Едукација за епидемиологе, изјава епидемиолога


У оквиру пројекта ERI-Health – Јавноздравствена спремност за епидемије и ванредне ситуације које прелазе границе држава (Public Health Preparedness for Cross-border Epidemics and Emergencies) који спроводе три пројектна партнера – ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, Завод за јавно здравство Сисачко-мославачке жупаније и Институт за јавно здравље Црне Горе, одржана је четврта по реду едукација за специјалисте епидемиологије под називом „Антропозоонозе од прекограничног значаја (Бруцелоза, Q грозница, Туларемија, Хеморагијска грозница са бубрежним синдромом, ТБЦ говеда и Лептоспироза)“.


Доц. др сц. мед. Нина Родић Вукмир из ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске која је учествовала на едукацији истиче да је у борби против зооноза неопходан координисан приступ стратегији ,,Једно здравље'' који ће омогућити дизајнирање и примјену програма, политика, законодавства и истраживања у јавном здрављу, укључујући анимални и хумани сектор. Брз и ефикасан одговор на ендемске и нове зоонотске болести увелико се ослања на правовремен и ефикасан систем надзора и пријављивања. „Неопходно је подизање свјесности о присуству зооноза у укупном оболијевању од заразних болести, јер због веома често неспецифичне клиничке слике, зоонозе нису прве у разматрању у диференцијалној дијагностици“, рекла је др Родић Вукмир .

Истичући своје задовољство одржаном радионицом у оквиру пројекта ERI-Health др Родић Вукмир је истакла: „ За све љекаре, а посебно за епидемиологе, ова тема је веома изазовна и недовољно истражена, с обзиром на чињеницу да су зоонозе у оболијевању толико заступљене, а да се никад не помисли прво на неку од тих болести када се пацијент са таквим симптомима јави свом породичном љекару, па самим тим изостане и пријава заразне болести и даље епидемиолошко истраживање“.

„На едукацији су се могли чути најновији подаци о епидемиолошкој ситуацији у свијету и региону, као и дијагностичким и терапијским протоколима, а најважније сви предавачи су изнијели податке са свог аспекта и из своје земље у смислу контроле и сузбијања ових болести, које су нам свима једнака пријетња“, закључила је доц. др сц. мед. Нина Родић Вукмир из ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске.
Број отварања: 3037
Датум објаве: 01.07.2022.