Извјештај о спроведеној едукацији за епидемиологе одржаној у оквиру пројекта ERI-HEALTH


У оквиру пројекта ERI-HEALTH – Јавноздравствена спремност за епидемије и ванредне ситуације које прелазе границе држава (Public Health Preparedness for Cross-border Epidemics and Emergencies) који спроводе три пројектна партнера – Институт за јавно здравство Републике Српске, Завод за јавно здравство Сисачко-мославачке жупаније и Институт за јавно здравље Црне Горе, одржана је дводневна едукација за епидемиологе. Ово је четврта по реду едукација која је у оквиру пројекта ERI-HEALTH организована за специјалисте епидемиологије.


Едукацији су присуствовали епидемиолози из ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, Завода за јавно здравство Сисачко-мославачке жупаније и Института за јавно здравље Црне Горе. Осим полазника наведених партнерских установа, едукацији су присуствовали и епидемиолози из домова здравља и болница из Републике Српске, Хрватске и Црне Горе.

Првог дана едукације одржана су предавања на тему „Антропозоонозе од прекограничног значаја ( хеморагијска грозница са бубрежним синдромом, ТБЦ говеда и лептоспироза)“, а предавачи су били др сц. Силвио Шпичић, др вет. мед. и проф. др Бруно Баршић, инфектолог.

Другог дана едукације одржана су предавања на тему „Антропозоонозе од прекограничног значаја (бруцелоза, Q грозница и  туларемија)“, а на ову тему говорили су Бобан Ђурић, др вет. мед. и Драгана Димитријевић, др мед. спец. епидемиологије.

Доц. др сц. мед. Нина Родић Вукмир из ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске која је учествовала на едукацији истиче да је у борби против зооноза неопходан координисан приступ стратегији ,,Једно здравље'' који ће омогућити дизајнирање и примјену програма, политика, законодавства и истраживања у јавном здрављу, укључујући анимални и хумани сектор. Брз и ефикасан одговор на ендемске и нове зоонотске болести увелико се ослања на правовремен и ефикасан систем надзора и пријављивања.

„Неопходно је подизање свјесности о присуству зооноза у укупном оболијевању од заразних болести, јер због веома често неспецифичне клиничке слике, зоонозе нису прве у разматрању у диференцијалној дијагностици“, рекла је др Родић Вукмир.

Истичући своје задовољство одржаном радионицом у оквиру пројекта ERI-Health др Родић Вукмир је истакла: „За све љекаре, а посебно за епидемиологе, ова тема је веома изазовна и недовољно истражена, с обзиром на чињеницу да су зоонозе у оболијевању толико заступљене, а да се никад не помисли прво на неку од тих болести када се пацијент са таквим симптомима јави свом породичном љекару, па самим тим изостане и пријава заразне болести и даље епидемиолошко истраживање“.

„На едукацији су се могли чути најновији подаци о епидемиолошкој ситуацији у свијету и региону, као и дијагностичким и терапијским протоколима, а најважније сви предавачи су изнијели податке са свог аспекта и из своје земље у смислу контроле и сузбијања ових болести, које су нам свима једнака пријетња“, закључила је доц. др сц. мед. Нина Родић Вукмир из ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске.

Пројекат ERI-HEALTH – Јавноздравствена спремност за епидемије и ванредне ситуације које прелазе границе држава (Public Health Preparedness for Cross-border Epidemics and Emergencies)  се реализује се у програмском подручју Interreg IPA Програма прекограничне сарадње Хрватска - Босна и Херцеговина-Црна Гора 2014-2020.

У оквиру пројекта „ERI-Health“ реализује се низ активности, а све су усмјерене на унапређење јавноздравствених аспеката на територији која је обухваћена кроз овај програм. Важан сегмент овог пројекта су едукације које су кроз пројекат обезбијеђене за око 260 епидемиолога из земаља учесница, са међународним предавачима.

Општи циљ пројекта ERI-HEALTH је побољшање квалитета и доступности услуга у области јавног здравства, кроз прекограничну сарадњу у епидемијама и ванредним ситуацијама.
Број отварања: 2687
Датум објаве: 19.09.2022.