Окончан Пројекат "Јавноздравствена спремност за епидемије и ванредне ситуације које прелазе границе држава"


Трајање пројекта: 15. 1. 2021 - 14. 11. 2023.

Укупан буџет пројекта: 1.094.849,54 евра

Износ суфинансирања од стране ЕУ: 930.622,11 евра

Три институције партнера – ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске (водећи партнер), Завод за јавно здравство Сисачко-мославачке жупаније и Институт за јавно здравље Црне Горе, у оквиру Приоритетне осе 1- Побољшање квалитета услуга јавног здравства и социјалне заштите у програмском подручју Interreg IPA Програма прекограничне сарадње Хрватска-Босна и Херцеговина-Црна Гора, провели су у периоду од 15. 1. 2021. до 14. 11. 2023. године Пројекат „Јавноздравствена спремност за епидемије и ванредне ситуације које прелазе границе држава (ERI-Health)“.


Општи циљ пројекта био је побољшање квалитете и доступности услуга у области јавног здравства, кроз прекограничну сарадњу у епидемијама и ванредним ситуацијама. Пројекат је омогућио унапређење здравственог система у борби против вируса и заразних болести кроз едукацију стручног кадра, као и кроз набавку додатне лабораторијске и дијагностичке опреме.

За двије и по године, колико је трајао пројекат, одржано је седам едукација за епидемиологе, четири едукације за санитарне инжењере, једна тродневна едукација за докторе породичне медицине и 401 полазник је успјешно завршио едукације.

Партнери су развили и реализовали три заједничка програма едукације о превенцији, контроли, надзору, дијагностици и лијечењу заразних болести са фокусом на антропозоонозе (укључујући COVID-19) и векторске болести. Програми едукације су акредитовани као континуирани програм едукације у Републици Српској од стране Министарства здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске, у Републици Хрватској од Хрватске лијечничке коморе, а акредитација добијена у Републици Српској је призната и важећа у Црној Гори.

У оквиру Interreg IPA CBC програма прекограничне сарадње, сва три партнера извршили су набавку рачунарске опреме укупне вриједности око 72.900 евра.
У циљу јачања лабораторијских капацитета и пружања бољих здравствених услуга, два института, у Републици Српској и Црној Гори, те Завод у Сиску, извршили су набавку лабораторијске и дијагностичке опреме, која је омогућила институцијама да пруже адекватан одговор на јавноздравствене претње и правовремено предузимање мјера заштите. Укупна вриједност лабораторијске опреме за све три установе је 575.004,04 евра.

Око 36.000 пацијената добило је унапријеђену дијагностичку услугу за антропозоонозе (укључујући COVID-19) и векторске заразне болести.

 Пројектни партнери су, такође, током реализације пројекта набавили значајну опрему за вршење надзора над комарцима те континуирано тестирали прикупљене узорке/комарце на присуство одређених вируса које они могу пренијети на људе. Током досадашњих анализа нису утврђени позитивни узорци. У оквиру пројекта набављена су и четири возила за транспорт узорака у систему хладног ланца.

У оквиру пројекта израђено је пет стандардних оперативних процедура за координисано реаговање: COVID-19, грозница Западног Нила, хеморагијска грозница са бубрежним синдромом, Q грозница и лајшманијаза. Креирање процедура за пружање прекограничне помоћи у спречавању преношења болести је настало из потребе за међусобном сарадњом сусједних држава с циљем боље координације у борби против могућих прекограничних пријетњи и примјене заједничких рјешења у спречавању преношења болести у подручју заједничког дјеловања.

Израђено је седам билтена и пет инфографика који су достављени доносиоцима одлука, здравственим установама, порталима и општој јавности те промотивни материјали на којима је осигурана видљивост пројекта и који су подјељени заинтересованим странама и циљним групама.

У оквиру пројекта одржано је 155 састанака пројектног тима, тима за израду стандардних оперативних процедура, Управног одбора пројекта, чланова радних група, тимова за комуникацију, финансијских координатора пројекта….

Пројектом су, једном рјечју, побољшани стандарди заштите на раду и омогућени бољи услови за пружање здравствених услуга. Заједничком сарадњом пројектни партнери су у протекле двије и по године ојачали своје капацитете и успоставили прекограничну сарадњу која ће омогућити адекватан одговор на јавноздравствене пријетње.

 Број отварања: 1142
Датум објаве: 14.11.2023.