Надзор над инфлуенцом, 10. недјеља


ИЗВЈЕШТАЈ О НАДЗОРУ НАД ИНФЛУЕНЦОМ У 10. НЕДЈЕЉИ 2016. ГОДИНЕ (07.03.-13.03.2016) У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

У 10. недјељи 2016. године домови здравља Републике Српске су пријавили 2.018 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) регистровано 671. Од почетка сезоне, тачније од 40. недјеље претходне године укупно је регистровано 39.521 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) пријављено 12.361.


У болницама Републике Српске у 10. недјељи пријављено је 12 обољелих случаја тешке акутне респираторне инфекције (SARI), који су захтијевали хоспитализацију и то из: УКЦ Републике Српске Бањалука 6 случаја, ОБ Приједор 1, ОБ Добој 2, УБ Фоча 1 и Болница Источно Сарајево 2. Особе су већином средње и старије животне доби. Од почетка сезоне укупно су регистрована 142 SARI случаја.

Вирусолошки подаци

У прошлој седмици укупно је тестирано 8 узорака и 5 је било позитивно на вирусе инфлуенце: 4 на вирус инфлуенце А (подтипизација у току) и 1 на вирус инфлуенце Б. Од досад укупно узетих узорака од почетка сезоне (117), њих 60% је негативно на вирусе инфлуенце, 13 % је позитивно на подтип А/H1pdm09, а за 25% узорака који су позитивни на вирус инфлуенце А подтипизација је у току. Само 2 узорка (2%) су била позитивна на вирус инфлуенце Б.

Подаци о морталитету

Што се тиче броја пријављених смртних случајева од тешких акутних респираторних инфекција, у 10. недјељи пријављен је само 1 и то од стране УКЦ Републике Српске Бањалука, а чији узорак је био позитиван на вирус инфлуенце А. Особа је припадала високо ризичној групи за развој тешке клиничке слике са компликацијама (већ је претходно била хоспитализована због основне болести) и није вакцинисана против грипе у овој сезони.

У сезони 2015/16 у Републици Српској су преминуле 22 особа са дијагнозом тешке акутне респираторне инфекције од којих је 11 било позитивно на вирус инфлуенце A и то: 5 је позитивно на подтип А/H1pdm09 и 6 позитивно на вирус инфлуенце А са подтипизацијом у току. Даље, 3 су била негативна на вирус инфлуенце, док 8 случајева није ни тестирано. Сви су припадали високо ризичним групама за развој компликација грипе и нису били вакцинисани.

У односу на претходне недјеље примјећујемо да је број обољелих и смртних SARI случајева значајно опао, док је број ARI и ILI случајева и даље благо осцилира са полако опадајућим трендом што се и очекује у овом периоду.

Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести (ECDC) и Свјетска здравствена организација (СЗО), 19 земаља је пријавило средњу или високу високу активност вируса грипе. Од свих узетих узорака, њих 44% је било позитивно на неки од вируса инфлуенце позитивних узорака, а од тога чак 55% је позитивно на на вирус инфлуенце Б. Примјећује се значајан пораст циркулације вируса инфлуенце Б, који узрокује мање, епидемије затвореног типа (домаћинства, школе итд.) са блажим симптомима. Посматрајући податке за цијелу сезону 2015/16, све европске земље су пријавиле доминацију вируса A(H1N1)pdm09, осим Словеније и Италије код којих је заступљеност вируса A(H3N2) нешто већа.

Свакако, велика предност је што су и ове године A(H1N1)pdm09, као и A(H3N2) садржани у вакцини против грипе, а сојеви који тренутно циркулишу у сјеверној хемисфери по досадашњој генетској карактеризацији управо одговарају сојевима садржаним у вакцини.

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (старачки домови, њега лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.

Извјештај припремила: мр сц. мед. др Нина Родић Вукмир, специјалиста епидемиолог
Број отварања: 3344
Датум објаве: 15.03.2016.