Извјештај о надзору над инфлуенцом у РС, 8. недјеља


У 8. недјељи 2017. године домови здравља Републике Српске су пријавили 1.869 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) регистровано 768. Од почетка сезоне, тачније од 40. недјеље претходне године укупно је регистровано 40.402 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) пријављено 15.524. Обољелих од ILI инфекција највише је у узрасној групи предшколске и школске дјеце.


У болницама у овој седмици пријављен је 1 случај тешке акутне респираторне инфекције (SARI) и то у УКЦ РС. Од почетка сезоне у Републици Српској пријављено укупно 29 SARI случајева. Највећи број досад обољелих од ове врсте инфекција који су били хоспитализовани због теже клиничке слике је узраста предшколске дјеце и најстарије популације преко 65 година, који и представљају најосјетљивију популацију за ову врсту инфекција.

У протеклој седмици тестиран је један случај ILI инфекција који је био позитиван на вирус инфлуенце А(H3) и један SARI случај који је био негативан на вирусе инфлуенце. Од досад тестираних узорака од обољелих од ILI и SARI инфекција у Републици Српској, негативно је било 20 узорака (67%), док је позитивно било 10 случаја (33%). Од свих позитивних узорака, обољења сличних грипи (ILI) је било 8 и сви су били позитивни на вирус инфлуенце A(H3), док су досад позитивна била 2 SARI случаја, од којих је 1 позитиван на инфлуенцу Б, а други на инфлуенцу A(H3).

Тренд кретања све три врсте инфекција у односу на претходне 2 недјеље није значајно промијењен и има даљу тенденцију осцилирања, што је и уобичајено у овом периоду.

Сезона инфлуенце у Европи је ове године почела раније него иначе, скоро 4 седмице прије него претходних сезона. Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести (ECDC) и Свјетска здравствена организација (СЗО) активност инфлуенце је још увијек повишена, мада је регистровано њено опадање у већини Европе. Њемачка, Словачка и Грчка су пријавиле још увијек висок ниво активности вируса инфлуенце, док је средњи интензитет регистрован у Француској, Шведској, Великој Британији, Румунији, Бугарској итд. Од свих узетих узорака у Европи, 36% их је било позитивно на вирусе инфлуенце, тачније kod 92% позитивних узорака је утврђен вирус A, а од тога 99% је А(H3N2). Иако је већина узорака позитивна на овај вирус инфлуенце и регистрован је уобичајен пораст броја позитивних узорака на инфлуенцу Б у другој половини сезоне, тај пораст је ипак незнатан и засад нема епидемиолошки значај.

Свакако, велика предност је што су и ове године A(H1N1)pdm09 као и A(H3N2) садржани у вакцини против грипе, а сојеви који тренутно циркулишу у сјеверној хемисфери по досадашњој генетској карактеризацији управо одговарају сојевима садржаним у вакцини.

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (старачки домови, њега лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.

Извјештај припремила: мр сц. мед. др Нина Родић Вукмир, специјалиста епидемиолог
Број отварања: 2514
Датум објаве: 01.03.2017.