ERI-Health пројект "Јавноздравствена спремност за епидемије и ванредне ситуације које прелазе границе држава " добио сагласност за продужење


Три институције-партнера – ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске (водећи партнер), Завод за јавно здравство Сисачко-мославачке жупаније и Институт за јавно здравље Црне Горе, у оквиру Приоритетне осе 1-Побољшање квалитета услуга  јавног здравства и социјалне заштите у програмском подручју Interreg IPA Програма прекограничне сарадње Хрватска-Босна и Херцеговина-Црна Гора, провели су у периоду од 15. 1. 2021. до 14. 3. 2023. године Пројекат „Јавноздравствена спремност за епидемије и ванредне ситуације које прелазе границе држава“.


Након окончања пројеката који су уговорени у оквиру 2. позива за подношење приједлога и поднесених извјештаја, утврђено је да су из фондова ЕУ остварене уштеде у износу од око 1.300.000 евра. Заједнички секретаријат обратио се са упитом за исказивањем интереса за потенцијалним преузимањем додатних средстава и евентуално продужење рока имплементације пројекта. Након пажљивог разматрања свих приспјелих приједлога за расподјелу уштеђених средстава од стране Управљачког тијела Пројекта, Заједнички одбор за праћење одобрио је приједлог Управљачког тијела да остварене уштеде треба да се распореде на шест пројеката међу којима је и Пројекат „Јавноздравствена спремност за епидемије и ванредне ситуације које прелазе границе држава“. ERI-Health пројект који спроводи ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске у сарадњи са Заводом за јавно здравство Сисачко-мославачке жупаније и Институтом за јавно здравље Црне Горе добио је продужење од осам мјесеци. Укупан буџет пројекта je 1.094.849,54 евра.


Кроз додатна омогућена средства ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, у циљу побољшања стандарда заштите на раду и омогућавања бољих услова за пружање здравствених услуга, требало би да приступи изградњи вањске хидрантске мреже и платформног стубишног лифта за лица са смањеним телесним способностима. Завод за јавно здравство Сисачко-мославачке жупаније, у циљу јачања лабораторијских капацитета, набавиће додатну дијагностичку опрему док ће Институт за јавно здравље Црне Горе, у сврху надзора комараца, праћења и процјене ризика, набавити додатну опрему за колекцију и детерминацију комараца те извршити анализе у циљу прикупљања података о кретању болести које изазивају вектори и присутности узрочника
Број отварања: 2025
Датум објаве: 18.04.2023.