У оквиру Interreg IPA CBC програма Институт извршио набавку рачунарске опреме


У оквиру Interreg IPA CBC програма прекограничне сарадње, ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске је кроз реализацију пројекта "Јавноздравствена спремност за епидемије и ванредне ситуације које прелазе границе држава -  ERI-Health" извршио набавку рачунарске опреме укупне вриједности 30.000 евра.Пројекат прекограничне сарадње проводи се у оквиру Приоритетне осе 1- Побољшање квалитета услуга  јавног здравства и социјалне заштите у програмском подручју Interreg IPA Програма прекограничне сарадње Хрватска-Босна и Херцеговина-Црна Гора 2014-2020, од ​​стране три пројектна партнера – ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске (водећи партнер), Завода за јавно здравство Сисачко-мославачке жупаније и Института за јавно здравље Црне Горе. Општи циљ пројекта је побољшање квалитета и доступности услуга у области јавног здравства, кроз прекограничну сарадњу у епидемијама и ванредним ситуацијама
Број отварања: 4105
Датум објаве: 06.09.2021.