Јавноздравствена спремност за епидемије и ванредне ситуације које прелазе границе држава


Јавноздравствена спремност за епидемије и ванредне ситуације које прелазе границе држава

 

Трајање пројекта: 15.01.2021-14.01.2023.

Укупан буџет пројекта: 999.329,54 ЕУР

Износ суфинансирања од стране ЕУ: 849.430,09 ЕУР

Буџет Института за јавно здравство Републике Српске: 353.970 ЕУР

 

Пројекат прекограничне сарадње проводи се у оквиру Приоритетне осe 1- Побољшање квалитета услуга  јавног здравства и социјалне заштите у програмском подручју Interreg IPA Програма прекограничне сарадње Хрватска-Босна и Херцеговина-Црна Гора 2014-2020, од ​​стране три пројектна партнера – ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске (водећи партнер), Завода за јавно здравство Сисачко-мославачке жупаније и Института за јавно здравље Црне Горе. Партнери на пројекту имају надлежност и одговорност да врше надзор, дијагностику, превенцију и контролу паразитарних болести и проводе активности на заштити здравља људи.

Циљ Пројекта је побољшање услуга дијагностике антропозооноза и заразних болести које се преносе путем вектора, што ће омогућити пројектним партнерима да благовремено открију  јавноздравствене пријетње. С обзиром на важност утицаја COVID-19 на здравље становништва, фокус пројекта је на побољшању услуга PCR дијагностике за COVID-19. Током имплементације пројекта, организоваће се обука за здравствене раднике у циљу унапређења дијагностике и контроле антропозооноза и векторских болести и информисати циљне групе и јавност о новим и побољшаним услугама.

Општи циљ пројекта је побољшање квалитета и доступности услуга у области јавног здравства, кроз прекограничну сарадњу у епидемијама и ванредним ситуацијама. Партнери ће моћи да размјењују информације и благовремено обавјештавају друге о епидемијама заразних болести и другим јавноздравственим пријетњама.

Очекивани пројектни резултати су: (1) унапређене дијагностичке услуге за антропозоонозе (укључујући COVID-19) и векторске болести пружене популацији од 52.430 становника и (2) у оквиру прекограничне сарадње ће 265 епидемиолога, санитарних инжењера/техничара и доктора у јавним установама које пружају услуге примарне здравствене заштите бити додатно обучено за превенцију и реаговање у случају пријетњи изазваних антропозоонозама или векторским болестима.

Циљне групе пројекта су пружаоци услуга примарне здравствене заштите, ветеринари, локалне  самоуправе, регионални органи власти, власти на државном/републичком нивоу и општа популација. Прекогранична сарадња је неопходна због природе самих заразних болести. Тамо гдје постоји прекогранична сарадња, заједничке активности и труд дају боље и резултате и синергију.

Као водећи партнер, ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске првенствено је одговоран да осигура несметано одвијање пројекта и поштовање финансијских, административних и законских обавеза, осигуравајући постизање пројектних циљева регулисаних  роковима и буџетом, осигуравајући комуникацију и координацију између партнера. Завод за јавно здравство Сисачко-мославачке жупаније припрема програме обуке који се фокусирају на заједнички надзор и одговор на векторске болести и антропозоонозе. Институт за јавно здравље Црне Горе задужен је за припрему стратегије комуникације и креирање кључних порука за циљне групе и општу популацију.

Пројекат је кофинансиран средствима EFRR i IPA II фондова Европске уније.

Напомена:

Наведени садржај искључива је одговорност (или надлежност) Института за јавно здравство Републике Српске и ни на који начин нe одражава ставове Европске уније.

 Број отварања: 5008
Датум објаве: 11.03.2021.