Извјештај о надзору над инфлуенцом у 12. недјељи 2018. год.


Надзор над инфлуенцом за сезону 2017/2018. године, почео је у 40 недјељи 2017. године  а завршава са 20 недјељом 2018. године.

У 12. недјељи 2018. године, oд стране домова здравља пријављено је 2.017 обољелих од акутних респираторних инфекција (ARI) и 720 обољења сличних грипи (ILI) што је значајно мање  у односу на претходну недјељу. Од почетка праћења сезоне, регистровано је укупно 58.264 акутних респираторних инфекција и 21.962 обољења сличних грипи.


Посматрајући узрасну структуру обољелих од ILI инфекција, највећи број обољелих од је групама школске дјеце (5-14) и предшколске (0-4)  а најнижа у најстаријој узрасној групи (65 и >). Према регионалној дистрибуцији, највиша стопа инциденције ILI обољења у овој недјељи је у регији Бања Лука, Требиње, затим Источно Сарајево, а најнижа у регији Фоча.

У болницама Републике Српске у току 12. недјеље 2018. године пријављено је 6 случајева тешке акутне респираторне инфекције (SARI) што нешто више у односу на претходну недјељу, а од почетка надзора пријављено је укупно 159 обољелих, а највећи број је у узрасним групама (30-64) и (65 и >). Смртни случајеви до сада нису пријављени.

Од почетка праћења сезоне са сентинел мјеста узето је укупно 146 узорака обољелих од ILI и SARI, а резултати микробиолошке анализе су потврдили 64 позитивних случајева на вирусе инфлуенце тип А и тип B. Субтипизацијом позитивних узорака  утврђено је 6 позитивних на вирусе инфлуенце тип А (6-А Н1pdm09, 3-А H3) а 55 позитивних на вирус инфлуенце тип В/Yamagata, што је потпуно доминантан подтип вируса у овој сезони.

Према подацима Европског центра за контролу болести (ECDC) и Свјетске здравствене организације (SZO) активност грипе је широко распрострањена  у скоро свим земаља Европе, а интензитет активности се креће од средње до високе. Од укупног броја узетих узорака од обољелих са сентинел мјеста, 44% је било позитивно на вирусе грипа. Од укупног броја позитивних узорака, и даље доминира тип B (60%) у односу на тип А (40%).

У 12. недјељи регистрован је значајно мањи број обољелих грипа и других  респираторних инфекција у односу на претходну недјељу, што се очекује и у наредном периоду.

У циљу контроле појаве, смањења преноса и ширења грипа и других респираторних инфекција неопходно је и даље провођење свих мјера за спречавање и сузбијање ових инфекција, а то су:

  • Провјетравање просторија више пута дневно
  • Избјегавање боравка у затвореном простору, већих скупова и блиских контаката са другим особама
  • Физичка активност прилагођена узрасту и боравак на чистом ваздуху, гардеробу прилагодити вањским временским приликама
  • Хигијенско дијететски режим, исхрана прилагођена узрасту и потребама, кориштење топлих напитака, са доста воћа и поврћа (витамин Ц)
  • Приликом кашља и кихања кориштење папирних марамица а након сваке употребе одлагање на хигијенски начин
  • Редовно прање руку топлом водом и сапуном
  • У случају појаве респиратоних  инфекција избјегавање кућних или болничких посјета
  • Код појаве болести, уз симптоматску терапију потребно је мировање до потпуног опоравка, а у случају погоршања болести обавезно се јавити надлежном др медицине (породична, педијатарија).

На графикону 1. приказане су стопе инциденције ARI, ILI i SARI обољења по недјељама, на графикону 2. стопа инциденције ILI и регијама, а на графикону 3. резултати тестирања узетих узорака на вирусе грипа у сезони 2017/2018.

Графикон 1. Стопа инциденције ARI, ILI и SARI по недјељама у сезони 2017/2018

  

Графикон 2. Стопа инциденције ILI /100.000 по регијама у сезони 2017/2018.

 

Графикон 3. Резултати тестирања узорака у сезони 2017/2018.

Припремила: мр сц. др Љубица Јандрић, спец. епидемиолог
Број отварања: 1121
Датум објаве: 30.03.2018.