Свјетски дан вода, 22. март


Свјетски дан вода одржава се сваке године 22. марта чиме се покушава усмјерити пажња на значај питке воде и одрживи развој управљања водним ресурсима.

Обиљежавање Свјетског дана вода предложено је 1992. године  на Конференцији Уједињених нација о животној средини и развоју (UNCED). Генерелна скупштина Уједињених нација је донијела одлуку да се 22. марта 1993. године одржи први Свјетски дан вода.


Сваке године, Свјетски дан вода наглашава посебан аспект проблема у вези са водама. Године 2015. тема је била „Вода и одрживи развој“,  2016. год.  „Вода и привреда“.  Ове године тема међународног дана вода је  „Отпадне воде“, а у 2018. год. пажња ће бити скренута на „природна рјешења за воде“, односно еколошки вид пречишћавања отпадних вода.

Према подацима Свјетске здравствене организације, данас, више од 663 милиона људи живи без сигурног водоснабдјевања код куће. Људи проводе сате пјешачећи до удаљених извора и суочавају се са здравственим ризицима због кориштења небезбједне воде.  Мото под којим се одржава Свјетски дан вода ове године у сагласности је са Глобалним развојним циљевима за побољшање квалитета воде, за  сигуран третман и поновно кориштење отпадне воде. Генерално, већина отпадних вода из наших домаћинстава, градова, индустрије и пољопривреде тече поново у природу без претходног  третмана, самим тим загађући воду за пиће. Сигуран третман и поновна употреба отпадних вода нпр. из пољопривреде, штити раднике, пољопривреднике и потрошаче, промовише безбједност хране, здравља и добробит.

Институт за јавно здравство Републике Српске, у оквиру свог рада у циљу заштите јавног здравља становништва, посједује акредитоване лабораторије  према BAS EN ISO 17025 стандарду.

У оквиру Института формирана је лабораторија за отпадне воде у којој се проводе физичко-хемијска и биолошка испитивања отпадних вода према важећим прописима, а у складу са стандардним методама. У оцјени квалитета отпадних вода се између осталог врши утврђивања вриједности за слиједеће параметре: метали (Fe, As, Hg, Co, Al, Zn, Cr, Mn, Cu, Cd, Ni, Pb), HPK, BPK5, тврдоћа, алкалитет, азот и азотна једињења, феноли, минерална уља, укупне масти и уља суспендоване материје, Имхофф и друге анализе. Поред физичко-хемијских испитивања лабораторија је у свој обим испитивања увела и биолошку методу испитивања утицаја евентуалних токсичних материја испитиваног узорка отпадне воде на акватичне организме (Дапхниа магна).

Сва испитивања проводе се уз осигурање квалитета аналитичког поступка кроз све мјере које се примјењују у аналитици.

Лабораторија за отпадне воде посједује велики број акредитованих метода чији је обим доступан на званичном сајту Агенције за акредитовање БиХ (БАТА)

Поред аналитичких метода испитивања, лабораторија се такође бави израдом ЕБС-а (еквивалентни број становника) који служи као основица за утврђивање висине водне накнаде, а према Правилнику о начину и методама одређивања степена загађености отпадних вода као основице за утврђивање водне накнаде (Сл. гл. РС бр. 79/11, 25/12, 36/12). Према наведеном правилнику такође се врши израда годишњих Елабората који дају потпунију слику о отпадним водама загађивача са свим извршеним анализама током године и крајњим ЕБС резултатом.

Лабораторија за отпадне воде пружа помоћ при остваривању редовних мониторинга тумачењу еколошких и водних дозвола или ексцесна загађивања површинских водотока, издаје стручна мишљења и експертизе о утицају отпадних вода на животну средину и здравље људе уз препоруке о побољшањима или даљем начину утврђивања проблема код акцидентних ситуација.

 

http://www.who.int/water_sanitation_health/news-events/world-water-day-2017/en/

http://www.worldwaterday.org/theme/

http://www.unwater.org/campaigns/world-water-day/en/

 

Припремиле: др Весна Рудић Грујић, спец. хигијене и здравствене екологије, Душка Рачић, дипл. хемичар
Број отварања: 2715
Датум објаве: 29.03.2017.