Надзор над инфлуенцом, 11. недјеља


ИЗВЈЕШТАЈ О НАДЗОРУ НАД ИНФЛУЕНЦОМ У 11. НЕДЈЕЉИ 2016. ГОДИНЕ (14.03.-20.03.2016) У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

У 11. недјељи 2016. године домови здравља Републике Српске су пријавили 2.472 акутнe респираторнe инфекције (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) регистровано 693. Од почетка сезоне, тачније од 40. недјеље претходне године укупно је регистровано 41.993 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) пријављено 13.054.


У болницама Републике Српске у 11. недјељи пријављенa su 4 случаја тешке акутне респираторне инфекције (SARI), који су захтијевали хоспитализацију и то из: УКЦ Републике Српске Бањалука 1 случај, ОБ Приједор 1, ОБ Добој 2. Особе су већином средње и старије животне доби. Од почетка сезоне укупно су регистрована 146 SARI случаја.

Вирусолошки подаци

У прошлој седмици укупно су тестиранa 4 узорка и сви су били негативни на вирусе инфлуенце. Од досад укупно узетих узорака од почетка сезоне (121), њих 61% је негативно на вирусе инфлуенце, 35% је позитивно на подтип А/H1pdm09, а за 2 узорака који су позитивни на вирус инфлуенце А, није било могуће одрдити подтип. Само 2% узорака су била позитивна на вирус инфлуенце Б.

Подаци о морталитету

Што се тиче броја пријављених смртних случајева од тешких акутних респираторних инфекција, у 11. недјељи није пријављен ниједан.

У сезони 2015/16 у Републици Српској су преминуле 22 особе са дијагнозом тешке акутне респираторне инфекције од којих је 11 било позитивно на вирус инфлуенце A и то: 10 је позитивно на подтип А/H1pdm09 и 1 позитивна на вирус инфлуенце А, гдје није било могуће одредити подтип. Даље, 3 су била негативна на вирус инфлуенце, док 8 случајева није ни тестирано. Сви су припадали високо ризичним групама за развој компликација грипе и нису били вакцинисани.

У односу на претходне недјеље примјећујемо да је број обољелих SARI случајева значајно опао, док је број ARI и ILI случајева и даље благо осцилира са опадајућим трендом што се и очекује у овом периоду.

Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести (ECDC) и Свјетска здравствена организација (СЗО), већина земаља је пријавила ниску или средњу активност вируса грипе. Од свих узетих узорака, њих 48% је било позитивно на неки од вируса инфлуенце позитивних узорака. Од тога чак 62% је позитивно на вирус инфлуенце Б што представља наставак пораста циркулације овог вируса, који узрокује мање, епидемије затвореног типа (домаћинства, школе итд.) са блажим симптомима. Посматрајући податке за цијелу сезону 2015/16, све европске земље су пријавиле доминацију вируса A(H1N1)pdm09, осим Словеније и Италије код којих је заступљеност вируса A(H3N2) нешто већа.

Свакако, велика предност је што су и ове године A(H1N1)pdm09, као и A(H3N2) садржани у вакцини против грипе, а сојеви који тренутно циркулишу у сјеверној хемисфери по досадашњој генетској карактеризацији управо одговарају сојевима садржаним у вакцини.

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (старачки домови, њега лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.

Извјештај припремила: мр сц. мед. др Нина Родић Вукмир, специјалиста епидемиолог
Број отварања: 3061
Датум објаве: 23.03.2016.