima i bolestima u BiH, dok su specificni ciljevi treninga bili standardizacija procjene pacijenata i upotreba adekvatnih tehničkih metoda evaluacije, te poboljšanje dijagnostike tuberkuloze, skraćenje perioda zaraznosti i smanjenje širenja bolesti u populaciji.

Predavači su bili doktori medicine prethodno edukovani od strane međunarodnog eksperta na PAL treningu trenera, održanom u septembru mjesecu 2012. godine na Vlašiću. Iz Republike Srpske edukovano je 5 predavača, koji su bili angažovani u ova četiri treninga: dr Biljana Janjić, dr Ružica Jeftić, dr Ljiljana Potkonjak-Panić, dr Gorana Krstović i dr Tijana Banduka.

Učesnici treninga su bili medicinske sestre/tehničari medicinske sestre u timovima porodične medicine iz cijele Republike Srpske.Održani GMLP (Dobra mikrobiološka praksa) treninzi za laboratorijsko osoblje u okviru Projekta Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze, 13-14.11. i 15-16.11.2012, 13.12.2012.

trening_13_16.jpgU periodu od 13-16. novembra 2012. godine na Jahorini su održani GMLP (Good Mycrobiology Laboratory Practice) treninzi za dvije grupe učesnika pod nazivom „Uspostavljanje standardnih operativnih procedura u mikobakteriološkoj dijagnostici“. Ovi treninzi su dio niza treninga koje Institut za javno zdravstvo održava već drugu godinu kao podprimalac sredstava SSF 10 TB Projekta „Jačanje DOTS Strategije u Bosni i Hercegovini i Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije“.

Cilj treninga je informisanje mikrobiologa i laboratorijskih tehničara o savremenoj mikrobiološkoj dijagnostici tuberkuloze i mikobakterioza, da se ukaže na najnovije međunarodne preporuke u ovoj oblasti i da se podstakne dalje učešće mikrobiološke službe u sprovođenju programa kontrole tuberkuloze.

Predavači na treningu su bili prof. dr Branislava Savić, mikrobiolog i doc. dr Nijaz Tihić, mikrobiolog. Učesnici treninga su bili mikrobiolozi i laboratorijski tehničari iz laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze, iz Republike Srpske, Federacije Bih i Distrikta Brčko.Besplatno, anonimno i povjerljivo testiranje na HIV/AIDS, 30.11.2010.

Povodom 1. decembra, Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske u Banjaluci, organizuje testiranje na HIV+, na 2 lokacije:

 1. „Centar za dobrovoljno, povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje“ Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, „Jovana Dučića“ br. 1, Banja Luka.
 2. Udruženje građana „Akcija Protiv Side“, Sime Matavulja br. 7, Banja Luka.

Testiranje će biti organizovano 1. decembra 2012. god. u terminu od 17,00 do 22,00 časova. Za testiranje će se koristiti brzi „Oral quick“ testovi (pljuvačka ili krv iz prsta).

Pozivaju se svi građani (posebno mladi), ukoliko su se rizično ponašali i sumnjaju da su bili izloženi virusu HIV-a, a žele saznati i provjeriti svoj HIV-status, da dođu na navedene lokacije u Banjaluci da se testiraju. Testiranje je anonimno, povjerljivo besplatno i nije potreban nikakav dokument niti ljekarska uputnica. Takođe, u okviru testiranja je obezbjeđeno savjetovanje prije i savjetovanje poslije testiranja u cilju unapređenja znanja o HIV/AIDS-u, načinima i putevima prenošenja HIV-a, a posebno mjerama za sprečavanje prenošenja ove bolesti.Samopropisivanje antibiotika podstiče epidemiju „superbakterija“ u evropskom regionu , 16.11.2010.

Antibiotici ubijaju bakterije, a ne viruse. Virusi, na koje antibiotici ne utječu, uzrokuju 9 od 10 slučajeva grlobolje i 10 od 10 slučajeva gripa. Nepotrebno uzimanje antibiotika slabi njihovu sposobnost da se bore protiv infekcija onda kada su potrebni. To bakterijama omogućava da razviju rezistenciju na antibiotike. Na Evropski dan podizanja svijesti o antibioticima 2012. godine, SZO preporučuje javnosti da antibiotike koristi samo onda kada ih propiše ljekar i na način propisan od strane ljekara.

“Od trenutka kada su otkriveni prije oko 70 godina, antibiotici su većini nas sačuvali život tako što su savladavali bakterijske infekcije koje bi inače imale fatalan ishod. Primjena antibiotika – i vakcina – nam je produžila životni vijek za prosječno 20 godina,“ rekla je gospođa Zsuzsanna Jakab, regionalna direktorica Regionalne kancelarije SZO za Evropu. “Ukoliko želimo da sačuvamo ovo medicinsko čudo, moramo u potpunosti razumjeti kada antibiotici djeluju, a kada ne djeluju, te se ponašati u skladu s tim. To je pitanje od važnosti za svakoga, od onih koji donose politike i strategije, onih koji provode istraživanja i proizvode i distribuiraju antibiotike, do onih koji ih propisuju i koriste.”

Svijest o učincima prekomjerne upotrebe i zloupotrebe antibiotika je globalno na visokom nivou, ali je niža u zemljama u kojima su antibiotici nešto slabije regulisani i u kojima se mogu izdavati bez recepta: u svake dvije od tri zemlje u istočnom dijelu evropskog regiona SZO. Globalno istraživanje SZO ukazuje na to da se više od polovine svih lijekova – uključujući i antibiotike – propisuje, izdaje ili prodaje na neodgovarajući način, a polovina pacijenata uzima lijekove na neadekvatan način. To dovodi do jačanja rezistencije na antibiotike, čime se smanjuje broj djelotvornih antibiotika. Osim toga, alarmantna je činjenica da u posljednjih 25 godina nije otkrivena niti jedna nova grupa antibiotika, usprkos istraživačkim naporima.

Ovaj problem ne ostavlja ogromne posljedice samo na zdravlje, nego ima i snažan ekonomski utjecaj i na pojedince i na društva, jer rezistentne infekcije mogu biti i do 100 puta skuplje za liječenje. U evropskom regionu su već otkrivene neizlječive infekcije i infekcije koje je teško izliječiti. Svake godine, kod više od 80.000 ljudi se razvije tuberkuloza koja je rezistentna na antibiotike. Pojedine razvijene evropske zemlje su nedavno prijavile slučajeve gonoreje rezistentne na cefalosporin, koje je iznimno teško liječiti.

U ovom području, jedna od glavnih prijetnji regionu je širenje bakterija koje su sve otpornije na antibiotike iz porodice karbapenema. Ovi antibiotici su jedini dostupan lijek za liječenje ozbiljnih oboljenja, kao što su oboljenja koja izaziva multirezistentna bakterija Escherichia coli. Virulentni sojevi E. coli mogu uzrokovati gastroenteritis, infekcije urinarnog trakta i još ozbiljnija stanja, kao što su meningitis, hemolitički uremijski sindrom, septikemija i upala pluća. U posljednje dvije godine, rezistencija na karbapaneme se pojavila u nekoliko zemalja Evropske unije (EU), ugrožavajući mogućnost liječenja pacijenata. Jednostavna transmisija bakterija rezistentnih na karbapaneme između pacijenata i pojačano unošenje ovih bakterija u Evropu iz zemalja u kojima su one široko rasprostranjene dodatno pogoršava situaciju.

Mapiranje upotrebe antibiotika i rezistencije na antibiotike je ključni aspekat Evropskog strateškog akcionog plana za borbu protiv rezistencije na antibiotike, koji su 2011. godine usvojile sve zemlje članice u regionu. 30. oktobra 2012. godine, Regionalna kancelarija SZO za Evropu je potpisala sporazum sa Nacionalnim Institutom za javno zdravstvo Nizozemske (RIVM) i sa Evropskim društvom za kliničku mikrobiologiju i zarazna oboljenja (ESCMID) o istraživanju, ograničavanju i prevenciji pojave i širenja rezistencije na antibiotike u zemljama koje se nalaze u regionu, ali koje nisu članice EU. Time se dopunjava nadzor koji se provodi u zemljama EU, a koji provodi Evropski centar za prevenciju i kontrolu oboljenja (ECDC), kroz Evropsku mrežu za nadzor nad antimikrobnom rezistencijom (engl. European Antimicrobial Resistance Surveillance Network - EARS-Net). Harmonizirana i koordinirana mreža za nadzor u svim zemljama evropskog regiona je ključ za zaštitu zdravlja od prekogranične prijetnje.

ECDC koordinira aktivnosti Evropskog dana podizanja svijesti o antibioticima od 2008. Ove godine, SZO je udružila snage sa ECDC kako bi ovaj događaj obuhvatio sve 53 zemlje u evropskom regionu SZO. Po prvi put, zemlje istočne Evrope i centralne Azije su se pridružile zemljama EU u aktivnostima koje promoviraju razboritu upotrebu antibiotika. Regionalna kancelarija SZO za Evropu podržava zdravstvene vlasti u Bosni i Hercegovini (BIH) u jačanju mehanizama koordinacije i nadzora nad potrošnjom i rezistencijom na antibiotike, te u pridruživanju drugim zemljama kroz međunarodne mehanizme nadzora kako bi se minimizirali postojeći nivoi i prevenirao dalji razvoj rezistencije na antibiotike u BIH, Evropi i svijetu.

Regionalna kancelarija SZO za Evropu i ECDC će biti domaćini zajedničke Twitter sesije, uz podršku Evropske komisije, 20. novembra 2012. godine, u periodu od 15:00 do 16:00, po srednjoevropskom vremenu.Novembar - Mjesec borbe protiv bolesti zavisnosti, 15.11.2010.

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske je tokom 2010. godine počeo sa aktivnim praćenjem liječenih zavisnika uspostavljanjem registra liječenih zavisnika. Procesom izvještavanja su obuhvaćeni klinički centri, opšte bolnice, centri za mentalno zdravlje i udruženja za borbu protiv bolesti zavisnost. Izvještavanjem se prate podaci o osobama liječenim zbog zloupotrebe ili zavisnosti o opojnim drogama u zdravstvenom sistemu i organizacijama koje se bave liječenjem zavisnika.

Na osnovu prijava liječenih zavisnika u Republici Srpskoj je, zaključno sa 30.06.2012. godine, registrovano 303 liječenih zavisnika (271 osoba muškog pola i 32 osobe ženskog pola). Prema polnoj strukturi dominiraju muškarci, dok je prosječna starost liječenih zavisnika oko 32 godine. Najveći broj prijavljenih muškaraca i žena zavisnika pripada opijatskom tipu zavisnosti, tačnije, za 233 osobe primarno sredstvo zavisnosti je heroin.

Prema procjeni liječenih zavisnika, početak prvog eksperimentisanja je u najvećem procentu bio determinisan znatiželjom, uticajem vršnjaka ili partnera, dok se na trećem mjesti navodi zabava kao jedan od vodećih razloga eksperimentisanja sa opojnim drogama.

Procjena dominantnih razloga/etioloških faktora za razvoj zavisnosti je vršena i od strane zdravstvenih profesionalaca. Na prvom mjestu se ističe uticaj mikrosocijalne klime na koju porodica nije uticala (društvo, partner), zatim patologija porodice, a na trećem mjestu se, prema procjeni zdravstvenih profesionalaca, ističe kriva procjena samokontrole.Obilježen svjetski dan hronične opstruktivne bolesti pluća, 14.11.2010.

Svjetski dan hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) obilježava se svake godine od strane Globalne inicijative za hroničnu opstruktivnu bolest pluća (GOLD), a u saradnji sa zdravstvenim radnicima i udruženjima pacijenata sa HOBP širom sveta. Cilj obilježavanja je da se podigne svijest o hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća i da se poboljša njega oboljelih od HOBP širom svijeta.

Svjetski dan hronične opstruktivne bolesti pluća 2012. godine obilježava se 14. novembra pod sloganom "Nije kasno". Ova pozitivna poruka je izabrana kako bi se istakao značaj akcija koje ljudi mogu preduzeti u cilju poboljšanja svog respiratornog zdravlja, u bilo kojoj fazi prije ili poslije postavljanja dijagnoze hronične opstruktivne bolesti pluća.

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP), nije samo jedna bolest, već termin koji se koristi da opiše hronične bolesti pluća koje izazivaju ograničenje u protoku vazduha kroz pluća. Termini "Hronični bronhitis" i "emfizem" sada su uključeni u dijagnozu hronične opstruktivne bolesti pluća.

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, 64 miliona ljudi je imalo hroničnu opstruktivnu bolest pluća, a 3 miliona ljudi je umrlo od hronične opstruktivne bolesti pluća u 2004. godini. Procjena je da će se broj smrti od HOBP povećavati u narednih 20 godina, i da će HOBP biti treći vodeći uzrok smrti u svijetu, osim ako se ne preduzmu hitno akcije na smanjenju faktora rizika, naročito akcije na smanjenju upotrebe duvana i zagađenja vazduha.

Primarni uzrok hronične opstruktivne bolesti pluća je pušenje duvana (uključujući i pasivno pušenje-izloženost duvanskom dimu).

U visoko razvijenim i srednje razvijenim zemljama duvanski dim je glavni faktor rizika za nastanak HOBP, dok je u zemljama sa niskim prihodima glavni faktor rizika za nastanak HOBP izloženost zagađenom vazduhu u zatvorenom prostoru, usljed korišćenja goriva za kuvanje i grijanje.
Najčešći simptomi HOBP su gubitak daha, ili "potreba za vazduhom ", prekomjerno stvaranje sputuma, kao i hronični kašalj. Kako se bolest pogoršava izvođenje nekih dnevnih aktivnosti, kao što su hodanje uz stepenice, može postati veoma teško.

U jednom trenutku, HOBP je bila češća kod muškaraca, ali se sada zbog povećane upotrebe duvana među ženama u zemljama sa visokim prihodima i većeg rizika od izloženosti unutrašnjem zagađenju vazduha (usljed sagorjevanja goriva koja se koriste za kuvanje i grijanje) kod žena u zemljama sa niskim prihodima, bolest gotovo podjednako javlja i kod muškaraca i kod žena.

Dijagnozu HOBP treba razmotriti kod svakog pacijenta koji ima hronični kašalj, povećano stvaranje sputuma, otežano disanje i istoriju izloženosti faktorima rizika specifičnim za bolest. Dijagnoza HOBP se potvrđuje jednostavnim dijagnostičkim testom pod nazivom "spirometrija"

Spirometrija je jednostavan i bezbolan test koji mjeri kapacitet pluća. Spirometrijom se mjeri koliko vazduha osoba može udahnuti i izdahnuti, i koliko brzo može da se kreće vazduh kroz pluća.

Liječenje može usporiti napredovanje bolesti, ali generalno HOBP se polako pogoršava tokom vremena. Razni oblici liječenja mogu pomoći da se kontrolišu simptomi i da se poboljša kvalitet života ljudi sa ovom bolešću.

(Preuzeto sa: “World COPD Day is an annual awareness-raising event organized and sponsored by theGlobal Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD).http://www.goldcopd.org/wcd-home.html http://www.who.int/respiratory/copd/en/)


Direktor Instituta za javno zdravstvo dr Slobodan Stanić primio je godišnju nagradu od Komore doktora medicine, 02.11.2010.

povelja.jpg2.11.2012. godine direktor Instituta za javno zdravstvo dr Slobodan Stanić primio je godišnju nagradu od Komore doktora medicine za organizaciju zdravstvene službe.

dr Slobodan Stanić nalazi se na mjestu direktora JZU Instituta za javno zdravstvo od 06.02.2009. godine. Od tada pa do danas, pod rukovodstvom imenovanog, Institut je značajno unaprijedio svoj rad i poslovanje, a što je svakako imalo za rezultat podizanje kvaliteta javnog zdravstva Republike Srpske na zavidan nivo.

Od brojnih značajnih aktivnosti koje su doprinjele i dalje doprinose kvalitetnoj organizaciji javnog zdravstva, a koje su učinjene u periodu od 06.02.2009. godine do danas, posebno izdvajamo sljedeće:

 • akreditacija Instituta Banja Luka po standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u pogledu osposobljenosti za obavljanje fizičko-hemijskih i mikrobioloških ispitivanja (vode, namirnice, predmeti opšte upotrebe) i ispitivanja specifične aktivnosti radionuklida u zemljištu i vodi,
 • sertifikacija Instituta po standardu za sisteme menadždžmenta kvalitetom ISO 9001:2008,
 • sprovođenje niza značajnih projekata, programa i istraživanja od kojih su najznačajniji projekat Globalnog fonda „Povećanje univerzalnog pristupa za populacije pod povećanim rizikom u BiH“, projekat Globalnog fonda „Jačanje DOTS strategije i unapređenje nacionalnog programa za tuberkolozu, uključujući multirezistentnu tuberkolozu i kontrolu infekcije u Bosni i Hercegovini“, program UNICEF-a „Evropska nedjelja imunizacije“, te brojni drugi programi i istraživanja,
 • uspostavljanje poslovno-tehničke saradnje sa Institutom za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” Beograd, Institutom za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, Zavodom za javno zdravlje Užice, Institutom zaštite, ekologije i informatike Banja Luka, Univerzitetom u Banjoj Luci, Jugoinspektom Beograd a.d. društvo za kontrolu kvaliteta i kvantiteta roba Beograd, Gradskim zavodom za javno zdravlje Beograd, Institutom za javno zdravlje Vojvodine...,
 • provođenje akcije dezinfekcije stambenih objekata na poplavljenim područjima opštine Bijeljina za šta je Institut dobio zahvalnicu opštine Bijeljina za nesebičnu pomoć u zaštiti stanovništva od poplava u 2010. godini,
 • uspostavljanje Centra za zaštitu od zračenja kao organizacione jedinice Instituta sa zadatkom da obavlja kontrolu izvora jonizujućih i nejonizujućih zračenja, dozimetrijsku kontrolu profesionalno izloženih lica i laboratorijsku kontrolu radijacije, radionuklida u vazduhu, zemljištu, vodi i namirnicama, te edukaciju i osposobljavanje za zaštitu od zračenja,
 • uspostavljanje Centra za zdravstveni menadždžment sa zadatkom da obavlja edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadždžmenta,
 • nabavka opreme kojom je značajno unaprijeđen kvalitet rada Instituta (Sistem za očitavanje ličnih dozimetara (TLD), atomski apsorpcioni spektrofotometar AAS, automatski aparat sa ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) tehnologijom, autonomni automatizovani sistem za brzu identifikaciju bakterija VITEK, automatski sistem za brojanje mikroorganizama u namirnicama TEMPO, automatski uzorkivač i mjerač protoka za otpadne vode itd).
 • U sklopu projekta IPA 2008 ˝Laboratorijska oprema za kontrolu hrane u BiH˝ Institutu je donirana visokosofisticirana oprema, GC ECD/NPD, GC MS, HPLC, GPC, ELISA i druga sitna oprema za pripremu uzoraka

Ovdje takođe posebno treba napomenuti da od 2009. godine i dolaskom dr Slobodana Stanića na mjesto direktora pa do danas, Institut konstantno bilježi pozitivan trend poslovanja, što u uslovima recesije i teške ekonomske situacije u kojoj se trenutno nalazi zdravstvo Republike Srpske, predstavlja veoma značajan pokazatelj uspješnosti rada ustanove kojom rukovodi dr Slobodan Stanić.


Počela vakcinacija protiv sezonske gripe za sezonu 2012/2013, 25.10.2010.

Logo proslaveJZU Institut za javno zdravstvo nabavio je vakcinu protiv gripe i u toku je vakcinacija za predstojeću sezonu.

Vakcina je namijenjena građanima koji se žele vakcinisati protiv sezonske gripe prema ličnom izboru, a ne pripadaju kategorijama za besplatnu vakcinaciju. Preporučuje se svim licima sa hroničnim oboljenjima, koji su pod povećanim rizikom za razvoj komplikacija gripe uključujući i djecu, zatim osobama sa oslabljenim imunitetom i svim starijim licima od 65 godina.

Vakcinacija se, takođe, preporučuje i osobama koje dolaze u kontakt sa oboljelima (prvenstveno zdravstveni radnici) te ostalim građanima koji su u toku svojih svakodnevnih aktivnosti izloženi virusu gripe.

Svake sezone, pa tako i ove, vakcina je napravljena od dijelova (antigena) onih virusa gripe za koje se, na osnovu epidemioloških istraživanja, očekuje da će se u toj sezoni pojaviti. Cijena jedne doze vakcine je 15,00 KM, a moći će se primiti svaki radni dan od 8:00 do 14:00 časova, u prostorijama Instituta za javno zdravstvo u Banjaluci, ul. Jovana Dučića, br 1.


Obilježen Svjetski dan hrane u osnovnoj školi „Sveti Sava“ Banjaluka, 16.10.2012.

dan_hrane_2012_1.jpgDana 16.10.2012. godine u osnovnoj školi „Sveti Sava“ obilježen je svjetski dan hrane u organizaciji JZU Instituta za javno zdravstvo Banjaluka, Privredne komore Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

„Institut za javno zdravstvo Republike Srpske napravio je katalog zdrave prehrane za školsku djecu u kome su prikazani piramida ishrane i način zdrave ishrane. Pored toga učenik devetog razreda OŠ "Sveti Sava" Pavle Koljančić je uz pomoć ljekara iz Instituta za javno zdravstvo Srpske osmislio projekat probne prodaje zdrave hrane, koji je proveo među vršnjacima u svojoj školi“, rekao je direktor Instituta za javno zdravstvo Slobodan Stanić.

Pavle Koljančić kaže da je imao 108 kilograma i da je izgubio 30, što je veliki uspjeh.
"Dok sam bio na dijeti imao sam veliki problem da u blizini škole pronađem zdravu hranu. Jedina relativno zdrava hrana je bila integralna kifla u pekari, što je nedovoljno za cijeli školski dan", rekao je Koljančić.

dan_hrane_2012_2.jpgPovodom obilježavanja svjetskog dana hrane, pomoćnica ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Amela Lolić dodjelila je poklon pakete sa domaćim proizvodima za đake osnovne škole „Sveti Sava“ iz Banjaluke. 10 najboljih likovnih radova učenika od prvog do petog razreda o temi zdrava hrana nagrađeno je paketima koji sadrže domaće prehrambene proizvode "Vitaminke", Tržnice, "Vitinke", "Mlijekoprodukta", "Fruktatrejda", "Prirodnog bilja", Pekare "Radić", preduzeća "Spektar drink", "Plantago", VIP "Krajina", "Krajina klasa" i Vode "Kruna".

„Danas se o zdravoj ishrani mnogo govori, ali manje djeluje, jer je teško izmijeniti ukorijenjene navike stečene u porodici. Potvrda da su aktivnosti koje smo do sada provodili nešto postigle jeste činjenica da je istraživanje iz 2000 godine pokazalo da je četvrtina djece u Srpskoj do pet godina pregojazna, dok istraživanje završeno ove godine pokazuje da je taj postotak 16 odsto, što je veliki napredak", rekla je pomoćnica ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Amela Lolić.

dan_hrane_2012_3.jpgDirektor Sektora granskih udruženja u Privrednoj komori Srpske Pero Ćorić rekao je da je cilj ovogodišnje manifestacije da djeca uzrasta od prvog do petog razreda shvate značaj ovog projekta i dođu do saznanja da samo kupujući domaće proizvode pomažu razvoju privrede i svih segmenata u društvu.

„Srpska uvozi mnogo hrane i trgovci su uvijek u prednosti u odnosu na proizvođače. Nažalost, kod naših građana još uvijek je prisutna svijest da je sve što je strano bolje, a to nije tako, jer Srpska ima dosta proizvođača koji proizvode zdravu hranu u skladu sa svim standardima", kaže Ćorić.


Saradnja u poljoprivredi: Ključ kako prehraniti stanovništvo, 12.10.2012.

Poljoprivredne zadruge (saradnja u poljoprivredi) ključ kako prehraniti stanovništvo je slogan svjetskog dana hrane 2012 godine.

Službena tema Svjetskog dana hrane se najavljuje svakog proljeća od strane Svjetske poljoprivredne organizacije (Food and Agriculture Organization of the United Nations; FAO). Ove godine slogan ''Poljoprivredne zadruge ključ kako prehraniti stanovništvo’’ je odabran sa ciljem da istakne ulogu zadruga u unaprijeđenju dostupnosti hrane i iskorjenjivanju gladi te skreće pažnju na narastajući problem gladi u svijetu.

Više o svjetskom danu hrane 2012 pročitajte na http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/en/Završen ciklus treninga iz oblasti „Prevencija i kontrola TB u zdravstvenim ustanovama“ u okviru Projekta Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze, treninzi održani 03-04.10. i 05.10.2012., 10.10.2012.

tb_trening_2012-10.jpgOd 03-05. oktobra 2012. godine, u Hotelu Bosna u Banjoj Luci, održane su završne edukacije iz ciklusa: „Prevencija i kontrola TB u zdravstvenim ustanovama“. Ovi treninzi su dio niza treninga koje Institut za javno zdravstvo održava već drugu godinu kao podprimalac sredstava SSF 10 TB Projekta „Jačanje DOTS Strategije u Bosni i Hercegovini i Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije“.

Cilj treninga je informisanje i sticanje znanja i vještina iz oblasti kontrole TB infekcije i razumijevanje načina širenja TB u zdravstvenim ustanovama (izvor infekcije, putevi prenošenja, mogućnosti prevencije), upoznavanje sa načinom izolacije oboljelog od TB u zdravstvenoj ustanovi, zaštitom zdravstvenih radnika i posjetioca od nastanka TB. Sa ovim treninzima kompletiran je ciklus od 13 treninga iz ove oblasti, koji su imali za cilj da obuče veliki broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i ustanovama za njegu, kao i sanitarnih inspektora, kako da primjenjuju najnovije preporuke koje se odnose na kontrolu infekcije, a trening je prošlo preko 300 učesnika širom Republike Srpske.

Trening su održali međunarodni ekspert za bolničke infekcije prof. dr Ljiljana Marković-Denić i docent dr Janja Bojanić.

Učesnici treninga održanog 03-04.10.2012. godine su bili ljekari različitih specijalnosti iz zdravstvenih ustanova Republike Srpske i sanitarni inspektori širom Republike Srpske (Banja Luka, Bijeljina, Foča, Brčko…). Drugi trening je održan 05.10.2012. godine uz učešće medicinskih tehničara/sestara i pomoćnog osoblja iz zdravstvenih ustanova Republike Srpske. Učesnici oba treninga su bili i članovi entitetskih i regionalnih jedinica za kontrolu tuberkuloze Republike Srpske i Distrikta Brčko.10. oktobar - Svjetski dan mentalnog zdravlja, 08.10.2012.

depression.jpgSvjetski dan mentalnog zdravlja će 10. oktobra 2012. godine napuniti 20 godina od svoga prvog obilježavanja. Tema ovogodišnjeg dana mentalnog zdravlja je Depresija: Globalna kriza.

Depresija je čest mentalni poremećaj koji karakteriše depresivno raspoloženje, gubitak interesa ili zadovoljstva, smanjena energija, osjećaj krivice ili nedovoljne vrijednosti, poremećaj sna ili apetita i loša koncentracija. Depresija je često praćena i simptomima anksioznosti. Ovi problemi mogu postati hronični ili se ponavljati, te ozbiljno narušiti sposobnost pojedinca da izvršava svoje svakodnevne obaveze. Kao posljedica depresivnog poremećaja se javljaju razmišljanja o smrti i samoubistvu. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da oko 350 miliona ljudi pati od depresivnog poremećaja (WHO, 2012).

U svom izvještaju povodom obilježavanja dana mentalnog zdravlja Svjetska federacija mentalnog zdravlja zaključuje da je depresija sa svojom suicidalnom komponentom jedno od glavnih psihopatoloških stanja povezanih sa ekonomskom krizom. Ističe se potreba razvoja preventivnih programa koji će osnažiti porodicu te edukovati populaciju da blagovremeno prepozna znakove bolesti i potraži profesionalnu pomoć.

"Ovogodišnji Svjetski dan mentalnog zdravlja nam daje priliku da razmislimo o praktičnim stvarima koje možemo učiniti. Ne raditi ništa nije opcija." Dr. Gabriel Ivbijaro

 

Pripremila: mr Jelena Niškanović

(Izvor: http://www.wfmh.org/2012DOCS/WMHDay%202012%20SMALL%20FILE%20FINAL.pdf)Održan trening trenera na temu „Praktični pristup zdravlju pluća – PAL u BiH“ u okviru Projekta Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze, 27-28.09.2012, 03.10.2012.

edukacija_tbc.jpgPrva u nizu edukacija iz ciklusa: „Praktični pristup zdravlju pluća – PAL u BiH“ održana je 27-28. septembra 2012. godine, u Hotelu Blanka na Vlašiću.

Ovi treninzi su dio niza treninga koje Institut za javno zdravstvo održava već drugu godinu kao podprimalac sredstava SSF 10 TB Projekta „Jačanje DOTS Strategije u Bosni i Hercegovini i Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije“.

U okviru edukacije predstavljeni su i rezultati prve i druge faze PAL istraživanja u Bosni i Hercegovini.

Specifični ciljevi treninga su: edukacija trenera o menadžmentu pacijenata sa najčešćim respiratornim simptomima i bolestima koji će dalje edukovati zdravstvene radnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u BiH, strandardizacija procjene pacijenata i upotreba adekvatnih tehničkih metoda evaluacije, definisanje stanja koja zahtijevaju hitno upućivanje na viši referalni nivo zdravstvene zaštite i kost-efektivna upotreba lijekova, posebno antibiotika.

Za edukaciju trenera je bio zadužen međunarodni konsultant Dr. Jean-Pierre Zellweger, pulmolog, Tuberculosis Competence Centre, Swiss Lung Association, dok su lokalne vodiče predstavili prof. dr Mirko Stanetić i prim. dr. Zaim Jatić.

Učesnici treninga održanog 27-28.09.2012. godine su bili ljekari specijalisti porodične medicine i pulmolozi iz Republike Srpske i Federacije BiH. Planirano je da treneri obučeni na ovoj edukaciji nastave dalje edukacije zdravstvenih radnika na ovu temu, i to su planirana četiri treninga za medicinske sestre u organizaciji Instituta za javno zdravstvo i osam treninga za medicinske sestre i ljekare u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.Nastavak ciklusa treninga iz oblasti „Prevencija i kontrola TB u zdravstvenim ustanovama“ u okviru Projekta Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze, edukacije održane 26-27.09. i 28.09.2012, 01.10.2012.

tb_trening_2012-09.jpgOd 26-28. septembra 2012. godine, u Hotelu Bosna u Banjoj Luci, nastavljene su edukacije iz ciklusa: „Prevencija i kontrola TB u zdravstvenim ustanovama“. Ovi treninzi su dio niza treninga koje Institut za javno zdravstvo održava već drugu godinu kao podprimalac sredstava SSF 10 TB Projekta „Jačanje DOTS Strategije u Bosni i Hercegovini i Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije“.

Cilj treninga je informisanje i sticanje znanja i vještina iz oblasti kontrole TB infekcije i razumijevanje načina širenja TB u zdravstvenim ustanovama (izvor infekcije, putevi prenošenja, mogućnosti prevencije), upoznavanje sa načinom izolacije oboljelog od TB u zdravstvenoj ustanovi, zaštitom zdravstvenih radnika i posjetioca od nastanka TB. Sa ovim treninzima održano je 11 treninga iz ove oblasti, koji imaju za cilj da obuče veliki broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i ustanovama za njegu, kao i sanitarnih inspektora, kako da primjenjuju najnovije preporuke koje se odnose na kontrolu infekcije.

Učesnici treninga održanog 26-27.09.2012. godine su bili ljekari različitih specijalnosti iz zdravstvenih ustanova Republike Srpske (Banja Luka, Bijeljina, Kozarska Dubica, Foča,…) Predavači na ovom treningu su bili dr Nataša Tanasković, dr Dijana Štrkić i dr Julijana Ćetojević. Drugi trening je održan 28.09.2012. godine uz učešće medicinskih tehničara/sestara i pomoćnog osoblja iz pomenutih zdravstvenih ustanova, a jedan od predavača je bila i Silvana Trifunović, sanitarni inženjer.

Svi treneri u ovom ciklusu su edukovani na Treningu trenera sprovedenom od strane međunarodnog eksperta prof. dr Ljiljane Marković-Denić i prof. dr Zehre Dizdarević, u svojstvu lokalnog eksperta iz oblasti kontrole infekcije.Trovanja metanolom u Češkoj, 21.09.2012.

Od strane Toksikološkog informativnog centra 10. septembra 2012. godine WHO je informisana o pojavi trovanja metanolom, uključujući tri smrtna slučaja. Prvi slučaj datira od 7. septembra 2012. godine u sjevernom dijelu Češke, blizu Poljske. Izvještaj indicira da je metanol prisutan u alkoholu koji se prodaje u čašama i flaširanim alkoholnim pićima. Češka Republika je 13. septembra izvjestila o 16 smrtnih slučajeva usljed trovanja metanolom i velikim brojem hospitalizovanih osoba. Dva pacijenta su umrla u Poljskoj i jedan u Slovačkoj. Visok rizik postoji od međunarodne distribucije tečnosti koja sadrži metanol u okolne i druge zemlje. Istraživanja izvora alkohola koji sadrži metanol su u toku. Preporuka je da se javnost upozori da ne konzumira neoznačeni alkohol ili druga pića kao prevencija unosa alkohola koji sadrži metanol.

Dodatni detalji o zdravstvenim efektima metanola:

 • Metanol, odnosno metil alkohol je tip alkohola koji nije za piće, obojen, isparljiv sa posebnim mirisom. Koristi se kao organski rastvarač u komercijalnim i industrijskim upotrebama i takođe se može naći i u domaćinstvu.
 • Metanol je dobio naziv i „drvni alkohol" jer nastaje kao nusprodukt u procesu destilacije drveta. U modernim uslovima metanol se produkuje u industrijskim procesima od CO, CO2 i hidrogena.
 • Metanol može biti sastojak alkoholnih pića koja se nezakonito prodaju. Toksičnost metanola je problem posebno među članovima nižih socijalnih klasa.
 • Ako se unosi, metanol je ekstremno otrovan. U velikim količinama metanol se metabolizira formirajući kiselinu, koja je otrovna na centralni nervni sistem i može uzrokovati sljepilo, komu i smrt.
 • Inicijalni simptomi mogu se razviti 40 minuta do 72 sata nakon ingetsije. Prosječan latentni period (period bez simptoma) je 12 do 18 sati. Simptomi uključuju: glavobolju, vertigo, letargiju, konfuziju, komu i napade. Inicijalni simptomi liče na intoksikaciju etanolom. Smetnje sa vidom, mučnina, povraćanje, bol u stomaku, ozbiljna acidoza (narušen acidobazni status organizma).
 • Antidot terapija, često uzimanjem etanola ili fomepizola, u cilju odlaganja metabolizma metanola sve do eliminacije iz pacijentovog sistema prirodnim putem ili dijalizom.


Pripremila: dr Vesna Rudić Grujić, specijalista higijene i zdravstvene ekologije u IZJZ RS


Centar za zdravstveni menadžment je u Trebinju održao dva kruga edukacije na nastavnom modulu "Upravljanje kvalitetom zdravstvene zaštite", 19.09.2012.

edukacije_trebinje_1.jpgCentar za zdravstveni menadžment je u Trebinju u periodu od 05. - 13.09. održao dva kruga edukacije na nastavnom modulu Upravljanje kvalitetom zdravstvene zaštiteza ukupno 43 učesnika iz domova zdravlja.

Edukacija je izvedena u dvije grupe. Prvu grupu su činili koordinatori kvaliteta iz domova zdravlja Srebrenica, Han Pijesak, Pale, Bileća, Istočno Sarajevo, Trnovo, Sokolac, Rogatica, Ljubinjnje, Rudo, Čajniče, Foča, Kalinovik, Nevesinje, Gacko i Berkovići. U drugoj grupi polaznika edukacije u Trebinju bili su polaznici koji će upravljati procesom implementacije sistema kvaliteta u domovima zdravlja Ugljevik, Lopare, Zvornik, Šekovići, Vlasenica, Bratunac, Srebrenica, Milići, Han Pijesak, Pale, Istočni Stari Grad, Istočno Sarajevo, Trnovo, Sokolac, Rogatica, Višegrad, Novo Goražde, Rudo, Čajniče, Foča, Kalinovik, Nevesinje, Gacko, Berkovići, Bileća, Ljubinje i Trebinje.

Edukatori na nastavnom modulu Upravljanjnje kvalitetom zdravstvene zaštite između ostalih, bili su predstavnici iz Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, JZU Instituta za javno zdravstvo, Doma zdravlja Bijeljina i Opšte bolnice Trebinje.

Učesnici su tokom ove edukacije usvojili teoretska i praktična znanja iz oblasti upravljanja kvalitetom zdravstvene zaštite koja će im pomoći da unaprijede rad i kvalitet usluga unutar zdravstvenih ustanova iz kojih dolaze.

U okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora, Centar za zdravstveni menadžment će, pored nastavnog modula Upravljanje kvalitetom zdravstvene zaštite, izvoditi nastavu i iz nastavnih modula Organizacioni menadžment u zdravstvenim ustanovama, Menadžment ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama i Zdravstvena ekonomika i finansiranje zdravstvene zaštite.


Dalje edukacije iz oblasti „Prevencija i kontrola TB u zdravstvenim ustanovama“ u okviru Projekta Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze održane 29 - 31.08.2012, 03.09.2012.

tb_trening_2012_08_31.jpgOd 29-31. avgusta 2012. godine, u Plavoj sali Fonda zdravstvenog osiguranja u Banjoj Luci, nastavljena je edukacija na temu:„Prevencija i kontrola TB u zdravstvenim ustanovama“. Ovi treninzi su dio niza treninga koje Institut za javno zdravstvo održava kao podprimalac sredstava SSF 10 TB Projekta „Jačanje DOTS Strategije u Bosni i Hercegovini i Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije“.

Cilj treninga je informisanje i sticanje znanja i vještina iz oblasti kontrole TB infekcije i razumijevanje načina širenja TB u zdravstvenim ustanovama (izvor infekcije, putevi prenošenja, mogućnosti prevencije), upoznavanje sa načinom izolacije oboljelog od TB u zdravstvenoj ustanovi, zaštitom zdravstvenih radnika i posjetioca od nastanka TB. Sa ovim treninzima održano je 9 treninga iz ove oblasti, koji imaju za cilj da obuče veliki broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i ustanovama za njegu, kao i sanitarnih inspektora, kako da primjenjuju najnovije preporuke koje se odnose na kontrolu infekcije.

Učesnici treninga održanog 29-30.08.2012. godine su bili ljekari različitih specijalnosti i sanitarni inspektori. Drugi trening je održan 31.08.2012. godine uz učešće medicinskih tehničara/sestara i pomoćnog osoblja iz zdravstvenih ustanova (Banja Luka, Bijeljina, Istočno Sarajevo, Trebinje…).

Trening su održali dr Mitar Tešanović, epidemiolog i dr Tanja Marković specijalista mikrobiologije sa parazitologijom, edukovani na Treningu trenera sprovedenom od strane međunarodnog eksperta prof. dr Ljiljane Marković-Denić i prof. dr Zehre Dizdarević, u svojstvu lokalnog eksperta iz oblasti kontrole infekcije.U Derventi je zvanično počela edukacija iz zdravstvenog menadžmenta u organizaciji JZU Instituta za javno zdravstvo, Centar za zdravstveni menadžment, 29.08.2012.

edukacija1.jpgCentar za zdravstveni menadžment počeo je sa izvođenjem prve u nizu edukacija iz zdravstvenog menadžmenta koja se sprovodi u okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP).

Edukacija u Derventi izvodiće se od 27. do 30. avgusta, na nastavnom modulu Upravljanje kvalitetom zdravstvene zaštite. Prvom krugu edukacije prisustvuje 22 učesnika iz 18 domova zdravlja (DZ Krupa na Uni, DZ Novi Grad, DZ Kostajnica, DZ Oštra Luka, DZ Kozarska Dubica, DZ Srbac, DZ Istočni Drvar, DZ Ribnik, DZ Mrkonjić Grad, DZ Šipovo, DZ Kotor Varoš, DZ Teslić, DZ Prnjavor, DZ Derventa, DZ Petrovo, DZ Modriča, DZ Brod i DZ Šamac).

Nastavu na edukaciji, između ostalih, izvodiće doc. dr Severin Rakić (JZU Institut za javno zdravstvo – Centar za zdravstveni menadžment), dipl. ing Zdravka Adamović (JZU Institut za javno zdravstvo), dr Savka Simić (Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštita RS) i Martina Tambur (Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite).

Predavači će sa učesnicima edukacije u naredna četiri dana obrađivati teme Osnovni pojmovi i definicije kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj, Osnovne principe upravljanja kvalitetom zdravstvene zaštite (prvi dan); Specifične komponente upravljanja kvalitetom zdravstvene zaštite – metode i tehnike planiranja (drugi dan); Obezbjeđenje i unapređivanje kvaliteta zdravstvene zaštite i Metode i tehnike planirranja (treći dan); Obezbjeđenje i unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite – Uspostavljanje strukture i procesa za upravljanje kvalitetom zdravstvene zaštite (četvrti dan).

Učesnici će tokom ove edukacije usvojiti teoretska i praktična znanja iz oblasti upravljanja kvalitetom koja će im pomoći da unaprijede rad i kvalitet usluga unutar zdravstvenih ustanova iz kojih dolaze.

U okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora, Centar za zdravstveni menadžment će, pored nastavnog modul Upravljanje kvalitetom zdravstvene zaštite, izvoditi nastavu i iz nastavnih modula Organizacioni menadžment u zdravstvenim ustanovama, Menadžment ljudskih resursa i zdravstvenim ustanovama i Zdravstvena ekonomika i finasiranje zdravstvene zaštite.


Održan sastanak povodom početka edukacije iz zdravstvenog menadžmenta koja se realizuje u okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP), 24.08.2012.

sastanak_edukacija.jpgSastanak povodom početka edukacije iz zdravstvenog menadžmenta koji se realizuje o okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) održan je 24. avgusta 2012. godine u 11 časova u prostorijama Centra za zdravstveni menadžment. Predstavnicima medija tom prilikom obratio se dr Slobodan Stanić, direktor JZU Instituta za javno zdravstvo, koji je najavio početak edukacije i predstavio Centar za zdravstveni menadžmet, najmlađu organizacionu jedinicu Instituta, koja je istovremeno i realizator edukacije.

Izvođenje edukacije zvanično će početi u ponedjeljak, 27.08.2012. godine u Derventi, gdje će 20 učesnika iz 18 domova zdravlja prisustvovati četverodnevnoj edukaciji na nastavnom modulu Upravljanje kvalitetom zdravstvene zaštite.

U okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora, u naredne dvije i po godine, predviđena je obuka koja će se odvijati kroz četiri nastavna modula: Upravljanje kvalitetom zdravstvene zaštite; Organizacioni menadžment u zdravstvenim ustanovama; Menadžment ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama i Zdravstvena ekonomika i finasiranje zdravstvene zaštite. Ova četiri nastavna modula predviđena su za edukovanje menadžera domova zdravlja, tj. direktora, kao i njihovih najbližih saradnika, uključujući načelnike službi i glavne medicinske sestre. Edukaciju će kroz ova četiri modula pohađati veliki broj učesnika iz svih domova zdravlja u Republici Srpskoj.

U okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora predviđen je i nastavak edukacije, Upravljanje promjenama za timove porodične medicine, u okviru koje je će u naredne dvije i po godine edukaciju proći 300 timova porodične medicine.

Izvođenje edukacije iz zdravstvenog menadžmenta kroz Projekat jačanja zdravstvenog sektora ima višestruk značaj za zdravstveni sistem Republike Srpske. Lokalni predavači izvodiće edukaciju, a prednost ovakvog pristupa izvođenja edukacije jeste stvaranje sopstvenog nastavnog kadra koji će nakon završetka projekta biti osposobljen da kontinuirano vrši dalju edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta.


11. jul - svjetski dan stanovništva, 13.07.2012.

Svjetski dan stanovništva obilježava se svake godine 11. jula, a inicijativu za njegovo obilježavanje pokrenuo je Upravni savjet Programa Ujedinjenih nacija za razvoj 1989. godine. Svjetski dan stanovništva obilježava se u julu, jer je tog mjeseca 1987. svjetska populacija dosegnula broj od pet milijardi ljudi.

Od 1990. godine, zemlje članice, u saradnji sa Populacionim fondom UN (UNFPA), obeležavaju Svjetski dan stanovništva nizom aktivnosti, u skladu sa aktuelnom temom i trenutnim potrebama.

Tema ovogodišnjeg dana stanovništva je "Opšti pristup službama za reproduktivno zdravlje".

U svojoj poruci povodom obilježavanja svjetskog dana stanovništva 2012. godine generalni sekretar Ujedinjenih nacija poziva na hitnu akciju od strane zemalja članica kako bi se premostio jaz između zahtjeva i mogućnosti pristupa službama za reproduktivno zdravlje.

Takođe, generalni sekretar Ujedinjenih nacija u svojoj poruci naglašava da je reproduktivno zdravlje sastavni dio održivog razvoja i smanjenja siromaštva. Žene i mladi ljudi koji su zdravi i koji imaju mogućnost da odluče koliko će djece imati i kada će ih imati bolje su u stanju da doprinesu razvoju svojih društava.


Dr Dragana Grujić Vujmilović, Specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstvene zaštite


Potpisan ugovor za pružanje usluga edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, 27.06.2012.

Ugovor_zdr_menadzment.jpgU okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) potpisan je ugovor između Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Instituta za javno zdravstvo. Finansiranje projekta, čija je vrijednost 1,05 miliona konvertibilnih maraka, omogućeno je pomoću sredstava Svjetske banke, Banke vijeća Evrope i budžeta Republike Srpske, a ugovor su potpisali ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić i direktor Instituta za javno zdravstvo Slobodan Stanić.

Obukom iz zdravstvenog menadžmenta, koja će u okviru ovog projekta trajati 2,5 godine vršiće se edukacija direktora domova zdravlja, kao i njihovih najbližih saradnika, uključujući načelnike službi i glavne sestre.

Ovim programom predviđena je edukacija koja će se odvijati u četiri nastavna modula: Organizacioni menadžment u zdravstvenim ustanovama; Upravljanje kvalitetom zdravstvene zaštite; Menadžment ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama i Zdravstvena ekonomika i finansiranje zdravstvene zaštite.

Ovim ugovorom obuhvaćen je i nastavak edukacije za timove porodične medicine. Upravljanje promjenama za timove porodične medicine je edukacija koja je prvobitno izvođena u periodu od 2008-2010. godine. U tom periodu edukaciju je prošlo 300 timova porodične medicine iz 19 domova zdravlja. Kroz naredne 2,5 godine predviđeno je da istu edukaciju prođe još 300 timova porodične medicine iz preostalih 35 domova zdravlja.

Svi nastavni programi koji su predviđeni za edukovanje menadžera domova zdravlja mogu se prilagoditi tako da odgovaraju eventualnim potrebama za edukacijom iz oblasti zdravstvenog menadžmenta svih zdravstvenih ustanova u sistemu.

Organizator edukacije je Centar za zdravstveni menadžment koji djeluje kao zasebna organizaciona jedinica u okviru Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Centar za zdravstveni menadžment će kroz ovaj projekat održati oko 450 dana edukacije, koja će početi u septembru 2012. godine.

Ova edukacija ima višestruki značaj za zdravstveni sistem uopšte. Najbitnije je to što će većinu edukacije izvoditi domaći predavači. Prednost ovakvog pristupa jeste stvaranje sopstvenog nastavnog kadra koji će biti osposobljen da vrši edukaciju i nakon završetka projekta.Dalje edukacije iz oblasti „Prevencija i kontrola TB u zdravstvenim ustanovama“ u okviru Projekta Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze održane 20, 21. i 22.06.2012.

tb_trening_2012-06.jpgOd 20-22. juna 2012. godine, u Plavoj sali Fonda zdravstvenog osiguranja u Banjoj Luci, održani su treninzi na temu:„Prevencija i kontrola TB u zdravstvenim ustanovama“. Ovi treninzi su dio niza treninga koje Institut za javno zdravstvo održava kao podprimalac sredstava SSF 10 TB Projekta „Jačanje DOTS Strategije u Bosni i Hercegovini i Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije“.

Cilj treninga je informisanje i sticanje znanja i vještina iz oblasti kontrole TB infekcije i razumijevanje načina širenja TB u zdravstvenim ustanovama (izvor infekcije, putevi prenošenja, mogućnosti prevencije), upoznavanje sa načinom izolacije oboljelog od TB u zdravstvenoj ustanovi, zaštitom zdravstvenih radnika i posjetioca od nastanka TB. Sa ovim treninzima održana je polovina od ukupno planiranih 12 treninga iz ove oblasti koji će obučiti veliki broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i ustanovama za njegu, kao i sanitarnih inspektora, kako da primjenjuju najnovije preporuke koje se odnose na kontrolu infekcije.

Učesnici treninga održanog 20-21.06.2012. godine su bili ljekari različitih specijalnosti. Drugi trening je održan 22.06.2012. godine uz učešće medicinskih tehničara/sestara i pomoćnog osoblja iz zdravstvenih ustanova.

Trening su održale dr Stanka Tomić, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom i dr Julijana Ćetojović, specijalizant epidemiologije, edukovane na Treningu trenera sprovedenom od strane međunarodnog eksperta prof. dr Ljiljane Marković-Denić i prof. dr Zehre Dizdarević, u svojstvu lokalnog eksperta iz oblasti kontrole infekcije.


Objavljeni rezultati ESPAD istraživanja za 2011. godinu, 01.06.2012.

ESPAD_2011.jpgNajnoviji izvještaj o upotrebi duvana, droge i alkohola (Evropski istraživački projekat upotrebe duvana, alkohola i droga- ESPAD) ukazuje na relativnu stabilizaciju upotrebe opojnih supstanci među srednjoškolcima 15 do 16 godina starosti.

Izvještaj je nastao kao produkt Evropskog istraživačkog projekta upotrebe duvana, alkohola i droga (European school survey project on alcohol and other drugs – ESPAD) koje se sprovodi svake četiri godine, počevši od 1995. godine, u velikom broju evropskih zemalja.

Tokom 2011. godine ESPAD istraživanje je sprovedeno po peti put među 36 zemalja, a tom prilikom je preko 100 000 učenika je uzelo učešće u istraživanju.

Republika Srpska je tokom 2011. godine sprovela ESPAD istraživanje, istovremeno sa ostalim evropskim zemljama. Rezultati prezentovani u izvještaju ukazuju na relativno nizak nivo upotrebe duvana, alkohola i opojnih upstanci u našoj zemlji u poređenju sa ostalim članicama ESPAD istraživačkog projekta.

ESPAD izvještaj za 2011. godinu: upotreba psihoaktivnih supstanci među srednjoškolcima u 36 evropskih zemalja je dostupna na engleskom jeziku na sajtu ESPAD istraživačke mreže:
http://www.espad.org/en/Reports--Documents/ESPAD-Reports/

 

Dokumenti za preuzimanje Oznaka formata
Rezultati ESPAD istraživanja za 2011. godinu
.pdf dokumentNastavljena edukacija iz oblasti „Prevencija i kontrola TB u zdravstvenim ustanovama“ u okviru Projekta Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze, 28 - 30.05.2012, 31.05.2012.

tb_trening_2012_2.jpgOd 28-30. maja 2012. godine, u Plavoj sali Fonda zdravstvenog osiguranja u Banjoj Luci, održani su treninzi na temu:„Prevencija i kontrola TB u zdravstvenim ustanovama“. Ovi treninzi su dio niza treninga koje Institut za javno zdravstvo održava kao podprimalac sredstava SSF 10 TB Projekta „Jačanje DOTS Strategije u Bosni i Hercegovini i Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije“.

Cilj treninga je informisanje i sticanje znanja i vještina iz oblasti kontrole TB infekcije i razumijevanje načina širenja TB u zdravstvenim ustanovama (izvor infekcije, putevi prenošenja, mogućnosti prevencije), upoznavanje sa načinom izolacije oboljelog od TB u zdravstvenoj ustanovi, zaštitom zdravstvenih radnika i posjetioca od nastanka TB. Do polovine oktobra će se održati još 8 treninga od ukupno planiranih 12 treninga iz ove oblasti koji će obučiti veliki broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i ustanovama za njegu, kao i sanitarnih inspektora, kako da primjenjuju najnovije preporuke koje se odnose na kontrolu infekcije.

Učesnici treninga održanog 28-29.05.2012. godine su bili ljekari različitih specijalnosti iz zdravstvenih ustanova banjalučke regije (doktori medicine, pulmolozi, epidemiolozi, specijalisti porodične medicine). Drugi trening je održan 30.05.2012. godine uz učešće medicinskih tehničara/sestara i pomoćnog osoblja iz navedenih ustanova.

Trening su održale dr Vesna Rudić Grujić, specijalista higijene sa zdravstvenom ekologijom i dr Nataša Tanasković, pulmolog, edukovane na Treningu trenera sprovedenom od strane međunarodnog eksperta prof. dr Ljiljane Marković-Denić i prof. dr Zehre Dizdarević, u svojstvu lokalnog eksperta iz oblasti kontrole infekcije.Svjetski dan borbe protiv pušenja, 31.05.2012.

dan_pusenje_2012.jpgPovodom 31. maja, Svjetskog dana borbe protiv pušenja, u Pres centru Vlade Republike Srpske održana je konferencija za novinare. Pušenje u Republici Srpskoj predstavlja jedan od vodećih javno-zdravstvenih problema, izjavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić. On je  istakao da je Republika Srpska jedna od rijetkih zemalja koja obilježava dva dana borbe protiv duvanskog dima u godini, gdje pored ovog danas obilježava i 31. januar - Nacionalni dan borbe protiv cigareta i duvanskog dima.

Škrbić je rekao da je kod 50 odsto onih koji umru uzrok kardiovaskularna bolest i komplikacije te bolesti,a jedan od zajedničkih imenilaca kod kardiovaskularnih bolesti, metalopatija i respiratornih bolesti jeste duvanski dim, što je posebno izraženo kod karcinoma pluća i karcinoma dojke kod žena, te karcinoma želuca. Kako bi se u zajednici djelovalo odlučnije i zabranilo pušenje na javnim mjestima, ministar je najavio čitav niz akcija u narednom periodu gdje će biti angažovana šira društvena javnost, uključujući i institucije predsjednika Srpske, Narodne skupštine, Vlade, Instituta za javno zdravstvo i drugih institucija koje se bave pitanjima zdravlja i javnog djelovanja.

Epidemiolog i rukovodilac Regionalnog zavoda za zaštitu zdravlja Doboj Marin Kvaternik istakao je da je, prema istraživanju provedenom 2010. godine, među odraslim stanovništvom u Srpskoj zabilježeno 28,7 odsto svakodnevnih pušača, što je za 4,9 odsto manje u odnosu na slično istraživanje provedeno 2001. godine."Takođe je smanjen broj pušača muškaraca za 7,4 odsto, dok kod žena nije došlo do značajnijih promjena“, rekao je Kvaternik.

Nacionalni koordinator za kontrolu duvana Srpske Darko Marković  istakao je da Srpska ima odličnu zakonsku regulativu, te da bi se, ukoliko ti zakoni budu poštovani, u narednih 10 godina broj pušača u Srpskoj mogao smanjiti na minimum. On upozorava da pušenje predstavlja najveći faktor rizika po ljudsko zdravlje i spada u bolesti zavisnosti."Najveće efekte u borbi protiv pušenja ima cijena cigareta - od toga imaju korist i pojedinac i država, jer što je skuplja cijena cigareta viša je akciza, a dokazano je da na prestanak pušenja najčešće utiču visoke kazne za pušenje na javnom mjestu i visoke cijene cigareta", rekao je Marković.


Predstavljen projekat uvođenja sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, 29.05.2012.

sistem_menadzmenta.jpgU Vladi Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske organizovalo je predstavljanje projekta „Uvođenje sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj; jačanje kapaciteta domova zdravlja i uspostavljanje procesa sertifikacije domova zdravlja, akreditacije laboratorija i kontinuiranog unapređenja na primarnom nivou zdravstvene zaštite u javnom sektoru“.
Prezentaciji su, osim predstavnika Ministarstva, prisustvovali i predstavnici, Instituta za javno zdravstvo, Fonda zdravstvenog osiguranja kao i direktori svih domova zdravlja u Republici Srpskoj.

Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Slobodan Stanić je na ovom sastanku prenio iskustva ove ustanove s obzirom da je Institut započeo ovaj proces prije pet godina, te obezbijedio sertifikat ISO 9001 i akreditaciju tri laboratorije za fizičko-hemijska ispitivanja, mikrobiologiju i ispitivanja radionuklida po standardu ISO 17025.

„Taj standard je vrlo sličan standardu 15189 po kojem će se kliničke laboratorije akreditovati. Jedna razlika je u neponovljivosti uzorka, a druga u tome što se tu pojavljuje i ljekar da odgovara za kvalitet izvršene usluge i procjenjuje kvalitet pružene usluge pacijentu u laboratorijskom sektoru“, rekao je Stanić.

Na sastanku je istaknuta uloga Centra za zdravstveni menadžment pri IZJZ koji će provoditi dio edukacije osoblja domova zdravlja u oblastima menadžmenta i upravljanja kvalitetom.
Direktor „Boneks inženjering-a“ Radomir Bošković, firme iz Beograda koja tehnički i realizuje projekat, rekao je da je riječ o vrlo složenom projektu koji se sastoji iz sedam komponenti, a u kojem učestvuju domovi zdravlja različitog nivoa razvijenosti i tehničke opremljenosti. Pojedini domovi zdravlja su veoma napredni i završili su proces akreditacije, dok drugi na tome još nisu ni počeli raditi.

„Imajući sve ovo u vidu, mi ćemo morati, kao prvu aktivnost na projektu, obaviti snimanje postojećeg stanja da bismo dobili detaljnu analizu kako, sa metodološke strane, prići realizaciji tako složenog projekta u kome učestvuju baš sve ustanove primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Dodatna vrijednost ovog projekta jeste obuka jednog broja lokalnih konsultanata, onih koji će nakon završetka projekta, nastaviti da samostalno razvijaju zdravstveni sistem“, rekao je Bošković i dodao da će realizacija navedenog projekta trajati tri godine.

Prema riječima direktora Jedinice za koordinaciju projekata pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Gordana Jelića ovaj projekat je direktna podrška primjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je obavezao sve zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj da moraju proći postupak zvanične sertifikacije.

„Sertifikacija u zdravstvenim ustanovama primarnog sektora podrazumijeva da se one moraju usaglasiti sa zahtjevima standarda koji se odnose na aspekte bezbjednosti pri pružanju zdravstvene zaštite, kao i kontinuirano poboljšavati kvalitet zdravstvenih usluga. Ovaj projekat je nastavak sličnog projekta započetog prije tri godine u bolničkom sektoru Republike Srpske, koji takođe ima za cilj da uspostavi jedan adekvatan kapacitet za upravljanje sistemima bezbjednosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama“, rekao je Jelić.10. maj - Svjestki dan fizičke aktivnosti, 10.05.2012.

dan_fiz_aktivnosti.jpgFizičke aktivnosti stanovništva u Republici Srpskoj su na niskom nivou, pokazalo je istraživanje koje je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske proveo anketirajući osnovce i srednjoškolce, a dijelom i odrasle. Subspecijalista ishrane u Institutu dr Ljiljana Stanivuk istakla je da ove navike moraju biti promijenjene i da treba omogućiti da se što veći broj ljudi bavi fizičkim aktivnostima.

"Fizička aktivnost je, osim ishrane, ključni faktor kada je riječ o zdravlju i treba joj pridati posebnu pažnju", poručila je Stanivuk tokom manifestacije "Koracima ka zdravlju" koji je danas u Banjaluci organizovan povodom 10. maja - Međunarodnog dana fizičke aktivnosti i 15. maja - Međunarodnog dana porodice.

Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović, koja je prisustvovala manifestaciji na Trgu Krajine, pozvala je građane da u subotu, 12. maja, učestvustvuju u šetnji do banjalučkog izletišta Trešnjik.

Ona je rekla novinarima da, nažalost, veoma mali broj ljudi ide u šetnju, jer nema naviku za ovaj vid rekreacije, koji dobro utiče na zdravlje.

Tešanovićeva je rekla da se sportskim aktivnostima bavi redovno, koliko joj to poslovne obaveze dozvoljavaju, te da se trudi da barem vikendom šeta do Trešnjika.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta, grad Banjaluka i Udruženje za savremenu edukaciju u sportu ''E-SPO'' Banjaluka organizovalo je danas na Trgu Krajine u Banjaluci manifestaciju ''Koracima ka zdravlju''povodom obilježavanja 10. maja - ''Međunarodnog dana fizičke aktivnosti'' i 15. maja ''Međunarodnog dana porodice''.

U okviru obilježavanja 10. maja - Međunarodnog dana fizičke aktivnosti na Trgu Krajine danas su dijeljeni promotivni flajeri o značaju zdrave ishrane i bavljenja fizičkom aktivnošću, a mladi sportisti pokazivali su svoja umijeća.

Svjetska zdravstvena organizacija 2002. godine proglasila je 10. maj Međunarodnim danom fizičke aktivnosti.


Održani treninzi „Prevencija i kontrola TB u zdravstvenim ustanovama“ u okviru Projekta Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze, 23-24.04. i 25.04.2012. god., 26.04.2012.

tb_prevencija_2012.jpgOd 23-25. aprila 2012. godine, u Plavoj sali Fonda zdravstvenog osiguranja u Banjaluci, održani su treninzi na temu:„Prevencija i kontrola TB u zdravstvenim ustanovama“. Ovi treninzi su dio niza treninga koje Institut za javno zdravstvo održava kao podprimalac sredstava SSF 10 TB Projekta „Jačanje DOTS Strategije u Bosni i Hercegovini i Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije“.

Cilj treninga je informisanje i sticanje znanja i vještina iz oblasti kontrole TB infekcije i  razumijevanje načina širenja TB u zdravstvenim ustanovama (izvor infekcije, putevi prenošenja, mogućnosti prevencije), upoznavanje sa načinom izolacije oboljelog od TB u zdravstvenoj ustanovi, zaštitom zdravstvenih radnika i posjetioca od nastanka TB. Ovo su prvi treninzi od ukupno planiranih 12 treninga iz ove oblasti koji će obučiti veliki broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i ustanovama za njegu, kao i sanitarnih inspektora, kako da primjenjuju najnovije preporuke koje se odnose na kontrolu infekcije.

Učesnici treninga održanog 23-24.04.2012. godine su bili ljekari različitih specijalnosti iz Doma zdravlja Banja Luka i sanitarni inspektori iz Republičke uprave za inspekcijske poslove i Grada Banje Luke. Drugi trening je održan 25.04.2012. godine uz učešće medicinskih tehničara/sestara i pomoćnog osoblja iz Doma zdravlja i Kliničkog centra Banja Luka.

Trening su održali dr Vesna Lučić-Samardžija, epidemiolog i dr Boro Kuzmić, pulmolog, edukovani na Treningu trenera sprovedenom od strane međunarodnog eksperta prof. dr Ljiljane Marković-Denić i prof. dr Zehre Dizdarević, u svojstvu lokalnog eksperta iz oblasti kontrole infekcije.


Evropska nedjelja imunizacije 2012 (21. - 27.04.2012.), 17.04.2012.

Evropska nedjelja imunizacije predstavlja godišnju, regionalnu inicijativu koju koordiniše Svjetska zdravstvena organizacija, a sprovode je zemlje članice evropskog regiona SZO pod sloganom „Spriječi, zaštiti, vakciniši.“ Partnerske organizacije u ovoj inicijativi su UNICEF, Svjetska banka, ECDC i druge. Cilj joj je podići svijest o značaju i potrebi imunizacije, razmijeniti iskustva evropskih zemalja na tom planu te obezbijediti opštu društvenu i političku podršku za što širu i kvalitetniju obuhvatnost  imunizacijom djece u Evropi.

Aktivnosti koje su se dosad sprovodile su bile: organizovanje kampanja imunizacije, podjela informativnih materijala u vezi značaja imunizacije, organizovanje dodatne obuke zdravstvenih radnika, organizovanje radionica i konferencija sa svim ključnim učesnicima u zdravstvenom sistemu, kao i mnogobrojnih konferencija za štampu.

Sedma Evropska nedjelja imunizacije se obilježava od 21. do 27. aprila 2012. godine i ovo je prvi put da će biti uključene sve 53 zemlje članice SZO. Ova 2012. godina je od velikog značaja, jer se navršava 10 godina od proglašavanja statusa evropskog regiona za polio-free (oslobođen od poliomijelitisa).
Glavne poruke ovogodišnje kampanje u cijelom evropskom regionu su:

 • povećati vakcinalnu pokrivenost povećavajući svjesnost o značaju imunizacije, sa posebnim fokusom na vulnerabilne grupe u populaciji
 • zdravstveni radnici su od najvećeg značaja za nacionalni program imunizacije i imaju izuzetno veliki uticaj na uspjeh nacionalnog programa imunizacije
 • glavni prioritet mora biti kontrola trenutnih epidemija morbila kao i sprečavanje novih slučajeva oboljelih

VEZANI MATERIJALI

Dokumenti za preuzimanje Oznaka formata
Kako razgovarati sa roditeljima o vakcinama za djecu
.pdf dokument
Najčešća pitanja roditelja o vakcinaciji djece
.pdf dokument
Prve vakcine vašeg djeteta - šta trebate znati
.pdf dokument
Trebate shvatiti rizike i odgovornosti ako odlučite da ne vakcinišete svoje dijete.
.pdf dokument
Bolesti koje se sprečavaju vakcinacijom - Znaci, simptomi i komplikacije
.pdf dokument
Dječja paraliza
.pdf dokument


Održan trening „Prevencija i kontrola TB u zdravstvenim ustanovama“ u okviru Projekta Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze, 10.04.2012.

tb_trening_2012.jpgU Banjaluci je od 04. do 06. aprila 2012. godine, u Plavoj Sali Fonda zdravstvenog osiguranja RS u Banjoj Luci, održan trening na temu: „Prevencija i kontrola TB u zdravstvenim ustanovama“. Ovo je jedan u nizu treninga koje Institut za javno zdravstvo održava kao podprimalac sredstava SSF 10 TB Projekta „Jačanje DOTS Strategije u Bosni i Hercegovini i Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije“.
Cilj treninga je trening budućih trenera iz oblasti kontrole TB infekcije i razumijevanja načina širenja TB u zdravstvenim ustanovama (izvor infekcije, putevi prenošenja, mogućnosti prevencije) i upoznavanja sa načinom izolacije oboljelog od TB u zdravstvenoj ustanovi, zaštita zdravstvenih radnika i posjetioca od nastanka TB. U narednom periodu se planira održavanje 12 treninga iz ove oblasti koji će obučiti veliki broj učesnika kako da primjenjuju najnovije preporuke koje se odnose na kontrolu infekcije. Ovaj, kao i svi treninzi koji se organizuju u okviru Projekta, predviđa učešće odgovarajućih stručnjaka iz cijele Bosne i Hercegovine bez obzira da li ih organizuje Zavod za javno zdravstvo FBiH ili Republika Srpska Institut za javno zdravstvo.

Na treningu su učestvovali ljekari različitih specijalnosti, sanitarni inspektori i medicinski tehničari/sestre iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Trening su održale prof. dr Ljiljana Marković-Denić, ekspert u oblasti kontrole infekcije, emeritus prof. dr Zehra Dizdarević, pneumoftiziolog i Aiša Bijedić, dipl. ing. građevine.
Svečano otvorene nove prostorije Centra za zaštitu od zračenja Instituta za javno zdravstvo, 10.04.2012.

czzz_otvaranje.jpgCentar za zaštitu od zračenja koji radi u okviru Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske dobio je nove adaptirane prostorije, u kojima će kadrovski, materijalno i prostorno ojačan moći neometano raditi na dobrobit ljudi u smislu kontrole vode, hrane, predmeta opšte upotrebe, monitoring ambijentalne radioaktivnosti, te drugim poslovima iz svog domena.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić rekao je da Institut za javno zdravstvo predstavlja vodeću instituciju zdravstva Republike Srpske kada je u pitanju javno zdravstvo, naglasivši da jačanje odgovornih nacionalih laboratorija za kontrolu izuzetno važan. Škrbić je naglasio da su Institut za javno zdravstvo, Institut za veterinarstvo i Poljoprivredni institut tri ključne institucije koje su odgovorne za kvalitet života građana u Srpskoj. "Centar za zaštitu od zračenja predstavlja jedan segment javnog zdravstva gdje želimo da unaprijedimo zdravlje stanovništva na čitavoj teritoriji Republike Srpske. To su dugoročna ulaganja", rekao je Škrbić i dodao da je Centar jedan od segmenata nove organizacione šeme koju će Institut za javno zdravstvo do kraja godine usvojiti i primijeniti.

Direktor Instituta za javno zdravstva Republike Srpske Slobodan Stanić istakao je da je prostor opremljen sa srdstvima iz IPA projekta opremom čija je vrijednost oko 600.000 KM, naglasivši da laboratorija za zračenje ima standard ISO 17 025 za gama spektrometrijske analize uzoraka tla i vode.

Stanić je istakao da Centar za zaštitu od zračenja radi na uklanjanju radioaktivnih gromobrana, naglasivši da se jača segment kontrole hrane, vode, predmeta opšte upotrebe, kao i sigurnost građana od opšteg zračenja.

Načelnik Centra za zaštitu od zračenja pri Institutu za javno zdravstvo Jelena Marinković je istakla da su osnovne djelatnosti centra analiza i određivanje radionukleida u uzorcima iz okoliša, namirnicama, predmetima opšte upotrebe, zatim kontrola i dozimetrija jonizujućeg zračenja i nejonizujućeg zračenja, lična dozimetrija i praćenje ambijetalnog zračenja.

Marinković je u izjavi novinarima rekla da se monitorig jonizujućeg zračenja nalaze pet lokacija u Republici Srpskoj naglasivši da je glavni cilj Centra za zaštitu od zračenja poboljšanje kvaliteta, povećanje broja usluga i na prvom mjestu zaštita stanovništva i okoline od radijacionih opasnosti.

"Kao kompletan Institut smo sertifikovani po međunarodnom standardu ISO 9001, te posjedujemo licence od Regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, kao tehnički servis za kontrolu i dozimetriju jonizujućih zračenja", rekla je Marinkovićeva.

Ona je dodala da je Centar za zaštitu od zračenja osnovan 2009. godine pri Institutu za javno zdravstvo dok se na zaštiti od zračenja radi od 2001. godine u okviru Službe higijene na tadašnjem Institutu za zaštitu zdravlja.Obilježen svjetski dan zdravlja, 10.04.2012.

dan_zdravlja_2_2012.jpgMjerenjem krvnog pritiska, određivanjem masnoće u krvi i glikemije građanima Banjaluke u subotu, 07.04.2012., u banjalučkom parku "Petar Kočić" obilježen je  Svjetski dan zdravlja.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić rekao je da je ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana zdravlja posvećeno starijim osobama, jer je aktivan život u ovoj populaciji važan za prevenciju najvećih komplikacija hroničnih nezaraznih bolesti, odnosno masovnih oboljenja, a koja su označena kao osnovni uzrok umiranja u svijetu.

"To su kardiovaskularne bolesti koje dominiraju, zatim metabolički poremećaji, te dijabetes koji je u posljednjih nekoliko dekada strašno porastao i očekuje se porast u narednim decenijama. Tu su i respiratorna oboljenja, digestivna i, nažalost, maligna oboljenja kojih je u ovoj populaciji sve više", naveo je Škrbić. On je poručio da su fizička aktivnost i zdrava ishrana neophodni kako bi se doživjela duboka starost bez zdravstvenih komplikacija.

Škrbić je dodao da se ovakve akcije organizuju s ciljem skretanja pažnje na važnost kontrolisanja zdravstvenog stanja, ne samo starijih osoba, već i mladih.
Ovogodišnji Svjetski dan zdravlja obilježava se pod sloganom "Dodaj život godinama", a u Srpskoj ga provodi resorno ministarstvo u saradnji sa Institutom za javno zdravstvo Srpske i domovima zdravlja Republike Srpske.

Direktor Instituta i ministar su iskoristili priliku te na licu mjesta i razgovarali sa najstarijom kategorijom stanovništva.Održana konferencija za novinare u Zvorniku, 02.04.2012.

Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Slobodan Stanić i rukovodilac Regionalnog zavoda za zaštitu zdravlja Zvornik Milenko Nikolić održali su danas u Zvorniku konferenciju za novinare. Istaknuto je  da je u opremu Regionalnog zavoda u posljednje vrijeme uloženo oko 120.000 KM. Stanić je na konferenciji za novinare u Zvorniku rekao da je nabavljen spektro-fotometar, analitička vaga, destilacioni aparat, autoklav, mikroskop, kompjuteri, mini vidas aparat, frižideri, kao i folksvagenovo vozilo "kedi".  "Ovom opremom zvornički zavod je osposobljen da može i na imunološkoj osnovi da određuje bakterije, viruse i sve što je u ovom trenutku potrebno za zaštitu javnog zdravlja", rekao je Stanić i dodao da je ovaj zavod i kadrovski osposobljen da odgovori svim zahtjevima u ovoj oblasti.

Ističući da su prioritet Zavoda zaštita zdravlja ljudi, te kontrola hrane i vode, Stanić je rekao da je kvalitet hrane koja se proizvodi u Srpskoj dobrog kvaliteta, ali da prilikom kupovine građani ipak treba da obrate pažnju ko je kontrolisao tu hranu. "Kada Zavod za javno zdravstvo kontroliše hranu, prvenstveno misli na čovjeka, a ne da vrši kontrolu radi kontrole", rekao je Stanić i dodao da su, prilikom jedne od kontrole meda, pronađeni  i neki teški metali. Stanić je pojasnio da je dodatnom analizom utvrđeno da je med bio čist, ali da je bio problem u vrcaljki koja je bila lošeg proizvodnog kvaliteta, pa je iz limenog dijela ispuštala teške metale. Govoreći o prethodnoj epidemiji zaušnjaka, Stanić je rekao da je na području Istočnog Sarajeva oboljelo 1.660 lica, u Trebinju 1.330, dok je na području Zvornika bilo ukupno 116 oboljelih. "Institut za javno zdravstvo Srpske upozorio je 2010. godine da može doći do epidemije ove bolesti zato što veliki broj djece od 1990. do 1994. godišta u ratu nisu bila vakcinisana", podsjetio je Stanić. Ističući da je u svim sredinama provedena dodatna imunizacija, Stanić je rekao da je to u Zvorniku dobro urađeno, ali i da je postojala i mogućnost da je jedan broj djece u tom periodu primio vakcinu u Srbiji, s obzirom na blizinu granice, pa da je to doprinijelo povoljnijoj zdravstvenoj slici.

Rukovodilac Regionalnog zavoda za zaštitu zdravlja Zvornik Milenko Nikolić rekao je da Zvorničani piju vrlo kvalitetnu i mikrobiološki ispravnu vodu. "U nekim zvorničkim sredinama, u kojima sistemom vodosnabdijevanja ne gazduje komunalno preduzeće Vodovod i komunalije, postoje određeni problemi, jer se lokalni vodovodi i bunari adekvatno ne održavaju", rekao je Nikolić. On je pojasnio da se u stalnim kontaktima sa tim sredinama i savjetima koji se daju lokalnom stanovništvu ovi nedostaci otklanjaju, što pokazuju analizirani uzorci vode.Predstavnici Instituta boravili u Rimu na studijskom putovanju, 27.03.2012.

rimPredstavnici Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske sa direktorom Slobodanom Stanićem na čelu boravili su od 18. do 23. marta 2012. godine  u Rimu na studijskom putovanju koje je važan dio cjelokupnog projekta pod nazivom „ Aktivnosti na izgradnji državnih kapaciteta i podizanja svijesti o HIV/AIDS-u u BiH: mobilna populacije“ i odnosi se na produbljivanje razumijevanja i znanja u oblasti borbe protiv HIV/AIDS-a kroz ilustarcije dobrih praksi.

Posjeta Italiji namijenjena je omogućavanju i pomaganju uspostavljanju mreže i saradnje sa italijanskim NVO-ima, medijima, stručnjacima iz državnog sektora zdravlja te bolnica u kojima se liječi veliki broj oboljelih od HIV/AIDS-a.  Tokom posjete predstavnici Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske,  Zavoda za javno zdravstvo FBiH, oba entitetska ministarstva zdravlja, NVO i mediji iz cijele BiH obišli su su: Visoki institut za javno zdravstvo u Rimu, nevladine organizacije Lila i Arce' , bolnicu Spalancani, bolnicu za djecu oboljelu od HIV/AIDS-a te medijsku kuću La Republica. Takođe, predstavnici dvije NVO  sa mobilnim timovima boravile su i na terenu u obilasku seksualnih radnica i injekcionih korisnika droga.Obilježnjn 31. januar, nacionalni dan borbe protiv pušenja, 01.02.2012.

dan_pusenje_1Republika Srpska ima 28,7 odsto aktivnih pušača, a povremenih 2,3 odsto, podaci su istraživanja koje je 2010. i 2011. godine provelo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Prema ovim podacima, više od 80 odsto stanovništva je izloženo duvanskom dimu na javnom mjestu, a više od polovine stanovništva je izloženo na radnom mjestu.

Načelnik Službe socijalne medicine u Institutu Slađana Šiljak navela je da 14,5 odsto srednjoškolaca svakodnevno konzumira duvanske proizvode. "U poređenju sa rezultatima istraživanja iz 2002. godine možemo konstatovati da je značajno smanjena prevalenca pušenja za 3,7 odsto", istakla je Šiljak na konferenciji za novinare. Ona je napomenula da su u borbi protiv pušenja aktivno uključeni i timovi porodične medicine koji svakodnevno savjetuju pušače da prestanu sa konzumiranjem duvanskog proizvoda. Nacionalni koordinator za kontrolu duvana u Republici Srpskoj dr Darko Marković rekao je da je pušenje bolest zavisnosti, koja prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ima i šifru u međunarodnoj klasifikaciji bolesti - F16. "Nikotin na mozak izaziva iste efekte kao i kokain. Sagorijevanjem jedne cigarete stvara se oko 4.000 štetnih sastojaka koji napadaju ljudsko zdravlje, od toga je više od 40 kancerogenih materija", upozorava Marković. On je podsjetio da je u Srpskoj 2004. godine donesen set zakona u funkciji borbe protiv pušenja - Zakon o zabrani prodaje duvana i duvanskih proizvoda licima mlađim od 18 godina, Zakona o zabrani pušenja na javnim mjestima i Zakona o zabrani reklamiranja duvana i duvanskih proizvoda.  Marković je naglasio da resorno ministarstvo u svojoj strategiji za borbu protiv pušenja nastoji da se za jednu godinu broj aktivnih pušača smanji za dva odsto.  Jedan od inicijatora obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv pušenja je dr Rajko Igić koji je rekao da je neophodno razlikovati teške od lakih pušača kako bi se primijenio adekvatan pristup u njihovom odvikavanju.  "Laki pušači nemaju fizičku ovisnost i njima je jednostavnije da prestanu pušiti, potrebna je samo volja, dok teški imaju i fizičku i psihičku ovisnost", rekao je Igić.

BiH je jedna od rijetkih zemalja koja u toku godine ima dva dana u kojima se apeluje na prestanak pušenja - svjetski i nacionalni dan, a ovaj posljednji se na našim prostorima obilježava već 30 godina.


Nedjelja borbe protiv raka grlića materice 21. - 28.01.2012, 30.01.2012.

U 2010. godini od raka grlića materice oboljele su 273 osobe ženskog pola, standardizovana stopa incidence je 30,2/100.000 žena, odnosno gruba 37/ 100.000 žena. U ukupnom oboljevanju od malignih bolesti, rak grlića materice zauzima 11%, odnosno približno svaka 10 žena koja boluje od malignih bolesti ima malignitet ove lokalizacije - na grliću materice.

U 2010. godini od raka grlića materice umrle su 54 osobe ženskog pola sa učešćem od 5% u ukupnom mortalitetu od malignih bolesti kod ženskog pola.

Značajno je napomenuti da se od strane timova porodične medicine u Republici Srpskoj provode preventivne aktivnosti u svrhu ranog otkrivanja raka dojke i da svaka žena starosti od 25-60 godina ima pravo i obavezu provođenja pregleda minimalno jednom u tri godine, a u slučaju pozitivne porodične anamneze i prisustva drugih rizičnih faktora jednom godišnje, a po potrebi i ranije. Posavjetujte se i pitajte porodičnog ljekara o mogućnosti preventivnog pregleda, to je vaša obaveza a naša obaveza je da brinemo o vašem zdravlju.

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske u narednom periodu planira uvesti novi tip softvera (Can Reg 5, što će biti obaveza i drugih Evropskih zemalja) putem koga će se pratiti prijavljivanje skriningom otkrivenih malignih oboljenja, usled čega će se otkriti razlog porasta broja malignih oboljenja. Činjenica je da su u prethodnom periodu provedene i projektne aktivnosti finansirane od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kao i kontinuirano praćenje i upućivanje od strane porodičnog doktora.

  Broj oboljelih Stopa incidence Broj umrlih
2006 139 15,8/100.000 55
2007 187 18,7/100.000 57
2008 195 20/100.000 45
2009 191 19,2/100.000 52
2010 273 30,2/100.000 54

U Institutu svečano otvorena Centralna jedinica za kontrolu tuberkuloze u Republici Srpskoj (NTP jedinica), 23.12.2011.

ntp_jedinica.jpgU Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u Banjaluci danas je svečano otvorena Centralna jedinica za kontrolu tuberkuloze u Srpskoj (NTP jedinica) u kojoj će biti evidentirani svi podaci neophodni za praćenje ove bolesti. Renoviranje jedinice koštalo je 25.000 KM, a sredstva su obezbijeđena u okviru programa za borbu protiv tuberkuloze Global fonda, koji se realizuje posredstvom Razvojnog programa UN (UNDP) u cijeloj BiH.

Osim Centralne, u Republici Srpskoj u okviru ovog projekta opremljeno je i šest regionalnih jedinica za kontrolu tuberkuloze - Doboj, Zvornik, Bijeljina, Istočno Sarajevo, Foča i Trebinje, za šta je ukupno izdvojeno 250.000 KM, a nabavljeno je i pet vozila, te lijekovi za tuberkulozu za narednu godinu. "Centralnu NTP jedinicu čini epidemiolog, mikrobiolog, pulmolog i tzv. drag menadžer tj. osoba koja je zadužena za upravljanje lijekovima za tuberkulozu. Tuberkuloza je ponekad i zaboravljena bolest, ali se često vraća kroz određene vidove i u koinfekciji sa HIV-om, a pojavlju se i tuberkuloza koja je otporna na prvu liniju lijekova", rekao je direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Slobodan Stanić.

Savjetnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milan Skrobić izjavio je da je Ministarstvo podržalo ovaj projekat. "Uz šest jedinica u Srpskoj objedinićemo sve informacije o ovoj dosta otpornoj bolesti koja je i danas prisutna. Global fond će obezbijediti sredstva za liječenje, a sa druge strane, dobićemo mogućnost da opremimo i naše zdravstvene ustanove dodatnom laboratorijskom opremom i prostorom potrebnim za dijagnostiku ove bolesti", rekao je Skrobić.

Šef kancelarije UNDP-a u Banjaluci Goran Vukmir rekao je da je kroz projekte Global fonda, koje u BiH vodi UNDP, od 2006 do danas realizovano oko 20 miliona dolara vrijednosti projekata u vezi sa izgradnjom sistema za zaštitu i borbu protiv tuberkuloze i HIV/AIDS-a. "Iduće godine biće realizovan značajan dio aktivnosti, a oko 17 miliona dolara biće investirano u sistem zaštite i borbe protiv tuberkuloze i i HIV/AIDS-a", naveo je Vukmir.

Nacionalni koordinator za tuberkulozu Mladen Duronjić istakao je da broj oboljelih od tuberkuloze u svijetu raste, a da BiH i Republika Srpska imaju stabilan trend i incidencu koja opada. "Imamo 507 novooboljelih u Srpskoj za ovu godinu, a rizične grupe su beskućnici, raseljena lica, alkoholičari i narkomani", rekao je Duronjić.


Povodom Svejtskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a juče održana pres konferencija, 02.12.2011.

konferencija_hiv.jpgPovodom Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a u Banjaluci je juče održana konferencija za novinare i prezentacija na kojoj je učesnicima predstavljeno istraživanje "Istrživanje o HIV stigmi i diskriminaciji u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj".

Na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije i Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od kraja 80-tih godina prošlog vijeka u svijetu se obilježava „1. Decembar“ - Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a“. Cilj obilježavanja ovog datuma je podizanja svijesti o problematici HIV/AIDS-a kao globalnom problemu.

Ove godine Institut za javno zdravstvo izvršio je istraživanje "Istrživanje o HIV stigmi i diskriminaciji u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj" koje u cjelosti možete preuzeti koristeći linkove ispod.

1 - Istraživanje - HIV stigma
2 - Analiza HIV/AIDS


Anonimno cjelodnevno i noćno testiranje na HIV/AIDS, 01.12.2011.

Povodom 1. decembra, Svjetskog dana borbe protiv HIV/ AIDS-a, Centar za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV/AIDS pri Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u Banjaluci, organizuje u četvrtak 01. decembra 2011. godine anonimno cjelodnevno i noćno testitiranje na HIV od 8 do 23 časa.

Pozivamo sve građane, mlade posebno, ukoliko su se rizično ponašali, sumnjaju da su bili izloženi virusu HIV-a i žele saznati svoj HIV-status, da dođu u Centar koji se nalazi u Ulici Jovana Dučića 1 u Banjaluci, da se testiraju. Testiranje je anonimno, povjerljivo, besplatno i nije potreban nikakav dokument niti ljekarska uputnica. Takođe, obezbjeđeno je i savjetovanje prije i poslije testiranja kako bi građani unaprijedili svoje znanje o HIV/AIDS-u , načinima prenošenja te mjerama za sprečavanje ove bolesti.

„Testiranje je znak brige za tvoje i zdravlje drugih!“


Predstavljeni rezultati istraživanja "Upotreba alkohola, duvana i opojnih droga među učenicima prvih razreda srednjih škola", 23.11.2011.

espad.jpgInstitut za javno zdravstvo u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske predstavilo je juče, 22.11.2011. godine, rezultate istraživanja „Upotreba alkohola, duvana i opojnih droga među učenicima prvih razreda srednjih škola“. Istraživanje je provedeno u 162 odjeljenja i obuhvatilo je 3.132 učenika sa navršenih 15 godina tokom marta i aprila ove godine.

Istraživanje je vršeno u toku marta i aprila mjeseca 2011. godine te su u njemu učestvovale sve Regionalne jedinice Instituta za javno zdravstvo.

Ključne rezultate ovog istraživanja možete pročitati u članku objavljenom na stranici aktuelnosti.


U Tesliću u toku Regionalna konferencija na temu „Zaustavimo tuberkulozu“, 16.11.2011.

teslic_2011_1.jpgU Tesliću se od 15. do 18. novembra održava Regionalna konferencija na temu „Zaustavimo tuberkulozu“ kojoj osim ljekara iz BiH prisustvuju i ljekari iz Srbije, Crne Gore i Makedonije. U Republici Srpskoj posljednjih godina opada broj oboljelih od tuberkuloze i trenutno se ubraja u zemlje sa srednjim procentom oboljelih, rekla je novinarima pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite RS Amela Lolić.

"Ranijih godina bili smo na listi zemalja sa visokim procentom oboljelih, sada smo prešli u grupu zemalja sa srednjim procentom. Nadam se da ćemo uskoro dospjeti u grupu zemalja sa niskim procentom oboljelih od tuberkuloze", rekla je Lolićeva. Ona je naglasila da postoje brojni načini da se ova bolest suzbije i to unaprijeđenom dijagnostikom, obukom i edukacijom, izgradnjom laboratorija, dodajući da je najvažnija metoda promocija zdravlja i zdravog života i primjena svih oblika prevencije."Broj oboljelih je ravnomjeran po regijama Srpske, neznatno je veći u Federaciji BiH, a najveći rizik za obolijevanje je u zatvorima zbog uslova boravka, načina života i ranijih navika", rekla je Lolićeva.

teslic_2011_2.jpg Šef regionalne kancelarije UNDP-a u Banjaluci Goran Vukmir rekao je da se UNDP, kao razvojna agencija UN, uključila u aktivnosti borbe protiv tuberkuloze u BiH još 2005. godine i od tada je uspješno organizovala programe kojima se u cijeloj BiH uspostavlja sistem za borbu protiv ove bolesti.

"Sve to radi se sa ministarstvima zdravlja, nevladinim organizacijama i Crvenim krstom BiH i do sada je ukupno uloženo oko 14 miliona dolara u razne aspekte borbe protiv tuberkuloze u BiH", rekao je Vukmir. On je dodao da je planirano da u naredne tri godine u ovaj projekat bude uloženo još 11 miliona dolara. Vukmir je rekao da je u BiH za projekat izabrana tuberkuloza zato što je broj oboljelih iznad prosjeka koji bi trebalo da bude, a ne zato što je situacija alarmantna.

Aida Pilav, pomoćnik ministra za javno zdravlje, monitoring i evaluaciju Ministarstva zdravlja FBiH, istakla je da je broj oboljelih od tuberkuloze u cijeloj BiH i samoj Federaciji u posljednjih pet godina u opadanju, što je rezultat dobro koordinisanog programa borbe protiv ove bolesti, a jedan od njih je i ova regionalna radionica i program koji provodi UNDP. Učesnici su istakli da je cilj održavanja radionice razmjena iskustava i primjena najboljih praksi u borbi protiv tuberkuloze u zemljama regiona. Ovaj projekat u BiH provode Ministarstvo civilnih poslova BiH, federalno Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS i Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta, uz podršku razvojnog programa UN.


Novembar - Mjesec borbe protiv bolesti zavisnosti, 07.11.2011.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i JZU Institut za javno zdravstvo su tokom 2011. godine, po drugi put, proveli istraživanje „Upotrebe duvana, alkohola i droga među učenicima prvih razreda srednjih škola“. Navedeno istraživanje je dio šire istraživačke inicijative, tačnije, evropskog istraživačkog projekta upotrebe duvana, alkohola i droga među srednjoškolcima (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs- ESPAD), a koji se sprovodi svake četiri godine u više od 35 evropskih zemalja. Provođenje navedenog istraživanja tj. uključivanje u ESPAD istraživačku mrežu pruža detaljan uvid u trendove konzumiranja alkohola, duvana i droga među adolescentima (15 godina starosti) i omogućava adekvatnu osnovu za kreiranje programa i mjera za prevenciju bolesti zavisnosti među mladim ljudima. Dobijeni podaci se, osim za izvještaje na nacionalnom i međunarodnom nivou, koriste i za izvještaje prema Centru za monitoring zavisnosti o drogama na nivou Evrope (European Monitoring Centre of Drugs and Drug Addiction-EMCDDA) tj. kao bazično istraživanje za formiranje indikatora u oblasti populacionih istraživanja. Prezentacija rezultata istraživanja „Upotrebe duvana, alkohola i droga među učenicima prvih razreda srednjih škola Republike Srpske“ će se održati 22. novembra 2011. godine u Svečanoj sali, Administrativnog centra Vlade Republike Srpske povodom obilježavanja Mjeseca borbe protiv zavisnosti.

JZU Institut za javno zdravstvo trenutno aktivno radi na uspostavljanju statističkog sistema za evidenciju liječenih zavisnika. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske su do sada dva puta održali edukaciju za osobe imenovane ispred zdravstvenih ustanova za vođenje baze zavisnika. Tom prilikom imenovani predstavnici zdravstvenih ustanova su upoznati sa strateškim i zakonodoavnim okvirom koji reguliše izvještavanje u navedenoj oblasti i stručno-metodološkim uputstvom za rad. S obzirom da je riječ o statističkom programu koji se nalazi u početnoj fazi uspostavljanja u doglednom periodu će biti izrađeni prvi sumarni izvještaji koji će da obuhvate podatke neophodne za izvještavanje prema Centru za monitoring zavisnosti o drogama na nivou Evrope (EMCDDA), kao i aktuelne podatke značajne sa stanovišta planiranja daljih aktivnosti na nivou borbe protiv zloupotrebe opojnih droga.


Zvanično predstavljeno Istraživanje "Zdravstveno stanje stanovništva u RS", 04.11.2011.

prezentacija_istrazivanja_1U Banjaluci je juče, 03.11.2011. godine, zvanično predstavljeno Istraživanje „Zdravstveno stanje stanovništva u RS“ koje je prošle godine provelo resorno ministarstvo sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske, uz podršku Svjetske banke. Prema dobijenim podacima u Republici Srpskoj prekomjernu tjelesnu masu ima više od polovine stanovništva, čak 57,6 odsto, od čega je jedna petina gojazna, pokazalo je istraživanje zdravstvenog stanja stanovništva Srpske.

Rezultati pokazuju da je procenat gojaznog stanovništva prošle godine u odnosu na posljednja istraživanja vršena 2002. godine povećan sa 19,6 na 21,6 odsto.

Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Amela Lolić na konferenciji za novinare u Banjaluci povodom prezentacije rezultata istraživanja kao najmanje privlačne navela one koji pokazuju visoku učestalost faktora rizika kod stanovništva. Da svojim ponašanjem rizikuje da oboli izjavilo je 37,8 odsto stanovništva i to najviše od gojaznosti, povišenog krvnog pritiska i bolesti srca i krvnih sudova srca.

prezentacija_istrazivanja_2 U odnosu na 2002. godinu, kada je posljednji put rađeno ovakvo istraživanje, povećan je procenat stanovništva koji je na mjerenju imao povišene vrijednosti za sistolni ili za dijastolni krvni pritisak, sa 42 na 47 odsto. Istraživanje je pokazalo da je došlo do smanjenja procenata stanovništva koje je pod stresom, ali da je povećn procenat onih koji uzimaju lijekove po savjetu ljekara. Osim toga, rezultati pokazuju da svaki treći stanovnik ne pere redovno ruke, da povrće svakodnevno jede 61 odsto, a voće 53 odsto odraslog stanovništva, a oko jedne petine stanovništva navodi da nikada ne razmišlja o zdravlju prilikom izbora načina ishrane.

U odnosu na 2002. godinu, zabilježen je pad procenta stanovnika koji su pušači za 3,7 odsto, a kojih je trenutno 31 odsto, a zabilježen je i značajan porast stanovnika koji ne konzumira alkohol sa 35 na 55,7 odsto.

"Istraživanje zdravstvenog stanja stanovništva RS, takođe je pokazalo visok nivo pristupačnosti zdravstvenoj službi, što i jeste cilj resornog ministarstva", izjavila je Lolićeva.

Istraživanje, na uzorku od 1.779 domaćinstava koja obuhvataju 4.178 punoljetnih lica, pokazalo je da se više od od tri četvrtine stanovnika Srpske zbog zdravstvenih problema prvo obraća ljekaru porodične medicine i to najviše zbog bolesti, potrebe za propisivanjem lijekova, dok svaki peti dolazi doktoru radi kontrole zdravlja.

Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Slobodan Stanić istakao je da se u ovom trenutku radi još nekoliko bitnih istraživanja koja će biti od koristi za provjeru postojećih strategija, za određene zdravstvene intervencije, projekte i rješavanje zdravstvenih problema.

Na konferenciji je istaknuto da će ovakva istraživanja biti podloga za izradu razvojne strategije RS, kao i politiku unapređenja zdravlja stanovništva do 2020. godine

Nakon konferencije za novinare, u svečanoj Sali Vlade Republike Srpske, održana je i prezentacija Istraživanja velikom broju zdravstvenih radnika i saradnika.Održan Trening „Upravljanje TB lijekovima“ u okviru Projekta Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze, 31.10.2011.

upravljanje_tb_lijekovimaU Banjaluci je 28. oktobra 2011. godine, u Institutu za javno zdravstvo, održan trening na temu: „Upravljanje TB lijekovima“. Ovo je jedan u nizu treninga koje Institut za javno zdravstvo održava kao podprimalac sredstava SSF 10 TB Projekta „Jačanje DOTS Strategije u Bosni i Hercegovini i Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije“.

Cilj treninga je da učesnicima unaprijedi znanja i vještine iz domena upravljanja TB lijekova u pogledu razumijevanja svih elemenata ciklusa upravljanja lijekovima, uvida u rezistenciju na TB  lijekove i nova znanja o rezistentnim formama tuberkuloze, kao i jačanja farmaceutske aktivnosti po pitanju farmakovigilanse, korišćenjem različitih metoda i tehnika učenja odraslih (andragogije). Ovaj, kao i svi treninzi koji se organizuju u okviru Projekta, predviđa učešće odgovarajućih stručnjaka iz cijele Bosne i Hercegovine bez obzira da li ih organizuje Zavod za javno zdravstvo FBiH ili Republika Srpska Institut za javno zdravstvo.

 Na treningu su učestvovali farmaceuti iz bolničkih apoteka i medicinski tehničari/sestre koje rade sa TB lijekovima u domovima zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko.

Trening je održala Nikolina Špirić, magistar farmacije, entitetski drug-manager za Republiku Srpsku u navedenom Projektu.Institut posjetio ministar na jedan dan, 28.10.2011.

ministar_na_danU okviru Projekta "Ministar na jedan dan" koji provodi Omladinski savjet Republike Srpske, a koji je podržan od strane Vlade Republike Srpske, danas je u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u Banjaluci boravio ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na jedan dan Stefan Milić. Ministar je obišao Institut i upoznao se sa većim dijelom poslova koji se ovdje obavljaju. Nakon razgovora sa direktorom Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Slobodanom Stanićem, ministar je obišao Službu epidemiologije, s obzirom da je u toku vakcinacija protiv sezonske gripe te Centar za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV/AIDS.

U okviru svoje posjete, ministar je obišao i službe Mikrobiologije i Sanitarne hemije gdje se vrše analize namirnica, voda i predmeta opšte upotrebe, ali i mikrobiološko i parazitološko ispitivanje uzoraka humanog porijekla. Ministra na jedan dan interesovalo je i koliko naši građani brinu o načinu ishrane pa je na kratko razgovarao i sa ljekarima u Savjetovalištu za pravilnu ishranu zdravih i bolesnih ljudi.U Banjaluci obilježen Svjetski dan hrane, 19.10.2011.

dan_hrane_1Povodom 16. oktobra, Svjetskog dana hrane, Privredna komora i Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, u okviru projekta za promociju domaće proizvodnje "Naše je bolje", u banjalučkom parku "Petar Kočić" organizovali su promociju domaćih prehrambenih proizvoda na kojoj je učestvovalo 25 izlagača iz Republike Srpske.  

Direktor Instituta za javno zdravstvo Slobodan Stanić savjetovao je građanima Srpske da pomno biraju ono što kupuju, da prate rokove trajanja proizvoda, da pri kupovini pročitaju deklaracije oznake i sve drugo što je na određenom proizvodu, a sigurno da pri izboru daju prednost domaćoj robi. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić naveo je da jedno istraživanje, koje Institut za javno zdravstvo Republike Srpske provodi sa svojim saradnicima i stručnjacima, jasno ukazuje da su djeca predškolskog i školskog uzrasta gojaznija nego prije 10 godina.  

dan_hrane_2"Da se to ne bi dešavalo neke zemlje su već preduzele odgovarajuće mjere, kao što je uvođenje posebnih taksi i poreza na brzu hranu, na slatke napitke, posebno na prodavnicama i mjestima brze hrane koja se nalaze u blizini škola", rekao je Škrbić. Republika Srpska  svega 24 % potreba za hranom podmiruje iz vlastitih proizvoda, a sve drugo uvozi. "U Srpskoj ima dosta resursa za proizvodnju hrane, ali na žalost ne koriste se dovoljno", rekla je direktor Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić.  

Ona je istakla da domaći proizvodi već uveliko osvajaju nagrade za kvalitet na značajnim sajamskim i drugim manifestacijama u regionu a i šire. "Ono što jedemo mora biti prije svega zdravo i kvalitetno, i treba biti domaće, jer domaći proizvodi su spravljeni od sirovina proizvdenih na ovom području", istakla je Ristićeva.


Institut za javno zdravstvo Republike Srpske primljen u članstvo Privredne komore Republike Srpske, 17.10.2011.

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske (IZJZ RS) zajedno sa regionalnim zavodima primljen je u članstvo Privredne komore Republike Srpske kao dobrovoljna članica sa svim pravima i obavezama po osnovu članstva, a na osnovu podnesenog zahtjeva za prijem u članstvo.

S obzirom da je djelatnost Instituta u uskoj vezi sa prehrambenom i preređivačkom industrijom, višestruki je interes da ove dvije institucije djeluju zajedno u promociji proizvoda i usluga iz Republike Srpske, jer mogu pružiti jaku podršku privrednicima ponudom komercijalnih usluga akreditovanih laboratorija IZJZ RS prema BAS EN ISO standardima.

U skladu s tim, i ove godine, Institut će u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske i Ministarstvom zdravlja Republike Srpske u ponedjeljak, 17. 10. 2011. godine u 12 časova, u Muzičkom paviljonu Parka Petar Kočić u Banjaluci, obilježiti Svjetski dan hrane, čiji je ovogodišnji moto: „Cijena hrane-od krize do stabilnosti“.

Predviđeno je predstavljanje i degustacija proizvoda domaćih proizvođača.


U Banjaluci održana manifestacija „Banjaluka - Dan zdravlja“, 30.09.2011.

dan_zdravlja_2011U Banjaluci je 30. septembra 2011. od 11 do 14 časova u Parku „Petar Kočić“ i Parku „Mladen Stojanović“ održana manifestacija „Banjaluka - Dan zdravlja“.

Ova manifestacija realizovana je u okviru projekta „Jačanje Zavoda/Instituta za javno zdravstvo u BiH“, koji finansira Evropska Unija, a implementira kompanija „EPOS Health Menagement“ iz Njemačke u saradnji sa nadležnim ministarstvima iz Republike Srpske i FBiH te Ministarstvom civilnih poslova BiH. Cilj projekta je da se poveća informisanost i svijest javnosti o zdravim stilovima života.

Mališani vrtića Plavi čuperak izveli su predstavu „Veselo povrće“, postavljena je izložba likovnih radova učenika osnovnih škola na temu „Banja Luka – zdravi grad“ i izabrana tri najljepša rada. Takođe,izabrana su i tri najbolja literarna rada srednjoškolaca na istu temu. Učenici medicinske škole mjerili su krvni pritisak i šećer u krvi. Banjalučki klubovi borilačnih vkeština na Trgu Krajine prezentovali su razne borilačke vještine, dok su se na igralištu Prirodno-matematičkog fakulteta održale rukometne i košarkaške utakmice. Najboljim takmičarima podijeljene su nagrade.

dan_zdravlja_2_2011 Zdrav model i princip života znače veliku mogućnost da znatno manje u kasnim godinama čovjek ima problema sa zdravljem, a izuzetno je bitno da se mladim ljudima pokaže da su fizička aktivnost i zdrava ishrana ključni u tome, izjavio je tom prilikom savjetnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milan Skrobić. "Bitno bi bilo da zajedno svi mladim ljudima omogućimo da imaju uslove za fizičke aktivnosti, bazične sportove, da budu uključeni u neke fizičke aktivnosti, ta da im sa druge strane ukažemo da zdrav način ishrane znači veoma puno za njihov fizički i intelektualni razvoj", rekao je Skrobić novinarima na otvaranju manifestacije "Banjaluka - Dan zdravlja".

Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Slobodan Stanić rekao je da je cilj manifestacije da se građani informišu o zdravim stilovima života i poveća njihova svijest o značaju zdravog života. "Mi ne želimo jedan zdrav dan u Banjaluci ili Republici Srpskoj , mi želimo 365 zdravih dana, a da bi se napravio duži put potrebno je napraviti prvi korak", rekao je Stanić novinarima u Muzičkom paviljonu parka "Petar Kočić".

Gradonačelnik Banjaluke Dragoljub Davidović istakao je da se grad Banjaluka pridružio i podržao ovu manifestaciju, te da se različitim projektima usmjerio da doprinese poboljšanju zdravlja i kvaliteta života svojih građana. "Banjaluka je u maju ove godine proglašena bezbjednom zajednicom, te je 235. grad u svijetu koji je od Svjetske zdravstvene organizacije dobio takav status", podsjetio je Davidović.


Institut za javno zdravstvo RS učestvovao na 5. kongresu farmaceuta Makedonije sa međunarodnim učešćem, 30.09.2011.

ohrid.jpgU Ohridu, u Republici Makedoniji, od 21. do 25. septembra 2011. godine održan je Peti kongres farmaceuta Republike Makedonije sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Makedonskog farmaceutskog društva i Farmaceutskog fakulteta Skoplje.

Rad Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske prezentovan je kroz poster prezentaciju “Prikaz prvih deset lijekova prema potrošnji u Republici Srpskoj u 2009. godini” autora dr Slobodana Stanića, mr ph. Mirjane Đermanović i dipl. inž. Saše Marića. Prvi korak za uspostavljanje racionalnog pristupa potrošnji lijekova jeste upravo uspostavljanje standardnih metoda praćenja potrošnje lijekova a to je i temelj za preduzimanje interventnih mjera ukoliko je potrebno.

Republika Srpska je prepoznala potrebu donošenja sistemskih mjera za praćenje racionalne potrošnje lijekova donošenjem zakonske regulative u ovoj oblasti i implementacijom iste, u čemu Institut za javno zdravstvo Republike Srpske aktivno učestvuje. Kroz kontinuirano ulaganje u razvoj, usvajanje i kreiranje inovativnih rješenja zadatak nam je i dalje raditi na unapređenju zdravlja i uslova koji utiču na zdravlje ljudi.


Dan srca, 29.09.2011.

dan_srca.jpgU Kardiovaskularne bolesti su najveći svetski ubica jer godišnje odnose 17,3 miliona života. Faktori rizika za bolesti srca i moždani udar, povišeni  krvni pritisak, holesterol i glukoza u krvi, pušenje, nedovoljan  unos voća i povrća, gojaznost  i fizička neaktivnost.

U saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Svjetska federacije za srce organizuje  razne događaje na povećanju svijesti u više od 100 zemalja - uključujući lekarske preglede, organizovane šetnje, trčanje i fitnes seanse,predstave , naučne forume, izložbe, koncerte, karnevale i sportske turnire.

Svjetski dan srca ove godine obilježava se  pod sloganom "Jedan svijet, jedan dom, jedno srce".
Cilj je povećanje nivoa svijesti stanovništva o tome da se obolijevanje i umiranje od kardiovaskularnih bolesti može spriječiti uvođenjem zdravih stilova života i na taj način produžiti produktivne godine života radno aktivnog stanovništva, smanjiti troškovi lečenja i ekonomske posledice.

Svjetski dan srca ustanovljen je kako bi se povećalo znanje o rizicima i unaprijedile mjere prevencije. Svjetska federacija za srce, zajedno sa svojim članicama, ističe da se 80 odsto prijevremene smrtnosti usljed bolesti srca i moždanog udara može spriječiti kontrolom nekoliko značajnih faktora rizika, u koje spadaju pušenje, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost.
Kardiovaskularna oboljenja izazivaju 29 odsto svih smrtnih slučajeva u svijetu, što ih čini "svjetskim ubicom broj jedan".

 Svaki pojedinac može da smanji opterećenost svjetske populacije kardiovaskularnim bolestima učenjem o faktorima rizika i preduzimanjem koraka od vitalnog značaja za smanjenje svog rizika i rizika svoje porodice.

Centar porodičnih aktivnosti i ključna tačka u životu svih ljudi je njihov dom, savršeno mjesto za početak preduzimanja aktivnosti da se poboljša zdravlje srca.
 Zato se ove godine, povodom Svjetskog dana srca, Svjetska federacija za srce i njeni članovi fokusiraju na domaćinstvo. Unapređujući ponašanja u sopstvenom domu, ljudi širom svijeta mogu imati duži i bolji život, uz prevenciju i kontrolu bolesti srca i moždanog udara.Obilježavanje Dana zdravlja, 26.09.2011.

U Banjaluci će 30. septembra 2011. od 11 do 14 časova u Parku „Petar Kočić“ i Parku „Mladen Stojanović“ biti održana manifestacija „Banjaluka - Dan zdravlja“.

Ova manifestacija realizuje se u okviru projekta „Jačanje Zavoda/Instituta za javno zdravstvo u BiH“, koji finansira Evropska Unija, a implementira kompanija „EPOS Health Menagement“ iz Njemačke u saradnji sa nadležnim ministarstvima iz Republike Srpske i FBiH te Ministarstvom civilnih poslova BiH. Cilj projekta je da se poveća informisanost i svijest javnosti o zdravim stilovima života.

Za održavanje Dana zdravlja u Banjaluci, u čiju su se organizaciju uključili predstavnici Grada, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, planirane su brojne aktivnosti. Između ostalog, građani će moći da vide predstavu djece predškolskog uzrasta, izložbu likovnih radova učenika osnovnih škola na temu „Banja Luka – zdravi grad“ te tri najbolja literarna rada srednjoškolaca na istu temu. Učenici medicinske škole mjeriće krvni pritisak i šećer u krvi pri čemu će građani moći dobiti i savjete specijaliste o zdravim stilovima života. Takođe, održaće se i prezentacije borilačkih vještina, šetnja od Parka „Petar Kočić“ do Parka „Mladen Stojanović“, gdje će se na igralištu Prirodno-matematičkog fakulteta održati rukometne i košarkaške utakmice. Na kraju manifestacije planirana je dodjela nagrada najuspješnijim učesnicima.Predstavljeno istraživanje "Učestalost anemije i faktora koji dovode do anemije u opštoj populaciji u Republici Srpskoj", 21.09.2011.

anemija1.jpgU Banjaluci ja danas održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljeno istraživanje "Učestalost anemije i faktora koji dovode do anemije u opštoj populaciji u Republici Srpskoj". Ovo istraživanje zajedno provode Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Institut za javno zdravstvo i Kancelarija UNICEF-a u Republici Srpskoj i prvi put će se dobiti reprezentativni podaci o anemiji, koji će biti presudni za uvođenje obogaćivanja namirnica gvožđem.

Istraživanje su predstavili pomoćnik ministra zdravlja Republike Srpske Amela Lolić, koordinator terenskog istraživanja u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Dragana Stojisavljević i Selena Barjaktarević ispred UNICEF-a. Lolić je istakla da je jedan od razloga istraživanja  postojanje brojnih inicijativa u svijetu za uvođenje obogaćivanja brašna mikroelementima poput gvožđa ili nekim od vitamina B. Dodala da su za takav poduhvat u Republici Srpskoj potrebni precizni podaci o ishrani stanovništva, kao i o učestalosti sideropenije koja podrazumijeva snižen nivo hemoglobina, na osnovu kojih će se dobiti podloga za eventualno pokretanje obogaćivanja brašna željezom. "Od istraživanja se očekuje da potvrdi visoku zastupljenost sideropenije kod djece i žena u reproduktivnom periodu, što govore i podaci u svijetu, kao i preliminarna istraživanja Ministarstva, koja nisu bila na reprezentativnom uzorku", rekla je Lolić. Prema njenim riječima, raniji podaci govore o visokoj učestalosti sideropenije u Republici Srpskoj i u preglednim istraživanjima bilo je 44 odsto ovog oboljenja kod predškolske djece, dok se kod trudnica zastupljenost kretala i do 60 odsto. Istraživanje, koje finansira UNICEF, provodi od 12. septembra do 31. oktobra ( kada se završava samo terenski dio) u 2.500 domaćinstava RS, izabranih metodom slučajnog uzorka, a obavljaće ga obučeni ljudi anketiranjem i vađenjem krvi. Sideropenijska anemija je jedan od najčešćih oblika anemije i predstavlja prikrivenu bolest koja obično nakon manifestovanja proizvodi i posljedice na srce i druge organe, a kod djece utiče na rast i razvoj.

Koordinator terenskog istraživanja u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Dragana Stojisavljević rekla je da je za provođenje istraživanja izrađen Protokol i 20 priloga koji definišu metodologiju rada na terenu, što podrazumijeva intervjue sa ispitanicima, dok su ciljna populacija djeca do 15 godina i žene od 16 do 49 godina."Intervju se provodi u domaćinstvu putem tri anketna upitnika, od kojih prvi podrazumijeva socio-demografske informacije, a drugi navike u ishrani, nakon čega se na licu mjesta određuje vrijednost hemoglobina iz kapilarne krvi uz pomoć najsavremenijih aparata", precizirala je Stojisavljević.

Ona je dodala da su anketari u okviru petodnevne obuke osposobljeni za vođenje intervjua, vađenje krvi i tumačenje rezultata na licu mjesta.  Prema njenim riječima, sideropenijska anemija nastaje nepravilnim kombinovanjem namirinica, zbog čega je u ishrani potrebno koristiti hem gvožđe, koje se nalazi u namirnicama životinjskog porijekla.


Institutu na korištenje dodijeljeno 5 automobila, 20.09.2011.

automobili1.jpgInstitut za javno zdravstvo Republike Srpske potpisao je sa UNDP-om u BiH „Memorandum o prihvatanju privremenog nadzora nad imovinom UNDP-a“ kojim je Institutu na korištenje dodijeljeno 5 automobila „folksvagen kedi“.

Automobili su donirani u okviru projekta „Jačanje DOTS strategije u BiH i unapređenje nacionalnog programa tuberkuloze, uključujući kontrolu infekcije i otpornosti na višenamjensku upotrebu lijekova“. Koristiće se za prikupljanje uzoraka od pacijenata i dostavljanje lijekova na kućne adrese.

Dva automobila dobio je Institut za javno zdravstvo u Banjaluci,a po jedan regionalni zavodi za zaštitu zdravlja u Zvorniku i Foči i Trebinju.
Vrijednost donacije je oko 78.000 američkih dolara.


Istraživanje rizičnog ponašanja u odnosu na HIV prevalencu u grupama pod povećanim rizikom (MSM, SW), 19.09.2011.

istrazivanje_rizicno_ponasanje_1.jpgU Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u Banjaluci danas je održana prezentacija Istraživanja „Rizično ponašanje u odnosu na HIV prevalencu u populacijama pod povećanim rizikom, muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima (MSM) i osoba koje prodaju seksualne usluge za novac (SW)“, koje je provedeno u okviru Projekta „Koordinisani državni odgovor na HIV/AIDS i tuberkulozu u ratom zahvaćenom i izuzetno stigmatizovanom okruženju“ koji se u Bosni i Hercegovini implementira od 2006. god. uz finansijsku podršku Globalnog Fonda (GFATM) i uz tehničku podršku Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija (UNDP).

Nosioci Istraživanja su Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i Federalni Zavod za javno zdravtsvo FBIH uz tehničku pomoć Fondacije Parterstvo za zdravlje, a terenski dio istraživanja su realizovale NVO: Akcija protiv side, Margina, PROI, YX.

S obzirom da je ovo ponovljeno istraživanje u okviru navedenog Projekta rezultati nam služe kao indikatori ishoda za mjerenje uspješnosti realizacije odnosno evaluacije programa projekta. U nastavku realizacije projekta Povećanje univerzalnog pristupa HIV prevenciji za populacije koje su izložene riziku“ koji je već u toku ovakva istraživanja će se nastaviti provoditi i dalje svake 2 godine.

istrazivanje_rizicno_ponasanje_2.jpgPopulacije pod povećanim rizikom kao što su (MSM, SW) usljed rizičnog ponašanja, nedovoljnog znanja i svjesnosti o povećanom riziku od izloženosti HIV-u i drugim polno prenosivim infekcijama, predstavljaju populacije sa potencijalnom mogućnošću od dobijanja i daljeg širenja ovih infekcija u samoj populaciji koja može biti „most“ prema opštoj populaciji.

Ovo Istraživanje je provedeno u periodu novembar 2010/februar 2011. u određenim gradskim područjima (RS – Banja Luka, Prijedor, Bijeljina), (FBiH – Sarajevo, Mostar, Zenica, Tuzla, Travnik), a ukupan uzorak za MSM je 248 (RS-115), SW 154 (RS-65).

Generalni cilj studije je jačanje II generacije nadzora, mjerenje indikatora ponašanja i bioloških indikatora, te testiranje metodologije BBS studije koje je planirano provoditi svake dvije godine što doprinosi jačanju institucionalnih kapaciteta u oblasti istraživanja.

Istraživanjem su dobijeni podaci o sociodemografskim karakteristikama, seksualnom ponašanju, znanju i samoprocjeni rizika i testiranju na HIV i PPI (HVB, HVC, Sifilis).

Rezultati istraživanja su pokazali da ispitanici bez obzira što imaju relativno dobro opšte znanje u pogledu HIV/PPI, posebno o načinima prenošenja i sprečavanja, odnosno korištenja zaštite (kondoma), način njihovog seksualnog ponašanja pokazuje značajan nivo ugroženosti i rizika od nastanka i širenja HIV/PPI infekcije.

Rezultati testitranja su pokazali da kod MSM populacije registrovani slučajevi HIV-a, HVB, HVC i Sifilis, a kod SW su registrovani HVB, HVC i Sifilis.

S obzirom da je ovo drugo istraživanje (prvo 2008. god.) podaci iz ovog istraživanja su komparativni koji služe za mjerenje napretka, odnosno promjene ponašanja kao rezultata provođenja edukativno promotivnih aktivnosti u sklopu realizacije projekta. Razultati su pokazali da postoji izvjestan napredak u promjeni ponašanja, stavova i znanja ali da i dalje postoji veliki rizik od mogućeg nastanka i širenja HIV/PPI.

Posebno treba istaći važnost testiranja u cilju kontrole HIV/AIDS infekcije kod populacija koje su pod povećanim rizikom od infekcije kao i opšte populacije koja može biti izložena riziku, što je dostupno u Centrima za dobrovoljno savjetovanje i testiranje u RS (BiH). U RS postoji 7 centara za dobrovoljno anonimno i povjerljivo savjetovanje testiranje – (VCT) (Banja Luka – 2, I.Sarajevo, Foča, Trebinje, Bijeljina, Doboj), planira se otvaranje u Prijedoru i Gradišci.

Testiranjem odnosno blagovremenim (u početnom stadiju) otkrivanjem HIV infekcije, i stavljanjem pod zdravstveni nadzor zdravstvene službe (infektologa) i psihosocijalnu podršku, kontroliše se i prati zdravstveno stanje (terapija uz ostali higijensko dijetetski režim) tako da HIV inficirana osoba može da živi relativno dug i kvalitetan život, a shodno tome preduzimaće mjere zaštite i sprečavanja prenošenja infekcije na druge osobe, odnosno opštu populaciju.

Detaljnije o istraživanju možete saznati na adresi: http://www.partnershipsinhealth.ba/

Pripremila dr Ljubica Jandrić, epidemiolog u IZJZ


U Nesebaru održan Drugi međunarodni kongres ljekara jugoistočne Evrope, 15.09.2011.

kongres_nesebarU Nesebaru, u Bugarskoj, od 07. do 11. septembra 2011. godine održan je Drugi međunarodni kongres ljekara jugoistočne Evrope. U okvru kongresa koji je okupio  veliki broj stručnjaka, bile su zastupljene teme iz oblasti dijabetesa i komplikacija, zaraznih i hroničnih nezaraznih bolesti, onkologije, kardiologije te oblasti zdravstvenih reformi  i  finansiranja. Kongresu su prisustvovali i ljekari iz Republike Srpske - Komore ljekara i Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Među predavačima  istakao se i  prof. Duško Vasić, hirurg-urolog  iz Banjaluke. Dr Vesna Rudić Grujić, specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Institutu za javno zdravstvo RS priredila je poster prezentaciju na temu „ Skrining za nedijagnostikovani dijabetes u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.“

Ovaj kongres akreditovao je Evropski akreditacioni savjeta za kontinuiranu edukaciju u medicini (EACCME) i Evropski odbor za akreditaciju u kardiologiji (EBAC).

Sljedeće godine, Kongres će biti održan u Beogradu, u Srbiji.


Istraživanje „Učestalost anemije i faktora koji dovode do anemije u opštoj populaciji u Republici Srpskoj“, 06.09.2011.

istrazivanje_anemijaInstitut za javno zdravstvo Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Kancelarijom UNICEF-a za BiH provodi istraživanje „Učestalost anemije i faktora koji dovode do anemije u opštoj populaciji u Republici Srpskoj“. Istraživanje se po prvi put provodi na teritoriji Republike Srpske.

Istraživanjem će biti obuhvaćena mala djeca do 59 mjeseci, djeca oba pola od 6 do 15 godina i žene u reproduktivnoj dobi od 16-49 godina. Istraživanje se provodi na reprezentativnom uzorku i trajaće u periodu od 12.09.2011. godine do 31.10.2011. godine.

Oko 40% populacije u svijetu (oko 2 milijarde ljudi) pogođeno je anemijom, definisanom kao snižen nivo hemoglobina u krvi.

istrazivanje_anemijaKretanje prevalence anemije je različito za određene dobne skupine, pri čemu je utvrđeno da je ona najučestalija kod trudnica, novorođenčadi i male djece uzrasne dobi od 1-2 godine (50%), potom kod školske djece 40%, adolescenata 30-55%, žena starijih od 15 godina 35% i predškolske djece 25%.

Ovim putem pozivamo sve građane Republike Srpske da se odazovu istraživanju, ukoliko naši anketari dođu na njihova vrata, s obzirom da učestvovanjem u istraživanju njih, njihove djece ili njihovih rođaka doprinose ranom otkrivanju i prevenciji anemije na teritoriji Republike Srpske, koja predstavlja, na žalost, podmuklo oboljenje koje dovodi do usporenog fizičkog i mentalnog rasta i razvoj, kako intrauterino, tako i poslije rođenja i udružena je sa povećanom stopom oboljevanja.

Poštovani građani, na licu mjesta, u vašoj kući, vama, vašem djetetu ili vašem rođaku, ukoliko pripadaju vunerabilnoj grupi bit će određene vrijednosti hemoglobina u krvi i dijagnostikovana anemija, ukoliko je imaju. U prilogu ćete dobiti brošuru, kako se boriti protiv anemije i kako je liječiti, kao i kome se javiti.


Dva studenta uspješno završila dvomjesečnu stručnu praksu u Institutu za javno zdravstvo, 25.08.2011.

IAESTE.jpgUgovorima o saradnji na ostvarivanju stručne prakse za strane studente između IAESTE BiH  i Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Banja Luka dva studenta iz Njemačke i Turske uspješno su okončala svoju praksu u Institutu u trajanju od 2 mjeseca.

Richard Zahrl i Yazan Azìze Bengű  praksu su obavljali u službama Sanitarne hemije i Mikrobiologije te u Centru za zaštitu od zračenja nakon čega su dobili i uvjerenja o provedenoj stručnoj praksi. Ovakve razmjene daju mogućnost studentima da se upoznaju sa različitim metodama  rada u institucijama u koje dolaze, ali isto tako  i da upoznaju kulturu i sklope nova poznanstva.

IAESTE.jpgIAESTE.jpgInstitut za javno zdravstvo Republike Srpske je na ovaj način otvorio vrata i mnogim drugim zemljama da pošalju svoje studente na razmjenu i dao dodatnu motivaciju našim studentima  da otputuju u inostrastvo kako bi usavršili svoja znanja.

IAESTE je međunarodno udruženje za razmjenu studenata radi tehničke prakse. Ovo udruženje obezbjeđuje studentima iz više od 80 država praktičnu obuku u vezi sa njihovim poljem studiranja.


Održan naučno-stručni skup o ambroziji, 12.07.2011.

ambrozija.jpgU Banjaluci je danas u organizaciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Poljoprivrednim institutom i Institutom za javno zdravstvo RS održan naučno-stručni skup o ambroziji. Na skupu su govorili dr Nada Šumatić na temu „ Porijeklo, rasprostranjenost i ekološke determinante ambrozije“, dr Mirko Stanetić na temu „Štetnost ambrozije za zdravlje ljudi“, dr Dragana Stojisavljević na temu „Ambrozija kao javno –zdravstveni problem“ i dr Vojislav Trkulja na temu “Štetnost ambrozije u poljoprivredi i mogućnost njenog suzbijanja“. Predavači su podsjetili da u mnogim zemljama Evrope i Sjeverne Amerike postoje zakonske odredbe o uklanjanju i suzbijanju ambrozije.

Ambrozija je korovska biljka koja potiče iz Sjeverne Amerike, a njen polen je jak alergen i najčešće izaziva alergijske reakcije u vidu kašlja, otežanog disanja, curenja nosa, kihanja, suzenja očiju. Ambrozija proizvodi polen u velikim količinama (zrela biljka stvara i do osam miliona polenovih zrna), a oprašuje se vjetrom, što je jedna od karakteristika alergogenih biljaka. Ambrozija raste svuda, i na obradivim površinama i u gradu. Idealni uslovi za njen razvoj su mjesta s dosta vlage, napušteni placevi i zapuštena gradilišta. Može se suzbiti okopavanjem i čupanjem, ali se najbolji rezultati postižu zaprašivanjem herbicidima i pesticidima.


Održan Trening „Pristup MDR-TB, detekcija, tretman i praćenje“ u okviru Projekta Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze, 30.06.2011.

mdr_tb_trening_2.jpgU Banjaluci je 29. juna 2011. godine, u Institutu za javno zdravstvo RS, održan trening na temu: „Pristup MDR-TB, detekcija, tretman i praćenje “.

Cilj treninga je da učesnicima unaprijedi znanja i vještine iz domena upravljanja MDR-TB (TB multirezistentna na lijekove), oslanjajući se na bazične dokumente (vodiči i preporuke SZO) korišćenjem različitih metoda i tehnika učenja odraslih (andragogije).

Na treningu su učestvovali medicinski tehničari/sestre iz bolnica i domova zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Distrikta Brčko koji rade sa oboljelim od tuberkuloze, patronažne sestre iz Programa TB i sestre/tehničari iz mobilnih timova Crvenog krsta/križa.

Trening je održao dr Mladen Duronjić.


Održan trening „MDR-TB menadžment“ u okviru Projekta Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze, 29.06.2011.

mdr_tb_trening.jpgU Banjaluci je 27. i 28. juna 2011. godine, u Institutu za javno zdravstvo RS, održan trening na temu: „MDR-TB menadžment“. Ovo je jedan u nizu treninga koje Institut za javno zdravstvo održava kao podprimalac sredstava SSF 10 TB Projekta „Jačanje DOTS Strategije u Bosni i Hercegovini i Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije“.

Cilj treninga je da učesnicima unaprijedi znanja i vještine iz domena upravljanja MDR-TB (TB multirezistentna na lijekove), oslanjajući se na bazične dokumente (vodiči i preporuke SZO) korišćenjem različitih metoda i tehnika učenja odraslih (andragogije). Ovaj, kao i svi treninzi koji se organizuju u okviru Projekta, predviđa učešće odgovarajućih stručnjaka iz cijele Bosne i Hercegovine bez obzira da li ih organizuje Zavod za javno zdravstvo FBiH ili Republika Srpska Institut za javno zdravstvo.

Na treningu su učestvovali kantonalni/regionalni NTP menadžeri (Nacionalni program borbe protiv tuberkuloze) iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Trening su održali prof. dr Hasan Žutić i dr Mladen Duronjić.


Održana konsultacijska radionica za Republiku Srpsku o inkluziji romske djece i porodica u BiH, 22.05.2011.

U Banjaluci je danas održana konsultacijska radionica za Republiku Srpsku o inkluziji romske djece i porodica u BiH. Cilj održavanja ove radionice je diskusija o ključnim pitanjima u vezi sa promocijaom socijalne inkluzije romske djece i porodica u sljedećim oblastima:
*Rast i razvoj djece u ranom djetinjstvu
*Obrazovanje
*Zdravlje majki i djece (uključujući i imunizaciju i ishranu)
*Dječija zaštita-uključujući zaštitu od nasilja, zlostavljanja, eksploatacije, trgovine djecom i zapostavljanja; pravda za djecu i alternativna njega
*Socijalna (društvena) zaštita i inkluzija.

Radionica je organizovana od strane UNICEF-a, NVO Kali Sara i delegacije Evropske unije u BiH, a pored predstavnika Instituta za javno zdravstvo, učestvovali su i predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarsva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Odjela za zdravstvo Distrikta Brčko, Centra za socijalni rad Banjaluka.


Epidemija uzrokovana enterohemoragičnom Escherichia Coli u Njemačkoj, 07.06.2011.

Na osnovu informacije Regionalne kancelarije za Evropu Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) od 5. juna 2011. godine, u Njemačkoj je prijavljeno 1536 oboljelih sa 6 smrtnih ishoda od infekcije enterohemoragičnom E. coli  (EHEC),  bez komplikacija u vidu hemoragijskog uremičnog sindroma  (HUS). Prijavljeno je i 627 slučajeva HUS sa 15 smrtnih ishoda.

Izvor infekcije još uvijek nije identifikovan i istraživanje epidemije je u toku. Mogući izvor zaraze su kontaminirane klice pasulja, salata, paradajz i krastavci. Ovaj process još uvijek traje, jer se bakterija može prenijeti na više načina i zahtijeva kompleksno laboratorijsko testiranje. 

Broj oboljelih i smrtnih ishoda u evropskim zemljama, zaključno sa 05.06.2011. godine (SZO):

Zemlja

 

Oboljeli

Umrli

HUS

EHEC

HUS + EHEC

Njemačka

627

1536

15+6

Austrija

0

2

 

Češka

0

1

 

Danska

7

11

 

Francuska

0

10

 

Holandija

4

4

 

Norveška

0

1

 

Poljska

1

0

 

Španija

1

0

 

Švedska

15

31

 

Švajcarska

0

3

 

Engleska

3

8

 

Ukupno

499

1115

21

Escherichia coli (E. coli) je velika grupa bakterija koje su iz roda Enterobacteriaceae i široko su rasprostranjene u prirodi. Pripadaju grupi bakterija koje su normalni stanovnici crijeva mnogih životinja i čovjeka i pomažu u varenju hrane. Neke vrste su bezopasne, a neke njih mogu izazvati oboljenje sa različitim simptomima kao što su proljevi, dok druge izazivaju infekcije urinarnog trakta, oboljenja respiratornog trakta i upale pluća. Neke vrste E. coli se koriste kao markeri kontaminacije vode, tako da nije neuobičajeno da se E. coli nađe u pijaćoj vodi, ali ona ne izaziva zdravstvene problem. Neke vrste E. coli  izazivaju oboljenje stvarajući toksin koji se naziva šiga toksin. Ove bakterije se zovu Shiga toxin-produkujuća E. coli ili skraćeno STEC.

STEC žive u crevima preživara, uključujući goveda, ovace, koze, jelene i losove. Najčešći rezervoar za obolijevanje ljudi je stoka (goveda, telad). Inficirane životinje ne pokazuju znake bolesti. U rjeđim slučajevima i pernate životinje mogu se zaraziti sa STEC iz okruženja i u tom slučaju su ove životinje prenosioci infekcije.

Infekcija nastaje konzumiranjem kontaminirane hrane sa fekalnim česticama životinja ili čovjeka, a to su nepasterizovano mlijeko, higijenski neispravna voda za piće, pri kontaktu sa stokom ili stolicom inficiranih ljudi. Za neke vrste namirnica se smatra da su posebno rizične kao što je nekuhano mlijeko, nepasterizovani sokovi, meki sirevi pripremani od nekuhanog mlijeka, faširano termički nedovoljno obrađeno meso (hamburger, salame). Nekada je kontakt presudan za nastanak infekcije, pa obolevaju ljudi koji rade sa stokom ili njegovateljice koje između ostalog mijenjaju pelene. Infekcija može nastati i konzumiranjem kontaminiranog hamburgera ili nedovoljno oprane salate, kupanjem i gutanjem jezerske vode u čijoj okolini ima stoke, u zološkim vrtovima ili konzumiranjem hrane koju su pripremile osobe koje ne peru ruke nakon korištenja toaleta. Infekcije su češće kod male djece do 5 godina, kada se javljaju kao epidemije u kolektivima (vrtići, jaslice) i stacionarnim zdravstvenim ustanovama.

Inkubacija, tj period od prodiranja bakterije u organizam do pojave prvih simpotma je 48-72 sata. Osnovni simptomi su grčevi u stomaku, proljev (često krvave stolice), povraćanje, brzi gubitak tečnosti, stolica je vodenasta, zeleno-žute boje i neugodnog mirisa, ponekad sa primjesama sluzi. Može se javiti i povišena temperatura do 38,5 C. Većina osoba se oporavlja nakon 5-7 dana. Neke infekcije su bezopasne, blage, ali neke mogu biti i fatalne.

Oko 5-10% osoba sa ovom infekcijom ima komplikacije kao što je hemolitični uremični sindrom (HUS). Osobe sa ovim komplikacijama manje mokre, osjećaju umor, veoma su blijede. Sve su ovo znaci smanjenja funkcije bubrega i ove osobe zahtijevaju hospitalizaciju jer može doći do otkazivanja bubrega. Osobe sa HUS, uz medicinsku njegu, oporavljaju se za nekoliko nedjelja, ali kod nekih mogu ostati trajne posledice, a može doći i do smrtnog ishoda.

Kako se STEC infekcija može prevenirati?

1. Perite ruke, obavezno nakon korišćenja toaleta, ukoliko mijenjate  pelene i prije pripremanja i konzumiranja hrane, nakon kontakta sa životinjama i njihovim okruženjem.
2. Pravilno termički obradite namirnice. Meso pržite na minimum 70 C. Promjena boje nije siguran indikator dovoljne termičke obrade. Nemoj te probavati meso dok još nije kuhano.
3. Smrznuto meso odmrzavajte u frižideru, ne ostavljajte ga dugo na sobnoj temperature.
3. Izbjegavajte nekuhano mlijeko, nepasterizovane mliječne proizvode i nepasterizovane sokove.
4. Koristite samo vodovodnu vodu za piće. Ona je sigurna, kontrolisana. Takođe, izbjegavajte  gutanje vode prilikom plivanja u bazenima, jezerima i drugim kupalištima.
5. Spriječite unakrsnu kontaminaciju u prostorijama gde se priprema hrana, detaljnim, čestim pranjem ruku i pribora koji se koristi.

dr Nina Rodić Vukmir, specijalista epidemiologije, Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske


31. maj - Svjetski dan bez duvana, 30.05.2011.

Bosna i Hercegovina jedna je od 172 države koje su ratifikovale Okvirnu konvenciju kontrole duvana. Ovogodišnja tema obilježavanja Svjetskog dana bez duvanskog dima je „Okvirna konvencija kontrole duvana Svjetske zdravstvene organizacije“ (SZO).

Okvirna konvencija kontrole duvana je jedna od najvažnijih mjera u aktivnostima kontrole duvana. To je prvi međunarodni dokument koji se razvio pod okriljem SZO i predstavlja sporazum koji je najlakše i najbrže prihvaćen od velikog broja država u svijetu. Do danas su Okvirnu konvenciju kontrole duvana SZO ratifikovale 172 zemlje, a Bosna i Hercegovina je ovaj dokument ratifikovala u julu 2009. godine. Ratifikovanjem Okvirne konvencije kontrole duvana SZO Bosnia i Hercegovina je pristala na ispunjenje niza obaveza od kojih su najznačajnije:

 • Zaštita politika javnog zdravlja od komercijalnih i drugih sličnih interesa duvanske industrije
 • Usvajanje mjera u politici cijena i poreza radi smanjenja zahtjeva za duvanom
 • Zaštita ljudi od izlošenosti duvanskom dimu
 • Regulisanje sadržaja duvanskih proizvoda
 • Regulisanje objelodanjivanja podataka o duvanskim proizvodima
 • Regulisanje pakovanja i obilježavanja duvanskih proizvoda
 • Upozoravanje ljudi na opasnosti od duvana
 • Zabrana reklamiranja, promocije i sponzorstva duvanske industrije
 • Zabrana prodaje maloljetnim licima i kupovina od strane maloljetnika
 • Podrška ekološki održivim kulturama umjesto gajenja duvana

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske je u potpunosti svjestan značaja Okvirne konvencije kontrole duvana i u domenu svojih ovlasti sprovodi aktivnosti koje pomažu implementaciju Okvirne konvencije kontrole duvana. Tako je u 2010. i 2011. godini Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske uradio dva istraživanja (među odraslom populacijom i među srednjoškolskom omladinom) čiji rezultati će biti poznati do kraja 2011. godine i koji će nam dati podatke o prevalenciji pušenja u Republici Srpskoj i usmjeriti nas na najbolje mjere kontrole duvana.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske u okviru svojih redovnih djelatnosti svakodnevno upozorava stanovništvo na štetne posljedice pušenja po zdravlje, a u okviru projekta „Unapređenje zdravlja Roma“ održana su edukativna predavanja za više od 600 pripadnika Romske populacije o štetnosti i posljedicama pušenja.

Na ovaj način Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske se pridružuje svim onim institucijama i organizacijama koje se bore protiv globalne epidemije pušenja u svijetu.

Predviđa se da će ove godine u svijetu umrijeti više od 5 miliiona ljudi od posljedica srčanog i moždanog udara, raka pluća i drugih bolesti koje su povezane sa upotrebom duvana. Broj smrtnih ishoda je veći ako mu se pridoda i 600 000 osoba koje će umrijeti zbog izloženosti duvanskom dimu, a od kojeg  više od jedne četvrtine čine djeca.

dr Stela Stojisavljević, Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske


31. maj - Svjetski dan bez duvana, 27.05.2011.

dan_bez_duvanaSvjetska zdravstvena organizacija (WHO) izabrala je da „Okvirna konvencija o kontroli duvana-FCTC“ bude tema ovogodišnjeg Svjetskog dana bez duvana, koji se obilježava 31. maja 2011. godine.

Šta je Okvirna konvencija o kontroli duvana-FCTC?
Okvirna konvencija o kontroli duvana-FCTC predstavlja najvažnije sredstvo u aktivnostima kontrole duvana u svijetu. To je prvi sporazum u okviru Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), koji je označio veliki napredak u razvoju javnog zdravlja. Na snazi je od 2005. godine, i predstavlja sporazum koji je najbrže i najšire prihvaćen od svih sporazuma u istoriji Ujedinjenih nacija (UN) i koji su do danas ratifikovale 173 države - članice. Skoro 6 miliona ljudi umrijeće ove godine zbog srčanog i moždanog udara, raka, plućnih i drugih bolesti koje su povezane sa duvanom. Ako ništa ne preduzmemo da tospriječimo, ovaj broj bi mogao da se poveća na 8 miliona do 2030. godine. Pošto je usmrtila100 miliona ljudi u XX vijeku, upotreba duvana mogla bi da ubije 1 milijardu ljudi u XXIvijeku.Duvan je vodeći uzrok smrti koji se može uspješno odstraniti. Svjetski dan bez duvana 2011. godine u prvi plan je stavio univerzalni značajovog sporazuma, naglašava obaveze država članica koje su ratifikovale sporazum ipromoviše suštinsku ulogu Konferencije ugovornih strana i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), koju one imaju da bipomogle državama da ispune obaveze iz Okvirne konvencije-FCTC.

Šta za građane predstavlja Okvirna konvencija o kontroli duvana-FCTC?
Okvirna konvencija-FCTC, sadrži skup sveobuhvatnih mjera koje bi država trebalo da sprovede kako bi se smanjilo obolijevanje i prijevremeno umiranje zbog posljedica korišćenja duvanskih proizvoda i izloženosti duvanskom dimu i zaštitilo zdravlje građana. U te mjere spadaju:
1. Zaštita javnog zdravlja od komercijalnih i drugih sličnih interesa duvanske industrije;
2. Usvajanje mjera u politici cijena i poreza radi smanjenja potražnje za duvanom;
3. Zaštita ljudi od izloženosti duvanskom dimu;
4. Regulisanje sadržaja duvanskih proizvoda;
5. Regulisanje objavljivanja podataka o duvanskim proizvodima;
6. Regulisanje izgleda pakovanja i obilježavanja duvanskih proizvoda;
7. Upozoravanje ljudi na opasnosti od duvana;
8. Zabrana reklamiranja, promocije i sponzorstva duvanske indsutrije;
9. Pomoć pušačima da prekinu svoju zavisnost od duvana;
10. Zabrana prodaje maloljetnim osobama
11. Podrška ekonomski održivim alternitivnim kulturama umjesto gajenja duvana

Prof. dr Živana Gavrić, Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 18.05.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 18.05.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

103

Bijeljina

160

130

Višegrad 

128

98

Gacko 

112

104

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 17.05.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 17.05.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

101

Bijeljina

160

126

Višegrad 

128

109

Gacko 

112

N/A

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 16.05.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 16.05.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

102

Bijeljina

160

128

Višegrad 

128

103

Gacko 

112

N/A

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 15.05.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 15.05.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

105

Bijeljina

160

124

Višegrad 

128

99

Gacko 

112

N/A

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 14.05.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 14.05.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

102

Bijeljina

160

127

Višegrad 

128

100

Gacko 

112

102

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 13.05.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 13.05.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

99

Bijeljina

160

120

Višegrad 

128

94

Gacko 

112

105

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 12.05.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 12.05.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

96

Bijeljina

160

130

Višegrad 

128

101

Gacko 

112

102

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 11.05.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 11.05.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

102

Bijeljina

160

122

Višegrad 

128

101

Gacko 

112

101

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 10.05.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 10.05.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

96

Bijeljina

160

125

Višegrad 

128

100

Gacko 

112

98

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 09.05.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 09.05.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

101

Bijeljina

160

129

Višegrad 

128

101

Gacko 

112

100

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 08.05.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 08.05.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

100

Bijeljina

160

123

Višegrad 

128

97

Gacko 

112

101

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 07.05.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 07.05.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

98

Bijeljina

160

122

Višegrad 

128

94

Gacko 

112

94

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 06.05.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 06.05.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

101

Bijeljina

160

132

Višegrad 

128

103

Gacko 

112

97

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 05.05.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 05.05.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

97

Bijeljina

160

123

Višegrad 

128

103

Gacko 

112

102

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 04.05.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 04.05.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

107

Bijeljina

160

127

Višegrad 

128

101

Gacko 

112

106

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 03.05.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 03.05.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

98

Bijeljina

160

127

Višegrad 

128

101

Gacko 

112

100

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 02.05.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 02.05.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

104

Bijeljina

160

132

Višegrad 

128

104

Gacko 

112

107

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 01.05.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 01.05.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

102

Bijeljina

160

130

Višegrad 

128

97

Gacko 

112

106

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 30.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 30.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

100

Bijeljina

160

130

Višegrad 

128

99

Gacko 

112

108

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 29.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 29.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

101

Bijeljina

160

127

Višegrad 

128

96

Gacko 

112

101

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 28.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 28.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

99

Bijeljina

160

n/a

Višegrad 

128

99

Gacko 

112

104

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Održan okrugli sto povodom Evropske nedjelje imunizacije, 27.04.2011.

ENI 2011Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske zajedno sa Federalnim zavodom za javno zdravsto i UNICEF-om u BiH obilježio je juče Evropsku nedjelju imunizacije (ENI) koja se ove godine održava u periodu od 24. do 30. aprila. Centralnoj svečanosti, koja je održana u Sarajevu, pored velikog broja zdravstvenih radnika (pedijatara i epidemiologa) prisustvovali su i predstavnici federalnog Ministarstva zdravlja, UNICEF-a i Svjetske zdravstvene organizacije.

Tema ENI je „Zajednička rješenja za zajedničke prijetnje“, čime se naglašava važnost saradnje, razmjena iskustava i pronalaženje rješenja za postizanje ciljeva imunizacije-eliminacije i kontrole bolesti koje se sprečavaju vakcinacijom. Procjene su da u Evropskom regionu godišnje umre oko 32.000 djece zbog bolesti koje su se mogle spriječiti vakcinacijom. S druge strane, sveobuhvatnom vakcinacijom u Evropskom regionu dječija paraliza je zvanično iskorjenjena 2002. godine, a cilj je da se do 2015. eliminišu i male boginje i rubela. Broj oboljelih od malih boginja u posljednjoj dekadi smanjen je za 90 odsto. Podaci ukazuju na to da je oko 94 odsto djece u Evropi obuhvaćeno programom obavezne vakcinacije protiv dečijih bolesti (dečja paraliza, difterija, tetanus, pertusis, male boginje, zaušnjaci i rubela), ali neke studije pokazuju da je vakcinisano tek oko 40 odsto djece iz najsiromašnijih slojeva stanovništva.Takođe, postoje značajne razlike u kalendarima vakcinacije i uvođenju novih i obaveznih vakcina među zemljama zapadne i istočne Evrope i na njihovom usklađivanju treba raditi.


Ambijentalne doze zračenja, 27.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 27.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

106

Bijeljina

160

124

Višegrad 

128

101

Gacko 

112

103

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 26.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 26.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

101

Bijeljina

160

124

Višegrad 

128

101

Gacko 

112

105

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 25.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 25.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

103

Bijeljina

160

122

Višegrad 

128

103

Gacko 

112

109

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 24.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 24.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

100

Bijeljina

160

129

Višegrad 

128

98

Gacko 

112

108

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 23.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 23.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

100

Bijeljina

160

127

Višegrad 

128

107

Gacko 

112

104

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 22.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 22.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

99

Bijeljina

160

128

Višegrad 

128

96

Gacko 

112

106

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Održan prvi trening u okviru Projekta Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze, 21.04.2011.

trening 1U Banjaluci je 19. i 20. aprila 2011. godine, u Hotelu Bosna u Banjoj Luci, održan trening na temu: „Upravljanje sobom, grupom i promjenama“. Ovo je prvi u nizu treninga koje će Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske održati kao podprimalac sredstava SSF 10 TB Projekta „Jačanje DOTS Strategije u Bosni i Hercegovini i Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije“.

Cilj treninga je da učesnicima osvježi znanja i vještine u vezi sa upravljanjem sobom, grupom i promjenama, efikasnim vještinama komunikacije i procesom evaluacije korišćenjem različitih metoda i tehnika učenja odraslih (andragogije). Ovaj, kao i svi naredni treninzi koji će se organizovati u okviru Projekta predviđa učešće odgovarajućih stručnjaka iz cijele Bosne i Hercegovine bez obzira da li ih organizuje Zavod za javno zdravstvo FBiH ili Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske.

trening 2Na treningu su učestvovali članovi entitetskih NTP jedinica (Nacionalni program borbe protiv tuberkuloze), Distrikta Brčko, kantonalni/regionalni NTP menadžeri, koordinatori za tuberkulozu iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kao i učesnici u implementaciji Projekta angažovani u Zavodu za javno zdravstvo FBiH i Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske.

Trening je održala pomoćnica ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, prim. dr Amela Lolić, specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstvene zaštite.

 


Ambijentalne doze zračenja, 21.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 21.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

109

Bijeljina

160

131

Višegrad 

128

100

Gacko 

112

103

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 20.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 20.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

96

Bijeljina

160

129

Višegrad 

128

98

Gacko 

112

96

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 19.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 19.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

102

Bijeljina

160

128

Višegrad 

128

n/a

Gacko 

112

99

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Institutu donirani rashladni uređaji, 18.04.2011.

frizideri1Kompanija Glaxo Smith Kline donirala je 18. aprila 2011. god. Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske rashladne uređaje (transportni frižideri, kombinovani i obični frižideri) za održavanje „hladnog lanca“ namijenjenog za transport i čuvanje vakcina u iznosu od oko 23.000 KM.

Osim Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske, rashladne uređaje dobiće i regionalni zavodi Trebinje, Foča, Doboj, Istočno Sarajevo i Zvornik te domovi zdravlja Banjaluka i Bijeljina.


Primopredaji rashladnih uređaja, prisustvovali su predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske te regionalnih zavoda za zaštitu zdravlja, a održano i predavanje „Unapređenje hladnog lanca“.

 


Ambijentalne doze zračenja, 17.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 17.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

103

Bijeljina

160

127

Višegrad 

128

104

Gacko 

112

97

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 16.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 16.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

96

Bijeljina

160

130

Višegrad 

128

100

Gacko 

112

102

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 15.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 15.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

97

Bijeljina

160

131

Višegrad 

128

99

Gacko 

112

103

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 14.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 14.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

105

Bijeljina

160

130

Višegrad 

128

104

Gacko 

112

103

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 13.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 13.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

105

Bijeljina

160

125

Višegrad 

128

98

Gacko 

112

101

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 12.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 11.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

103

Višegrad 

128

99

Gacko 

112

101

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 11.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 10.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

104

Višegrad 

128

101

Gacko 

112

98

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 10.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 09.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

104

Višegrad 

128

101

Gacko 

112

98

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 09.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 08.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

97

Višegrad 

128

99

Gacko 

112

107

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Održana konferencija povodom Svjetskog dana zdravlja, 08.04.2011.

svjetski dan zdravlja 2011Stanovnici Republike Srpske u 50 odsto slučajeva nepravilno koriste antibiotike iako se njihovim prečestim uzimanjem i nepravilnom primjenom stvaraju opasne bakterije koje su još otpornije na lijekove.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić rekao je da se Svjetski dan zdravlja ove godine upravo obilježava pod motom "Ne djelujemo li odmah, sutra se nećemo moći liječiti" i naglasio da se u apotekama mora provoditi inspekcija da bi se smanjila prodaja bez recepta.

"Nekontrolisana upotreba antibiotika predstavlja globalnu prijetnju i problem, koji je nastao onda kada su se navedeni lijekovi počeli primjenjivati, jer se biologija rasta bakterija, virusa i drugih mikroorganizama brzo odvija i brzo se stvaraju novi sojevi, koji su otporni na postojeće lijekove", rekao je Škrbić na konferenciji za novinare.

On je naglasio da se, ukoliko se antibiotici ne budu racionalno koristili, može dogoditi da u narednom periodu ne bude djelotvornih antibiotika, posebno ako se uzme u obzir da je za proizvodnju novih potrebno od 10 do 20 godina. Škrbić objašnjava da određeni virus, ukoliko postane otporan na lijek, može izazvati fatalne posljedice i bolesti, kao što je tuberkuloza.

"U Republici Srpskoj provodimo velike akcije i promocije u smislu racionalizacije farmakoterapije, ali isto tako moramo voditi brigu, odnosno provoditi i inspekcijski nadzor u apotekama kako bi smanjili slučajevi prodaje antibiotika, odnosno prodaje bez recepta", rekao je Škrbić.

Infektolog u Kliničkom centru Banjaluka Antonija Verhaz istakla je da se na lokalnom nivou prati potrošnja određenog lijeka i da bolničke apoteke na taj način mogu provjeriti u koje se svrhe koristi.

Prema njenim riječima, Svjetska zdravstvena organizacija je ovogodišnji Svjetski dan zdravlja posvetila medicinskim dostignućima koja treba da ostanu i za buduće.


Ambijentalne doze zračenja, 08.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 07.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

98

Višegrad 

128

95

Gacko 

112

96

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 07.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 06.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

102

Višegrad 

128

100

Gacko 

112

98

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 06.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 05.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

110

Višegrad 

128

96

Gacko 

112

99

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 04.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 04.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

100

Višegrad 

128

99

Gacko 

112

99

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 01.04.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 01.04.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

105

Višegrad 

128

97

Gacko 

112

92

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 31.03.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 31.03.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

101

Višegrad 

128

98

Gacko 

112

97

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 30.03.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 30.3.2011. godine (05:00 časova).

MFM stanica

Granična vrijednost (nSv/h)

Doza (nSv/h)

Banja Luka

121

102

Višegrad 

128

99

Gacko 

112

102

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Službeni glasnik SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 28.03.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 28.3.2011. godine

MFM stanica

Doza (nSv/h)

Banja Luka

104

Višegrad 

97

Gacko 

102

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Nema novih slučaja oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj a vijesti o stanju H1N1 u Republici Srpskoj biće objavljivane samo u slučaju pojave vanredne situacije, 28.03.2011.

S obzirom na sve manji broj oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj te aktuelnih trendova, na stranicama Instituta više se neće objavljivati dnevni izvještaji o broju novooboljelih pacijenata. Naravno, u slučaju pojave bilo kakve vanredne situacije, takva informacija će biti objavljena kao što je to i do sada bio slučaj.

U nastavku se daje izvještaj za 28.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa nema novih prijavljenih pozitivnih na grip H1N1.

Trenutno u jedinici intenzivne medicine nalaze se 2 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 21 lice.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovan i zvanično potvrđeno ukupno 1160 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


1 novi slučaj oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 27.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljen je 1 novi oboljeli pozitivan na grip H1N1.

Novi oboljeli prijavljen je u: Klinički centar Banja Luka (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno u jedinici intenzivne medicine nalaze se 2 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 18 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovan i zvanično potvrđeno ukupno 1160 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


Nema novih slučaja oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 26.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa nema novih prijavljenih pozitivnih na grip H1N1.

Trenutno u jedinici intenzivne medicine nalaze se 2 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 21 lice.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovan i zvanično potvrđeno ukupno 1459 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


Nema novih slučaja oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 25.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa nema novih prijavljenih pozitivnih na grip H1N1.

Trenutno u jedinici intenzivne medicine nalaze se 2 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 22 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovan i zvanično potvrđeno ukupno 1459 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


3 nova slučaja oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 24.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljena su 3 nova oboljela pozitivna na grip H1N1.

Novi oboljeli prijavljeni su u: Klinički centar Banja Luka (2 oboljela pozitivna na brzi test) i KBC Foča (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno u jedinici intenzivne medicine nalaze se 2 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 22 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovan i zvanično potvrđeno ukupno 1459 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


2 nova slučaja oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 23.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljena su 2 nova oboljela pozitivna na grip H1N1.

Novi oboljeli prijavljeni su u: KBC Foča (2 oboljela pozitivna na brzi test).

Trenutno u jedinici intenzivne medicine nalaze se 2 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 27 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovan i zvanično potvrđeno ukupno 1456 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


Ambijentalne doze zračenja, 23.03.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 23.3.2011. godine

MFM stanica

Doza (nSv/h)

Banja Luka

104

Višegrad 

96

Gacko 

102

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


Ambijentalne doze zračenja, 22.03.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 22.3.2011. godine

MFM stanica

Doza (nSv/h)

Banja Luka

101

Višegrad 

97

Gacko 

99

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


1 novi slučaj oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 22.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljen je 1 novi oboljeli pozitivan na grip H1N1.

Novi oboljeli prijavljen je u: Opšta bolnica Bijeljina (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno u jedinici intenzivne medicine nalazi se 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 25 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovan i zvanično potvrđeno ukupno 1454 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


1 novi slučaj oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 21.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljen je 1 novi oboljeli pozitivan na grip H1N1.

Novi oboljeli prijavljen je u: Klinički centar Banja Luka (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno u jedinici intenzivne medicine nalazi se 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 28 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovan i zvanično potvrđeno ukupno 1453 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


1 novi slučaj oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 20.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljen je 1 novi oboljeli pozitivan na grip H1N1.

Novi oboljeli prijavljen je u: Klinički centar Banja Luka (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno u jedinici intenzivne medicine nalazi se 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 25 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovan i zvanično potvrđeno ukupno 1452 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


3 nova slučaja oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 19.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljena su 3 nova oboljela pozitivna na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (3 oboljela pozitivna na brzi test).

Trenutno u jedinici intenzivne medicine nalazi se 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 24 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovan i zvanično potvrđeno ukupno 1451 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


7 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 18.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 7 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (5 oboljelih pozitivnih na brzi test), Opšta bolnica Zvornik (1 oboljeli pozitivan na brzi test) i KBC Foča (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno u jedinici intenzivne medicine nema pacijenata.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 30 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovan i zvanično potvrđeno ukupno 1148 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


Ambijentalne doze zračenja, 18.03.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 18.3.2011. godine

MFM stanica

Doza (nSv/h)

Banja Luka

100

Višegrad 

100

Gacko 

99

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


U Republici Srpskoj nema opasnosti od radijacije, 17.03.2011.

Povodom najnovijih dešavanja u Japanu, a kada je kretanje radioaktivnih čestica u pitanju, obavještavamo građane da nema opasnosti od širenja radijacije na teritoriju Republike Srpske.

Situacija se prati pomoću gama stanica,a to je sistem za ranu najavu vanrednog događaja, koji je automatski mjerni sistem, namjenjem kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće, koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

Server sistema se nalazi u Centru za zaštitu od zračenja u Institutu za zaštitu zdravlja RS, te kontinualno pratimo ambijentalne doze, koje se u proteklom periodu (od havarije u Japanu) nisu povećale. 

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske u narednom periodu će svakodnevno svojim stranicama izvještavati o ambijentalnim dozama gama zračenja.

6 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 17.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 6 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (5 oboljelih pozitivnih na brzi test) i KBC Foča (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno u jedinici intenzivne medicine nema pacijenata.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 30 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovan i zvanično potvrđen ukupno 1141 slučaj oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


Ambijentalne doze zračenja, 17.03.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

U tabeli ispod prikazani su nivoi ambijentalnih doza gama zračenja za 17.3.2011. godine

MFM stanica

Doza (nSv/h)

Banja Luka

100

Višegrad 

100

Gacko 

97

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


9 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 16.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 9 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (9 oboljelih pozitivnih na brzi test.

Trenutno u jedinici intenzivne medicine nema pacijenata.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 28 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 1135 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


Sistem za ranu najavu vanrednog događaja, 16.03.2011.

Sistem za ranu najavu vanrednog događaja je automatski mjerni sistem, namjenjen kontinualnom mjerenju ambijentalnog gama zračenja. Sistem omogućuje detekciju povećanja zračenja u okolini u slučaju nuklearne ili radijacione nesreće koja bi se desila u našem okruženju i čije bi se posljedice osjetile u našoj neposrednoj blizini.

Proizvođač sistema je firma AMES d.o.o. iz Ljubljane. Sistem se sastoji iz centalne jedinice (servera) koja je za Republiku Srpsku smještena u Centru za zaštitu od zračenja u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske u Banja Luci i 10 gama stanica (multifunkcionalnih gama monitora - MFM 203) smještenih u Hidrometeorološkim zavodima. 5 gama stanica se nalazi na teritoriji Republike Srpske (Novi Grad, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad i Gacko), a 5 na teritoriji Federacije BiH (Bihać, Tuzla, Livno, Sarajevo i Mostar). U normalnim uslovima mjerenje brzine doza se vrši na svakih pola sata, a podaci se prenose u centralnu jedinicu dva puta dnevno (u 05 časova i 17 časova), gdje se brzina doze prikazuje u jedinicama nSv/h.

U tabeli su prikazane prosječne vrijednosti ambijentalnog gama zračenja za mjesec mart 2011. godine za 5 lokacija u Republici Srpskoj.

Prikaz monitoringa nadzora ambijentalnog gama zračenja

MFM stanica

Doza (nSv/h)

Novi Grad

nije konektovan na server

Bijeljina

nije konektovan na server

Banja Luka

99

Višegrad 

98

Gacko 

99

Izmjerene vrijednosti predstavljaju prirodno pozadinsko zračenje (fon) za posmatranu lokaciju.

Jelena Marinković, prof. hemije - Načelnik Centra za zaštitu od zračenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske


10 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 15.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 10 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (8 oboljelih pozitivnih na brzi test), Opšta bolnica Zvornik (1 oboljeli pozitivan na brzi test) i KBC Foča (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno u jedinici intenzivne medicine nema pacijenata.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 32 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 1126 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


5 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 14.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 5 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (4 oboljela pozitivna na brzi test) i Opšta bolnica Bijeljina (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno u jedinici intenzivne medicine nema pacijenata.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 40 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 1116 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


2 nova slučaja oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 10.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljena su 2 nova oboljela pozitivna na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (1 oboljeli pozitivan na brzi test) i KBC Foča (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno u jedinici intenzivne medicine nema pacijenata.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 45 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 1102 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


17 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 09.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 17 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (15 oboljelih pozitivnih na brzi test), Bolnica Bijeljina (1 oboljeli pozitivan na brzi test) i KBC Foča (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno u jedinici intenzivne medicine nema pacijenata.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 44 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 1100 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


9 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 08.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 9 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (9 oboljelih pozitivnih na brzi test).

Trenutno u jedinici intenzivne medicine nema pacijenata.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 47 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 1083 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


12 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 07.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 12 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (12 oboljelih pozitivnih na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalazi 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 46 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 1074 slučaj oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


8 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 06.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 8 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (7 oboljelih pozitivnih na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (1 oboljeli pozitivan na brzi test) i KBC Foča (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalazi 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 45 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 1062 slučaj oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


16 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 05.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 16 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (15 oboljelih pozitivnih na brzi test) i KBC Foča (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalazi 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 38 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 1054 slučaj oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


15 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 04.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 15 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (13 oboljelih pozitivnih na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (1 oboljeli pozitivan na brzi test) i KBC Foča (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalazi 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 52 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 1038 slučaj oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


15 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 03.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 15 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (14 oboljelih pozitivnih na brzi test) i Opšta bolnica Doboj (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalazi 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 41 lice.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 1023 slučaj oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


Saopštenje za javnost, 02.03.2011.

Rukovodstvo Instituta za zaštitu zdravlja RS (IZZZ RS) uz podršku zaposlenih i dalje nastavlja da preduzima sve neophodne mjere u kreiranju pravog poslovnog ambijenta u Institutu i istovremeno radi i na racionalizaciji svih troškova, što je i rezultiralo pomakom u poslovanju.Tako je IZZZ RS, zajedno sa regionalnim zavodima, i u 2010. godini poslovao pozitivno i to sa dobitkom od 247.835,61 KM.

Menadžment IZZZ RS će i u 2011. godini, uprkos teškoj ekonomskoj situaciji, nastojati da zadrži trend rasta prihoda, kako bi ostvarili još bolje rezultate.


20 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 02.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 20 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (19 oboljelih pozitivnih na brzi test) i Opšta bolnica Zvornik (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalazi 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 48 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 1008 slučaj oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


17 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 01.03.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 17 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (14 oboljelih pozitivnih na brzi test) i KBC Foča (3 oboljela pozitivna na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 2 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 49 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 988 slučaj oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


9 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 28.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 9 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (7 oboljelih pozitivnih na brzi test) i KBC Kasindo (2 oboljela pozitivna na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalazi 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 55 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 971 slučaj oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


6 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 27.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 6 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (3 oboljela pozitivna na brzi test), KBC Kasindo (2 oboljela pozitivna na brzi test) i KBC Foča (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalazi 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 41 lice.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 962 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


18 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 26.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 18 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (12 oboljelih pozitivnih na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (1 oboljeli pozitivan na brzi test), KBC Kasindo (3 oboljela pozitivna na brzi test) i KBC Foča (2 oboljela pozitivna na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalazi 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 47 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 956 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


9 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 25.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 9 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (8 oboljelih pozitivnih na brzi test) i Opšta bolnica Bijeljina (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalazi 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 51 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 938 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


U Sloveniji iz prodaje povučen Jaffa cakes, 24.02.2011.

jaffaMediji su juče prenijeli vijest da je Jafa keks (Jaffa cakes) koji proizvodi 'Crvenka' iz Gornjeg Milanovca u Srbiji povučen iz prodaje Sloveniji, jer je utvrđeno da kartonska ambalaža sadrži materije opasne za zdravlje.

SRNA prenosi da je odluku donio Institut za sigurnost zdravlja Slovenije nakon što je utvrdio da kartonska ambalaža sadrži visoke vrijednosti fotoinicijatora benzofenona i 4-metilbenzofenona, koji se kroz plastičnu foliju lako izlučuju na proizvod.

Savez potrošača Slovenije savjetovao je kupcima da ne konzumiraju "Crvenkine" kekse ukoliko su ih već kupili.

Po riječima dr Dragane Stojisavljević, specijaliste higijene i zdravstvene ekologije u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske, zakonska regulativa Evropske unije definisala je vrijednosti benzofenona i 4-metilbenzofenona koje se mogu naći u vanjskoj ambalaži i tolerantni dnevni unos (TDU) za benzofenon iznosi do 0,01 miligram po kilogramu tjelesne mase, a za 4-metilbenzofenon do 0,03 miligrama po kilogramu tjelesne mase.

„Prema nekim studijama, ukoliko je ljudski organizam bio duže vrijeme izložen većem od dozvoljenog dnevnog unosa ovih fotoinicijatora, može doći do promjena na jetri“, rekla je Stojisavljevićeva.

18 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 24.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 18 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (16 oboljelih pozitivnih na brzi test), KBC Kasindo (1 oboljeli pozitivan na brzi test) i KBC Foča (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalazi 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 54 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 929 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u I


nstitutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.

Institut danas u Banjaluci potpisao ugovor sa UNDP-jem vrijedan oko 1.500.000 evra, 23.02.2011.

undp_ugovorRezidentni predstavnik Razvojnog programa UN-a (UNDP) Juri Afanasijev, direktor Institua za zaštitu zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić i direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Zlatko Vučina potpisali su danas u Banjaluci ugovor o provođenju programa za borbu protiv HIV/AIDS-a i tuberkuloze vrijedan oko 1.500.000 evra.

Ugovor će omogućiti provođenje projekta unutar programa "Unapređenje univerzalnog pristupa za populacije koje su najviše izložene riziku u BiH" i "Jačanje DOTS strategije u BiH i unapređenje Nacionalnog programa za tuberkulozu, uključujići multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije u BiH", koje finansira Globalni fond za borbu protiv HIV/AIDS-a, tuberkuloze i malarije.

Predstavnik UNDP-a Juri Afanasijev rekao je da takozvana "deveta runda " Globalnog fonda u BiH ima vrijednost od 60.000.000 dolara za narednih pet godina, dodajući da je UNDP primarni primalac sredstava, odnosno agent koji upravlja sredstvima i distribuira ih širom BiH.

On je ocijenio da stopa oboljelih od HIV/AIDS-a u BiH nije tako velika, ali jeste stopa oboljelih od tuberkuloze koja je među najvišim u istočnoj Evropi.

"Zato ovo možemo smatrati kao investiciju u reformu zdravstvenog sistema", ocijenio je Afanasijev, ističući da BiH, radi zadržavanja niske stope HIV/AIDS-a, treba ulagati novac u edukaciju, laboratorije, zdravstvene institucije i preventivnu zaštitu.

S druge strane, dodao je on, treba ulagati u borbu protiv tuberkuloze da bi bila smanjena visoka stopa oboljelih.

Direktor Institua za zaštitu zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić rekao je da je bitno znati gdje se Institut i federalni Zavod nalaze sada, koji im je cilj i kako stići do njega, dodajući da su za to potrebni finansijski i svi drugi resursi.

On je istakao da je ovaj projekat značajan, jer daje mogućnost saradnje sa Global fondom koji je u svjetskim okvirima najznačajniji faktor u borbi protiv ovih problema.

"UNDP nam je omogućio pristup tako jakoj organizaciji. Omogućiće nam da na modernim principima razvijamo svoje kadrove, saradnju Instituta i Zavoda, čime ćemo pokrenuti njihovu glavnu funkciju, a to je javno-zdravstveni momenat", rekao je Stanić i dodao da je današnje potpisivanje ugovora rezultat ranijih intenzivnih priprema, ali da tek slijedi puno posla koji predviđa i stipendije za stvaranje kadrova, studijska putovanja stručnjaka i odlazak u inostranstvo u centre u kojima se radi na svjetskom nivou.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Zlatko Vučina rekao je da je pred Zavodom i Institutom značajan i odgovoran posao koji će UNDP kontrolisati svaki mjesec, dodajući da će projekat trajati dvije odnosno pet godina, zavisno od toga kako će biti provođen u prve dvije godine.

On je najavio da će u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, u okviru Instituta i Zavoda, biti razvijeni resursni centri za suzbijanje HIV/AIDS-a putem kojih će se raditi veliki broj treninga za razne ciljne grupe, te sarađivati sa nevladinim sektorom.

Vučina je naveo da će se pomagati opštinama tako što će se u okviru njih formirati zdravstveni savjeti koji će pomoći da se prepozna opasnost od oboljelih i zaraženih, smanji stigma, te da se poboljša njega unutar zdravstvenih ustanova.

"U prvoj godini to će se razviti u Banjaluci i Sarajevu, u drugoj u Mostaru i Doboju, a u sljedeće tri godine u još nekoliko opština i gradova", napomenuo je Vučina i naglasio da će se u Federaciji BiH raditi na stvaranju centralne evidencije inficiranih tuberkulozom, što u Republici Srpskoj već postoji.


16 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 23.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 16 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (13 oboljelih pozitivnih na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (1 oboljeli pozitivan na brzi test) i KBC Foča (2 oboljela pozitivna na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 2 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 58 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 911 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.

Više o PCR medotologiji za testiranje uzoraka na H1N1 u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


14 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 22.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 14 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (9 oboljelih pozitivnih na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (3 oboljela pozitivna na brzi test), KBC Kasindo (1 oboljeli pozitivan na brzi test) i KBC Foča (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 4 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 66 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 895 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.


22 nova slučaja oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 21.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 22 nova oboljela pozitivna na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (17 oboljelih pozitivnih na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (2 oboljela pozitivna na brzi test), Opšta bolnica Doboj (1 oboljeli pozitivan na brzi test) i Opšta bolnica Zvornik (2 oboljela pozitivna na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalazi 5 pacijenata.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 77 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 881 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.


9 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 20.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 9 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (9 oboljelih pozitivnih na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 4 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 76 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 859 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.


22 nova slučaja oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 19.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 22 nova oboljela pozitivna na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (17 oboljelih pozitivnih na brzi test), KBC Foča (3 oboljela pozitivna na brzi test) i Opšta bolnica Bijeljina (2 oboljela pozitivna na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 3 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 79 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 850 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.


15 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 18.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 15 novih oboljelih pozitivna na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (12 oboljelih pozitivnih na brzi test), KBC Foča (1 oboljeli pozitivan na brzi test) i Opšta bolnica Bijeljina (2 oboljela pozitivna na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 3 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 104 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 828 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.


Institut zvanično počeo sa "real time PCR" dijagnostikom, 18.02.2011.

PCRMikrobiloška laboratorija Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske od danas je i zvanično počela sa „Real time PCR“ dijagnostikom virusa tipa A H1N1. Tim povodom Institut je obišao i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić koji je novinarima izjavio da je Institut sada u potpunosti opremljen i da može da radi sve analize uzročnika ne samo gripa, već za šta se god ukaže potreba, dodajući da je taj projekat urađen u saradnji sa Svjetskom bankom.

Ministar Škrbić je naglasio da je Institut poradio na tome da stručnjaci koji su zaduženi za ovu dijagnostiku prođu određenu edukaciju. On je podsjetio da su do sada uzroci slati u beogradski institut Torlak, te da je bilo paralelnih provjera rezultata i u Banjaluci i u Beogradu. Dodao je da sada Institut raspolaže svim resursima i kompletnom dijagnostikom za analizu uzoraka na grip bilo koje vrste, ali da će ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji sa Institutom Torlak postojati i određeni dodatni testovi kao nadogradnja u laboratorijskim ispitivanjima, što je veoma bitno kod potvrđivanja laboratorijskih nalaza".

V.d. direktora Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić izrazio je zadovoljstvo punom podrškom Ministarstva zdravlja i Svjetske banke u opremanju laboratorije za PCR koja je trenutno najbolja u regionu. Istakao je da će Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske nastavkom saradnje sa Torlakom nastojati održati nivo koji je postignut u relativno kratkom roku.

Rukovodilac laboratorije za PCR Stanka Tomić rekla je da je počela dijagnostika novog gripa u toj laboratoriji, pojasnivši da je PCR specifična reakcija koja pronalazi određeni dio genoma virusa na uzročniku.

Prema njenim riječima, do sada je zajedno sa kontrolama u toj laboratoriji obrađeno 60 uzoraka, gdje je u 32 slučaja pokazan pozitivan uzorak, a rezultati koje daje ova laboratorija su 100 odsto pouzdani i sigurni.


Danas usvojen izvještaj "Dopuna i pregled stanja zloupotrebe opojnih droga u BiH", 18.02.2011.

Evropski centar za nadzor droga i zavisnosti o drogama, danas, 18. januara 2010. godine usvojio je izvještaj „Dopuna i pregled stanja zloupotrebe opojnih droga u BiH“ u čijoj izradi je učestvovao i Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske. Ovaj Izvještaj odraz je multisektorske saradnje i pruža relevantnu situacionu analizu u oblasti zdravstvenog i bezbjedonosnog stanja, te organizovane prevencije i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u BiH. U pismu upućenom Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske, Evropski centar za nadzor droga i zavisnosti o drogama, Izvještaj je ocijenio kao najbolje urađen u jugoistočnoj Evropi i tom prilikom, ispred Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske, pohvalio magistra psihologije Jelenu Niškanović na izrazitom doprinosu koji je dala na izradi Izvještaja.


Juče održana prva u nizu radionica u okviru projekta "Unapređenje zdravlja Roma", 17.02.2011.

romiInstitut za zaštitu zdravlja Republike Srpske održao je 16.02. 2011. godine prvu u nizu radionica u okviru implementacije projekta „Unapređenje zdravlja Roma“, a koji je finansiran od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH kao dio Akcionog plana za rješavanje pitanja Roma iz oblasti zdravstvene zaštite. Glavni cilj projekta „Unapređenje zdravlja Roma“ je obezbjeđivanje i sprovođenje preventivnih mjera u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja romske nacionalne manjine u Republici Srpskoj u najmanje 7 izabranih romskih zajednica (Banja Luka, Gradiška, Bijeljina, Doboj, Modriča, Vukosavlje, Prijedor). Romske zajednice su izabrane tako da je obezbjeđena pokrivenost većeg dijela maloljetne romske djece i cjelovita pokrivenost Republike Srpske. Okvirni cilj projekta je približiti značaj zdravstvene zaštite pripadnicima romske nacionalnosti putem ostvarenja 3 specifična cilja:

1. Podizanje svijesti romske djece o značaju higijene usta, zuba i usne duplje putem organizovane edukacije djece,

2. Podizanje svijesti romske djece i odraslih o uticaju koji upotreba duvana i alkohola imaju na zdravlje,

3. Podizanje svijesti o značaju prevencije masovnih nezaraznih bolesti (dijabetes i hipertenzija).

Radionicu vode stručni konsultanti, a organizovana je u saradnji sa Udruženjem Roma „Veseli Brijeg“ iz Banje Luke.


20 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 17.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 20 novih oboljelih pozitivna na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (15 oboljelih pozitivnih na brzi test), KBC Kasindo (2 oboljela pozitivna na brzi test), KBC Foča (1 oboljeli pozitivan na brzi test) i Opšta bolnica Zvornik (2 oboljela pozitivna na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 3 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 136 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 813 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.


16 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 16.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 16 novih oboljelih pozitivna na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (16 oboljelih pozitivnih na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 4 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 159 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 856 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.


Poziv na radionicu u okviru implementacije projekta „Unapređenje zdravlja Roma“, 15.02.2011.

U okviru implementacije projekta „Unapređenje zdravlja Roma“ koji provodi Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, u srijedu 16.02.2011. u 10 časova, u Motelu Nana u Banjaluci, biće održana prva u nizu radionca čiji je cilj poboljšanje zdravstvenog stanja romske nacionalne manjine u Republici Srpskoj u najmanje 7 odabranih romskih zajednica (Banja Luka, Gradiška, Bijeljina, Doboj, Modriča, Vukosavlje, Prijedor).

Projekat je finansiran od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH kao dio Akcionog plana za rješavanje pitanja Roma iz oblasti zdravstvene zaštite.

Izjave za medije predviđene su prije početka radionice.


49 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 15.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 49 novih oboljelih pozitivna na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (45 oboljelih pozitivnih na brzi test), KBC Kasindo (3 oboljela pozitivna na brzi test) i Opšta bolnica Prijedor (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 3 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 182 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 840 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.


25 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 14.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 25 novih oboljelih pozitivna na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (20 oboljelih pozitivnih na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (4 oboljela pozitivna na brzi test) i Opšta bolnica Zvornik (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 3 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 201 lice.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 791 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.


38 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 13.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 38 novih oboljelih pozitivna na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (33 oboljela pozitivna na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (1 oboljeli pozitivan na brzi test), Opšta bolnica Prijedor (3 oboljela pozitivna na brzi test) i KBC Kasindo (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 5 pacijenata.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 188 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 766 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.


48 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 12.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 48 novih oboljelih pozitivna na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (46 oboljelih pozitivnih na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (1 oboljeli pozitivan na brzi test) i Opšta bolnica Prijedor (1 oboljeli pozitivan na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 4 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 163 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 713 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.


43 nova slučaja oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 11.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 43 nova oboljela pozitivna na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (31 oboljeli pozitivan na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (3 oboljela pozitivna na brzi test), Opšta bolnica Prijedor (5 oboljelih pozitivnih na brzi test), Opšta bolnica Doboj (1 oboljeli pozitivan na brzi test), KBC Foča (1 oboljeli pozitivan na brzi test) i Opšta bolnica Trebinje (2 oboljela, pozitivna na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 3 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 150 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 617 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 4.


42 nova slučaja oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 10.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 42 nova oboljela pozitivna na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (38 oboljelih pozitivnih na brzi test), Opšta bolnica Prijedor (1 oboljeli pozitivan na brzi test), Opšta bolnica Gradiška (1 oboljeli pozitivan na brzi testt) i Opšta bolnica Bijeljina (2 oboljela pozitivna na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 2 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 169 lica.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 574 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 3.


51 novi slučaj oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 09.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 51 novi oboljeli pozitivan na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (67 novih pacijenata - 47 je pozitivno na brzi test), Opšta bolnica Prijedor (3 oboljela, 2 pozitivna na brzi testt), Opšta bolnica Gradiška (2 oboljela, nema pozitivnih na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (6 oboljelih, 2 pozitivna na brzi test), KBC Kasindo (4 oboljela, 1 pozitivan na brzi test), KBC Foča (5 oboljelih, nema pozitivnih na brzi test) i Opšta bolnica Zvornik (1 oboljeli, pozitivan na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 3 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 176 lica od čega je 94 na liječenju u dnevnoj bolnici.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 532 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 3.


56 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 08.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 56 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (61 novih pacijenata - 48 je pozitivno na brzi test), Opšta bolnica Prijedor (1 oboljeli, nije pozitivan na brzi test), Opšta bolnica Gradiška (1 oboljeli, nije pozitivan na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (11 oboljelih, 3 pozitivna na brzi test), KBC Kasindo (7 oboljelih, 4 pozitivna na brzi test), KBC Foča (8 oboljelih, nema pozitivnih na brzi test), Opšta bolnica Zvornik (3 oboljela, 1 pozitivan na brzi test) i Opšta bolnica Trebinje (1 oboljeli, nije pozitivan na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 2 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 146 lica od čega je 69 na liječenju u dnevnoj bolnici.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 481 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 3.


17 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 07.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 17 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (20 novih pacijenata - 13 je pozitivno na brzi test), Opšta bolnica Prijedor (3 oboljela, 1 pozitivan na brzi test), Opšta bolnica Gradiška (1 oboljeli, nije pozitivan na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (9 oboljelih, nema pozitivnih na brzi test), KBC Kasindo (3 oboljela, nema pozitivnih na brzi test), Opšta bolnica Zvornik (4 oboljela, 1 pozitivan na brzi test) i Opšta bolnica Trebinje (5 oboljelih, 2 pozitivna na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 2 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 148 lica od čega je 60 na liječenju u dnevnoj bolnici.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 425 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 3.


30 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 06.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 30 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (34 nova pacijenta - 27 je pozitivno na brzi test), Opšta bolnica Gradiška (2 oboljela, nema pozitivnih na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (5 oboljelih, 2 pozitivna na brzi test) i KBC Foča (2 oboljela, 1 pozitivan na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 2 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 125 lica od čega je 51 na liječenju u dnevnoj bolnici.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 408 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 3.


37 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 05.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 37 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (48 novih pacijenata - 36 je pozitivno na brzi test), Opšta bolnica Prijedor (1 oboljeli, nema pozitivnih na brzi test), Opšta bolnica Gradiška (1 oboljela, pozitivan na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (2 oboljela, nema pozitivnih na brzi test), KBC Kasindo (1 oboljeli, pozitivan na brzi test) i KBC Foča (2 oboljela, nema pozitivnih na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 2 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 99 lica od čega je 33 na liječenju u dnevnoj bolnici.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 378 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 3.


Aplikacija za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova u 2010. godini objavljena i dostupna za preuzimanje, 04.02.2011.

U skladu sa djelatnošću Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske i važećom zakonskom regulativom u Republici Srpskoj sve apoteke, veledrogerije, bolnice i druge ustanove registrovane u Republici Srpskoj koje u svom sastavu imaju apoteku, dužne su da godišnji izvještaj o prometu gotovih lijekova u pisanoj i elektronskoj formi dostave Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske. Ovakva praksa primjenjuje se od 1.1.2010. godine. Ove godine, vrši se izvještavanje o prometu lijekova za 2010. godinu

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske je u tu svrhu, a radi obezbjeđivanja lakšeg, efikasnijeg i uniformnog kreiranja i dostave izvještaja, kreirao aplikaciju za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova u 2010. godini. Aplikacija te odgovarajuće uputstvo dostupni su za preuzimanje na stranici aplikacije.


37 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 04.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 37 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (41 novih pacijenata - 31 je pozitivno na brzi test), Opšta bolnica Prijedor (3 oboljela, nema pozitivnih na brzi test), Opšta bolnica Gradiška (4 oboljela, 2 pozitivna na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (9 oboljeli, 5 pozitivnih na brzi test), KBC Kasindo (5 oboljelih, nema pozitivnih na brzi test), KBC Foča (3 oboljela, nema pozitivnih na brzi test), Opšta bolnica Zvornik (1 oboljeli, nije pozitivan na brzi test) i Opšta bolnica Trebinje (3 oboljela, 1 pozitivan na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalazi 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 94 lica od čega je 32 na liječenju u dnevnoj bolnici.

Do danas je u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 341 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 3.


17 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 03.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 17 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (26 novih pacijenata - 16 je pozitivno na brzi test), Opšta bolnica Prijedor (1 oboljeli, nije pozitivan na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (1 oboljeli, nije pozitivan na brzi test), KBC Kasindo (6 oboljelih, nema pozitivnih na brzi test), KBC Foča (4 oboljela, nema pozitivnih na brzi test), Opšta bolnica Zvornik (2 oboljela, nema pozitivnih na brzi test) i Opšta bolnica Trebinje (2 oboljela, 1 pozitivan na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalazi 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 79 lica od čega je 31 na liječenju u dnevnoj bolnici.

Do 03.02.2011. godine u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 304 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 3.


13 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 02.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 13 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (19 novih pacijenata - 10 je pozitivno na brzi test), Opšta bolnica Gradiška (1 oboljeli, nije pozitivan na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (2 oboljela, 1 pozitivan na brzi test), KBC Kasindo (7 oboljelih, 2 pozitivna na brzi test), KBC Foča (3 oboljelih, nema pozitivnih na brzi test) i Opšta bolnica Zvornik (2 oboljela, nema pozitivnih na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalazi 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 72 lica od čega je 31 na liječenju u dnevnoj bolnici.

Do 02.02.2011. godine u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 287 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 3.


27 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 01.02.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 27 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (37 novih pacijenata - 19 je pozitivno na brzi test), Opšta bolnica Prijedor (3 oboljela, 1 pozitivan na brzi test), Opšta bolnica Gradiška (1 oboljeli, nije pozitivan na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (2 oboljela, 2 pozitivna na brzi test), Opšta bolnica Doboj (1 oboljeli, pozitivan na brzi test), KBC Kasindo (8 oboljelih, 1 pozitivan na brzi test), KBC Foča (8 oboljelih, 1 pozitivan na brzi test), Opšta bolnica Zvornik (2 oboljela, 1 pozitivan na brzi test) i Opšta bolnica Trebinje (5 oboljelih, 1 pozitivan na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalazi 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 103 lica od čega je 52 na liječenju u dnevnoj bolnici.

Do 01.02.2011. godine u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 274 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 3.


31. januar - Nacionalni dan borbe protiv pušenja, 31.01.2011.

U svijetu danas puši oko 20% ljudi ili oko milijardu i 250 miliona stanovnika, a oko četiri i po miliona godišnje umre od direktnih posljedica pušenja, jer se prilikom sagorijevanja duvana stvara od četiri do sedam hiljada raznih štetnih produkata koji napadaju sve ćelije u ljudskom organizmu, podaci su Svjetske zdravstvene organizacije.

Nacionalni koordinator za kontrolu duvana Republike Srpske Darko Marković istakao je na konferenciji za novinare u Banjaluci povodom obilježavanja 31. januara - Dana borbe protiv pušenja, da u Republici Srpskoj puši oko 37% stanovnika, među kojima je više muškaraca nego žena.

On je poručio da je pušenje opasna navika koja izaziva razne tumore i druga oboljenja, ističući da je dokazano da je tumor pluća u 78% slučajeva uzrokovan pušenjem.

Prema Markovićevim riječima, iako Republika Srpska ima odličan set zakona koji se odnose na zabranu reklamiranja duvanskih proizvoda u medijima, zabranu prodaje duvanskih proizvoda licima mlađima od 18 godina, te zabranu pušenja na javnim mjestima, oni se ne poštuju koliko bi trebalo.

Predstavnik Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Stela Stojisavljević istakla je da je u Republici Srpskoj nakon donošenja zakona koji se odnose na zabranu reklamiranja duvanskih proizvoda u medijima, zabranu prodaje duvanskih proizvoda licima mlađima od 18 godina, te zabranu pušenja na javnim mjestima došlo do smanjenja prevalence pušenja.

"Alarmantan podatak da je u 2008. godini veliki procenat djece koji je počeo sa konzurmiranjem duvana prije navršene desete godine života ukazuje da naši programi moraju obuhvatiti najniže razrede osnovne škole", smatra Stojisavljević.


11 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 31.01.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 11 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (12 novih pacijenata - 6 je pozitivno na brzi test), Opšta bolnica Gradiška (2 oboljela, 1 pozitivan na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (2 oboljela, nema pozitivnih na brzi test), KBC Kasindo (2 oboljela, 2 pozitivna na brzi test), Opšta bolnica Zvornik (2 oboljela, 2 pozitivna na brzi test) i Opšta bolnica Trebinje (7 oboljelih, nema pozitivnih na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze se 2 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 115 lica od čega je 57 na liječenju u dnevnoj bolnici.

Do 31.01.2011. godine u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 247 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 3.


U toku vikenda u Republici Srpskoj 47 novih slučajeva oboljelih od H1N1, 31.01.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske stigli preko vikenda, u toku vikenda prijavljeno je 47 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (49 novih pacijenata - 33 je pozitivno na brzi test), Opšta bolnica Gradiška (3 oboljela, 3 pozitivna na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (4 oboljela, 4 pozitivna na brzi test), KBC Kasindo (5 oboljelih, 3 pozitivna na brzi test), KBC Foča (6 oboljelih, 4 pozitivna na brzi test) i Opšta bolnica Zvornik (1 oboljeli).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalazi se 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 115 lica od čega je 55 na liječenju u dnevnoj bolnici.

Do 31.01.2011. godine u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 236 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 2.


22 nova slučaja oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 28.01.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljena su 22 nova oboljela pozitivna na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (31 novi pacijent - 20 je pozitivno na brzi test), Opšta bolnica Gradiška (3 oboljela, 1 pozitivan na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (2 oboljela, nema pozitivnih na brzi test), KBC Kasindo (2 oboljela, nema pozitivnih na brzi test), KBC Foča (5 oboljelih, 1 pozitivan na brzi test), Opšta bolnica Zvornik (1 oboljeli) i Opšta bolnica Trebinje (1 oboljeli, nije pozitivan na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze se 2 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 89 lica od čega je 36 na liječenju u dnevnoj bolnici.

Do 28.01.2011. godine u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 189 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 2.


Institut juče svečano promovisao dobijanje sertifikata o akreditaciji BAS EN ISO/IEC 17025:2006, 27.01.2011.

akreditacija_1Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, na osnovu člana 9. Zakona o akreditovanju BiH, dobio je sertifikat o akreditaciji laboratorija, koji je juče svečano promovisan u prostorijama Vlade Republike Srpske. U pitanju je sertifikat kojim je potvrđeno da su laboratorije sanitarne hemije, mikrobiologije i Centra za zaštitu od zračenja ispunile zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u pogledu osposobljenosti za obavljanje fizičko-hemijskih i mikrobioloških ispitivanja (voda, namirnica, predmeta opšte upotrebe) i ispitivanja specifične aktivnosti radionuklida u zemljištu i vodi.

Dobijanjem ovog sertifikata, Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske pridružio se akreditovanim laboratorijama koje su stekle mogućnost kontrole kaliteta vode i hrane, te predmeta opšte upotrebe za potrebe privrede i svih subjekata u Republici Srpskoj.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić rekao je da je akreditacija Instituta izuzetno značajna i korisna za Republiku Srpsku.

„Prije nekoliko godina Vlada je donijela odluku da se posebna pažnja, svih resora, usmjeri na podizanje opštih standarda i uslova u laboratorijama, kako bi se ispunili svi standardi predviđeni našim zakonima, ali i direktivama Evropske unije. U skladu sa tim, Ministarstvo je dalo maksimalnu podršku Institutu za zaštitu zdravlja u ovom procesu“, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite.

akreditacija_2On je dodao da je, dobijanjem navedenog sertifikata, Institut omogućio dodatnu garanciju i kvalitet, te ubrzao proces izdavanja svih dozvola neophodnih za privredne subjekte koji izvoze svoje proizvode van Republike Srpske.

„Naše laboratorije su i do sada radile analize, međutim sada smo akreditovali široki skup od 66 metoda koje se tiču hrane, vode i predmeta opšte upotrebe čime nagovještavamo potpuno novu politiku Instituta“ rekao je dr Slobodan Stanić, direktor Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske.

On je dodao da akreditacija Instituta privrednicima iz Republike Srpske omogućava da sagledaju slabosti svog proizvoda, da ga unaprijede i prilagode složenom zakonodavstvu zemalja u okruženju i Evropske unije.

„Zemlje iz okruženja su do sada nalazile kao slabost ukoliko neko nema laboratoriju sa standardom 17025, pa je roba naših proizvođača morala da stoji na granici, dok je roba iz okruženja vrlo lako ulazila u BiH. Sada će morati postojati određeni reciprocitet na tom polju“, rekao je Stanić.

Dragica Ristić, izvršna direktorica Privredne komore Republike Srpske istakla je posebnu važnost akreditacije za vršenje kontrole proizvoda koji dolaze iz izvoza.

„ Do sada smo imali situaciju da ukoliko nemamo domaće akreditovane laboratorije, onda se kontrola vrši u zemljama iz kojih proizvodi iz uvoza dolaze. Mi takav sertifikat prihvatamo i time na našem tržištu završi roba neodgovoarajućeg kvaliteta koja nije dobra za građanstvo, a sa druge strane ni za domaćeg proizvođača kome nelojalno konkuriše sa niskom cijenom“, rekla je Dragica Ristić.

„Ova akreditacija nam je značajna jer sada imamo laboratorije koje mogu izvršiti kontrolu proizvoda prije svega hrane, biljnog i životinjskog porjekla, ali i proizvoda opšte upotrebe. To konkretno znači da pojeftinjuju troškovi proizvodnje jer sada imamo ovlaštenu domaću laboratoriju gdje možemo brže i povoljnije pribaviti odgovarajuća uvjerenja“, rekla je Ristić.


11 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 27.01.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljen je 11 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (21 novi pacijent - 11 je pozitivno na brzi test), Opšta bolnica Prijedor (1 oboljeli, nije pozitivan na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (1 oboljeli, nije pozitivan na brzi test), KBC Kasindo (5 oboljelih, nema pozitivnih na brzi test), KBC Foča (6 oboljelih, nema pozitivnih na brzi test), i Opšta bolnica Trebinje (1 oboljeli, nije pozitivan na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalazi 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 84 lica od čega je 29 na liječenju u dnevnoj bolnici.

Do 27.01.2011. godine u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 167 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 2.


18 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 26.01.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljen je 18 novih oboljelih pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (17 novih pacijenata - 13 je pozitivno na brzi test), Opšta bolnica Gradiška (2 oboljela, nema pozitivnih na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (2 oboljela, 1 pozitivan na brzi test), KBC Kasindo (7 oboljelih, 1 pozitivan na brzi test), KBC Foča (7 oboljelih, 2 pozitivna na brzi test), Opšta bolnica Zvornik (1 oboljeli, pozitivan na brzi test) i Opšta bolnica Trebinje (2 oboljela, nema pozitivnih na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalazi 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 76 lica od čega je 25 na liječenju u dnevnoj bolnici.

Do 26.01.2011. godine u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 156 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 2.


21 novi slučaj oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 25.01.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljen je 21 novi oboljeli pozitivan na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (29 novih pacijenata - 16 je pozitivno na brzi test), Opšta bolnica Prijedor (2 oboljela, 2 pozitivna na brzi test), Opšta bolnica Gradiška (2 oboljela, 1 pozitivan na brzi test), Opšta bolnica Bijeljina (3 oboljela, nema pozitivnih na brzi test), KBC Kasindo (8 oboljelih, nisu rađeni brzi testovi) i KBC Foča (8 oboljelih, 2 pozitivna na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 2 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 82 lica od čega je 30 na liječenju u dnevnoj bolnici.

Do 25.01.2011. godine u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 138 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 2.


7 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 24.01.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 7 novih oboljelih lica pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (15 novih pacijenata - 7 oboljelih je pozitivno na brzi test i 8 negativnih), Opšta bolnica Prijedor (1 oboljeli, nije rađen brzi test), KBC Kasindo (2 oboljela, nije rađen brzi test), KBC Foča (1 oboljeli, nije rađen brzi test), Opšta bolnica b (4 novooboljela, 1 testiran i test negativan) i Opšta bolnica Nevesinje (1 oboljeli, brzi test negativan).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalazi 1 pacijent.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 93 lica od čega je 41 na liječenju u dnevnoj bolnici i to: u KC Banja Luka 76 (41 dnevna bolnica), u Opštoj bolnici Prijedor 2, KBC Kasindo 2, u KBC Foča 8, Opšta bolnica Nevesinje 1 i Opšta bolnica Trebinje 4 pacijenata.

U 13 časova preminuo je pacijent mlađe životne dobi sa potvrđenom infekcijom na na grip H1N1.

Do 24.01.2011. godine u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 117 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 2.


10 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 23.01.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 10 novih oboljelih lica pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (14 novih pacijenata - 7 oboljelih je pozitivno na brzi test) i KBC Foča (3 nova pacijenta pozitivna na brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 2 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 92 lica od čega je 45 na liječenju u dnevnoj bolnici i to: u KC Banja Luka 73 (45 dnevna bolnica), u KBC Kasindo 3 i u KBC Foča 8 pacijenata.

Do 23.01.2011. godine u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 110 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupa


16 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 22.01.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 16 novih oboljelih osoba pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (21 novi pacijent - 14 oboljelih je pozitivno na brzi test), Opšta bolnica Gradiška (3 nova pacijenta - 1 pozitivan na brzi test), Opšta bolnica Doboj (1 novi pacijent, pozitivan na brzi test) i KBC Foča (7 novih pacijenata - 2 negativna a za 5 nije rađen brzi test).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 2 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 78 osoba i to: u KC Banja Luka 69, u KBC Kasindo 3 i u KBC Foča 6 pacijenata.

Do 22.01.2011. godine u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 100 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 1.


20 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 21.01.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 20 novih oboljelih osoba pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (26 novih pacijenata - 15 oboljelih je pozitivno na brzi test a 11 negativno), Bolnica Prijedor (2 nova pacijenta) i Bolnica Kasindo (4 nova pacijenta - 3 oboljela pozitivna na brzi test i 1 negativan).

Trenutno se u jedinici intenzivne medicine nalaze 2 pacijenta.

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 77 osoba.

Do 21.01.2011. godine u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 84 slučaja oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 1.


Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Ranko Škrbić danas u Institutu za zaštitu zdravlja RS vakcinisao ministra unutrašnjih poslova RS Stanislava Čađu, 20.01.2011.

vakcinacijaMinistar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić danas je u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske vakcinisao ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislava Čađu radi promocije vakcinacije protiv sezonskog gripa, kao jedine metode pomoću koje se može boriti protiv gripa i sličnih virusnih infekcija za koje postoje vakcine.

Škrbić je rekao novinarima da ovim želi dati poruku svima koji se nisu vakcinisali da to učine, jer još nije kasno, te da se očekuje inteziviranje kliničkih simptoma gripa i povećanja broja oboljelih.

"Vakcinisanje ima smisla za one koje još nemaju simptoma gripa, a nakon vakcinacije potrebno je desetak dana da dođe do razvoja imunog odgovora i potpune imune reakcije koja podrazumjeva zaštitu od tri vrste gripe. To je kombinovana vakcina koja u sebi sadrži dva gena za virus tipa`A`- to je H1N1 i H3N2 i virus tipa`B`", pojasnio je Škrbić.

Ministar Čađo je rekao da je inicijativu za vakcinaciju prihvatio i zbog toga što je to način kako zaštititi radnike MUP-a, jer je njegov zadatak ih bude "što više na poslu, sposobnih i potpuno spremnih za rad".

"Naravno, ukoliko se izlažu rizicima gripa, time se izlažu i rizicima bolovanja, a sve to može imati uticaja na rezultata rada MUP-a i zato smatram da je iz tih razloga, kao i zbog zaštite zdravlja svakog pojedinca dobro da se to učini", rekao je Čađo.

On je naveo da je inicijativa Ministarstva zdravlja bila da se to organizovano učini i pozvao sve pripadnike ministarstva na čijem je čelu da se vakcinišu, uz pojašnjenje da je individualna odluka da li će to neko učiniti.

11 novih slučajeva oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj, 20.01.2011.

Po informacijama pristiglim u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske do 11:00 časova, u protekla 24 časa prijavljeno je 11 novih oboljelih osoba pozitivnih na grip H1N1.

Novi oboljeli su prijavljeni u: Klinički centar Banja Luka (17 novih pacijenata - 8 oboljelih je pozitivno na brzi test a 9 negativno), KBC Kasindo (2 nova pacijenta - 1 pozitivan na H1N1 a 1 negativan), KBC Foča (4 nova pacijenta - 1 oboljeli pozitivan na brzi test i 3 negativna) i Opšta bolnica Trebinje (4 nova pacijenta - 1 oboljeli pozitivan na brzi test i 3 negativna).

U Republici Srpskoj je od H1N1 i ARI/ILI trenutno hospitalizovano ukupno 66 osoba.

Do 20.01.2011. godine u Republici Srpskoj je registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 64 slučajeva oboljelih od gripa H1N1), a ukupan broj umrlih potvrđenih na grip H1N1 je 1.


Izvještaj za 18.01.2011. god. o broju oboljelih od infekcija sličnih gripi (ILI) i pandemijskoj gripi A (H1N1) u Republici Srpskoj, 19.01.2011.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske je od 10.01.2011. god počeo sa prikupljanjem i analizom podataka o broju oboljelih od infekcija sličnih gripi (ILI) i pandemijskoj gripi H1N1 u Republici Srpskoj kroz dnevno izvještavanje.

Podaci o oboljelim od ARI/ILI za 18.01.2011 koji su u Institut pristigli do 11:00 časova su slijedeći:

Infekcije slične gripi (ILI)

Regija

Broj oboljelih za 18.01.2011

Broj oboljelih ukupno

Banja Luka

427

999

Doboj

96

96

Zvornik

57

58

I.Sarajevo

18

49

Foča

29

123

Trebinje

43

169

Ukupno RS

670

1494

Broj novooboljelih od H1N1 u zadnja 24 časa, utvrđenih brzim testom je (5).

 1. Klinički centar Banja Luka – 9 novooboljelih, 3 pozitivna na brzi test i 6 negativnih. Ukupno 39 hospitalizovanih.
  Na klinici za infektivne bolesti ukupno je hospitalizovano 34 pacijenta srednje životne dobi (0 životno ugroženih, 4 teška klinička slika, 3 srednje teška klinička slika, 18 lakša klinička slika i 9 dnevna bolnica).
  U JIM-u nalaze se 3 pacijenta sa teškom kliničkom slikom koji su životno ugroženi i sa potvrđenom infekcijom virusom gripa H1N1 (1 pacijent potvrđen, 2 nisu).
 2. Opšta bolnica Prijedor – nema novooboljelih od gripe H1N1, a izvještaj za 18.01. nije još stigao.
 3. Opšta bolnica Gradiška – 1 novooboljeli, 1 sa negativnim brzim testom muškog pola mlađe životne dobi, sa lakšom kliničkom slikom i Sy. Influenzae.
 4. Opšta bolnica Bijeljina – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 5. Opšta bolnica Doboj – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 6. KBC Kasindo – Nema novooboljelih pacijenata. Ukupno 1 hospitalizovan sa srednje teškom kliničkom slikom i sa Sy. Influenzae.
 7. KBC Foča – 6 novooboljelih, 3 pacijenta testirana i negativna a za 3 nije rađen brzi test. Trenutno su hospitalizovane 3 osobe sa srednje teškom kliničkom slikom i pozitivnim brzim testom.
 8. Opšta bolnica Zvornik – nema novooboljelih, niti hospitalizovaniht.
 9. Opšta bolnica Trebinje – 2 novooboljela kod kojih je brzi test pozitivan, u bolnici se nalaze 3 hospitalizovana pacijenta srednje životne dobi od kojih su 2 sa srednje teškom kliničkom slikom te 1 sa teškom kliničkom slikom.
 10. Opšta bolnica Nevesinje – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.

Ukupan broj oboljelih u RS od H1N1 do sada je 53.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih od H1N1 i ARI/ILI u RS je 46.

Ukupan broj umrlih potvrđenih na pandemijski grip A (H1N1) je 1.

Napomena: Prvi slučaj oboljelih od H1N1 u 2009. godini bio je 29.06.2009. godine. Ukupan broj oboljelih bio je 504 a broj umrlih sa potvrđenom influencom H1N1 bio je 3.


Izvještaj za 17.01.2011. god. o broju oboljelih od infekcija sličnih gripi (ILI) i pandemijskoj gripi A (H1N1) u Republici Srpskoj, 18.01.2011.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske je od 10.01.2011. god počeo sa prikupljanjem i analizom podataka o broju oboljelih od infekcija sličnih gripi (ILI) i pandemijskoj gripi H1N1 u Republici Srpskoj kroz dnevno izvještavanje.

Podaci o oboljelim od ARI/ILI za 17.01.2011 koji su u Institut pristigli do 11:00 časova su slijedeći:

Infekcije slične gripi (ILI)

Regija

Broj oboljelih za 17.01.2011

Broj oboljelih ukupno

Banja Luka

180

572

Doboj

96

96

Zvornik

1

1

I.Sarajevo

29

31

Foča

78

94

Trebinje

86

126

Ukupno RS

470

920

Broj novooboljelih od H1N1 u zadnja 24 časa, utvrđenih brzim testom je (10).

 1. Klinički centar Banja Luka – 11 novooboljelih, 8 pozitivnih na brzi test i 3 negativna. Ukupno 38 hospitalizovanih.
  Na klinici za infektivne bolesti ukupno je hospitalizovano 37 pacijenata srednje životne dobi (1 životno ugrožen, 3 teška klinička slika, 4 srednje teška klinička slika, 19 lakša klinička slika i 10 dnevna bolnica).
  U JIM-u nalaze se 1 pacijent sa teškom kliničkom slikom koji je životno ugrožen sa potvrđenom infekcijom virusom gripa H1N1.
  Jedan pacijent u JIM je preminuo 18.01.2011. u 1 čas i 30 minuta sa potvrđenom dijagnozom influence A H1N1.
 2. Opšta bolnica Prijedor – nema novooboljelih od gripe H1N1.
 3. Opšta bolnica Gradiška – 1 novooboljeli, 1 sa negativnim brzim testom muškog pola srednje životne dobi, sa srednje teškom kliničkom slikom i Sy. Influenzae.
 4. Opšta bolnica Bijeljina – 1 novooboljeli, trenutno hospitalizovan 1 pacijent sa težom kliničkom slikom i negativnim brzim testom.
 5. Opšta bolnica Doboj – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 6. KBC Kasindo – Nema novooboljelih pacijenata. Ukupno 2 hospitalizovana. Pacijenti su sa srednje teškom kliničkom slikom sa Sy. Influenzae.
 7. KBC Foča – 2 novooboljela, trenutno hospitalizovane 3 osobe sa srednje teškom kliničkom slikom i pozitivnim brzim testom.
 8. Opšta bolnica Zvornik – 2 novooboljela i hospitalizovana pacijenta sa ARI, nije rađen brzi test.
 9. Opšta bolnica Trebinje – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 10. Opšta bolnica Nevesinje – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.

Ukupan broj oboljelih u RS od H1N1 do sada je 48.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih od H1N1 i ARI/ILI u RS je 47.

Ukupan broj umrlih potvrđenih na pandemijski grip A (H1N1) je 1.


Prof. dr Živana Gavrić od strane Međunarodnog biografskog centra iz Kembridža imenovana za vodećeg zdravstvenog profesionalca svijeta za 2011. godinu, 18.01.2011.

dr zivana gavricProf. dr Živana Gavrić, specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstvene zaštite zaposlena u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske Banja Luka i profesor socijalne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Banja Luka, od strane odjela za istraživanje Međunarodnog biografskog centra iz Kembridža (Cambrige) imenovana je za vodećeg zdravstvenog profesionalca svijeta za 2011. godinu (Leading Health Professionals of the World 2011).

U pismu iz Kembridža se navodi: „Odabrani ste od nekoliko hiljada osoba koje su prema našem uvjerenju, dale dovoljno značajan doprinos u svom području na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Vi ste jedan od tih doprinosa izvrsnosti. Vi ste kroz Vaš stalni napor, održavali standard vrijedan nagrađivanja. Vi ste kao poznat i eminentan stručnjak u zdravstvenoj struci, što mi predstavlja veliku čast da Vam to javim, izabrani za vodećeg zdravstvenog profesionalca svijeta za 2011. (Leading Health Professionals of the World 2011). Kao nosilac ovog priznanja, možete biti sigurni u svoje mjesto u istoriji i zahvalni što vaš rad nije samo zapažen, nego je priznat kao izvrstan.“


Izvještaj za 16.01.2011. god. o broju oboljelih od infekcija sličnih gripi (ILI) i pandemijskoj gripi A (H1N1) u Republici Srpskoj, 17.01.2011.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske je od 10.01.2011. god počeo sa prikupljanjem i analizom podataka o broju oboljelih od infekcija sličnih gripi (ILI) i pandemijskoj gripi H1N1 u Republici Srpskoj kroz dnevno izvještavanje.

Podaci o oboljelim od ARI/ILI za 16.01.2011 koji su u Institut pristigli do 11:00 časova su slijedeći:

Infekcije slične gripi (ILI)

Regija

Broj oboljelih za 16.01.2011

Broj oboljelih ukupno

Banja Luka

180

572

Doboj

96

96

Zvornik

1

1

I.Sarajevo

29

31

Foča

78

94

Trebinje

86

126

Ukupno RS

470

920

Broj novooboljelih od H1N1 u zadnja 24 časa, utvrđenih brzim testom je (6).

 1. Klinički centar Banja Luka – 10 novooboljelih, 5 pozitivnih na brzi test i 5 negativnih. Ukupno 38 hospitalizovanih.
  Na klinici za infektivne bolesti ukupno je hospitalizovano 36 pacijenata srednje životne dobi (2 životno ugrožena, 4 teška klinička slika, 10 srednje teška, 13 lakša klinička slika i 7 dnevna bolnica).
  U JIM-u nalaze se 2 pacijenta sa teškom kliničkom slikom koji su životno ugroženi sa potvrđenom infekcijom virusom gripa H1N1.
 2. Opšta bolnica Prijedor – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 3. Opšta bolnica Gradiška – 3 novooboljela, 1 sa pozitivnim brzim testom dijete 13 godina prebačeno u KC Banja Luka, još 2 hospitalizovanih sa Sy. Influenzae, lakšom kliničkom slikom i negativnim brzim testom.
 4. Opšta bolnica Bijeljina – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 5. Opšta bolnica Doboj – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 6. KBC Kasindo – Nema novooboljelih pacijenata. Ukupno 6 hospitalizovanih. Pacijenti su sa srednje teškom kliničkom slikom sa Sy. Influenzae.
 7. KBC Foča – nema novooboljelih, trenutno hospitalizovana 1 ženska osoba sa srednje teškom kliničkom slikom i pozitivnim brzim testom.
 8. Opšta bolnica Zvornik – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 9. Opšta bolnica Trebinje – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 10. Opšta bolnica Nevesinje – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.

Ukupan broj oboljelih u RS od H1N1 do sada je 38.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih od H1N1 i ARI/ILI u RS je 47.

Ukupan broj umrlih potvrđenih na pandemijski grip A (H1N1) je 0.


Izvještaj za 12.01.2011. god. o broju oboljelih od infekcija sličnih gripi (ILI) i pandemijskoj gripi A (H1N1) u Republici Srpskoj, 13.01.2011.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske je od 10.01.2011. god počeo sa prikupljanjem i analizom podataka o broju oboljelih od infekcija sličnih gripi (ILI) i pandemijskoj gripi H1N1 u Republici Srpskoj kroz dnevno izvještavanje.

Podaci o oboljelim od ARI/ILI za 12.01.2011 koji su u Institut pristigli do 11:00 časova su slijedeći:

Infekcije slične gripi (ILI)

Regija

Broj oboljelih za 11.01.2011

Broj oboljelih ukupno

Banja Luka

0

387

Doboj

0

0

Zvornik

0

0

I.Sarajevo

1

2

Foča

0

16

Trebinje

0

40

Ukupno RS

0

445

Broj novooboljelih od H1N1 u zadnja 24 časa, utvrđenih brzim testom je (2).

 1. Klinički centar Banja Luka – 9 novooboljelih, 2 pozitivna na brzi test i 7 negativnih. Ukupno 17 hospitalizovanih.
  Na klinici za infektivne bolesti ukupno je hospitalizovano 15 pacijenataa srednje životne dobi (2 životno ugrožena, 2 teška klinička slika, 8 srednje teška i 3 dnevna bolnica).
  U JIM-u nalazi se jedan pacijent sa teškom kliničkom slikom koji je životno ugrožen sa potvrđenom infekcijom virusom gripa H1N1 od ranije i to na respiratoru i 1 pacijent sa Sy. Influenzae kome je rađen brzi test ali je bio negativan.
 2. Opšta bolnica Prijedor – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 3. Opšta bolnica Gradiška – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 4. Opšta bolnica Bijeljina – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 5. Opšta bolnica Doboj – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 6. KBC Kasindo – Nema novooboljelih pacijenata. Ukupno 5 hospitalizovanih. Pacijenti su srednje životne dobi sa srednje teškom kliničkom slikom od kojih su 4 sa potvrđenom infekcijom virusom gripa H1N1 od prije, a 1 pacijent sa Sy. Influenzae.
 7. KBC Foča – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 8. Opšta bolnica Zvornik – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 9. Opšta bolnica Trebinje – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 10. Opšta bolnica Nevesinje – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.

Ukupan broj oboljelih u RS od H1N1 do sada je 13.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih od H1N1 i ARI/ILI u RS je 22.

Ukupan broj umrlih potvrđenih na pandemijski grip A (H1N1) je 0.


Institut akreditovan po standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2006, 12.01.2011.

cert_iso17025Na osnovu Člana 9. Zakona o akreditovanju Bosne i Hercegovine, Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske dobio je sertifikat o akreditaciji, čime su laboratorije sanitarne hemije, mikrobiologije i Centra za zaštitu od zračenja ispunile zahtjeve standarda BAS EN ISO /IEC 17025:2006 u pogledu osposobljenosti za obavljanje fizičko-hemijskih i mikrobioloških ispitivanja (voda, namirnica, predmeta opšte upotrebe) i ispitivanja specifične aktivnosti radionuklida u zemljištu i vodi.


Dobijanjem ovog sertifikata, Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske pridružio se akreditovanim laboratorijama koje su spremne da odgovore svim izazovima iz domena za koji se akreditovao. Naše laboratorije stekle su mogućnost kontrole kaliteta vode i hrane te predmeta opšte upotrebe za potrebe privrede i svih subjekata u Republike Srpske.


Stručnim, osposobljenim i kompetentnim kadrom te korektnim odnosom prema korisnicima usluga dajemo čvrstu garanciju da su potrebe korisnika i njihovo  ispunjenje  prioritet poslovne politike i dugoročnih ciljeva Instituta.


Izvještaj za 11.01.2011. god. o broju oboljelih od infekcija sličnih gripi (ILI) i pandemijskoj gripi A (H1N1) u Republici Srpskoj, 12.01.2011.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske je od 10.01. 2011. god počeo sa prikupljanjem i analizom podataka o broju oboljelih od infekcija sličnih gripi (ILI) i pandemijskoj gripi H1N1 u Republici Srpskoj kroz dnevno izvještavanje.

Podaci o oboljelim od ARI/ILI za 11.01.2011 koji su u Institut pristigli do 11:00 časova su slijedeći:

Infekcije slične gripi (ILI)

Regija

Broj oboljelih za 11.01.2011

Broj oboljelih ukupno

Banja Luka

0

387

Doboj

0

0

Zvornik

0

0

I.Sarajevo

0

0

Foča

0

16

Trebinje

0

40

Ukupno RS

0

443

Broj novooboljelih od H1N1 u zadnja 24 časa, utvrđenih brzim testom je (7).

 1. Klinički centar Banja Luka – 3 novooboljela pozitivna na brzi test. Ukupno 6 hospitalizovanih.
  Na klinici za infektivne bolesti ukupno je hospitalizovano 5 pacijenataa srednje životne dobi, pozitivnih na brzi test (3 teška klinička slika, 1 srednje teška i 1 lakša klinička slika).
  U JIM-u nalazi se jedan pacijent sa teškom kliničkom slikom koji je životno ugrožen.
 2. Opšta bolnica Prijedor – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 3. Opšta bolnica Gradiška – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 4. Opšta bolnica Bijeljina – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 5. Opšta bolnica Doboj – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 6. KBC Kasindo – 4 novooboljela pacijenta potvrđena su brzim testom i 2 pacijenta sa Sy. Influenzae ranije. Ukupno 6 hospitalizovanih. Pacijenti su srednje životne dobi sa srednje teškom kliničkom slikom.
 7. KBC Foča – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 8. Opšta bolnica Zvornik – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 9. Opšta bolnica Trebinje – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 10. Opšta bolnica Nevesinje – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.

Ukupan broj oboljelih u RS od H1N1 do sada je 11.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih od H1N1 i ARI/ILI u RS je 12.

Ukupan broj umrlih potvrđenih na pandemijski grip A (H1N1) je 0.


Izvještaj za 10.01.2011. god. o broju oboljelih od infekcija sličnih gripi (ILI) i pandemijskoj gripi A (H1N1) u Republici Srpskoj, 11.01.2011.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske je od 10.01. 2011. god počeo sa prikupljanjem i analizom podataka o broju oboljelih od infekcija sličnih gripi (ILI) i pandemijskoj gripi H1N1 u Republici Srpskoj kroz dnevno izvještavanje.

Podaci o oboljelim od ARI/ILI za 10.01.2011 koji su u Institut pristigli do 11:00 časova su slijedeći:

Infekcije slične gripi (ILI)

Regija

Broj oboljelih za 11.01.2011

Broj oboljelih ukupno

Banja Luka

387

387

Doboj

0

0

Zvornik

0

0

I.Sarajevo

0

0

Foča

16

16

Trebinje

40

40

Ukupno RS

443

443

Broj novooboljelih od H1N1 u zadnja 24 časa, utvrđenih brzim testom je (0).

 1. Klinički centar Banja Luka – Do danas u kupan broj oboljelih je 4, kod kojih je potvrđen pozitivan test na H1N1. U JIM-u nalazi se jedan pacijent sa teškom kliničkom slikom i životno ugrožen. Ostala 3 pacijenta su hospitalizovani na Klinici za infektivne bolesti i nisu životnu ugroženi.
 2. Opšta bolnica Prijedor – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 3. Opšta bolnica Gradiška – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 4. Opšta bolnica Bijeljina – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 5. Opšta bolnica Doboj – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 6. KBC Kasindo – Nema novih slučajeva oboljelih. Trenutno su hospitalizovana dva pacijenta sa Sy. Influenzae sa srednje teškom kliničkom slikom.
 7. KBC Foča – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 8. Opšta bolnica Zvornik – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 9. Opšta bolnica Trebinje – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.
 10. Opšta bolnica Nevesinje – nema novooboljelih, niti hospitalizovanih.

Ukupan broj oboljelih u RS od H1N1 do sada je 4.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih od H1N1 i ARI/ILI u RS je 6.

Ukupan broj umrlih potvrđenih na pandemijski grip A (H1N1) je 0.


Institutu uručena zahvalnica za nesebičnu pomoć stanovništvu Bijeljinske regije, 11.01.2011.

bn zahvalnicaDirektor Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske dr Slobodan Stanić prisustvovao je u Bijeljini, 08.01.2011. godine, tradicionalnom prijemu povodom Dana republike. Tim povodom, Institutu je uručena zahvalnica za nesebičnu pomoć stanovništvu Bijeljinske regije koje je pogođeno poplavama u 2010. godini.

Podsjećamo, u decembru prošle godine, Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske sa regionalnim zavodima, u dvije velike akcije u kojima je učestvovalo oko 40 ljekara i tehničara, boravilo je 4 dana u naseljima u opštini Bijeljina koja su bila pogođena poplavama i izvršilo dezinfekciju kuća i dvorišnih objekata.

U te dvije velike akcije dezinfekcije koje je Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske izvršio ukupno je dezinfekovano 1115 domaćinstava i gdje je ukupno dezinfikovana površina od oko 316.300m2.

Ovim dvjema akcijama Instituta i aktivnostima HES službi Doma zdravlja Bijeljina dezinfekcijom su pokrivena gotovo sva domaćinstva poplavljenih i ugroženih područja izuzev 50-ak domaćinstava koja su još pod vodom ili koja nisu bila adekvatno pripremljena za vršenje dezinfekcije.


Informacija o preduzetim preventivno-medicinskim mjerama na poplavljenim i ugroženim područjima Republike Srpske, 29.12.2010.

dezinfekcija1Poplave koje su zadesile mnoga područja Republike Srpske dovele su do značajnog pogoršanja higijenskih prilika na tim područjima, te je higijenska situacija nepovoljna, a epidemiološka situacija još uvijek nesigurna i neizvjesna.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske sa regionalnim zavodima za zaštitu zdravlja je blagovremeno preduzeo odgovarajuće mjere i akcije sa ciljem sprečavanja pojave i širenja prvenstveno crijevnih zaraznih bolesti kao i drugih zaraznih bolesti (enterokolitisi, dizenterija, salmoneloze, trihineloza, toksoplazmoza, hemoragična groznica sa bubrežnim sindromom – mišja groznica, tularemija, trovanja hranom, visrusni encefalitisi i virusni meningoencefalitisi i dr.).  

Higijensko-epidemiološke službe pripadajućih domova zdravlja na poplavljenim područjima uz pomoć regionalnih zavoda za zaštitu zdravlja provode odgovarajuće operativne aktivnosti: obilazak terena, epidemiološko ispitivanje, te provođenje neophodnih preventivnih i po potrebi protivepidemijskih mjera.

Najvažnije mjere koje se provode na poplavljenim i ugroženim područjima su:

 1. Obezbjeđivanje dovoljnih količina higijenski ispravne vode za piće (cisterne, flaširana voda). Preko javnih medija građanima je saopšteno da do daljnjeg koriste ove alternativne načine za snabdijevanje vodom za piće te da ne koriste vodu za piće iz bunara, vodovoda ili drugih vodoopskrbnih objekata ako voda nije pod kontrolom.
 2. Pojačana je prvenstveno mikrobiološka i hemijska kontrola vode za piće.
 3. Stanovništvu je savjetovano pojačano održavanje lične higijene, prije svega higijene ruku.
 4. Vrši se higijensko uklanjanje odpadnih materija (čvrstih i tečnih).
 5. Pooštren je nadzor nad životnim namirnicama i hranom, objektima za proizvodnju, promet i distribuciju životnih namirnica i hrane kao i nad licima koja su zaposlena u proizvodnji, prometu i distribuciji životnih namirnica i hrane.
 6. Pooštren je higijensko-epidemiološki nadzor nad zaraznim bolestima od strane zdravstvenih ustanova u smislu aktivnog traženja oboljelih u domaćinstvima poplavljenih i ugroženih područja te široj okolini.
 7. Vrši se higijenska sanacija odnosno čišćenje terena od strane komunalnih službi, civilne zaštite, policije, građana i drugih, a nakon toga vrše se temeljite mjere dezinfekcije te po potrebi deratizacije i dezinsekcije.
 8. Zdravstveno-sanitarni inspektori u odjeljenjima za inspekcijske poslove na područjima svih polavljenih opština kontinuirano prate sprovođenje prethodno predloženih mjera i preduzimaju korektivne mjere.
 9. Stanovništvo se istinito i objektivno informiše o higijensko-epidemiološkoj situaciji i mjerama koje se preduzimaju i koje će se preduzimati u cilju sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti.

dezinfekcija2Osim navedenih mjera koje se provode u svim poplavljenim i ugroženim područjima, Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske je 25. i 26.12.2010. godine po drugi put preduzeo opsežne mjere dezinfekcije u ugroženim naseljima opštine Bijeljina.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske je u naseljima Amajlije, Popovi, Dazdarevo, Triješnica, Kriva Bara, Dvorovi, Novi Dvorovi, Kovanluci, Rudine i Bakračić izvršio temeljnu dezinfekciju domaćinstava, pomoćnih objekata i okućnica moćnim hlornim sredstvom Chlormax koje ima širok spektar germicidnog djelovanja odnosno sredstvo uništava bakterije, viruse, gljivice, alge i protozoe. Ovaj veliki preventivno-medicinski posao izvršilo je 16 timova Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske a izvršena je dezinfekcija ukupno 541 domaćinstva gdje je ukupno dezinfikovana površina od oko 106.384m2. Dezinfekcija je vršena u domaćinsvima iz kojih se voda povukla te koja su bila očišćena i spremljena za dezinfeciju.

dezinfekcija3Dakle, u dvije velike akcije dezinfekcije koje je Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske izvršio ukupno je dezinfekovano 1115 domaćinstava i gdje je ukupno dezinfikovana površina od oko 316.300m2.

Ovim dvjema akcijama Instituta i aktivnostima HES službi Doma zdravlja Bijeljina dezinfekcijom su pokrivena gotovo sva domaćinstva poplavljenih i ugroženih područja izuzev 50-ak domaćinstava koja su još pod vodom ili koja nisu bila adekvatno pripremljena za vršenje dezinfekcije.

Sva sredstva za obavljanje dezinfekcije kao i kompletno organizovanje timova koji su vršili dezinfekciju u cjelosti su finansirana od strane Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske.

Sve navedene preventivno-medicinske mjere i akcije u ugroženim i poplavljenim područjima će se provoditi do daljnjeg sve dok traje opasnost od pojave i širenja zaraznih bolesti.

Informacija o stanju na poplavljenim područjima regije Trebinje, 17.12.2010.

dezinfekcija4Prema dostavljenim podacima sa 17.12.2010. godine domova zdravlja i Civilne zaštite opština koje pripadaju regionu Trebinje, stanje na poplavljenim područjima je zadovoljavajuće. Pojave zaraznih bolesti nisu evidentirane.

Na području opštine Trebinje u selu Orašje voda se još uvijek nije povukla iz dvije kuće, a i putna komunikacija je još uvijek u prekidu. Osnovni problem je dostavljanje namirnica ugroženom stanovništvu. U ostalim poplavljenim područjima opštine Trebinje dezinfekcija je završena od strane HES službe DZ Trebinje u saradnji sa Regionalnim zavodom za zaštitu zdravlja Trebinje Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske.

Čim se stvore uslovi, planirana je dezinfekcija objekata u selu Orašje, a procjena Civilne zaštite Trebinje je da će se ovaj dio posla obaviti za par dana.

Na području opštine Nevesinje dezinfekcija je urađena u području sela: Bijenja, Humčani, Rilja, Solaković i Biograd. Voda se još uvijek nije povukla sa područja sela Budisavlje, a Dom zdravlja Nevesinje je spreman da završi dezinfekciju i u ovom selu čim se za to stvore uslovi. Dom zdravlja Gacko izvršio je dezinfekciju na području sela Gareva i Lukovice.


Informacija o stanju na poplavljenim područjima regije Trebinje, 16.12.2010.

dezinfekcija4Dana 16.12.2010. godine stanje na poplavljenim područjima opština regije Trebinje je zadovoljavajuće. Prema dostavljenim podacima domova zdravlja nema pojava zaraznih oboljenja.

Na području opštine Trebinje u selu Orašje voda se i dalje povlači. Osnovni problem je dostavljanje namirnica ugroženom stanovništvu. U ostalim poplavljenim područjima opštine Trebinje dezinfekcija je već urađena od strane HES službe DZ Trebinje u saradnji sa Regionalnim zavodom za zaštitu zdravlja Trebinje.

Na području opštine Nevesinje dezinfekcija je urađena u području sela: Bijenja, Humčani, Rilja, Solaković i Biograd ali situaciju komplikuju novonastali nanosi snijega. Voda se još uvijek nije povukla sa područja sela Budisavlje. U opštini Gacko Dom zdravlja je uradio dezinfekciju na području sela Gareva u jednoj kući kao i u selu Lukovice.


Provedena obuka u EpiInfo 2002, 15.12.2010.

epi_info_obuke_1Služba socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske održala je radionicu 07.12.2010 i 08.12.2010 u studentskom kampusu u Banjoj Luci, na temu "Rad sa datotekama podataka u programu EpiInfo 2002".

Obuci su prisustvovali zaposleni iz opšte bolnice Gradiška, opšte bolnice Prijedor, Zavoda za rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“, Banje Slatina, Instituta Mlječanica, kao i zaposleni u klinikama i zavodima Kliničkog centra Banja Luka.

Ovom edukacijom zdravstveni radnici i saradnici usvojili su neophodna uputstva za adekvatno vođenje liječenih pacijenata, a sve u cilju što kvalitetnijeg dobijanja podataka o kretanju bolničkog morbiditeta u Republici Srpskoj.


Informacija o preduzetim preventivno-medicinskim mjerama na poplavljenim i ugroženim područjima Republike Srpske, 13.12.2010.

dezinfekcija1Poplave koje su zadesile mnoga područja Republike Srpske dovele su do značajnog pogoršanja higijenskih prilika na tim područjima, te je higijenska situacija nepovoljna, a epidemiološka situacija je krajnje nesigurna i neizvjesna.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske sa regionalnim zavodima za zaštitu zdravlja je blagovremeno preduzeo odgovarajuće mjere i akcije sa ciljem sprečavanja pojave i širenja prvenstveno crijevnih zaraznih bolesti kao i drugih zaraznih bolesti (enterokolitisi, dizenterija, salmoneloze, trihineloza, toksoplazmoza, hemoragična groznica sa bubrežnim sindromom – mišja groznica, tularemija, trovanja hranom, visrusni encefalitisi i virusni meningoencefalitisi i dr.). 
 
Higijensko-epidemiološke službe pripadajućih domova zdravlja na poplavljenim područjima uz pomoć regionalnih zavoda za zaštitu zdravlja provode odgovarajuće operativne aktivnosti: obilazak terena, epidemiološko ispitivanje, te provođenje neophodnih preventivnih i po potrebi epidemijskih mjera.

Najvažnije mjere koje se provode na poplavljenim i ugroženim područjima su:

 1. Obezbjeđivanje dovoljnih količina higijenski ispravne vode za piće (cisterne, flaširana voda). Preko javnih medija građanima je saopšteno da do daljnjeg koriste ove alternativne načine za snabdijevanje vodom za piće te da ne koriste vodu za piće iz bunara, vodovoda ili drugih vodoopskrbnih objekata ako voda nije pod kontrolom.
 2. Pojačana je prvenstveno mikrobiološka i hemijska kontrola vode za piće.
 3. Stanovništvu je savjetovano pojačano održavanje lične higijene, prije svega higijene ruku.
 4. Vrši se higijensko uklanjanje odpadnih materija (čvrstih i tečnih).
 5. Pooštren je nadzor nad životnim namirnicama i hranom, objektima za proizvodnju, promet i distribuciju životnih namirnica i hrane kao i nad licima koja su zaposlena u proizvodnji, prometu i distribuciji životnih namirnica i hrane.
 6. Pooštren je higijensko-epidemiološki nadzor nad zaraznim bolestima od strane zdravstvenih ustanova u smislu aktivnog traženja oboljelih u domaćinstvima poplavljenih i ugroženih područja te široj okolini.
 7. Vrši se higijenska sanacija odnosno čišćenje terena od strane komunalnih službi, civilne zaštite, policije, građana i drugih, a nakon toga vrše se temeljite mjere dezinfekcije te po potrebi deratizacije i dezinsekcije.
 8. Zdravstveno-sanitarni inspektori u odjeljenjima za inspekcijske poslove na područjima svih polavljenih opština kontinuirano prate sprovođenje prethodno predloženih mjera i preduzimaju korektivne mjere.
 9. Stanovništvo se istinito i objektivno informiše o higijensko-epidemiološkoj situaciji i mjerama koje se preduzimaju i koje će se preduzimati u cilju sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti.

dezinfekcija2Osim navedenih mjera koje se provode u svim poplavljenim i ugroženim područjima, Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske je 11. i 12.12.2010. godine preduzeo opsežne mjere dezinfekcije u ugroženim naseljima opštine Bijeljina. Obzirom da su posljedice poplave u suštini najveće na području opštine Bijeljina direktor Instituta dr Slobodan Stanić je odlučio da se na području opštine Bijeljina provedu opsežne mjere dezinfekcije. Na poplavljenim područjima, a naročito tako opsežnim kao što je to slučaj u Bijeljini, po pravilu dolazi do velikog izlijevanja otpadnih septičkih voda, a nakon povlačenja tih voda te površine i prostori postaju idealna podloga za rast i razmnožavanje štetnih mikroorganizama, štetnih insekata kao i štetnih glodara te je zbog toga neophodno izvršiti korektnu dezinfekciju kako bi se spriječila pojava i širenje crijevnih i drugih zaraznih bolesti.

dezinfekcija3Zbog toga,  Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske je u naseljima Amajlije, Popovi, Dijelovi, Dazdarevo, Trnjaci, Triješnica, Kriva Bara, Ljeskovača i dijelovima naselja Dvorovi izvršio temeljnu dezinfekciju domaćinstava, pomoćnih objekata i okućnica moćnim hlornim sredstvom Chlormax koje ima širok spektar germicidnog djelovanja odnosno sredstvo uništava bakterije, viruse, gljivice, alge i protozoe. Ovaj veliki preventivno-medicinski posao izvršilo je 20 timova Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske a izvršena je dezinfekcija ukupno 574 domaćinstva gdje je ukupno dezinfikovana površina od oko 210.000 m2 i to po naseljima: Amajlije 147 domaćinstava, Popovi 101 domaćinstvo, Dazdarevo 39 domaćinstava, Dvorovi 133 domaćinstva, Trnjaci 23 domaćinstva, Triješnica 18 domaćinstava, Dijelovi 96 domaćinstava, Kriva Bara 17 domaćinstava i Ljeskovača 12 domaćinstava. Dezinfekcija je vršena u domaćinsvima iz kojih se voda povukla te koja su bila očišćena i spremljena za dezinfeciju. Dezinfekciju nije bilo moguće izvršiti u jednom dijelu naselja Dvorovi obzirom da se još izvijestan broj kuća i pomoćnih objekata i dalje nalazi pod vodom, te će ovaj posao izvršiti lokalna HES služba Doma zdravlja Bijeljina kada se voda povuče te objekti pripreme za dezinfekciju.

Sva sredstva za obavljanje dezinfekcije kao i kompletno organizovanje timova koji su vršili dezinfekciju (hlorna sredstva, motorne i ručne prskalice, gorivo, zaštitna odjela i druga oprema) u cjelosti je donacija Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske.

Sve navedene preventivno-medicinske mjere i akcije u ugroženim i poplavljenim područjima će se provoditi do daljnjeg sve dok traje opasnost od pojave i širenja zaraznih bolesti.


Nakon obilaska područja pogođenim poplavama održana konferencija za novinare, 7.12.2010.

poplaveU Banjaluci je danas održana konferencija za novinare nakon što su predstavnici Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske obišli juče područja pogođena poplavama u Foči, Novom Goraždu, Višegradu, Zvorniku i Bijeljini. Konferenciji za novinare prisustvovala je i pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Amela Lolić. Ona je istakla da zdravstveni sistem odlično funkcioniše u uslovima poplava koje su pogodile RS.

Opšta bolnica u Bijeljini u ovom momentu raspolaže svim potrebnim resursima i funkcioniše bez problema, te da i svi domovi zdravlja rade "punom parom", dok ekipe Instituta za zaštitu zdravlja RS obavljaju svoje djelatnosti asanacije terena sa kojih se voda povukla. Asancija tek predstoji u Bijeljini, nakon povlačenja vode i to će biti obiman posao, jer je poplavom zahvaćeno najviše domaćinstava.

Direktor Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske dr Slobodan Stanić izjavio je da za sada nema pojava epidemijskih oboljenja, niti ima crijevnih zaraznih bolesti, ali da je situacija i dalje nesigurna.

On kaže da se stalno kontroliše ispravnost i zamućenost vode, a biće proširen jedan dio analiza u odnosu na pravilnik koji tretira ovu problematiku. Direktor je naveo da je Institut sačinio dvije ekipe, jednu zaduženu za opštine Foča, Novo Goražde i Višegrad, a drugu za područje Bijeljine i Zvornika, kao i da je naložio Regionalnom institutu za zaštitu zdravlja Istočno Sarajevo da pruži pomoć Regionalnom institutu iz Foče.

U opštini Novo Goražde obezbijeđena je kolektivna ishrana, kao i kolektivni smještaj koji stanovništvo koristi samo za prenoćište, odvojeni su objekti i toaleti koji se koriste za potrebe škole i koletivnog prihvatilišta.

Najveći problem u Foči, je voda za piće, pošto je upotrebljivo samo jedno izvorište koje se i koristi za punjenje cisterni kojima se voda distribuiše stanovništvu.

U Višegradu je mnogo bolja situacija, gdje je epicentar aktivnosti stavljen na zelenu pijacu. Nakon povlačenja vode sa područja opštine Bijeljina krenuće se sa jednom vrlo jakom ekipom u aktivnostima asanacije terena, kako bi se uz pružanje pomoći stanovništvu, dodatno zaštitilo njihovo zdravlje.

Rukovodilac Regionalnog zavoda za zaštitu zdravlja Doboj Marin Kvaternik istakao je da nakon povlačenja voda sa bijeljinskog područja slijede obimne aktivnosti. Prema informacijama bijeljinskog Doma zdravlja, voda je ispravna, ali on savjetuje građanima oprez i prokuvavanje vode koja je pod stalnim nadzorom.

Kvaternik je naveo da je u Bijeljini naglašena potreba za kadrovima i dodatnim količinama dezinfekcionih sredstava, u čemu će Institut pružiti maksimum da bi se nakon povlačenja vode i mehaničkog čišćenja prostora, što prije uradile potrebne preventivne aktivnosti. On je naveo da su na području Zvornika bile poplavljene stambene zgrade i oko 60 individualnih objekata iz kojih se voda već povukla, te da su odrađena određena čišćenja i da ekipe za dezinfekciju na terenu obavljaju svoje aktivnosti.


Objavljen članak sa više informacija o bisfenolu A, 2.12.2010.

U svjetlu objave članica Evropske unije o zabrani prodaje flašica za bebe koje u sebi sadrže hemikaliju bisfenol-a (BPA) od sredine iduće godine, a zbog straha za zdravlje djece, u sekciji aktuelnosti donosimo članak u kojem možete saznati više informacija o ovoj supstanci te načinu kontrole u Republici Srpskoj.


Održana pres konferencija povodom Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, 2.12.2010.

Konferencija HIV/AIDSU Republici Srpskoj ima 62 lica zaražena HIV virusom, od kojih su četiri registrovana ove godine istaknuto je  na konferenciji za novinare organizovanoj povodom 1. decembra, Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a.

Virus HIV-a najčešće se prenosi seksualnim kontaktom, da je od ukupnog broja zaraženih najviše muškaraca, njih 47, a najviše registrovanih je u grupi od 30 do 39 godina, zatim od 50 do 59 godina.

Prvi registrovani slučaj HIV-a u BiH zabilježen je 1986. godine, i do sada ukupno je registrovano 170 zaraženih. BiH spada u zemlje sa niskom prevalencom, iako se procjenjuje da je epidemiološka situaciju nesigurna".

U RS pod terapijom je 16 zaraženih HIV-om, a jedno lice je pod zdravstvenim nadzorom. Od posljedica side u RS je do sada umrlo 15 lica, a u ovoj godini nije registrovan nijedan smrtni ishod. U RS u kontinuitetu se provode određeni programi i aktivnosti na prevenciji HIV virusa, koje podržavaju Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, u saradnji sa zdravstvenim institucijama, te druge vladine institucije i nevladin sektor koji ima veoma značajnu ulogu, posebno u terenskom dijelu aktivnosti.

Prema poslednjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i UN-a, u svijetu trenutno sa HIV-om živi više od 33,3 miliona ljudi, u 2009. godini je registrovano 2,6 miliona novoinficiranih, a 1,8 miliona osoba je umrlo od AIDS-a, dok se svaki dan u svijetu inficira oko 7.400 ljudi. Najveći broj oboljelih, oko 70 odsto pripada Afričkom kontinentu, odnosno subsaharskoj regiji. Prema posljednjim podacima, u velikom broju zemalja došlo je do stagnacije i smanjenja zaraženih HIV-om.

Na konferenciji za novinare učestvovali su  nacionalni koordinator za HIV/AIDS u RS Stela Stojisavljević, epidemiolog IZZZ RS Ljubica Jandrić, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite RS Amela Lolić, infektolog Klinike za infektivne bolesti KC Banjaluka Brankica Malešević i menadžer NVO "Akcijom protiv side" Srđan Kukolj.


Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, objavljen članak o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj, 30.11.2010.

U sekciji aktuelnosti objavljen je članak o HIV/AIDS epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj, a povodom obilježavanja 1. decembra Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDSS-a.


Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, 29.11.2010.

Povodom  1. decembra, Svjetskog dana borbe protiv HIV/ AIDS-a, Centar za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV/AIDS pri Institutu za zaštitu zdravlja RS u Banjaluci, organizuje u srijedu i četvrtak, 01. i 02. 12. 2010. godine, anonimno cjelodnevno i noćno testitiranje na HIV od 8 časova u srijedu (01.12.) do 20 časova u četvrtak (02.12.).

Pozivamo sve građane, mlade posebno, ukoliko su se rizično ponašali, sumnjaju da su bili izloženi virusu HIV-a i žele saznati svoj HIV-status, da dodju u Centar  koji se nalazi u Ulici Jovana Dučića 1 u Banjaluci, da se testiraju. Testiranje je anonimno, povjerljivo, besplatno i nije potreban nikakav dokument niti ljekarska uputnica. Takođe, obezbjeđeno je i savjetovanje prije i poslije testiranja kako bi građani unaprijedili svoje znanje o HIV/AIDS-u, načinima prenošenja te mjerama za sprečavanje ove bolesti.

„Testiranje je znak brige za tvoje i zdravlje drugih!“


Održana edukacija zdravstvenih radnika za vođenje baze liječenih zavisnika, 25.11.2010.

Obuka zavisniciU Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske danas je održana edukacija zdravstvenih radnika, imenovanih ispred zdravstvenih ustanova, za vođenje baze liječenih zavisnika. U skladu sa Zakonom o suzbijanju i sprečavanju zloupotrebe opojnih droga BiH, Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske i Zavod za javno zdravlje FBIH zaduženi su za vođenje evidencije o zavisnicima i povremenim korisnicima opojnih droga. Današnjom edukacijom, zdravstveni radnici će usvojiti neophodna stručno-metodološka uputstva za adekvatno vođenje i evidentiranje liječenih zavisnika u cilju dobijanja što kvalitetnijih podataka u vezi sa navedenom problematikom, a koji će biti značajni za razvoj preventivnih programa u oblasti suzbijanja zloupotrebe opojnih droga. Tek krajem iduće godine, nakon uspostavljanja cjelokupnog sistema, biće poznati i prvi zbirni podaci.

Edukaciji su, pored predstavnika Instituta i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, prisustvovali i predstavnici 14 zadravstevnih ustanova i 2 nevladine organizacije koje se bave problematikom liječenja zavisnosti.


Radionica u vezi sa evaluacijom istraživanja o aktivnostima pripremljenosti i odgovora na pandemijsku gripu tipa A H1N1 u evropskom regionu, 12.11.2010.

U periodu od 20.10.2010. godine do 22.10.2010. godine, u Kopenhagenu, u Danskoj, održan je sastanak predstavnika sedam zemalja evropskog regiona Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), koje su u junu 2010. godine učestvovale u istraživanju vezanom za evaluaciju Planova i aktivnosti u vezi pripremljenosti i odgovora na pandemijsku gripu. Cilj navedenog sastanka odnosio se na postizanje konsenzusa na sadržaj konačnog izvještaja SZO u vezi navedenog istraživanja. Na sastanku je ispred Republike Srpske učestvovalo pet predstavnika (Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, Klinički centar Banja Luka), odnosno ukupno 11 predstavnika iz Bosne i Hercegovine. Pored ovih predstavnika, na sastanku je učestvovalo ukupno oko 50 učesnika iz šest drugih evropskih zemalja, odnosno predstavnika SZO, Univerziteta u Notingemu (koji je implementirao istraživanje), kao i drugih predstavnika internacionalnih organizacija. Sastanak je bio baziran na zajedničkim sesijama, odnosno na grupnim radionicama sa povratnim informacijama ka svim učesnicima, ta na neformalnim sastancima.

Na nivou SZO, formiran je komitet za koji se očekuje da će do sredine maja 2011. godine pripremiti završni Izvještaj u vezi procjene funkcije Međunarodnih zdravstvenih propisa (MZP). Metodološki, pomenuti komitet obavio je intervjue sa predstavnicima Vlada, osobama zaduženim za provođenje MZP, novinarima, UN agencijama, SZO uredima, predstavnicima različitih privrednih grana. Teme koje će se obraditi u Izvještaju odnose se na: pripremljenost na pandemiju, procjenu rizika, odgovor, funkcionisanje MZP (nepandemijska funkcija), komunikacija. Očekuje se da ovaj Izvještaj obezbijedi preporuke i prijedloge ka SZO s ciljem unapređenja pandemijske pripremljenosti i odgovora, odnosno funkcije MZP.

Zemlje su prijavile veoma različita iskustva u odgovoru na pandemiju. Kao zaključak istraživanja u vezi odgovora zemalja EU na pojavu pandemije, kao značajno označena je razmjena informacija, odnosno adekvatno praćenje slučajeva oboljelih i otkrivanje novih s ciljem koordinisanog pristupa, jer se uvidjelo da su ove zemlje imale različite informacije prema putnicima i putovanjima. Evropska komisija bi, zamljama EU trebalo da pojasni svoju ulogu u pandemijskim krizi. Budući ugovori u smislu nabavke vakcina moraju da budu fleksibilniji, kao i da uključuju mogućnost izmjene ugovora u smislu pojedinih potreba i novonastale situacije. 21 od 27 zemalja su zainteresovane za zajedničku nabavku vakcina (jača uloga pregovarača, niža cijena...). Kao značajno označeno je i veće uključenje zdravstvenih radnika u procese planiranja. Kampanje vezane za pandemiju moraju biti povezane sa ostalim aspektima aktivnosti u pandemiji a potrebno je obezbijediti pristup ka određenim epidemiološkim podacima u ranoj fazi epidemije.

Na radionici je zaključeno sljedeće:

 1. Stvari koje su u toku pandemije označene kao dobre, ali bi ih trebalo ponovo obraditi:
  • politička podrška i potrebno finansiranje različitih aktivnosti
  • intersektoralna saradnja i uključenost različitih eksperata
  • prihvatanje (aktivnosti) plana na svim nivoima sistema
  • prihvatanje značaja vježbi i simulacija kao potrebnih u daljem procesu planiranja
 2. Aktivnosti koje su u toku pandemije označene kao relativno dobre (suboptimalne), ali bi ih bilo potrebno ponovo kao takve razmotriti
  • mapiranje i raspored odgovarajućih uloga i odgovornosti (poboljšanje razumijevanja pojedinih uloga)
  • komunikacija – osnovni kapaciteti i vještine (mnogo više od običnog proslijeđivanja informacija – proaktivna uloga;)
  • veća uloga doktora PZZ i SZZ u planiranju (zajednički interes i prihvatanje aktivnosti)
  • veća posvećenost planiranju logistike za distribuciju vakcina
  • stvarni i trenutni podaci i potreban protok podataka za donošenje odluka i procjenu mogućih pretnji (razvoj odgovarajućih sistema nadgledanja)
 3. Aktivnosti na koje bi SZO trebalo da obrati pažnju u narednoj post pandemijskoj fazi
  • revizija plana pandemije (sve zemlje su istim vremenskim tokom ispratile pripremu Plana pripravnosti i kontrole gripa; SZO planu je nedostajalo fleksibilnosti; lokalni/regionalni planovi nisu bili adekvatno razvijeni
  • obezbijeđenje relevantnih i pravovremenih podataka svim zemljama članicama
  • obezbijediti podršku za simulacijske vježbe
  • izrada specifičnih vodiča (planiranje kapaciteta jedinica intenzivne njege, diagnostika i brzi testovi)
  • pomoć u regionalnom planiranju (zajednička nabavka vakcina)

Preporuke:

 • obezbijediti mogućnost razvoja planova pripremljenosti na pandemiju u bolnicama
 • razviti plan komunikacije u kriznim situacijama (Republika Srpska – Bosna i Hercegovina)
 • pripremiti uslove za virusološku laboratoriju sa jasnim vodičima za transport uzoraka iz drugih dijelova Republike Srpske
 • planirati vakcinaciju prema risk grupama (adekvatni ulazni podaci, strategija vakcinacije)
 • mogućnost razvijanja istraživanja u vezi gripa (kapaciteti – ljudstvo i oprema); radionice kao metodologija evaluacije aktivnosti odgovora na pandemiju u Republici Srpskoj
 • elektronske upute (razvoj elektronske stranice sa podacima i uputama vezanim za postupanje u kriznoj situaciji)
 • razviti vodiče za tretman teških/srednje teških pacijenata – razviti sistem praćenja i izvještavanja u vezi teško oboljelih

Sutra se održava okrugli sto na temu "Mladi i duvan", 10.11.2010.

Regionalni zavod za zaštitu zdravlja Doboj organizovaće sutra, u četvrtak 11.11.2010. godine u 13 časova, u srednjoj medicinskoj školi u Doboju, okrugli sto na temu  „Mladi i duvan“.

Okrugli sto se održava u okviru projekta „Republika Srpska bez duvanskog dima“, a učestvovaće  nacionalni koordinator za duvan za Republiku Srpsku Darko Marković i rukovodilac Regionalnog zavoda Doboj Marin Kvaternik.

Okruglom stolu će prisustvovati učenici srednjih dobojskih škola, profesori i pedagozi.


Besplatne vakcine protiv sezonske gripe, 02.11.2010.

VakcinaInstitut za zaštitu zdravlja Republike Srpske dobio je 20.000 doza vakcina protiv gripa za sezonu 2010/2011, koje je Fond zdravstvenog osiguranja RS nabavio za vakcinaciju određenih kategorija stanovništva koje su oslobođene plaćanja vakcine i 15.000 doza vakcina, koje se takođe neće plaćati, a koje je obezbjedilo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS za sve zdravstvene radnike uključujući farmaceutski javni i privatni sektor te stomatologe.Vakcinu protiv sezonskog gripa neće plaćati:

 1. pacijenti na hemodijalizi
 2. pacijenti koji boluju od šećerne bolesti-insulin zavisni
 3. pacijenti kardiohirurški liječeni:
  • pacijenti sa ugrađenim stentom
  • pacijenti kod kojih je rađena balon dilatacija
  • pacijenti kod kojih je rađen baj-pas
  • pacijenti sa ugrađenim vještačkim valvulama.
  • pacijenti sa ugrađenim pejsmejkerom
 4. djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu
 5. djeca oboljela od cistične fibroze pluća
 6. pacijenti oboljeli od mišićne distrofije i pacijenti sa multiplom sklerozom
 7. osobe koje su završile sa prijemom hemoterapije i trenutno nemaju kliničkih znakova bolesti
 8. osobe u kolektivnim smještajima (domovi za stara i nemoćna lica, domovi za lica sa posebnim potrebama i dr.)

Institut je već danas počeo sa distribucijom besplatnih vakcina u domove zdravlja, a vakcinacija će se vršiti preko ambulanti porodične medicine.


Počela vakcinacija protiv sezonske gripe za sezonu 2010/2011, 01.11.2010.

VakcinaInstitut za zaštitu zdravlja RS nabavio je vakcinu protiv gripe i u toku je vakcinacija za predstojeću sezonu.

Vakcina je namijenjena građanima koji se žele vakcinisati protiv sezonske gripe, a ne pripadaju kategorijama za besplatnu vakcinaciju. Preporučuje se svim licima sa hroničnim oboljenjima, koji su pod povećanim rizikom za razvoj komplikacija gripe uključujući i djecu, zatim osobama sa oslabljenim imunitetom i svim starijim licima od 65 godina.

Vakcinacija se, takođe, preporučuje i osobama koje dolaze u kontakt sa oboljelima (prvenstveno zdravstveni radnici) te ostalim građanima koji su u toku svojih svakodnevnih aktivnosti izloženi virusu gripe.

Vakcina protiv gripe koja će se koristiti u ovoj sezoni je ista kao i sezonska vakcina koja se do sada koristila protiv gripe. Svake sezone, pa tako i ove, vakcina je napravljena od dijelova (antigena) onih virusa gripe za koje se, na osnovu epidemioloških istraživanja, očekuje da će se u toj sezoni pojaviti. Vakcina je trovalentna i sastoji se od dijelova dva virusa gripe A i dijelova virusa gripe B.

Dakle, ovo nije pandemijska vakcina kojom su se vakcinisali stanovnici širom svijeta u toku pandemije, nego vakcina kojom se svake godine vakcinišu naši građani prije početka sezone gripe.
Cijena jedne doze vakcine je 18,00 KM, a moći će se primiti svaki radni dan od 8:00 do 14:30 časova, u prostorijama Instituta za zaštitu zdravlja u Banjaluci, ul. Jovana Dučića, br 1.


Obilježen Svjetski dan hrane, Banjaluka, 18.10.2010.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske obilježio je 15. i 18. oktobra 2010. godine Svjetski dan hrane posjetom vrtiću „Plavi čuperak“ u Boriku (Banjaluka) i organizovanjem promocije domaćih proizvoda u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske.

Djeca vrtića „Plavi čuperak“ imala su zadatak da nacrtaju „Zdrav doručak“ a tri najljepša rada bila su i simbolično i nagrađena. Predstavnici Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske poklonili su vrtiću korpe sa voćem i didaktički materijal za mališane.

S obzirom da se ove godine Svjetski dan hrane obilježava pod motom „Ujedinjeni pritiv gladi“, Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske je u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske organizovao mini-sajam u Muzičkom paviljonu parka Petar Kočić, na kojem je učestvovalo oko 20 domaćih proizvođača sa ciljem da se istakne značaj domaće proizvodnje i pomogne domaćoj privredi. Manifestaciju su otvorili v.d. direktora Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić.

Istaknuto je da Republika Srpska ima značajne resurse za proizvodnju domaćih proizvoda, a pogotovo kapacitete zdrave pijaće vode, ali da se malo radi na promociji jer se na tržištu Republike Srpske primjećuje da najmanje ima domaće pijaće vode. Ovakve i slične manifestacije trebaju da budu putokaz razvoja poljoprivrede i uopšte industrije proizvodnje hrane od sjemenskih proizvoda do samog proizvoda koji ćemo dalje ubirati, kao i adekvatne kontrole proizvoda.

V.d. direktora Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić rekao je da su iz ovog instituta u proteklih godinu dana uradili ogroman posao što se tiče kontrole proizvoda, validacije metoda, kontrole vlažnosti u labaratorijama i temperature, a nabavljeno je i više novih uređaja. "Mislim da smo na dobrom putu da pomognemo privredi i tako srušimo posljednju barijeru, a to je da unutar Bosne i Hercegovine imamo akreditovane i sertifikovane labaratorije i mi smo korak ispred toga", rekao je Stanić.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić istakao je da je potrebno što više promovisati domaću proizvodnju jer samo one zemlje koje mogu da obezbijede dovoljnu količine čiste vode za stanovništvo i dovoljne količine hrane da mogu da prehrane stanovništvo imaju šansu u narednom periodu.

Direktor Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić rekla je da je cilj ove akcije da potrošači znaju da proizvođači cijene to što oni prepoznaju domaće proizvode. Dodala je da je na tržištu Republike Srpske udio domaćih proizvoda, na primjer u prodavnicama "Delte", i do 40 odsto. Iz Privredne komore stalno se insistira da taj udio bude što veći precizirajući da je porast prodaje domaćih proizvoda u tržnim lancima u posljednjem periodu oko 15 do 20 odsto.

20 domaćih proizvođača predstavili su svoje proizvode od brašna, heljde, tjestenine, konditorske proizvode, mlijeko i mliječne proizvode, ali i mesne prerađevine kao i mnoge druge domaće proizvode.


Akreditovana laboratorija za morbile / rubeolu Instituta, 15.10.2010.

U okviru godišnjeg postupka akreditacije,Evropska regionalna mreža laboratorija za morbile/rubeolu sa sjedištem u Luksemburgu, pregledala je Laboratoriju za morbile/rubeolu Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske u Banjaluci. Na osnovu rezultata ovog pregleda i rada laboratorije u 2009. godini tokom prijavljenog perioda (januar – decembar), konstatovala je da je Laboratorija Instituta u potpunosti akreditovana kao Laboratorija Svjetske zdravstvene organizacije za morbile/rubeolu u 2010.

Regionalna kancelarija istakla je značaj održavanja visokog kvaliteta laboratorijski baziranog praćenja morbila i rubeole, pošto su laboratorijski podaci izuzetno važni za sprovođenje Programa za eliminaciju morbila i rubeole u Evropskom regionu.

Takođe, Izvršni odbor Globalne alijanse za vakcine i imunizaciju (GAVI) usvojio je godišnji izvještaj za 2009. godinu,  o napretku BiH, u čemu su najveću zaslugu imale aktivnosti Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske na polju vakcinacije. U skladu s tim, u izvještaju se navodi da je Bosni i Hercegovini odobrena podrška i za 2011. godinu. GAVI je od 2003. do 2009. godine isporučivao vakcinu protiv Hepatitisa B i hemofilusa influence B (Hib), tako da će ta saradnja biti nastavljena i u narednoj godini.


Obilježavanje Svjetskog dana hrane, 14.10.2010.

16.oktobar, Svjetski dan hrane ove godine obilježava se pod motom „Ujedinjeni protiv gladi“.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i Organizacije za hranu Ujedinjenih nacija (FAO), trenutno oko milijardu ljudi na svijetu živi u siromaštvu i gladi. O tome govori i ovogodišnji izvještaj FAO u kojem se navodi da će do 2050. godine svijet morati proizvoditi 70% više hrane kako bi nahranio novih 2,3 milijardi ljudi kojih će tada, prema UN-ovim predviđanjima, biti ukupno 9,2 milijarde.

Zbog toga je Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske odlučio da ove godine u obilježavanje Svjetskog dana hrane aktivno uključi Privrednu komoru Republike Srpske i proizvođače hrane iz Republike Srpske, kako bismo podstakli građane da kupuju domaće i samim tim pomognu i razvoju privrede.


Održano predavanje na temu „Mladi i upotreba duvana“, 05.10.2010.

U organizaciji Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske dr Stela Stojisavljević je danas održala predavanje “Mladi i upotreba duvana” za 250 učenika osmih i devetih razreda osnovne škole “Sveti Sava”, Kotor Varoš. U toku ovog predavanja učenici su dobili osnovne informacije o pušenju, zdravstvenim posljedicama koje su povezane sa pušenjem i izloženošću duvanskom dimu. Poseban interes učenici su pokazali kada je bilo riječi o marketinškim trikovima kojim duvanska industrija “regrutuje” mlade ljude u “vojsku budućih pušača”. Pored učenika predavanju su prisustvovali i nastavnici koji su ovo predavanje ocjenili kao veoma korisno za njihov budući rad sa učenicima o štetnosti pušenja.

Ovo predavanje je rezultat saradnje Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske sa NVO “Zdravo da ste” koja je organizovala predavanje i NVO “Udruženje javnog zdravlja Republike Srpske” koje je omogućilo da učenici dobiju informativno-edukativne letke i brošure o štetnim posljedicama pušenja, postere, naljepnice i drugi promotivni materijal.

Pušenje među djecom i omladinom u Republici Srpskoj predstavlja ozbiljan problem. Rezultati globalnog istraživanja među djecom (GYTS) koje je sprovedeno 2008. godine pokazuju na učestalost pušenja od 7.7% među djecom uzrasta 13 – 15 godine. Još zabrinjavajuća činjenica je da je 36.4% djece ovog uzrasta bilo kada u svom životu eksperimentisalo sa cigaretom, a da tri od 10 učenika namjeravaju početi pušiti u narednom periodu. Osam od 10 učenika je svakodnevno izloženo pasivnom pušenju na javnim mjestima.

U Republici Srpskoj puši 33.6% odraslog stanovništva (2002, istraživanje domaćinstava), a prosječan uzrast počinjanja pušenja je u 15-oj godini života (2009, istraživanje pušenja među studentskom populacijom).

Pušenje predstavlja jedan od najvećih preventabilnih javno-zdravstvenih problema današnjice. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije u svijetu godišnje umire 5.4 miliona ljudi od posljedica bolesti povezanih sa pušenjem, a ukoliko se trend rasta pušenja ne zaustavi ovaj broj bi mogao narasti do 10 miliona u 2020. godini. Najveći broj smrtnih slučajeva povezanih sa pušenjem je u nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju.

Pored zdravstvenih posljedica pušenje uzrokuje znatne socijalne, ekološke i ekonomske posljedice.


Obilježavanje evropske sedmice mobilnosti, 21.09.2010.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske u saradnji sa NVO Centar za životnu sredinu, u Banjaluci, ove godine učestvuje aktivno u obilježavanju Evropske sedmice mobilnosti (16. do 22.09.2010.) Jedna od tih aktivnosti bila je i akcija “poKRENI se!!!”, koja je održana u nedjelju 19. septembra na najatraktivnijem izletištu i rekreativnoj zoni u Banjaluci – Banj Brdu, gdje su ljekari Instituta građanima su mjerili krvni pritisak, šećer u krvi, trigliceride i masnoću.


Poziv za učešće u obilježavanju evropske sedmice mobilnosti, 17.09.2010.

U okviru obilježavanja Evropske nedjelje mobilnosti (16. - 22.09.2010.), Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske u saradnji sa NVO „Centar za životnu sredinu”, učestvovaće u nedjelju, 19. septembra 2010. godine od 09 do 12 časova u akciji pod nazivom „poKRENI se“ u okviru koje je predviđena i šetnja ka najatraktivnijem izletištu i rekreativnoj zoni u Banjaluci – Banj brdu.

Ljekari Instituta za zaštitu zdravlja R. Srpske građanima će mjeriti krvni pritisak, šećer u krvi, trigliceride i masnoću.

Izjave za medije predviđene su u 10:30 časova na Banj brdu.


Evropska sedmica mobilnosti, 16.09.2010.

Od 16. do 22. septembra 2010. godine građani zemalja Evropske unije, Brazila, Argentine, Kanade, Tajvana, Japana, Turske i Bosne i Hercegovine imaće priliku da učestvuju u najpopularnijem događaju na svijetu vezanom za održivi transport pod nazivom „Evropska sedmica mobilnosti“ (ESM). Generalna direkcija za životnu sredinu Evropske komisije je 2002. godine pokrenula kampanju „Evropska sedmica mobilnosti“ koja će ove godine biti organizovana u više od 2000 gradova širom svijeta. ESM završava 22. septembra obilježavanjem „Svjetskog dana bez automobila“. Zdravlje i mobilnost su centralni fokus ovogodišnje teme ESM "Putuj pametnije, živi kvalitetnije".

Ova sedmica obilježava se sa ciljem promocije održivog načina transporta i usmjeravanje pažnje na bezbjednost u saobraćaju za sve njegove učesnike, na zagađenje koje se prouzrokuje emisijom štetnih gasova iz motornih vozila, te na alternativne i održive načine transporta, kao što su pješačenje, vožnja bicikla i javni transport.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske u saradnji sa NVO Centar za životnu sredinu, u Banjaluci, ove godine učestvuje aktivno u obilježavanju ESM-a. Jedna od tih aktivnosti je i akcija “poKRENI se!!!”, gdje će 19. septembra (nedelja od 9 do 12 časova) organizovati šetnju i vožnju biciklima ka najatraktivnijem izletištu i rekreativnoj zoni u Banjaluci – Banj Brdu. Građani će biti pozvani da se pridruže u različitim grupama, da pješače ili voze bicikl, oko 4 km sve do spomenika koji se nalazi na samom vrhu, gdje će ih dočekati osvježenje i promotivni materijali čime ćemo ih pobliže upoznati sa ovogodišnjom temom ESM. Takođe, ljekari Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske građanima će mjeriti krvni pritisak, šećer u krvi, trigliceride i masnoću. U utorak, 21.09.2010. u Medicinskoj školi, održaćemo učenicima i predavanje na temu „Ishrana i zdravi stilovi života“.


Počelo istraživanje o opštem zdravstvenom stanju stanovništva,10.09.2010.

Konferencijom za novinare u Banjaluci, danas je i zvanično, u 1.800 gradskih i seoskih domaćinstava u Republici Srpskoj, počelo istraživanje o opštem zdravstvenom stanju stanovništva s ciljem da se identifikuju zdravstveni problemi i faktori rizika u ponašanju stanovništva, te procjenu zdravstvene potrebe i korištenja zdravstvene zaštite.

Zdravstveni radnici domova zdravlja širom Srpske, osim anketiranja, građanima će mjeriti krvni pritisak, visinu, težinu, obim struka i kontrolisati vrijednost šećera i masnoće u krvi.

Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Amela Lolić i načelnik Službe epidemiologije Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Janja Bojanić pozvale su građane da se odazovu anketarima, koji su završili posebnu obuku radi provođenja ovog istraživanja, te da budu strpljivi i precizni u odgovorima jer su upitnici prilično opširni.

Postoje upitnici za domaćinstva i individualni upitnici za odrasle osobe, a svi odgovori biće povjerljivi. Kao rezultat ovog istraživanja, očekuje se 30 pokazatelja u vezi sa domaćinstvima i gotovo 260 pokazatelja u vezi sa navikama i zdravljem našeg stanovništva. Biće anketirano 4.500 građana starijih od 18 godina.

Isto istraživanje provedeno 2002. godine pokazalo je da je naše stanovništvo fizički neaktivno, da puši, da se neadekvatno hrani, da ima povišen krvi pritisak, odnosno da posjedue sve faktore rizika za kardiovaskularne bolesti.

Istraživanje je usklađeno sa svjetskim preporukama i anketama koje se vrše u Evropi, rezultati će se moći uporediti sa zdravstvenim stanjem građana iz okruženja i Evrope, a završetak kompletnog istraživanja očekuje se u julu slijedeće godine.


Obuka anketara u okviru Projekta istraživanja zdravstvenog stanja, zdravstvenih potreba i korištenja zdravstvene zaštite stanovništva Republike Srpske, 08.09.2010.

Predstavnici Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u periodu od 6. do 8. septembra 2010. godine u hotelu San u Laktašima vrše obuku anketara u okviru Projekta istraživanje zdravstvenog stanja, zdravstvenih potreba i korištenja zdravstvene zaštite stanovništva Republike Srpske. Izabrani anketari će se u ova tri dana u potpunosti pripremiti za rad na terenu gdje će građanima Republike Srpske starijim od 18 godina, osim intervjua, vršiti i mjerenja tjelesene težine, visine, krvnog pritiska, šećera u krvi, triglicerida i holesterola. Trodnevnoj obuci prisustvuje 66 anketara,10 supervizora i 7 kontrolora.

Istraživanje na terenu, kojim je obuhvaćeno 1800 domaćinstava, počinje 10. septembra, a cilj mu je da se na reprezentativnom uzorku dobije ocjena zdravstvenog stanja stanovništva u Republici Srpskoj, identifikuju najvažniji zdravstveni problemi i faktori rizika te da se stekne uvid u zdravstvene potrebe i korištenje zdravstvene zaštite uključujući i zadovoljstvo korisnika pruženim zdravstvenim uslugama.


Najava istraživanja zdravstvenog stanja, zdravstvenih potreba i korištenja zdravstvene zaštite stanovništva Republike Srpske, 31.08.2010.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u periodu od 10. septembra do 31. oktobra 2010. provešće na terenu, po domaćinstvima, Projekat istraživanja zdravstvenog stanja, zdravstvenih potreba i korištenja zdravstvene zaštite stanovništva Republike Srpske.

Cilj ovog Istraživanja je identifikovanje prioritetnih problema i realizacije odgovarajućih strategija i programa, te donošenje mjera za unapređenje zdravlja i zdravstvene zaštite stanovništva. Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske glavni je nosilac Istraživanja koje će se obaviti u 44 opštine u Republici Srpskoj i kojim će biti obuhvaćeno oko 4500 lica starijih od 18 godina. Istraživanje obuhvata razgovor sa punoljetnim članovima domaćinstva kao i mjerenje krvnog pritiska, visine, težine, holesterola, triglicerida i šećera u krvi.

Pozivamo sve građane, koji budu obuhvaćeni Istraživanjem da sarađuju odzivom na akciju, kao i odgovorima na sva pitanja koja će im postavljati ovlaštena i edukovana lica.

Istraživanje se finasira iz kredita Svjetske banke, kroz projekat jačanja zdravstvenog sektora.

Poslušajte najave projekta koje će prije početka i za vrijeme trajanja istraživanja biti puštane na radiju i televiziji.

TV najava: Radio najava:


Objavljen članak o rezultatima ispitivanja voda otvorenih javnih kupališta opštine Banja Luka, 18.08.2010.

U sekciji aktuelnosti objavljen je članak o rezultatima ispitivanja uzoraka voda otvorenih javnih kupališta opštine Banja Luka koji su bili uzorkovani 22.07.2010. godine od strane Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Banja Luka u prisustvu predstavnika zdravstveno-sanitarne inspekcije Grada Banja Luka.


Saopštenje za javnost povodom pojave NDM-1 bakterije u V.Britaniji, Indiji i Pakistanu, 17.08.2010.

Pojava rezistentnih bakterija prisutna je već duži niz godina kako u svijetu tako i kod nas i nije neočekivana s obzirom na višegodišnju prekomjernu upotrebu, odnosno „zloupotrebu“ antibiotika u različitim sferama života. Osim neopravdane upotrebe antibiotika kod virusnih infekcija, često se i kod stvarno prisutnih bakterijskih infekcija daju antibiotici mnogo „šireg spektra“ nego što je to objektivno potrebno.

NDM-1 ili Nju Delhi-metalo-laktamaze-1 (New Delhi-metallo-lactamase-1) je u stvari enzim kojeg stvara bakterija, a izolovan je iz bakterije Klebsielle pneumonie 2009. godine u Indiji. Taj enzim svojim djelovanjem razgrađuje beta-laktamske antibiotike koji se koriste za tretiranje rezistentnih bakterija u bolnicama. U tom smislu, nije riječ o mutaciji nego o pojavi normalnog gena koji proizvodi te enzime, ali postoji opasnost od njegove sposobnosti da se vrlo lako i brzo širi među drugim bakterijama, tj. sa bakterije na bakteriju. Sve bakterije koje imaju taj enzim, mogu se smatrati superbakterijama. Upravo ove rezistentne bakterije sve češće su prisutne u bolnicama, a ponekad i van njih. Zaustavljanje širenja ove infekcije podrazumijeva strogo nadgledanje i praćenje bakterije, izuzetno brzu identifikaciju bakterije te izolaciju i hospitalizaciju zaraženih pacijenata. Mjere kontrolisanja zaraze mogu zaustaviti njeno širenje.

U svim slučajevima pojave bakterija otpornih na veliki broj antibiotika neophodno je striktno sprovoditi epidemiološke mjere izolacije i prevencije njihovog širenja u populaciji.


Objavljen Izvještaj o prometu gotovih lijekova u Republici Srpskoj u 2009. godini, 26.07.2010.

Na osnovu važeće zakonske regulative u Republici Srpskoj, Zakona o apotekarskoj djelatnosti (Službeni glasnik Republike Srpske 119/08) i Zakona o evidencijama i statističkim istraživanjima u oblasti zdravstvene zaštite (Službeni glasnik Republike Srpske 53/07), Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske je izradio Izvještaj o prometu gotovih lijekova na teritoriji Republike Srpske u 2009. godini.

Izvještaj je izrađen po metodologiji koja je predložena od strane Svjetske zdravstvene organizacije koja se najčešće koristi u svijetu a koristi međunarodnu anatomsko-terapijsku klasifikaciju lijekova (ATC) i sistem definisanih dnevnih doza (DDD) kao mjernih jedinica.

Izvještaj o prometu lijekova temelji se na dostavljenim podacima iz 271 apoteke otvorenog tipa, 30 domova zdravlja te 13 ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Izvještaj o prometu gotovih lijekova u Republici Srpskoj u 2009. godini možete preuzeti ovdje. Izvještaj je dostupan zo preuzimanje i na početnoj stranici u sekciji Publikacije.


Juče obilježen Svjetski dan borbe protiv pušenja, 01.05.2010.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske zajedno sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i NVO Udruženje „Javno zdravlje“ obilježio je 31. maj, Svjetski dan borbe protiv pušenja.

Na konferenciji za novinare istaknuto je da je neophodno kontinuirano edukovati sve slojeve društva o štetnosti pušenja i podsjećati ih da ono predstavlja faktor rizika broj jedan u 80 do 90 odsto slučajeva za nastanak karcinoma pluća. BiH je 160. zemlja koja je u julu prošle godine ratifikovala Konvenciju o kontroli duvana čime je i preuzela određene obaveze kao što je jedinstveni zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima, zatvorenim prostorijama, reklamiranje duvana i duvanskih proizvoda te zabrana prodaje duvanskih proizvoda licima mlađim od 18 godina.

NVO Udruženje „Javno zdravlje“ je 2008. godine u saradnji s resornim ministarstvom, uradilo istraživanje pušenja kod mladih, uzrasta od 13 do 15 godina. Studija je pokazala da djeca vrlo rano počinju da konzumiraju cigarete i da je prevalenca pušenja 7,7 odsto u toj populaciji, kao i da ona raste s brojem godina. Međutim, kod djeca koja su u školi edukovana o štetnosti pušenja pokazalo da je niži nivo onih koji puše, nego u onim u kojima djeca nisu imala edukativne programe. Takođe, ovo Udruženje je pokrenulo projekat "Škola bez duvanskog dima", pa je i tridesetak mališana, obučenih u promotivne majice, prošetalo banjolučkim ulicama, kako bi na svoj način obilježili ovaj dan.

Učesnici konferencije za novinare usaglasili su se da je najbitniji faktor u odvikavanju od pušenja volja samog pacijenta. U Republici Srpskoj postoje službe koje mogu pomoći osobama koje su motivisane da prestanu sa pušenjem i za te potrebe edukovano je 505 ljekara porodične medicine i 601 medicinska sestra u više od 40 domova zdravlja u Republici Srpskoj.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, oko 200 miliona pušača u svijetu jesu žene, ali pretpostavlja se da ih je možda i oko milijardu.

U Evropi 21 odsto žena su pušači i to je pogodna populacija za duvansku industriju, koja nastoji što više angažovati žene kako bi povećali broj konzumenata duvanskih proizvoda.


U ponedjeljak obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv pušenja, 28.05.2010.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske zajedno sa Regionalnim zavodom Doboj, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Udruženjem Javno zdravlje i studentima banjalučkog Univerziteta, povodom Svjetskog dana borbe protiv pušenja, organizovaće u ponedjeljak, 31.05.2010. godine u vremenu od 11 do 13 časova na Trgu Krajine dijeljenje edukativnih letaka građanima, dok su izjave za medije predviđene u 11:30 časova.

Zanimljiv tekst o aktuelnim aktivnostima na polju borbe protiv pušenja možete pročitati u sekciji aktuelnosti.


Pres konferencija povodom predstavljanja istraživanja među injekcionim korisnicima droga, 26.05.2010.

U Banjaluci je danas novinarima i zvanično predstavljeno Istraživanje među injekcionim korisnicima droga koje je pokazalo neke obećavajuće rezultate: smanjena je stopa dijeljenja igle/šprice.

Ova studija, koju je koordinisao UNICEF, podržana je od strane Globalnog fonda (putem UNDP-a kao glavnog implementatora), i UNAIDS-a. Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa nevladinim organizacijama “Viktorija” iz Banjaluke, “Margina”, sa sjedištem u Zenici i “UG Proi” sa sjedištem u Sarajevu. Istraživanje je provedeno u saradnji s ministarstvima zdravstva te Institutom za zaštitu zdravlja Republike Srpske i Zavodom za zaštitu zdravlja FBiH.

Iako dokazi pokazuju visok stepen rizičnog ponašanja među injekcionim korisnicima droga u sva tri grada, postoje neki pozitivni trendovi u poređenju sa podacima iz studije koja je provedena 2007. godine. Oko 90% ispitanika je odgovorilo ispravno da se HIV može prenijeti korištenjem prethodno korištene igle/šprice te da se rizik od infekcije može umanjiti pravilnim korištenjem kondoma pri svakom seksualnom odnosu. Međutim, procenat onih koji su bili u stanju da tačno odgovore na sva pitanja koja se odnose na ključne zablude o HIV-u i načinima prenošenja HIV-a, je bio znatno niži. U Banjaluci je 54% ispitanika odgovorilo ispravno na pet pitanja koja su bila dio kompozitnog pokazatelja znanja o HIV-u. Procenat je čak bio i niži u drugim gradovima – 36% u Sarajevu i 35% u Zenici. Iako ove brojke imaju viši procenat u poređenju sa anketom iz 2007. godine, one ukazuju da je potrebno više učiniti kako bi se povećalo znanje o HIV-u i rizicima povezanim sa injekcionom praksom među korisnicima.

Po prvi put, studija daje približne pokazatelje o broju IKD populacije. Procijenjeni broj IKD populacije u Banjaluci je 534, 889 u Sarajevu i 852 u Zenici. Ukupan procijenjeni broj IKD populacije u FBIH je 4.900, dok je veoma gruba procjena za cijelu BiH brojka od 7.500.

Broj injekcionih korisnika droga koji su testirani na HIV je u porastu, dok je stopa i dalje niska. Pet procenata mladih ljudi u Zenici (18-24) su se testirali i upoznali sa rezultatima i oko 12% u Sarajevu. U usporedbi sa prošlom anketom, povećao se broj injekcionih korisnika droga koji su dobili sterilnu injekcionu opremu. Navodno su u manjoj mjeri dijelili iglu/špricu. Povećao se i broj onih kojima je poznato da postoje organizacije koje rade na prevenciji HIV-a u njihovim gradovima.

Mlađe osobe (18-24) u Banjaluci su češće koristile kondome u poređenju sa svojim starijim (25+) vršnjacima (58% u odnosu na 31%). Mladi ljudi kondome u sva tri gradu nabavljaju na trafikama i benzinskim stanicama.

Rezultati testiranja krvi su pokazali dva slučaja HIV infekcije u Banjaluci, dok je procijenjena učestalost hepatitisa C bila 50.6%. Samo jedan slučaj HIV infekcije otkriven je u Sarajevu gdje je procijenjena učestalost hepatitisa C bila 49.7%.

Studija zaključuje da su potrebni veći napori da se poveća svijest o domaćim preventivnim HIV servisima kako bi se smanjilo rizično ponašanje, naročito jer IKD partneri mogu prenijeti infekciju opštoj populaciji i HIV-a a i drugih infekcija koje se prenose putem krvi. Važno je pronaći ih na mjestima okupljanja injekcionih grupa, te usmjeriti se na mlade što je prije moguće. UNICEF, UNDP, druge UN agencije, Ministarstva zdravstva i drugi partneri će nastaviti da rade sa mladima, posebno onim s najvećim rizikom, kako bi se povećalo njihovo shvatanje posljedica takve prakse.


Potpisan ugovor o rekonstrukciji izolovane mikrobiološke laboratorije za tuberkulozu S3 nivoa, 20.05.2010.

V.d. direktora Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić potpisao je danas sa predstavnicima UNDP-a u BiH Ugovor o rekonstrukciji izolovane mikrobiološke laboratorije za tuberkulozu S3 nivoa biološke bezbjednosti. Izgradnjom ove laboratorije, koja će biti opremljena za rad sa mikroorganizmima rizične grupe 3, kao i sa velikim zapreminama i visokom koncentracijom mikroorganizama rizične grupe 2, Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske obezbijediće najviši nivo bezbjednosti u mikrobiološkoj laboratoriji u regionu.

Na ovaj način, zaštitićemo s jedne strane osoblje, a sa druge okolinu i uzorke od kontaminacije te značajno unaprijediti rad unutar naših laboratorija. Ako se uzme u obzir sve češća pojava bioterorizma u svijetu, izgradnja laboratorije sa ovim nivoom bezbjednosti predstavlja veliki korak i napredak za Republiku Srpsku i BiH u procesu priključivanja EU.

Potpisani ugovor vrijedan  je 257.000 KM, projekat je finasiran od strane UNDP-a, a izvođač radova je KHE Group, firma za projektovanje, građevinarstvo i konsalting iz Banjaluke.


Konferencija za novinare povodom vakcinacije protiv H1N1 i MRP, 13.05.2010.

Predstvnici Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske učestvovali su danas, zajedno sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Rankom Škrbićem, na konferenciji za novinare koja je održana s ciljem upoznavanja javnosti sa vakcinacijom protiv H1N1, ali i protiv morbila, rubeole i parotitisa.

Agencija za kontrolu lijekova iz Beograda potvrdila je ispravnost 30.000 doza vakcina protiv novog gripa H1N1 koje je nabavila RS, a vakcinacija bi trebalo da počne krajem septembra ili u oktobru.

Ministar Škrbić rekao je da kompletna Evropa više nije pod uticajem virusa H1N1, da u Republici Srpskoj trenutno nema oboljelih, te da imunizacija stanovništva u ovom trenutku ne bi bila toliko efikasna kao pred zimski period.

Istovremeno će ići i kampanja vakcinacije protiv sezonskog gripa. Vakcinacija će biti na dobrovoljnoj osnovi.

Načelnik službe za epidemiologiju u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske Janja Bojanić rekla je da, iako zvanična kampanja počinje u septembru, svi koji žele i koji imaju opravdan razlog za to, već od sutra mogu da se vakcinišu u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske.

Na konferenciji je istaknuto da će se u Republici Srpskoj krenuti i sa vakcinacijom djece i mladih do 19 godina protiv rubeola, morbila i parotitisa, s obizirom da od polovine prošle godine u Republici Srpskoj imamo povećan broj oboljelih i to uglavnom djece srednješkolskog uzrasta, a čiji je glavni uzrok nepotpuna ili izostanak vakcinacije u ratnom i poslijeratnom periodu. Vakcinacija počinje u ovoj i biće nastavljena sljedeće školske godine.


Svjetski dan borbe protiv astme, 04.05.2010.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske i ove godine uključio se u aktivnosti koje se u Republici Srpskoj obilježavaju povodom 4. maja Svjetskog dana borbe protiv astme, ali i 10. maja Svjetskog dana fizičke aktivnosti. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i KC Banjaluka, na Olimpijskom bazenu u Banjaluci organizovano je takmičenje djece u plivanju, s ciljem da se skrene pažnja da astma nije neizlječiva bolest i da nije prepreka normalnom životu.

Ističući kako je fizička aktivnost utiče na pravilan rast i razvoj djece, a samim tim u velikoj mjeri utiče i na zdravlje djece, dr Dragana Stojisavljević istakla je na konferenciji za novinare, da je na osnovu istraživanja koje proveo Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, kod skoro 2/3 djece primjećeno odsustvo fizičke aktivnosti, odnosno većinu vremena provedu na računaru, sjedenju ili ležanju. Dodala je da su djeca danas vrlo malo socijalizovana, vrlo malo se druže i samo jednu trećinu svog vremena provode u nekom od vidova rekreacije.

Obilježavanje dana borbe protiv asme u Republici Srpskoj, ove godine, odvija se pod motom „Zaplivaj punim plućima“, a njen cilj je da se ukaže da astma nije neizlječiva bolest i da se uz odgovarajuću terapiju i fizičku aktivnost može kontrolisati i da se s njom može normalno živjeti.

U svijetu od astme boluje oko 300 miliona ljudi.


Obilježena Evropska nedjelja imunizacije, 28.04.2010.

Predstavnici Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske učestvovali su i ove godine u obilježavanju Evropske nedjelje imunizacije, koja je održana u Sarajevu. Evropska nedjelja imunizacije je zdravstveni događaj na godišnjem nivou, čiji je cilj podići svijest o značaju i potrebi imunizacije, razmijeniti iskustva evropskih zemalja na tom planu te obezbijediti opštu društvenu i političku podršku za što širi i kvalitetniji obuhvat imunizacijom djece u Evropi. BiH, kao i prethodnih 5 godina, aktivno učestvuje u obilježavanju Evropske sedmice imunizacije.

Ove godine predviđeno je da nedjelja imunizacije ima značajan udio u motivaciji provođenja aktivnosti na eliminaciji morbila i rubeole, što je predviđeno i Strategijom eliminacije morbila, rubeole i kongenitalne rubeole u BiH odnosno Operativnim planom za 2010. godinu, a aktualizovano epidemijom rubeole u BiH. Od kraja prošle, pa do aprila ove godine, u BiH je oboljelo oko 2000 osoba, uglavnom djece i tinejdžera.

Predstavljene su i aktivnosti kojima se u BiH ove godine obilježava Evropska sedmica imunizacije, kao i glavni pokazatelji kada je u pitanju stepen imunizacije u BiH, te aktivnosti na eliminaciji morbila i rubeole.

Na konferenciji za novinare predstavljene su i brošure za roditelje i zdravstvene radnike a koje za cilj imaju da pruže osnovne informacije o načinima i prednostima imunizacije.

Takođe, održana je i radionica u saradnji sa medijskim kućama, a tema je bila „Bolja saradnja za bolju imunizaciju djece“, s ciljem da se pronađu načini uspostavljanja bolje saradnje institucija zdravstva i medija, kako bi se zajedničkim djelovanjem postigla optimalna obaviještenost javnosti i povećana svijest o značaju imunizacije.


Svečano otvorene nove prostorije Regionalnog zavoda Zvornik, 27.04.2010.

Regionalni zavod za zaštitu zdravlja Zvornik i zvanično je preselio u nove prostorije koje se sada nalaze u Ulici Svetog Save 56a.

Svečanom otvaranju pored direktora Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Slobodana Stanića prisustvovali su pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Amela Lolić, načelnik Opštine Zoran Stevanović, predstavnici Agencije za hranu BiH, opštinske inspekcije te mnogobrojni prijatelji i saradnici zavoda.

Tim povodom direktor Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske istakao je da je veoma važno da se svi zavodi razvijaju, a za to je, pored kadra, potreban i prostor. „S obzirom na to da nećemo plaćati zakupninu, kao što je bilo do sada, taj novac usmjerićemo u nabavku nove opreme i time podići nivo ovog zavoda, prvenstveno zbog toga što je on ušao u plan i mrežu laboratorija za kontrolu hrane i vode unutar BiH„ naglasio je direktor. U narednih šest mjeseci trebalo bi da bude obnovljena i oprema u Zavodu.

Pomoćnik ministra zdravlja dr Amela Lolić istakla je da je Zvornik izuzetno značajan regionalni centar kad je u pitanju zdravstvo i dodala da je Vlada RS je u protekle tri godine investirala 7.350.000 KM u zdravstvo Zvornika i to 140.000 KM u ambulantu u Kozluku, 4.000.000 KM u Centar za dijalizu i 3.185.000 KM u opremanje Opšte bolnice.

Posebna zahvalnost upućena je načelniku Opštine Zvornik bez čijih napora ovaj problem još dugo ne bi bio riješen. Do sada je Zavod bio smješten u upravnoj zgradi jednog preduzeća u Karakaju, dok se novi prostor koji je ustupila opština Zvornik nalazi u centru grada i u njegovo renoviranje Institut je uložio oko 29.000 KM.


Vakcinacija djece romske populacije, 16.04.2010.

Predstavnici Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske i UNICEF-a, povodom obilježavanja Evropske nedjelje imunizacije, boravili su juče u osnovnoj školi Aleksa Šantić u Modričkom Lugu kako bi podržali vakcinaciju djece romske populacije. Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske već nekoliko godina učestvuje u obilježavanju Evropske nedjelje imunizacije u okviru koje je obohvaćeno i vakinisanje Roma. Sam proces vakcinacije sadržan je u Akcionom planu BiH za rješavanje pitanja zdravstvene zaštite Roma, na osnovu memoranduma koji je potpisan između Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske još od prošle godine zajedno sa domovima zdravlja u nekoliko opština Republike Srpske radi na pojačanoj evidenciji i registraciji romske populacije, a glavni cilj je uvesti Rome u potpunosti u zdravstveni sistem RS kako bismo, kroz  njihovo zdravstveno stanje, mogli pratiti provođenje svih preventivnih mjera kod ove populacije stanovništva, a samim tim spriječiti dalju stigmatizaciju Roma u društvu.


Istraživanje zdravstvenog stanja, zdravstvenih potreba i korišćenja zdravstvene zaštite stanovništva Republike Srpske, 13.04.2010.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske najavili su na jučerašnjoj konferenciji za novinare provođenje istraživanja zdravstvenog stanja, zdravstvenih potreba i korišćenja zdravstvene zaštite stanovništva Republike Srpske, koje će se na terenu realizovati  u aprilu, maju i junu. Cilj ovog istraživanja je identifikovanje prioritetnih problema i realizacije odgovarajućih strategija i programa, te donošenje mjera za unapređenje zdravlja i zdravstvene zaštite stanovništva.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske glavni je nosilac Istraživanja koje će se obaviti u 44 opštine u Republici Srpskoj i kojim će biti obuhvaćeno oko 4500 lica starijih od 18 godina. Istraživanje obuhvata razgovor sa punoljetnim članovima domaćinstva kao i mjerenje krvnog pritiska, visine, težine, holesterola, glicerida i šećera u krvi.

Pozivamo sve građane, koji budu obuhvaćeni Istraživanjem da sarađuju odzivom na akciju, kao i odgovorima na sva pitanja koja će im postavljati ovlašćena i edukovana lica.

Istraživanje se finasira iz kredita Svjetske banke, kroz projekat jačanja zdravstvenog sektora.


Juče obilježen svjetski dan zdravlja, 08.04.2010.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske obilježio je, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srspske i Svjetskom zdravstvenom organizacijom BiH, 7.april, Svjetski dan zdravlja. Ove godine Svjetska zdravstvena organizacija izabrala je temu „Urbanizacija i zdravlje“, a moto „1000 gradova, 1000 života“, prepoznajući uticaj koji urbanizacija ima na mnoge zdravstvene izazove povezane sa vodom, zaštitom životne sredine, nasiljem i ozljedama, nezaraznim bolestima i faktorima rizika za nastanak hroničnih bolesti kao što su upotreba duvana, nezdrava prehrana, fizička neaktivnost, zloupotreba alkohola. Na konferenciji za novinare istaknuto je da opšti uslovi života i rada u gradskim sredinama predstavljaju dodatni faktor rizika za nastanak mnogih oboljenja, a savremen čovjek mora se vratiti zdravim i pravilnim životnim navikama. U urbanim sredinama povećani su broj saobraćajnih nesreća koje godišnje u svijetu odnesu oko 1.200.000 života, gojaznost uzrokovana fizičkom neaktivnošću koja odnese 1.900.000 života, te zagađenost vazduha koji izazove 1.200.000 smrtnih slučajeva.

Načelnik Službe higijene u Institutu za žaštitu zdravlja Republike Srpske Mr sci dr Vesna Rudić-Grujić istakla je da način ishrane utiče na nastanak 41% ukupnog broja oboljenja, a da je u 38% slučajeva doprinoseći faktor rizika i vodeći uzrok za nastanak kardiovaskularnih bolesti.

Predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije za BiH Haris Hajrulahović rekao je da je 50% zemalja članica Svjetske zdravstvene organizacije prijavilo da 70% stanovništva u njihovim zemljama ne konzumira dovoljnu količinu voća u svojoj ishrani. Neophodno je povećati svijest građana o zdravstvenim problemima koje uzrokuju brza, nepravilna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost, zagađena okolina, stres i uopšte način života u urbanim sredinama zbog čega, kako je rekao, Svjetska zdravstvena organizacija priprema pet strategija.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić rekao je da se u gradovima brže širi infekcija, da je povećana konzumacija duvana, alkohola i narkotika, da je povećan broj saobraćajnih nesreća, te da problemi sa vodosnabdijevanjem, kvalitetom vazduha, temperaturnim oscilacijama predstavljaju dodatne opasnosti za čovjekovo zdravlje. Kao podsjetnik na zdrav način života, ministar i direktor Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske podijelili su novinarima korpe s voćem.


1 novi slučaj oboljelih od H1N1, 31.03.2010.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljen je 1 novi slučaj oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom, a oboljelog je prijavio Klinički centar Banja Luka.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 8. Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 504, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je 3.


Delegacija Ruske Federacije posjetila Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, 24.03.2010.

Delegacija Ruske Federacije, koju čine predstavnici ministarstava zdravlja i direktori zdravstvenih ustanova Republike Burjatije i Republike Saha (Jakutija) posjetili suInstitut za zaštitu zdravlja Republike Srpskegdje su se upoznali sa organizacijom javnog zdravstva u Republici Srpskoj, aspektima akreditovanja Instituta i radom laboratorija i ostalim aktivnostima kojima se Institut bavi.

Predstavnik ministarstva zdravlja ruske republike Jakutija Ljudmila Žovtun istakla je da je kvalitet medicinskih usluga u Republici Srpskoj na zavidnom nivou te da su iskustva Srpske pozitivna i primjenjiva u Ruskoj Federaciji. "Poslednjih nekoliko godina i mi radimo na reformi zdravstvenog sistema u oblasti porodične medicine i u tom segmentu imamo šta da naučimo od Republike Srpske. Vaši stručnjaci u ovom domenu su visoko kvalifikovani", istakla je Žovtunova.

V.d. direktora Instituta dr Slobodan Stanić istakao je da je Institut u završnoj fazi akreditovanja prema međunarodnom standardu BAS EN ISO/IEC 17025, koji reguliše rad labaratorija i unapređuje rad čitavog Instituta i dodao da prestavnici zdravstva Ruske Federacije mogu preuzeti iskustva koje je Institut stekao pri akreditovanju.


Sutra posjeta delegacije Ruske Federacije, 23.03.2010.

Delegacija Ruske Federacije, koju čine predstavnici ministarstava zdravlja i direktori zdravstvenih ustanova Republike Burjatije i Republike Saha (Jakutija) posjetiće sutra, u srijedu, 24.03.2010. godine Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske.

Cilj posjete je upoznavanje delegacije sa zadacima Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske u okviru zdravstvenog sistema Republike Srpske kao i sa pripremama za akreditaciju laboratorija i sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom (BAS EN ISO 9001 i BAS EN ISO/IEC 17025).

Sastanak će se održati u amfiteatru Instituta, sa početkom u 12:30h, a izjave za medije predviđene su prije početka sastanka.


Održana promocija publikacije „Koinfekcija HIV/AIDS-a i tuberkuloze – dijagnostičko terapijske smjernice“, 23.03.2010.

U Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske danas je zdravstvenim profesionalcima u Republici Srpskoj prezentovana publikacija „Koinfekcija HIV/AIDS-a i tuberkuloze“. U izradi publikacije su pored Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske učestvovali i Ministarstvo civilnih poslova BiH, resorna entitetska ministarstva uz pomoć UNDP-a u BiH i Global Fonda.

Direktor Instituta dr Slobodan Stanić izrazio je zahvalnost Global Fondu i UNDP-u, jer su Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prepoznali kao ozbiljnu javno-zdravstvenu ustanovu koja je uključena u punom kapacitetu u provođenje ovog projekta.

Načelnik Službe epidemiologije u Institutu Mr sci. dr Janja Bojanić istakla je da koinfekcija HIV/AIDS-a i tuberkuloze danas predstavlja veliki problem, jer tamo gdje imamo povećan broj oboljelih od HIV/AIDS-a imamo i povećan broj oboljelih od tuberkuloze. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) sa međunarodnim partnerima pokrenula je stoga jednu globalnu strategiju izrade čitavog niza protokola i procedura koje govore o istovremenom liječenju HIV infekcije i tuberkuloze. Među njima je i protokol za rad u Centru za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV/AIDS. Ovaj protokol govori o koinfekciji HIV/AIDS-a i tuberkuloze i predviđen je da pomogne svim zdravstvenim profesionalcima koji učestvuju i rade u borbi protiv tuberkuloze i HIV/AIDS-a.

U Republici Srpskoj trenutno dva pacijenta imaju koinfekciju HIV/AIDS-a i tuberkuloze. U svijetu 33,5 miliona ljudi žive sa HIV-om, a oko 11, 5 miliona registrovano je sa koinfekcijom HIV/AIDS-a i tuberkuloze. U BIH, od 1986. godine do danas, 162 osobe su HIV pozitivne, kod 105 se razvio AIDS, a 24 je imalo koinfekciju HIV/AIDS-a i tuberkuloze.


Promocija publikacije „Koinfekcija HIV/AIDS-a i tuberkuloze – dijagnostičko terapijske smjernice“, 22.03.2010.

U okviru Global Fonda „Koordinisani odgovor na HIV/AIDS i tuberkulozu u ratom narušenom i izuzetno stigmatiziranom okruženju“, Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske u saradnji sa UNDP-om, sutra, 23.03.2010. god. u 11 časova u amfitetatru Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske održaće promociju publikacije „Koinfekcija HIV/AIDS-a i tuberkuloze – dijagnostičko terapijske smjernice“.

Predstavljanju publikacije prisustvovaće predstavnici Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske, domova zdravlja, Kliničkog centra Banjaluka te bolničkih ustanova sa regije Banjaluka.

Izjave za medije predveđene su u 10:50 h.


Promijenjeno radno vrijeme Centra za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje, 12.03.2010.

U Centru za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje (DPST) na HIV/AIDS u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske promijenjeno je radno vrijeme savjetovališta. Novo radno vrijeme savjetovališta prilagođeno je potrebama građana te je svaki dan od 8 do 15,30 časova, a svakog prvog četvrtka u mjesecu od 8 do 19 časova.

Centar za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje otvoren je za sve građane Republike Srpske bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost, pol i seksualnu orijentaciju.

Savjetovanje i testiranje je besplatno i za isto nije potrebna uputnica (ni od strane zdravstvene ustanove niti bilo koje druge institucije). Testiranje se radi pomoću brzih testova.

Model savjetovanja u Savjetovalištu podrazumijeva savjetovanje prije testiranja na HIV («pre test savjetovanje» ili «pre savjetovanje»), testiranje na HIV i savjetovanje poslije testiranja na HIV («post test savjetovanje» ili «post savjetovanje»).

Broj telefona Centra za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje je 051/230-273.


3 nova slučaja oboljelih od H1N1, 2 preminula, 10.03.2010.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljena su 3 nova slučaja oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom, a oboljele je prijavio Klinički centar Banja Luka. Od prijavljenih osoba, 2 osobe su preminule.

Dvije preminule osobe prvobitno su liječene hirurški zbog abdominalnih oboljenja, a opšte stanje im se značajno pogoršalo u postoperativnom periodu. Između ostalog, pacijenti su brzim testom testirani i na H1N1 koji su bili pozitivni. Na žalost, pacijenti su ubrzo nakon toga preminuli. Od sva tri novoprijavljena pacijenta uzorci su uzeti i poslani na Institut za virusologiju Torlak u Beograd na potvrdnu analizu.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 7 od čega je u Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka hospitalizovan jedan pacijent koji se nalazi na respiratoru.

Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 501, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je 3.


Objavljen izvještaj o evropskom istraživanju o upotrebi droge, duvana i alkohola među srednjoškolcima u 2008. godini, 15.02.2010.

Danas je na stranicama Instituta zvanično objavljen izvještaj za Republiku Srpsku evropskog istraživanja o upotrebi droge, duvana i alkohola među srednjoškolcima u 2008. godini (ESPAD istraživanje). Publikacija je objavljena na srpskom i engleskom jeziku, a elektronsku kopiju možete preuzeti korištenjem likova u sekciji "Publikacije" na index stranici.


Otvorena e-mail adresa za prijem izvještaja o godišnjem prometu lijekova, 09.02.2010.

Danas je zvanično otvorena i u funkciju puštena e-mail adresa koja će služiti za prijem elektronskih izvještaja o godišnjem prometu lijekova - Na tu adresu potrebno je da sve ustanove koje su dužne dostaviti izvještaj o godišnjoj potrošnji lijekova pošalju elektronske izvještaje generisane iz programa za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova. Pored slanja elektronskih izvještaja, ustanove su svakako u obavezi poslati i izvještaj u štampanoj formi, ovjeren i potpisan od ovlaštenih lica.


1 novi slučaj oboljelih od H1N1, 25.01.2010.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljen je 1 novi slučaj oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom, a prijavljeni oboljeli je dijete mlađeg uzrasta iz Banjaluke.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 36. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka trenutno su hospitalizovana 22 pacijenata pod sindromom influence od čega je 20 na odjelima i 2 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka hospitalizovan je jedan pacijenat koji se nalazi na respiratoru.

Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 495, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je i dalje 2.


1 novi slučaj oboljelih od H1N1, 24.01.2010.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljen je 1 novi slučaj oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom, a prijavljeni oboljeli je osoba srednje životne dobi iz Banjaluke.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 35. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka trenutno je hospitalizovan 21 pacijenat pod sindromom influence od čega je 20 na odjelima i 1 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka hospitalizovan je jedan pacijent.

Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 494, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je i dalje 2.


Aplikacija za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova objavljena i dostupna za preuzimanje, 20.01.2010.

U skladu sa djelatnošću Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske i važećom zakonskom regulativom u Republici Srpskoj sve apoteke, veledrogerije, bolnice i druge ustanove registrovane u Republici Srpskoj koje u svom sastavu imaju apoteku, dužne su da godišnji izvještaj o prometu gotovih lijekova koji su do sada dostavljale Agenciji za lijekove Republike Srpske u pisanoj i elektronskoj formi dostave Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske. Ovakva praksa primjenjuje se od 1.1.2010. godine te obuhvata i godišnji izvještaj o prometu lijekova za 2009. godinu.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske je u tu svrhu, a radi obezbjeđivanja lakšeg, efikasnijeg i uniformnog kreiranja i dostave izvještaja, kreirao aplikaciju za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova. Aplikacija te odgovarajuće uputstvo dostupni su za preuzimanje na stranici aplikacije.


Institut juče proslavio krsnu slavu, 15.01.2010.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske i ove godine je 14. januara proslavio svoju krsnu slavu Svetog Vasilija Velikog.

Tradicionalnom osveštavanju slavskog kolača, uz pravoslane običaje, prisustvovali su gosti i prijatelji naše kuće - predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, republičke i gradske inspekcije, Doma zdravlja Banjaluka te radnici Instituta.
1 novi slučaj oboljelih od H1N1, 15.01.2010.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljen je 1 novi slučaj oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom, a prijavljeni oboljeli je osoba mlađe životne dobi iz Banjaluke. U prethodna dva dana nije bilo novih prijavljenih slučajeva.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 49. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka trenutno je hospitalizovano 28 pacijenata pod sindromom influence od čega je 22 na odjelima i 6 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka hospitalizovan je jedan pacijenat koji se nalazi na respiratoru.

Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 493, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je i dalje 2.


2 nova slučaja oboljelih od H1N1, 12.01.2010.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljena su 2 nova slučaja oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom, a prijavljeni oboljeli su osobe mlađe životne dobi iz Banjaluke.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 52. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka trenutno su hospitalizovana 34 pacijenta pod sindromom influence od čega je 28 na odjelima i 6 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno nema hospitalizovanih pacijenata.

Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 490, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je i dalje 2.


1 novi slučaj oboljelih od H1N1, 11.01.2010.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljen je 1 novi slučaj oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom, a prijavljeni oboljeli je osoba mlađe životne dobi iz Banjaluke. U prethodna dva dana nije bilo novih prijavljenih slučajeva.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 61. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka trenutno je hospitalizovano 39 pacijenata pod sindromom influence od čega je 32 na odjelima i 7 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno nema hospitalizovanih pacijenata.

Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 488, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je i dalje 2.


1 novi slučaj oboljelih od H1N1, 08.01.2010.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljen je 1 novi slučaj oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom a prijavljeni oboljeli je osoba srednje životne dobi iz Prijedora dok juče nije bilo novih prijavljenih slučajeva.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 47. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka trenutno je hospitalizovano 37 pacijenata pod sindromom influence od čega je 31 na odjelima i 6 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno nema hospitalizovanih pacijenata.

Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 487, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je i dalje 2.


Novih 5 slučajeva oboljelih od H1N1, 06.01.2010.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljeno je 5 novih slučajeva oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom a prijavljeni oboljeli su: 3 iz Banjaluke, 1 iz Bijeljine i 1 iz Foče. Oboljeli su djeca i osobe mlađe životne dobi.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 46. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka trenutno su hospitalizovana 34 pacijenata pod sindromom influence (30 na odjelima i 4 u dnevnoj bolnici). U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno nema hospitalizovanih pacijenata.

Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 486, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je i dalje 2.


Novih 5 slučajeva oboljelih od H1N1, 05.01.2010.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljeno je 5 novih slučajeva oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom a prijavljeni oboljeli su: 3 iz Banjaluke, 1 iz Prijedora i 1 iz Kostajnice. Oboljeli su djeca školskog uzrasta te osobe mlađe životne dobi.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 57. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka trenutno su hospitalizovana 46 pacijenata pod sindromom influence. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno je hospitalizovan 1 pacijent.

Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 481, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je i dalje 2.


1 novi slučaj oboljelih od H1N1, 01.01.2010.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljen je 1 novi slučaj oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom a prijavljeni oboljeli je dijete školskog uzrasta iz Banjaluke.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 87. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka trenutno je hospitalizovano 72 pacijenata pod sindromom influence od čega je 48 na odjelima i 24 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno su hospitalizovana 2 pacijenta.

Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 476, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je i dalje 2.

Nova 3 slučaja oboljelih od H1N1, 03.01.2010.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljena su 3 nova slučaja oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom a prijavljeni oboljeli su: 2 iz Banjaluke i 1 iz Istočnog Sarajeva.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 69. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka trenutno je hospitalizovano 65 pacijenata pod sindromom influence od čega je 43 na odjelima i 22 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno su hospitalizovana 3 pacijenta od kojih su 2 na respiratorima.

Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 475, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je i dalje 2.


Nova 2 slučaja oboljelih od H1N1, 02.01.2010.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljena su 2 nova slučaja oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom a svi prijavljeni oboljeli su iz Banjaluke.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 85. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka trenutno je hospitalizovano 59 pacijenata pod sindromom influence od čega je 38 na odjelima i 21 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno je hospitalizovano 5 pacijenata od kojih su 2 na respiratorima.

Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 472, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je i dalje 2.


1 novi slučaj oboljelih od H1N1, 01.01.2010.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljen je 1 novi slučaj oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom a oboljeli je iz Banjaluke.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 84. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka trenutno je hospitalizovano 60 pacijenata pod sindromom influence od čega je 40 na odjelima a 20 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno je hospitalizovano 5 pacijenta od kojih su 3 na respiratorima.

Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 470, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je i dalje 2.


Novih 5 slučajeva oboljelih od H1N1, 31.12.2009.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljeno je 5 novih slučajeva oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom a prijavljeni oboljeli su: 4 iz Banjaluke i 1 iz Istočnog Sarajeva. Oboljeli su djeca školskog uzrasta te osobe srednje životne dobi.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 80. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka trenutno su hospitalizovana 62 pacijenata pod sindromom influence od čega je 43 na odjelima a 19 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno su hospitalizovana 3 pacijenta koja su na respiratorima.

Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 469, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je i dalje 2.


Novih 6 slučajeva oboljelih od H1N1, 30.12.2009.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljeno je 6 novih slučajeva oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom a svi prijavljeni oboljeli su iz Banjaluke. Oboljeli su jedna odrasla osoba mlađe životne dobi te djeca do 14 godina starosti.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 89. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka trenutno je hospitalizovano 65 pacijenata pod sindromom influence od čega je 44 na odjelima i 21 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno su hospitalizovana 3 pacijenta i svi su na respiratorima.

Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 465, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je i dalje 2.


Novih 10 slučajeva oboljelih od H1N1, 29.12.2009.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljeno je 10 novih slučajeva oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom a svi prijavljeni oboljeli su: 9 iz Banjaluke i 1 iz Trebinja. Oboljeli su mlađe dijete, djeca školskog uzrasta te osobe mlađe i srednje životne dobi.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 93. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka trenutno je hospitalizovano 67 pacijenata pod sindromom influence od čega je 43 na odjelima i 24 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno su hospitalizovana 3 pacijenta od kojih je jedan na respiratoru.

Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 459, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je i dalje 2.


Nova 2 slučaja oboljelih od H1N1, 28.12.2009.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljena su 2 nova slučaja oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom a svi prijavljeni oboljeli su iz Banjaluke. Oboljeli su dijete i osoba starije životne dobi.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 108. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka trenutno je hospitalizovano 80 pacijenata pod sindromom influence od čega je 54 na odjelima i 26 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno su hospitalizovana 2 pacijenta od kojih je jedan na respiratoru.

Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 449, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je i dalje 2.


Novih 7 slučajeva oboljelih od H1N1, 27.12.2009.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljeno je 7 novih slučajeva oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom a svi prijavljeni oboljeli su iz Banjaluke.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 104. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka trenutno je hospitalizovan 71 pacijent pod sindromom influence od čega je 45 na odjelima i 26 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno je hospitalizovan 1 pacijenta i on se nalazi na respiratoru.

Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 447, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je i dalje 2.


Novih 5 slučajeva oboljelih od H1N1, 26.12.2009.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljeno je 5 novih slučajeva oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom a prijavljeni oboljeli su: 4 iz Banjaluke i 1 iz Foče. Oboljeli su djeca školskog uzrasta i osobe srednje životne dobi.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 87. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka trenutno je hospitalizovano je 58 pacijenata pod sindromom influence od čega je 39 na odjelima i 19 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno su hospitalizovana 2 pacijenta od kojih je jedan na respiratoru.

Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 440, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je i dalje 2.


Preminuo pacijent hospitalizovan pod akutnim respiratornim sindromom, 26.12.2009.

Kasno sinoć pacijent srednje životne dobi iz Klinike za infektivne bolesti zbog naglog pogoršanja opšteg stanja je prebačen na jedinicu intenzivne medicine, gdje je nakon kratkog liječenja i preduzetih svih mjera reanimacije preminuo u 23 časova i 45 minuta. Preminuli je bolovao i od karcinoma, ali je hospitalizovan pod akutnim respiratornim sindromom. Brzi test na H1N1 je bio negativan, a nakon virusološke obrade u Institutu Torlak u Beogradu, biće poznato da li je uzrok smrti povezan sa infekcijom virusom H1N1.


Novih 13 slučajeva oboljelih od H1N1, 25.12.2009.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljeno je 13 novih slučajeva oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom a prijavljeni oboljeli su: 8 iz Banjaluke, 1 iz Prijedora, 1 iz Bijeljine, 2 iz Bileće  i 1 iz doboja. Oboljeli su djeca školskog uzrasta i osobe mlađe i srednje životne dobi.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 95. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka trenutno je hospitalizovano je 60 pacijenata pod sindromom influence od čega je 40 na odjelima i 20 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno su hospitalizovana 2 pacijenta od kojih je jedan na respiratoru.

Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 435, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je i dalje 2.


Nova 4 slučaja oboljelih od H1N1, 24.12.2009.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljena su 4 nova slučaja oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom a prijavljeni oboljeli su: 2 iz Banjaluke, 1 iz Prijedora i 1 iz doboja. Oboljeli su i osobe mlađe i srednje životne dobi.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 96. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka trenutno je hospitalizovano je 57 pacijenata pod sindromom influence od čega je 36 na odjelima i 21 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno su hospitalizovana 3 pacijenta od kojih je jedan na respiratoru.

Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 422, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je i dalje 2.

Nova 4 slučaja oboljelih od H1N1, 23.12.2009.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljena su 4 nova slučaja oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom svi su iz Banjaluke. Oboljeli su dijete školskog uzrasta i osobe mlađe i srednje životne dobi.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 94. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka hospitalizovano je 56 pacijenata pod sindromom influence od čega je 34 na odjelima a 22 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno su hospitalizovana 2 pacijenta od kojih je jedan na respiratoru.

Ukupan broj registrovanih oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 418, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je 2.


Novih 16 slučajeva oboljelih od H1N1, 21.12.2009.

U toku vikenda u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljeno je 16 novih slučajeva oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom i to: 11 iz Banjaluke, 3 iz Doboja, 1 iz Prijedora i 1 iz Bijeljine. Oboljeli su djeca školskog uzrasta i osobe srednje životne dobi.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 86. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka hospitalizovano je 57 pacijenata pod sindromom influence od čega je 29 na odjelima a 28 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno nema hospitalizovanih pacijenata.

Ukupan broj oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 407, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je 2.


Novih 7 slučajeva oboljelih od H1N1, 19.12.2009.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljeno je 7 novih slučajeva oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom i to: 3 iz Banjaluke, 3 iz Doboja i 1 iz Bijeljine. Oboljeli su djeca školskog uzrasta i osobe mlađe životne dobi.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 68. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka hospitalizovana su 43 pacijenta pod sindromom influence od čega je 21 na odjelima a 22 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno je hospitalizovan 1 pacijent.

Ukupan broj oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 398, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je 2.


Nova 4 slučaja oboljelih od H1N1, 18.12.2009.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljena su 4 nova slučaja oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom i to: 1 iz Kozarske Dubice, 1 iz Doboja i 2 iz Bijeljine. Među oboljelima su jedno dijete i osobe mlađe i srednje životne dobi.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 82. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka hospitalizovana su 52 pacijenta pod sindromom influence od čega je 26 na odjelima a 26 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno su hospitalizovana 2 pacijenta.

Ukupan broj oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 391, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je 2.


Nova 4 slučaja oboljelih od H1N1, 17.12.2009.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljena su 4 nova slučaja oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom i to: 3 iz Banjaluke i 1 iz. U pitanju su djeca mlađeg i školskog uzrasta.

Ukupan broj hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 101. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka hospitalizovano je 65 pacijenata pod sindromom influence od čega je 31 na odjelima a 34 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno su hospitalizovana 2 pacijenta od kojih se 1 nalazi na respiratoru.

Ukupan broj oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 387, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je 2.


Novih 8 slučajeva oboljelih od H1N1, 16.12.2009.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljeno je 8 novih slučajeva oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom i to: 6 iz Banjaluke, 1 iz Bijeljine i 1 iz Doboja.

Ukupan broj hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 106. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka hospitalizovano je 75 pacijenata od čega je 41 na odjelima a 34 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno su hospitalizovana 2 pacijenta od kojih se 1 nalazi na respiratoru.

Ukupan broj oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 383, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je 2.


Novih 9 slučajeva oboljelih od H1N1, 15.12.2009.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljeno je 9 novih slučajeva oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom i to: 5 iz Banjaluke, 1 iz Prijedora  i 3 iz Doboja. U pitanju su djeca školskog uzrasta i osobe mlađe i srednje životne dobi.

Ukupan broj hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 136. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka hospitalizovano je 99 pacijenata od čega je 45 na odjelima a 54 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno su hospitalizovana 3 pacijenta od kojih se 1 nalazi na respiratoru.

Ukupan broj oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 375, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je 2.


Novih 28 slučajeva oboljelih od H1N1, 14.12.2009.

Tokom vikenda u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljeno je 28 novih slučajeva oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom i to: 16 iz Banjaluke, 3 iz Istočnog Sarajeva, 2 iz Trebinja, 2 iz Prijedora i 5 iz Doboja.  Radi se o  djeci školskog uzrasta i osobama mlađe i srednje životne dobi.

Ukupan broj trenutno hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 144. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno su hospitalizovana 3 pacijenta od kojih se 1 nalazi na respiratoru.

Ukupan broj oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 366, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je 2.


Novih 12 slučajeva oboljelih od H1N1, 11.12.2009.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljeno je 12 novih slučajeva oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testom i to: 7 iz Banjaluke, 3 iz  Prijedora, 1 iz Bijeljine i 1 iz Doboja. U pitanju su djeca školskog uzrasta i osobe mlađe i srednje životne kod kojih je konstantovana lakša klinička slika.

Ukupan broj hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 133. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka hospitalizovano je 89 pacijenata od čega je 43 na odjelima a 46 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno su hospitalizovana 4 pacijenta od kojih se 2 nalaze na respiratorima.

Ukupan broj oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 338, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je 2.


Potpisan Ugovor o saradnji Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske i Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, 10.12.2009.

Direktor Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić i direktor Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ Ranko Dakić potpisali su danas u Banjaluci Ugovor o poslovno-tehničkoj i naučnoj saradnji.

Dakić je nakon potpsivanja ugovora podsjetio da se Institut za imunologiju i virusologiju „Torlak“ bavi proizvodnjom vakcina, seruma i farmaceutskih proizvoda biološkog porijekla. „Institut Torlak, sa tradicijom dugom preko 70 godina, je jedna od najstarijih institucija ovog tipa u svijetu“, rekao je Dakić, dodavši da je Institut osnovan 1927. godine, te da je prvu vakcinu napravio 1930. godine i sve te godine uspješno radio i uspješno štitio zdravlje nacija, pošto je u jednom periodu, Institut vakcinama pokrivao 120 zemalja svijeta. Dakić je istakao da za drastično smanjeno umiranje čovječanstvo zahvalnost duguje zdravoj, pijaćoj vodi i vakcinama koje su prema njenogovim riječima jednino pravo i kvalitetno, preventivno sredstvo. „Današnji ugovor je samo tačka na „i“, što su naše Vlade učinile“; rekao je Dakić zahvalivši se na dosadašnjoj saradnji izrazivši očekivanje da će nastavak saradnje biti mnogo kvalitetnije u buduće.

Direktor Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić je podsjetio da je Institut ove godine obilježio 80 godina rada i postojanja, te da je sve te godine vrlo značajnu ulogu imao Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak. „Ovim ugovorom uobličili smo modalitete naše saradnje, a ovaj dokument će popratiti određeni aneksi i drugi vidovi sradnje“, rekao je Stanić naglasivši da najveći značaj ima kontinuirana edukacija ljudi i trasfer znanja.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić koji je prisustvovao današnjem potpisivanju Ugovora o poslovno-tehničkoj i naučnoj saradnji između Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske i Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, je rekao da je današnji Ugovor potpisan shodno ugovorima koje je Vlada Republike Srpske imala sa Vladom Srbije o uspostavljanju specijalnih i paralalelnih veza. „Ovih dana i mjeseci bili ste svjedoci jedne stalne intenzivne saradnje gdje smo sve uzorke slali na provjeru u „Torlak“, naše kolege, mladi doktori koji će ubuduće raditi na detekciji virusa H1N1, PCR metodologijom su već u par navrata bili na edukaciji i ovo je bila prilika za potpisivanje ovakvog ugovora“, rekao je Škrbić


Novih 5 slučajeva oboljelih od H1N1, 09.12.2009.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljeno je 5 novih slučajeva oboljelih od H1N1 i to: 3 iz Banjaluke, 1 iz Bijeljine i 1 iz Doboja. U pitanju su djeca školskog uzrasta i osobe mlađe i srednje životne dobi sa lakšom kliničkom slikom.

Ukupan broj hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja sličnih gripi trenutno je 97. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka hospitalizovano je 77 osoba od čega je 41 na odjelima a 36 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka trenutno je hospitalizovano 5 osoba od kojih se 3 nalaze na respiratorima te su jutros bile stabilne.

Ukupan broj oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 310, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je 2.


Novih 18 slučajeva oboljelih te 1 preminuli od H1N1, 08.12.2009.

U bolnici u Gradišci jutros u 8 časova preminuo je sedamdesetčetverogodišnji muškarac od posljedica  moždanog udara i infarkta miokarda. Pacijent je 20.11.2009.godine primljen u Opštu bolnicu Gradiška sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća koja se komplikovala sindromom influence, a tokom hospitalizacije utvrđeno je da je pacijent pozitivan na H1N1, što je potvrđeno i konačnim testom na Institutu Torlak.

Broj novooboljelih od H1N1, potvrđenih brzim testom, u posljednja 24 časa je 18 i to Banjaluka 10, Istočno Sarajevo 1, Bijeljina  4 i Doboj 3. U pitanju su djeca školskog uzrasta i osobe mlađe životne dobi, kod kojih je konstatovana lakša i srednje teška klinička slika.

Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj zbog H1N1 i oboljenja sličnih gripi trenutno je 101, od toga, u Kliničkom centru Banjaluka hospitalizovana su 74 pacijenta sa sindromom influence, 40 na odjelima i 34 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banja Luka trenutno je  hospitalizovano 5 pacijenata srednje i starije životne dobi, od kojih je jedan pozitivan na H1N1. Dva su sa srednje teškom kliničkom slikom, a 3 su sa teškom slikom i priključeni su na respirator.

Ukupan broj oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 do danas je 305, a ukupan broj umrlih potvrđenih na H1N1 je 2.


Novih 7 slučajeva oboljelih od H1N1, 07.12.2009.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljeno je 7 novih slučajeva oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testovima i to: 3 iz Banjaluke, 1 iz Prijedora, 2 iz Zvornika i 1 iz Doboja. U pitanju su djeca školskog uzrasta i osobe mlađe i srednje životne dobi sa lakšom i srednje teškom kliničkom slikom.

Ukupan broj hospitalizovanih osoba u Republici Srpskoj zbog H1N1 i drugih oboljenja respiratornog takta trenutno je 93. Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka hospitalizovano je 75 osoba od čega je 46 na odjelima a 29 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka 2 osobe se nalaze na respiratorima te su jutros bile stabilne.

Ukupan broj oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 registrovanih do sada je 287.


Još dva smrtna slučaja od nove gripe u Srpskoj, 06.12.2009.

U Jednici intenzivne medicine Kliničkog centra Banjaluka noćas su preminule dvije osobe muškog pola, jedna osoba je bila pozitivna na virus A(H1N1), a kod druge osobe postoji sumnja na  prisustvo virusa A (H1N1), potvrđeno je danas Institutu za zaštitu zdravlja i Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS.
Kod tridesettrogodišnjeg muškarca serološki je dokazano da boluje od influence H1N1, a na Jedinici intenzivne medicine bio je smješten od 23.11.2009. godine.

Dugi preminuli pacijent (rođen 1931.) primljen je juče u Jedinicu intenzivne medicine, u kasnim poslijepodnevnim časovima, nakon što je pregledan u internističkoj ambulanti. Zbog  sumnje da boluje od pandemijske influence A (H1N1) sa komplikacijama, traženo je da mu se uradi brzi test na influencu, što nije bilo moguće, jer je imao obilno krvarenje iz nosa. Pacijent je preminuo jutros oko 3 časa. Naknadno će biti utvrđeno da li je pacijent bio zaražen virusom A (H1N1).

Trenutno, na Jedinici intenzivne medicine smještena su 3 pacijenta, jedan je na respiratoru. Za sada su stabilni.

U poslednja 24 časa broj novooboljelih koji su potvrđeni brzim testom je 9 osoba: troje djece do 14 godina, pet odraslih osoba mlađe i srednje životne dobi  i jedna osoba starije životne dobi.

Ukupan broj oboljelih u Republici Srpskoj do sada je 280.

Na Klinici za infektivne bolesti Banjaluka trenutno je hospitalizovano 65 oboljelih  od sindroma influence (39 na odjelima i 26 u dnevnoj bolnici).  


Prvi smrtni slučaj od nove gripe u Srpskoj, 04.12.2009.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske dobio je potvrdu da je juče, 3.12.2009. godine, nešto poslije ponoći, u banjolučkom Kliničkom centru preminuo tridesetosmmogodišnji pacijent sa inicijalima M.M. od posljediva novog gripa H1N1. Na vanrednoj konferenciji za novinare koja je održana, načelnik Jedinice intenzivne medicinske njege Kliničkog centra Jadranka Vidović je rekla da je pacijent pokazao znakove pogoršanja stanja 2.12.2009. godine. Ovu vijest prenijele su sve veće agencije.

Preminuli je primljen u bolnicu u Foči 20.11.2009. godine sa znacima respiratorne infekcije, i to pet dana po pojavi prvih simptoma bolesti. Pacijent je primljen kao visoko febrilan, loše se osjećao i imao je suvi kašalj. Nakon obrade, pacijent je bio zbrinut u fočanskoj bolnici te je urađen i brzi test na H1N1 koji je bio negativan. Pored toga, zbog loše opšte kliničke slike, pacijent je  prevezen u Klinički centar Banja Luka gdje je i zbrinut i stavljen na mehanički ventilaciju, te je uzorak poslan na analizu u Institut  „Torlak“ u Beograd. Serološki testovi iz „Torlak“-a su potvrdili da se zaista radi o novom gripu ali se stanje pacijenta, uprkos agresivnim vidovima terapije, stalno pogoršavalo.

Ovo je prvi smrtni smrtni slučak u Srpskoj od posljedica nove gripe te je, s obzirom na broj potvrđenih i hospitalizovanih slučajeva, bilo samo pitanje vremena kada će se desiti. Prema riječima ministra zdravlja i socijalne zaštite R. Srpske Ranka Škrbića, postavlja se pitanje da li u ovom trenutku išta znači diferencijacija ili brzi testovi na novi virus gripe kada je evidentno da se javlja epidemijska slika na ovim prostorima. „Kako bude napredovala pandemija gripa, tako nas upozoravaju brojke koje dobijamo od Svjetske zdravstvene organizacije, za očekivati je daleko veći broj oboljelih“, naglasio je Škrbić. Ministar je i dodao da su u završnoj fazi pregovori o nabavci vakcine te da je naručeno 30.000 doza koje bi trebalo da stignu početkom ili do sredine januara, kao i da je pored tog broja naručeno dodatnih 100.000 doza.


Novа 2 slučaja oboljelih od H1N1, 03.12.2009.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljena su 2 nova slučaja oboljelih od H1N1 i to: 1 iz Banjaluke i 1 iz Doboja.

Trenutno je na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka hospitalizovano 52 oboljelih od sindroma influence (32 na odjelima i 20 u dnevnoj bolnici).

Ukupan broj oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 registrovanih do sada je 257.


Novih 8 slučajeva oboljelih od H1N1, 02.12.2009.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljeno je 8 novih slučajeva oboljelih od H1N1 i to: 6 iz Banjaluke, 1 iz Istočnog Sarajeva i 1 iz Foče. Potvrda virusa izvršena je brzim testovima.

Trenutno je na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka hospitalizovano 49 oboljelih od sindroma influence (31 na odjelima i 18 u dnevnoj bolnici).

Ukupan broj oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 registrovanih do sada je 255.


Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a, 01.12.2009.

Povodom 1. decembra, Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, u Banjaluci je danas održana konferencija za novinare kojoj su prosustvovali pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milan Latinović, epidemiolog u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske dr Ljubica Jandrić i predstavnik nevladine organizacije akcija protiv SIDE Srđan Kukolj.

Na konferenciji je istaknuto da se BiH smatra zemljom sa niskom stopom HIV-a.

Latinović je istakao da je ovogodišnji moto obilježavanja Sjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a „Ja živim svoja prava“, naglasivši da su sve aktivnosti usmjerene na podizanju svijesti stanovništva o pravima oboljelih od ove bolesti. Globalni fond je, prema riječima Latinovića, u proteklih nekoliko godina obezbjedio 11 miliona dolara kako bi BiH unaprijedila svoj institucionalni kapacitet za odgovor na HIV/AIDS i tuberkolozu, ali i druge zarazne bolesti.

Epidemiolog u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske dr Ljubica Jandrić rekla je da je prvi slučaj HIV/AIDS-a u bivšoj BiH registrovan 1986. godine te da je od tada do sada ukupno registrovano 162 osobe.
„U Republici Srpskoj do sada je ukupno registrovano 57 slučajeva oboljelih od HIV/AIDS-a, a od toga u 2009. godini su registrovana tri slučaja“, rekla je Jandrić. Ona je istakla da je prema polnoj pripadnosti od ukupnog broja registrovanih 73 odsto osoba muškog pola i to najveći broj je u dobnoj grupi od 50 do 54 godine, te od 30 do 34 godine, dok za 15 osoba koje su registrovane kao nosioci HIV-a, ne postoje podaci o godini rođenja“.

Predstavnik nevladine organizacije „Akcija protiv SIDE“ Srđan Kukolj je rekao da je jedan od važnijih kalendarskih aktivnosti ove organizacije obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, naglasivši da se na taj dan ulažu dodatni napori u prevenciji ove bolesti i suzbijanju stigme i diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV/AIDS-om ali i da aktivnosti traju i tokom cijele godine.

U svijetu trenutno sa HIV-om živi preko 33,4 miliona osoba, dok je od početka pandemije od posljedica ove bolesti u svijetu umrlo preko 25 miliona ljudi.


Nova 4 slučaja oboljelih od H1N1, 01.12.2009.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljena su 4 nova slučaja oboljelih od H1N1 potvrđenih brzim testovima i to: 1 iz Banjaluke, 2 iz Prijedora i 1 iz Doboja.

Trenutno je na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka hospitalizovano 47 oboljelih od sindroma influence (26 na odjelima i 21 u dnevnoj bolnici).

Ukupan broj oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 registrovanih do sada je 247.


Nova 24 slučaja oboljelih od H1N1, 30.11.2009.

Tokom vikenda Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljena su nova 24 slučaja oboljelih od H1N1. Od prijavljenih slučajeva u Banjaluci je prijavljeno 15, Istočnom Sarajevu 4, Doboju 3 i Trebinju 2. Svi novoregistrovani slučajevi su osobe mlađe i srednje životne dobi sa lakšom i srednje teškom kliničkom slikom.

Trenutno je na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka hospitalizovano 57 oboljelih i to 25 na odjelima i 32 na dnevnoj bolnici.

Ukupan broj potvrđenih oboljelih slučajeva od H1N1 u Republici Srpskoj do sada je 243.


Republika Srpska spremna za odgovor na avijarnu i pandemijsku gripu, 27.11.2009.

U Banjaluci je, u organizaciji Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske održan dvodnevni seminar za edukaciju timova za brzu intervenciju u slučaju pojave avijarne influence (ptičijeg gripa).

Međunarodni konsultant za kontrolu i prevenciju gripa i direktor Zavoda za zaštitu zdravlja Užice, specijalista epidemiologije dr Biljana Mijović ocijenila je da je Republika Srpska na jednom zavinom nivou spremnosti u pogledu odgovora, na avijarnu, ali i na pandemijsku gripu.

„Kao međunarodni konsultant bila sam prijatno iznenađena aktivnostima koje je Republika Srpska do sada sprovela, sa svim planovima koji su urađeni, sa svim treninzima i aktivnostima koje bi bile spropvedene u slučaju avijarne gripe, ali i na pandemijsku influencu“, rekla je Mijović.

Akcenat na seminaru stavljen je na avijarnu ili ptičju gripu, obzirom da je to bolest koja se javlja sa velikom smrtnošću u svijetu.

„Iako je ove godine pandemijski grip nastao i, na svu sreću, nastao je iz svinjskog porijekla, to ne znači da avijarna influenca ili ptičja gripa neće nekada biti pandemijska gripa, jer se pandemije javljaju nekada svake pete, a nekada svake 50 godine“, rekla je Mijović.

Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Amela Lolić je rekla da je trening organizovan prvenstveno u svrhe odgovora na moguću pandemiju ptičjeg gripa.

„S jedne strane je dobro što nam se pojavila i pandemija novog gripa, koja je ipak mnogo manje ozbiljnja i mnogo manji je obim posljedica nego što bi bilo kad bi se javila neka druga vrsta“, rekla je Lolić. Ona je pojasnila da su timovi na skupu radili određene simulacije slučajeva sa precizno definisanim akcijama i ulogama svakog od članova brzih, interventnih timova.


Novih 6 slučajeva oboljelih od H1N1, 27.11.2009.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljeno je 6 novih slučajeva oboljelih od H1N1 i to: 1 iz Banjaluke, 4 iz Istočnog Sarajeva i 1 iz Foče. Potvrda virusa izvršena je brzim testovima.

Trenutno je na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka hospitalizovano 40 oboljelih od sindroma influence (23 na odjelima i 17 u dnevnoj bolnici).

Ukupan broj oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 registrovanih do sada je 219.


Novih 5 slučajeva oboljelih od H1N1, 26.11.2009.

U posljednja 24 časa u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljeno je 5 novih slučajeva oboljelih od H1N1 i to: 1 iz Banjaluke, 1 iz Istočnog Sarajeva  i 3 iz Doboja. U pitanju su osobe mlađe i srednje životne dobi.

Trenutno je na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka hospitalizovano 38 oboljelih, 20 na odjelima i 18 kroz dnevnu bolnicu.

Ukupan broj oboljelih u Republici Srpskoj od H1N1 registrovanih do sada je 213.


Anonimno i povjerljivo "Noćno testiranje na HIV", 25.11.2009.

Povodom 1. decembra, Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, Centar za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV pri Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske u Banjaluci, u petak 27.11.2009. i subotu 28.11.2009. godine organizuje anonimno i povjerljivo „Noćno testitiranje na HIV“. Testiranje će se održavati u vremenu od 19 do 24 časa.

Obavještavaju se svi građani, a posebno mladi, ukoliko žele saznati svoj HIV-status, dobiti savjet ili informaciju o HIV/AIDS-u, da dođu u Centar za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV koji se nalazi u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske u Ulici Jovana Dučića broj 1, u Banjaluci.

Anonimnost je zagarantovana, a testiranje je povjerljivo i besplatno. Nije potrebna ljekarska uputnica niti zdravstvena knjižica.

Testiranje je znak brige za tvoje i zdravlje drugih!


U Srpskoj broj oboljelih dostigao 202, 24.11.2009.

U poslednja 24 časa Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske prijavljena su četiri (4) novooboljela pacijenta od novog gripa A (H1N1). Dva (2) pacijenta su iz B. Luke jedan (1) iz Trebinja te jedan (1) iz Doboja.

Epidemiološke službe domova zdravlja su sprovele epidemiološko ispitivanje i anketiranje oboljelih osoba, a sve osobe iz kontakta u porodicima su stavljene pod zdravstveni nadzor.

U Republici Srpskoj je do 24. novembra 2009. godine registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 202 slučaja oboljelih od novog gripa tip A (H1N1) od kojih je 26 hospitalizovano.

 


Saopštenje za javnost, 16.11.2009.

Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banjaluka tokom vikenda (14. i 15.11.2009.) registrovana su nova 33 pacijenta sa simptomima novog gripa A H1N1 dok je u Kliničkom centru Foča registrovan jedan pacijent. Broj oboljelih u Republici Srpskoj sada je 87 i zabilježen je u svim regijama RS. Svi oboljeli su mlađe i srednje životne dobi i pod stalnim su stručnim nadzorom ljekara.

Iz Instituta za virusologiju Torlak iz Beograda laboratorijskom analizom potvrđeno je prisustvo virusa H1N1  u 5 slučajeva koje je Institut za zaštitu zdravlja RS još ranije poslao na analizu.

U skladu s tim, radna grupa Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS za pandemijski grip, u daljoj metodologiji dijagnostifikovanja virusa novog gripa, prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), saglasna je da će se potvrdni testovi na Institut Torlak slati samo za pacijente koji su hospitalizovani (pacijenti sa srednje teškom, teškom i nerazjašnjenom kliničkom slikom).

Ubuduće, pacijenti koji imaju simptome novog gripa i oni kod kojih je brzim testom ustanovljeno prisustvo H1N1 evidentiraće se isto kao i oni kod kojih je u Torlaku laboratorijski potvrđeno prisustvo H1N1.

Takođe, testiranje pacijenata na brze testove u bolnicama vršiće se isključivo prema procjeni infektologa prilikom kliničkog pregleda.


7 novih potvrđenih slučajeva oboljelih od novog gripa u Republici Srpskoj, 10.11.2009.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Institut za zaštitu zdravlja dobili su danas potvrdu od Instituta za virosologiju, vakcine i serume Torlak da je 7 sumnjivih slučajeva iz Republike Srpske, čiji su nalazi poslani na provjeru, pozitivno na novi grip A (H1N1). Pet oboljelih je iz Banjaluke, jedno iz Doboja i jedno iz Istočnog Sarajeva.

Epidemiološke službe domova zdravlja su sprovele epidemiološko ispitivanje i anketiranje oboljelih osoba, a sve osobe iz kontakta u porodicima su stavljene pod zdravstveni nadzor.

U Republici Srpskoj je do 10. novembra 2009. godine registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 19 slučajeva oboljelih od novog gripa tip A (H1N1).


12 slučajeva oboljelih od novog gripa u Republici Srpskoj, 05.11.2009.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Institut za zaštitu zdravlja dobili su danas potvrdu od Instituta za virosologiju, vakcine i serume Torlak da je još jedan sumnjivi slučaj iz Banjaluke, čiji su nalazi poslani na provjeru, pozitivan na novi grip A (H1N1).

Oboljela osoba je srednje životne dobi i za sada nije poznato da li je imala kontakte sa oboljelim osobama. Nakon odgovarajućeg terapijskog tretmana upućena je na kućno liječenje odnosno izolaciju.

Epidemiološka služba Doma zdravlja Banja Luka je sprovela epidemiološko ispitivanje i anketiranje oboljele osobe, a sve osobe iz kontakta u porodici su stavljene pod zdravstveni nadzor.

U Republici Srpskoj do 05. 11. 2009. godine registrovano je i zvanično potvrđeno ukupno 12 slučajeva oboljelih od novog gripa A (H1N1).


U toku vakcinacija protiv sezonskog gripa, 04.11.2009.

U Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske u toku je vakcinacija protiv sezonskog gripa koja je, po planu, započela 28.09.2009. godine. Od početka vakcinacije do danas vakcinisano je oko 1000 osoba. Cijena jedne vakcine košta 20 KM za kategorije koje nisu oslobođene od plaćanja, dok je u ambulantama porodične medicine i u domovoma zdravlja u toku vakinacija i za kategorije koje vakcinu primaju besplatno.

Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti u Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske lično ili pozivom na naše brojeve telefona koje možete naći ovdje.


Potvrđen novi slučaj H1N1 gripe u Srpskoj, 02.11.2009.

Institut za zaštitu zdravlja i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dobili su danas potvrdu od Instituta za virosologiju, vakcine i serume "Torlak" da je još jedan sumnjivi slučaj iz Banjaluke, čiji su nalazi poslani na provjeru, pozitivan na novi grip A (H1N1).

Oboljela osoba je srednje životne dobi koja je prethodnih dana boravila u privatnoj posjeti u inostranstvu. Prema obavještenju infektologa, oboljela osoba je nakon odgovarajućeg terapijskog tretmana upućena na kućno liječenje, odnosno izolaciju.

Epidemiološka služba Doma zdravlja Banja Luka je sprovela epidemioloko ispitivanje i anketiranje oboljele osobe, a sve osobe iz kontakta u porodici su stavljene pod zdravstveni nadzor.

U Republici Srpskoj je do 02.11.2009. godine registrovano i zvanično potvrđeno ukupno 11 slučajeva oboljelih od novog gripa A (H1N1).


Vakcinacija protiv sezonskog gripa, 27.10.2009.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske nabavio je vakcinu protiv gripe i od 28.10.2009. godine započeće sa vakcinacijom za predstojeću sezonu.

Preporučljivo je da se vakcinišu zaposleni radnici u kolektivima od čijih aktivnosti zavisi normalno odvijanje svakodnevnog života, kao što su: opštine, banke, pošte, sudovi, policija, vojska, vatrogasne jedinice, saobraćaj, zdravstvo, kao i radnici u preduzećima, da bi se izbjegle ekonomske štete nastale usljed bolovanja odnosno odsustva sa posla.

Pored toga, vakcinacija se svakako preporučuje osobama koje imaju sljedeće zdravstvene ili individualne tegobe:

 • Osobe sa visokim rizikom - odrasli sa hroničnim bolestima
  • respiratornog trakta (astma, bronhitis...)
  • kardiovaskularnog sistema (infarkt, hipertenzija, miokardipatije...)
  • bolesti metabolizma ( dijabetičari)
  • bolesti bubrega (hemodijaliza)
  • oslabljenog i oštećenog imunog sistema i druge hronične bolesti
 • Osobe sa umjerenim rizikom
  • stariji od 65 godina života,
  • osobe koje borave u kolektivnim smještajima (starački domovi...)
  • distrofičari

Cijena jedne doze vakcine iznosi 20,00 KM.

Vakcina se može primiti svakim radnom danom od 28.10. 2009. u vremenu od 8:00 do 14:00 časova, u prostorijama Instituta za zaštitu zdravlja u Banjaluci, Ul. Jovana Dučića, broj 1.


Uskoro počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa, 26.10.2009.

Logo proslaveU Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske dostavljeno je 15.000 doza vakcina protiv sezonskog gripa za sezonu 2009/2010, koje je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u saradnji sa Minsitarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske nabavio za kategorije stanovništva koje su oslobođene plaćanja vakcine.

Distribucija vakcina prema Regionalnim zavodima i domovima zdravlja već je u toku. Vakcinacija za dole navedene kategorije stanovništva, preko ambulanti porodične medicine, započeće krajem ove ili početkom sljedeće sedmice.

Vakcinu protiv gripa neće plaćati sljedeće kategorije stanovništva:

 1. pacijenti na hemodijalizi
 2. pacijenti koji boluju od šećerne bolesti - insulin zavisni
 3. pacijenti kardiohirurški liječeni:
  • pacijenti sa ugrađenim stentom
  • pacijenti kod kojih je rađena balon dilatacija
  • pacijenti kod kojih je rađen baj-pas
  • pacijenti sa ugrađenim vještačkim valvulama
  • pacijenti sa ugrađenim pejsmejkerom
 4. djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu
 5. djeca oboljela od cistične fibroze pluća
 6. pacijenti oboljeli od mišićne distrofije i pacijenti sa multiplom sklerozom
 7. osobe koje su završile sa prijemom hemoterapije i trenutno nemaju kliničkih znakova bolesti

Dani zavoda, 23.10.2009.

Logo proslaveIZZZ RS ove godine proslavlja 80 godina postojanja i rada. Tim povodom, 23.oktobra 2009. u 18 časova u hotelu „Bosna“, u Banjaluci, biće organizovana svečanost kojoj će prisustvovati mnogobrojne zvanice kako iz RS, F BiH tako i iz Srbije i Crne Gore. Predviđeno je da skup pozdrave v.d. direktora IZZZ RS Slobodan Stanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Ranko Škrbić, kao i pojedinci koji su svojim ličnim zalaganjima doprinijeli da IZZZ RS danas postane ono što jeste - respektabilna institucija. 24.oktobra u amfiteatru IZZZ RS održaće se i stručne prezentacije i radionice kako naših ljekara i inžinjera, tako i kolega iz Srbije.


Svjetski dan hrane, 15.10.2009.

Konferencija za štampu Institut za zaštitu zdravlja RS u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite obilježio je Svjetski dan hrane, 16.oktobar, koji se ove godine održava pod motom: „Održimo bezbjednost hrane u kriznim situacijama“. Tim povodom načelnk Službe za higijenu u IZZZ RS dr Vesna Rudić-Grujić istakla je na konferenciji za novinare u Banjaluci da je u svijetu više od jedne milijarde ljudi pothranjeno, dok je nepravila ishrana osnovni uzrok nastanka 42% svih boleti tokom jedne godine. Nepravilna ishrana uzrok je 5,3 miliona smrti godišnje. Isto tako dr Rudić-Grujić je istakla da je Institut u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS i Ministarstvom prosvjete i kulture RS pokrenuo akciju u okviru mreže projekta "Zdrave škole RS" u okviru kojeg nastoji obezbjediti higijenski ispravnu vodu za piće u svim školama u Srpske. U saradnji sa Agencijom za sigurnost hrane od februara do aprila pregledano je više od 2.400 namirnica na zdravstvenu ispravnost, te dodala da je hrana pod redovnom kontrolom, ali se ne može reći da je 100% sigurna. Dodala je da, prema posljednjim podacima iz 2003. godine, 21,4% djece između 7 i 15 godina ima povećanu tjelesnu masu.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić rekao je da je na nivou BiH odgovornost entiteta, odnosno svih nas koji smo u vladama da jačamo kapacitete da bi proizvodni ciklus hrane od njive do trpeze bio u potpunosti kontrolisan. On je istakao da je FAO (Organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu) u saradnji sa drugim humanitarnim organizacijama iz cijelog svijeta postavila cilj da se do 2015. godine broj neuhranjenih prepolovi.


Dodjela terenskih vozila, 14.10.2009.

VozilaMinistar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić uručio je ključeve direktoru Institutu za zaštitu zdravlja RS od dva terenska vozila marke „Toyota“, ukupne vrijednosti veće od 120.000 KM, koja su namijenjena interventnim timovima za brzi odgovor u slučaju izbijanja pandemijskog gripa.
„Ova dva vozila će koristiti timovi u slučaju prijetnje bilo koje vrste influence za izlazak na teren, uzimanje odgovarajućih uzoraka, te transportovanje uzoraka na brz i efikasan način“, rekao je Škrbić. Vozila i oprema za interventne timove obezbjeđena su kroz Projekat spremnosti za pandemijski grip Svjetske banke.
Direktor Instituta za zaštitu zdravlja RS Slobodan Stanić istakao je da Institut ima značajnu ulogu u aktivnostima vezanim za pandemijsku gripu.

Dodjela ovih vozila je pokazatelj da resorno ministarstvo daje konkretnu podršku za što bolje obavljanje naših aktivnosti. „Smatram da ćemo biti mobilniji, da ćemo sigurnije, brže i efikasnije stići obaviti svoj dio posla“, rekao je Stanić.

Tom prilikom i načelnica Službe za epidemiologiju dr Janja Bojanić je rekla da su virusi u svojim mutacijama često nepredvidivi, te da uvijek postoji jedna prijetnja i oblik koji može biti mnogo teži i izazivati oboljenja sa težim kliničkim slikama, zbog čega je potrebno biti u pripravnosti.
„Ovo je samo sreća za sve nas da je virus ovakav kakav je i imamo oboljenja sa blažom kliničkom slikom koja uglavnom završavaju sa kućnim izolacijama, lječenjima bez komplikacija“, rekla je Bojanić.


Novi grip u Republici Srpskoj, 08.10.2009.

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dobili su potvrdu od Instituta za virosologiju, vakcine i serume "Torlak" da su još dva sumnjiva slučaja iz Banjaluke, čiji su nalazi poslani na provjeru, pozitivani na novi grip H1N1.

Riječ je o osobama mlađe životne dobi koje su prethodnih dana boravile na maturskoj ekskurziji u inostranstvu. Prema obavještenju nadležnog infektologa, oboljeli su nakon odgovarajućeg terapijskog tretmana, zbog blaže kliničke slike, upućeni na kućno liječenje, odnosno izolaciju.

Epidemiološka služba Doma zdravlja Banja Luka je sprovela epidemiološko ispitivanje i anketiranje oboljelih, a sve osobe iz kontakta oboljelih u porodici i školi, stavljeni su pod zdravstveni nadzor. Takođe, HE služba Doma zdravlja Banjaluka posjetila je školu i dala preporuke i uputstva kako spriječiti širenje ove bolesti.

U Republici Srpskoj je, do 08.10. 2009. godine, registrovano ukupno 10 slučajeva oboljelih od novog gripa A (H1N1).

Preporuke građanima u vezi H1N1

Građanima se preporčuju sljedeće mjere prevencije:

 • ukoliko ste putovali u zemlje u kojim je registrovan novi grip, obavezno pratite svoje zdravstveno stanje i u slučaju pojave simptoma obavezno se javite porodičnom ljekaru
 • redovno provodite mjere lične higijene a posebno pranje ruku sapunom
 • održavajte respiratornu higijenu – pokrivajte nos i usta kod kihanja i kašljanja
 • izbjegavajte diranje očiju, nosa i usta jer se tako virus može prenijeti
 • izbjegavajte kontakte sa oboljelima te mjesta većih okupljanja
 • praktikujte pojačanu higijenu – čišćenje i dezinfekciju prostorija i površina u kojima boravite

Svi su izloženi virusu, a rizičnije grupe svakako su hronični bolesnici, starije odobe i djeca.


   
Republika Srpska, JZU Institut za javno zdravstvo © 2009 - 2012