План јавних набавки за 2018. годину


План јавних набавки за 2018. годину




Број отварања: 2586
Датум објаве: 27.12.2018.