Регионални центар Зворник


Регионални центар Зворник обавља социјално-медицинску, хигијенско-еколошку, епидемиолошку и микробиолошку здравствену дјелатност.

Регионални центар Зворник надлежан је да:

 • прати, процјењује и анализира здравствено стање становништва,
 • израђује и доставља Институту у Бањалуци анализу о потреби за специјализацијама и/или субспецијализацијама у РС,
 • прати и проучава ризике по здравље становништва,
 • обавља активности на промоцији здравља и превенцији болести, те информише становништво о значају очувања и унапређења здравља,
 • обавља бактериолошке, паразитолошке, вирусолошке, серолошке, хемијске и токсиколошке прегледе и испитивања у вези са производњом и прометом животних намирница, вода, ваздуха, предмета опште употребе, као и дјелимичну дијагностику заразних и незаразних болести, која припада области јавног здравства,
 • планира, контролише и евалуира и, по потреби, проводи имунизацију становништва,
 • контролише обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације,
 • води евиденције и здравствене статистике у области јавног здравства,
 • обавља одређене послове у систему мониторинга и евалуације здравственог система,
 • утврђује потребне мјере у елементарним и другим већим непогодама и несрећама и спроводи их у сарадњи са другим установама,
 • обавља друге послове у складу са законом.

 

 

 Број отварања: 22078
Датум објаве: 18.12.2019.