Саопштење за јавност


У оквиру пројекта ERI-Health – Јавноздравствена спремност за епидемије и ванредне ситуације које прелазе границе држава (Public Health Preparedness for Cross-border Epidemics and Emergencies) који спроводе три пројектна партнера – ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, Завод за јавно здравство Сисачко-мославачке жупаније и Институт за јавно здравље Црне Горе, успјешно су организоване и реализоване едукације за епидемиологе, санитарне инжењере/санитарно-еколошке инжењере и докторе породичне медицине.


Одржано је седам едукација за епидемиологе кроз које је обрађено укупно 14 тема. Едукације су одржане с циљем унапређења компетенција епидемиолога у домену спремности и одговора на јавноздравствене прекограничне пријетње изазване антропозоонозама и векторским болестима. Едукације су омогућиле да се остваре контакти и размијене искуства између епидемиолога из региона и учврсти међусобна сарадња. Пандемија COVID-19 је јасан доказ потребе за јачањем капацитета епидемиолога за превенцију и контролу антропозооноза и векторских болести и за успоставаљањем међународне сарадње. Укупно 194 епидемиолога успјешно је завршило едукације.

У оквиру Пројекта одржане су и едукације за санитарне инжењере/санитарно-еколошке инжењере из програмског подручја Републике Српске, Хрватске и Црне Горе. Спроведене су четири едукације за санитарне инжењере/санитарно-еколошке инжењере кроз које је обрађено осам тема које су имале фокус на актуелне теме из области струке. Санитарни инжењери/санитарно-еколошки инжењери имали су прилику да размијене искуства и стекну нова знања која могу унаприједитити вјештине санитарних инжењера/санитарно-еколошких инжењера у оквиру одговора на пријетње изазване антропозоонозама и векторским болестима. Укупан број учесника који су успјешно завршили едукације за санитарне инжењере/санитарно-еколошке инжењере је 76.

Кроз Пројекат је препозната потреба за унапређењем компетенција доктора породичне медицине у домену спремности и одговора на јавноздравствене прекограничне пријетње. Јавноздравствени одговор, превентивне услуге и терапеутски приступи нису координисани у случају епидемија које се паралелно јављају са двије стране државне границе, што је и пандемија COVID-19 потврдила. У циљу јачања компетенција доктора породичне медицине одржана је едукација за 133 доктора породичне/обитељске медицине из Републике Српске, Хрватске и Црне Горе кроз коју је обрађено шест тема.

У оквиру пројекта ERI-Health – Јавноздравствена спремност за епидемије и ванредне ситуације које прелазе границе држава 403 епидемиолога, санитарна инжењера/санитарно-еколошка инжењера и доктора породичне/обитељске медицине оспособљено је за превенцију и контролу јавноздравствених прекограничних пријетњи узрокованих антропозоонозама и векторским болестима. Едукације су поред стечених знања и вјештина омогућиле увезивање стручњака и размјену искустава. Прекогранична сарадња је од изузетне важности због саме природе заразних болести, као и због тога што заједничке активности и труд дају боље резултате.
Број отварања: 2266
Датум објаве: 28.12.2022.