Међународни дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дрога, 26. јун


Сваке године 26. јуна се обиљежава Mеђународни дан борбе против  кријумчарења и злоупотребе дрога који је успостављен 1987. године од стране Канцеларије Уједињених нација за дрогу и криминал (UNODC) са циљем промовисања свијести о проблему зависности и злоупотребе дрога у свијету. Генерална скупштина Уједињених нација истиче да и поред континуираног напора интернационалне заједнице, проблеми у вези са за злоупотребом дрога и даље представљају велику пријетњу за јавно здравље, сигурност и благостање сваког друштва.

 


У публикацији објављеној током 2016. године- Употреба дрога и сигурност у саобраћају, Свјетска здравствена организација (WHO) усмјерава пажњу на глобални проблем повезан са злоупотребом опојних дрога и сигурност у саобраћају. Истиче се да повреде и смрти узроковане саобраћајним незгодама насталим услијед злоупотребе опојних дрога постају растући проблем у земљама широм свијета. Психоактивне супстанце утичу на рад мозга, умањујући  возачку способност (нпр. повећавајући вријеме моторне реакције и обраде информација, слабећи визуомоторну координацију покрета, умањујући пажњу и способност адекватног праћење саобраћајне ситуације).

Истраживања и лабораторијски тестови који су обухватили возаче након саобраћајних незгода, процијењују да се употреба психоактивних супстанци међу возачима креће између 3.9% до 20%, а  према резултатима популационих истраживања вожња након употребе опојних дрога (махом канабиса)  варира међу возачима у различитим земљама у распону од 3.8% до 29.9%. Употреба  дрога као што су амфетамини, бензодиазепини, канабис и кокаин, међу фатално повријеђеним особама у саобраћајним незгодама, се креће у распону од 8.8% до 33.5%.

Свјетска здравствена организација (WHO) процјењује да је током 2013. године 39 600 смртних случајева у саобраћају настало под дејством опојних супстанци. Процијењује се да је половина саобраћајних незгода са фаталним исходом настала под дејством амфетамина, док је канабис узроковао петину фаталних саобраћајних незгода. Иако је знатно више саобраћајних незгода са фаталним исходом током 2013. године настало под дејством алкохола (око 188 000), ризик за настанак саобраћајних незгода услијед вожње под дејством опојних супстанци остаје висок.

Према подацима Министарства унутрашњих послова Републике Српске у 2016. години 11.8% саобраћајних несрећа су узроковали возачи под утицајем алкохола, а 0.13% возачи под утицајем опојних супстанци. У поређењу са 2015. годином, повећано је процентуално учешће возача одговорних за настанак саобраћајних незгода под утицајем алкохола и опојних средстава.

Свјетска здравствена организација (WHO) истиче да је потребно подстицати  активности усмјерене на подизање свијести о штетном утицају злоупотребе опојних супстанци на безбиједност у саобраћају, укључујући ризик од смрти, повређивања, уништења имовине и угрожавања других учесника у саобраћају. Наведене мјере је потребно реализовати међу општом популацијом и доносиоцима одлука са циљем креирања подстицајног окружења за развој и провођење легислативе у наведеној области и смањења вожње под утицајем опојних дрога. Приоритети се огледају у потреби унапређења мјера које ће омогућити што прецизније утврђивање учесталости  вожње под дејством опојних супстанци, као и броја саобраћајних несрећа и смрти насталих током вожње под дејством опојних супстанци, како би се утврдила полазна основа за дефинисање мјера у наведеној области. Истовремено, потребно је наведене активности интегрисати са јавно-здравственим политикама усмјереним на спречавање злоупотребе опојних дрога.

 

Припремила: др сц. Јелена Нишкановић, дипл. психолог

 

 
Број отварања: 2374
Датум објаве: 19.06.2017.