Документи


ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске један је од произвођача здравствене статистике те значајног броја публикација, билтена, брошура, памфлета и других материјала. Ради боље прегледности, лакшег тражења и преузимања, формирана је ова страница на којој на једном мјесту можете да преузмете готово све публикације и друге материјале Института које су доступне у електронској форми.

Важна напомена: Уколико у било којим материјалима / публикацијама будете користили податке који се налазе у публикацијама и другим објављеним материјалима Института за јавно здравство Републике Српске, обавезни сте навести за извор података: ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске.
Број отварања: 51962
Датум објаве: 26.12.2018.