Едукација за санитарне инжињере, изјава


У оквиру пројекта ERI-Health – Јавноздравствена спремност за епидемије и ванредне ситуације које прелазе границе држава (Public Health Preparedness for Cross-border Epidemics and Emergencies) који спроводе три пројектна партнера – ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, Завод за јавно здравство Сисачко-мославачке жупаније и Институт за јавно здравље Црне Горе,  успјешно су организоване и реализоване три едукације са  шест пројектних тема од укупно 8. Посљедња у низу тема које су представљене је „Надзор, контрола вектора и улога санитарних инжењера у превенцији и контроли антропозооноза и векторских болести које се јављају са двије стране државне границе“.


Душица Никчевић, санитарно еколошки инжењер, из Института за јавно здравље Црне Горе сматра да су одржане едукације дале допринос да се кроз научене лекције и размјене искуства успјешно одговори изазовима векторских заразних болести  и зоонозама у будућности.

„Размјеном искустава и сарадњом у програмском подручју значајно ће се подићи квалитет заједничког одговора у случају појаве ових заразних болести“, рекла је Никчевић.

Такође, она сматра да ће учествовање у имплементирању пројектних активности са партнерима из Републике Српске  и Хрватске допринијети искуству и бољој повезаности међу институцијама, а самим тим и бољој сарадњи и квалитетнијем раду у овој области.

Истичући своје задовољство одржаном радионицом у оквиру пројекта ERI-Health Душица Никчевић је истакла: „Улога санитарно – еколошких инжењера је веома значајна и неизоставна када је ријеч о прикупљању података, организацији теренског рада, прављењу извјештаја“.

„Овакви пројекти свакако су вазни у представљању  улоге санитарно еколошког инжењера и подизању њиховог значаја и доприноса у праћењу, спречавању и сузбијању ових заразних болести које не познају границе“, закључила је Душица Никчевић, санитарно еколошки инжењер, из Института за јавно здравље Црне Горе.
Број отварања: 2977
Датум објаве: 30.09.2022.