Едукација санитарних инжењера


Едукацији санитарних инжењера у оквиру Пројекта ERI Health „Јавноздравствена спремност за епидемије и ванредне ситуације које прелазе границе држава“ учествовала је и дипломирана санитарна инжењерка  Андреја Санковић, водитељка ДДД одсјека из Службе за епидемиологију Завода за јавно здравство Сисачко-мославачке жупаније која је исказала своје задовољство учешћем на радионици.


Истакла је посебно корисним предавање о мониторингу комараца ЦДЦ ловкама.

Мониторирнг комараца у будућности треба усмјерити на процјену бројности јединки комараца на неком подручју,што омогућује правовремену примјену мјера сузбијања уз минималне трошкове и максималну учинковитост.

Казала је да се у мониторинг треба укључити и контрола учинковитости третирања која би требала бити саставни дио стручних надзора и укупних активности тијеком надзора како би се могли утврдити пропусти те омогућило унапређење примјене самих третмана.

Искуства из земаља у регији, Републике Српске/Хрватске/Црне Горе су слична.

Мониторирање, провођење стручних надзора без обзира били прописани или не, коштају и потребно је људство за провођење истих.

Јако је важно континуирано одржавање едукација, поготово о теми комараца.

Комарци су вектори многих болести, не познају границе, стога би главне одреднице протокола мониторирања комараца, као и провођења стручног надзора морале бити сличне или исте. 
Број отварања: 3763
Датум објаве: 23.12.2021.