Свјетски дан животне средине, 5. јуни


Да ли довољно штитимо и поштујемо животну средину ?

Овогодишња тема Свјетског дана заштите животне средине је „Повезивање људи с природом“, односно сједињавање које може бити одлазак у националне паркове, као код грађана Канаде, или да бициклима напустите град и одвезете се у природу како би на обали ријеке боси застали уживајући у плавозеленим бојама пејзажа и шуму воде која тече, пуштајући машти на вољу.


Само из љубави се ствара потреба да се штити природна животна средина проистекла из везе са стварним разлозима :

- недостатка дугорочне стратегије за организовано одлагање отпада која би обезбједила потпунију заштиту окружења и здравља становништва, а нарочито електронски или отпад који има биоакумулативно токсично дејство на природу, људе, биљни и животињски свијет,

- неусклађености прецизнији законски обавеза за објекте који загађују са тачно дефинисаним специфичним очекиваним параметрима контроле на годишњем нивоу кроз еколошке дозволе,

- аерозагађење честицама и гасовима ложишта са интензивирањем саобраћаја воде угрожавању квалитета живота дјечије популације узрокујући честе респираторне проблеме и реактивне спастичке бронхитисе,

- дугорочне изложености зрацима све јачим електромагнетним пољима у кући и окружењу која уз УВ зрачење су промотори карцинома чија старосна граница појављивања је све нижа,

- загађености ријека које поприма обимније размјере, једнако као и претрпавање контејнера и одлагање недозвољеног отпада које се одвија свакодневно без контроле и санкционисања на периферији при изласку из града,

- недостатка органског узгоја поврћа, воћа и хигијенски чистих вода у природи упозоравајући на загађење и хемизацију земље која не може обезбједити биразградивост акумулираних материја које завршавају у подземним водама, па се последњих година утврђују подручја која у води за пиће имају арсен, бакар, гвожђе, манган, алуминијум и сл., што је много опасније од тренутне бактериолошке исправности,

- значајнијег скорашњег смањења броја параметара законски обавезне јавноздравствене контроле воде за пиће на три пута мањи број параметара него код отпадних вода игноришијући све претходно наведено, а како се ни то не поштује све остаје на безначајним општим показатељима који при оцјени не дају праву слику здравствених опасности и не упућују на стварне разлоге и изворе загађења, те са

- непостојањем свеобухватне јавноздравствене евалуације штетних релација и посљедица по здравље уз повезивање фактора ризика са здравственим стањем становништва на начин који се прокламује од Свјетске здравствене организације и ресорног Министарства здравља.

Бројне студије показују интервенције ефикасне промоције здравља у малим и средње развијеним земљама. Група земаља које су спровеле анкетирање студената о здрављу или истраживање о здравственом понашању дјеце школског узраста упућују на потребу веће доступности смјерница за подстицање и охрабривање здравог понашања, а сузбијање политике и праксе које подривају здравље младих. Еколошка освјештеност и сензибилација јавности има значаја у повећавању базе знања за бављење детерминантама здравља на широј основи, гдје би посебно мјесто имале интервенције јавног здравственог сектора и образовања упућеног на повећање знања за развој здраве школе, одрживог здравог понашања и навика наше дјеце. Под лидерством стручњака могу се проводити кампање каква се ових дана проводи у области превенције меланома, али и друге акције са НВО које требају  предводити масовне директне кампање на терену усмјерене на чишћење околине школе, ријека и плажа за купање.

 

Припремила: др сци.мед Душанка Данојевић, спец. хигијене и здравствене екологије

 

 

 

 
Број отварања: 1940
Датум објаве: 05.06.2017.