ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске


Уколико сте путовали у земље у којима је забиљежена појава вируса корона или Вам, с тим у вези, требају било какве информације, контакт телефон у ЈЗУ Институту за јавно здравство Републике Српске је

0800 50 555

Молимо све грађане да контакт телефон који је отворен због давања информација у вези са вирусом корона (SARS-CoV-2), користите савјесно, те да исти не користите за питања о општeм здрављу јер тиме успоравате рад служби и давање правовремених информација особама којима су оне веома потребне.

_________________________________________

Gradjani

Zdravstveni profesionalci

Institucije i ustanove

Aktuelnosti

_________________________________________

 

ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске основан је 1929. године и данас представља здравствену установу чији је обим рада и дјелатности прописан Законом о здравственој заштити.

Осим тога што Институт обавља функцију централе те носиоца заједничких активности Института за јавно здравство РС, Институт Бања Лука врши и све активности регионалног центра.

Унутрашња организација Института уређује се у складу са дјелокругом рада Института у циљу обезбјеђења благовременог, квалитетног и рационалног обављања дјелатности Института, те ефикасног руковођења организационим јединицама Института.

 

Унутрашња организација Института састоји се из сљедећих организационих јединица:

Управа,

Служба за опште и правне послове,

Служба за економско-финансијске послове,

Служба за епидемиологију,

Служба за микробиологију,

Служба за хигијену,

Служба за санитарну хемију,

Служба за социјалну медицину, организацију и економику здравства,

Центар за заштиту од зрачења,

Центар за здравствени менаџмент

 

Такође, унутрашњу организацију Института чини и пет регионалних центара:

Регионални центар Добој

Регионални центар Зворник

Регионални центар Фоча

Регионални центар Источно Сарајево

Регионални центар Требиње
Број отварања: 524546
Датум објаве: 27.12.2019.