Астра зенека/vaxzevria - Сажетак описа својстава лијека


Овај је лијек под додатним праћењем. Тиме се омогућује брзо откривање нових сигурносних информација. Од здравствених радника се тражи да пријаве сваку сумњу на нуспојаву за овај лијек. За поступак пријављивања нуспојава видјети дио 4.8.

НАЗИВ ЛИЈЕКА

Vaxzevria суспензија за ињекцију вакцина против COVID-19 (ChAdOx1-S [рекомбинантно])


КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ САСТАВ

Вишедозне бочице које садрже 8 доза или 10 доза од 0,5 мл по бочици (видјети дио 6.5).  

Једна доза (0,5 мл) садржи:

аденовирус чимпанзе који кодира гликопротеин шиљка вируса SARS-CoV-2 (ChAdOx1-S)*, најмање

x 108 инфективних јединица (енгл. infectious units, Inf.U)

*Произведен у генетички модификованим људским ембрионалним бубрежним ћелијама HEK-293 (engl. human embryonic kidney) технологијом рекомбинантне ДНА.

Ова вакцина садржи генетски модификоване организме (ГМО).

Помоћна супстанца с познатим дејством

Једна доза (0,5 мл) садржи приближно 2 мг етанола.

За цијели попис помоћних супстанци видјети дио 6.1.

Детаљно упутство погледајте овдје.

 Број отварања: 2776
Датум објаве: 14.05.2021.