Морбили - Епидемиолошка ситуација у Републици Српској, 5.4.2018.


У Репубици Српској у периоду од 06.03. до 05.04.2018. године, регистровано је укупно 15 обољелих од морбила (мале богиње, оспице, крзамак) и сви су лабораторијски потврђени (последњи, 15. пацијент, јутрос потврђен).

Обољели су пријављени у следећим општинама: Источно Сарајево - 6 и Модрича - 3 у којима су пријављене епидемије, затим Нови Град - 2, Власеница - 1, Козарска Дубица - 1, Шамац - 1 и  Пале - 1.


Први случајеви обољелих су у периоду пред појаву болести били у контакту са обољелим у Србији гдје траје епидемија морбила, док код 2 случаја контакт са обољелим остварен у Црној Гори.

Највећи број обољелих је регистрован у узрасним  групама 2 – 5 година (6) и 20-29 година (4), најмлађи обољели има једну, а најстарији 41 годину.

Од укупног броја обољелих, 14 није вакцинисано или су непознатог вакциналног статуса, само једно дијете има податак да је вакцинисано према обавезном календару.

Највећи број обољелих је имало блажу до средње тешку клиничку слику, 12 је хоспитализовано у Болницама  Источно Сарајево, Добој и Приједор.

Након пријаве сумње свих случајева обољелих, Хигијенско - епидемиолошке службе Домова здравља гдје су регистровани обољели/епидемије у сарадњи са Инфектиним клиникама/болницама и Институтом за јавно здравство Републике Српске су одмах предузели све потребне мјере за спречавање и сузбијање ширења епидемије.

Предузете мјере: пријава обољења, лијечење и изолација обољелих, епидемиолошко испитивање и анкетирање обољелих, надзор над контактима, провјера вакциналног статуса дјеце и омладине МРП вакцином, а затим вакцинација невакцинисаних, непотпуно вакцинисаних и лица без података о вакциналном статусу, пооштрен санитарно - хигијенски надзор у колективима за боравак дјеце и омладине, здравствено просвјећивање и редовно информисање путем медија.

Након пријаве епидемије морбила у Србији, односно погоршања епидемиолошке ситуације у окружењу, ниског обухвата МРП вакцином у Републици Српској, почетком новембра 2017. године, Институт је свим Домовима здравља и здравственим установама у Приватном сектору доставио дописе са препорученим мјерама које се требају спроводити у циљу благовременог откривања и пријављивања обољелих од морбила.

Једна од најважнијих је, провјера вакциналних картона и вакцинација дјеце и омладине према обавезном календару од навршене прве до навршених 19 година живота, а потом вакцинација невакцинисаних и непотпуно вакцинисаних МРП вакцином која штити од морбила, рубеоле и паротитиса.

Институт за јавно здравство Републике Српске ће и даље у наредном периоду у сарадњи са свим здравственим установама и другим релевантним институцијама  предузимати све потребне мјере за спречавање и сузбијање епидемије, и о томе редовно извјештавати јавност.

 

Припремила : мр сц. др Љубица Јандрић, спец. епидемиолог
Број отварања: 1063
Датум објаве: 05.04.2018.