Регионални центар Требиње


Регионални центар Требиње, као дио јавне здравствене установе Института за јавно здравство Републике Српске, у државној својини, основан је Одлуком Владе Републике Српске, број 02-278 од 20.06.1994. године, регистрован Решењем Основног суда у Бања Луци, број U/1975/95 од 24.07.1995. године, и уписан у судски регистар Основног суда у Требињу, под бројем Fi-341/96 од 07.10.1996. године.

У моменту оснивања (1994.) Регионални центар Требиње није располагао сопственим средствима (простор и опрема), а због тадашњих ратних дејстава на подручју БиХ није ни остваривао своју делатност.

Први озбиљнији кораци у стварању ове здравствене установе започињу почетком 1996. године када се предузимају активности на обезбеђењу неопходног простора и опреме.Тек почетком 1998. године преко Извршног одбора општине Требиње обезбеђен је један руинирани простор који се у земљишним књигама водио као “Вуновлачара”, а који се налази у садашњој улици Лука Ћеловић (под “Кршом”).

У оквиру интегрисаног Пројекта јавног здравства, чији су имплементатори били “MEDICOS DEL MУNDO” и “ESCUALA ANDALУZA DE SALУD PУBLICA” , обезбеђена су средства и извршено реновирање и адаптација објекта, и 15.10.1999. године створене основне предпоставке за рад ове здравствене установе, када је и извршено свечано отварање.

Уз пуно разумијевање Министарства одбране РС, 17.11.2005. године, Регионалном центру Требиње уступљен је на кориштење и приземни део ранијег Војно-медицинског центра у касарни “Лука Вукаловић” у Требињу, у који су смјештене и остале службе епидемиологије, хигијене, социјалне медицине и заједничке службе чиме су створени сви неопходни услови за пуно функционисање ове здравствене установе.

Данас је Регионални центар Требиње, као организациони дио Института за јавно здравство РС, модерно организована и опремљена превентивно здравствена установа у којој је запослен укупно 24 радника, и то: 9 радника са високим образовањем (од чега 6 доктора медицине, 1 магистар хемијских наука, 1 дипл. инж. технологије и 1 дипл. економиста), 3 радника са вишим медицинским образовањем, 9 радника са средњим образовањем (од чега 8 радника медицинске струке и 1 радник осталих профила), 1 ВКВ радник и 2 полуквалификована радника.

У оквиру своје основне делатности Регионални центар Требиње обавља и проводи послове из области: клиничке и санитарне микробиологије, санитарне хемије, епидемиологије, хигијене са заштитом животне средине као и области социјалне медицине, а нарочито:

 • Проучавање епидемиолошке ситуације на Региону Требиње,
 • Надзор над заразним болестима,
 • Стручна подршка здравственим установама Региона Требиње у методама унапређења
  здравља становништва,
 • Мониторинг масовних незаразних болести,
 • Контрола квалитета здравствене заштите,
 • Развој здравствено - информационог система,
 • Проучавање здравственог стања становништва,
 • Развијање система контроле квалитета здравствене заштите,
 • Мониторинг ризичних фактора (социјалних и околине),
 • Проучавање хигијенских прилика у насељеним местима,
 • Промоција здравља у заједници,
 • Обављање наставно - научне делатности, као школе народног здравља,
 • Здравствени надзор над лицима која су запослена у производњи и промету животних
  намирница,
 • Систематска контрола воде за пиће, површинских и отпадних вода, животних намирница
  и предмета опште употребе,
 • Развој здравственог менаџмента.

РАДНО ВРИЈЕМЕ

Радно вријеме  Регионалног центра Требиње је сваким радним даном, осим суботом, недјељом и празницима, од 0700 до1500 часова.

Пријем пацијената и материјала врши се сваким радним даном од 0700 до 0900 часова, а издавање налаза и санитарних књижица обавља се сваким радним даном од 1130 до 1200 часова.

Рад савјетовалишта за добровољно и повјерљиво савјетовање и тестирање на ХИВ је сваког радног дана од 1000 до 1500 часова.

Рад савјетовалишта за правилну исхрану је уторком и четвртком од 0900 до 1500 часова.  

 Број отварања: 19012
Датум објаве: 18.12.2019.