Извјештај о надзору над инфлуенцом у 1. недјељи 2019. године (31.12.2018 - 06.01.2019) у Републици Српској


У 1. недјељи 2019. године, домови здравља Републике Српске су пријавили 2.299 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) регистровано 487. У болницама у Републици Српској у овој седмици пријављено је 8 случајева тешке акутне респираторне инфекције (SARI) који су захтијевали хоспитализацију и то 5 случаја у УКЦ РС и 3 случаја у ОБ Приједор. Од почетка сезоне укупно је пријављено 29.106 АRI инфекција, ILI инфекција 6.637, док је SARI инфекција од почетка укупно регистровано 33. Највећа учесталост пријављивања обољења сличних грипи (ILI) су имале регије Требње и Источно Сарајево, а најмање Фоча, док је највише SARI случајева пријављено у ОБ Приједор и УКЦ РС. Поредећи ове податке са претходном сезоном, нема већих одступања у пријављивању ових група заразних болести. Тренд ILI инфекција је уједначен у овој сезони, тако да није присутан пораст оболијевања од ових инфекција кроз претходан временски период па до данас.

Од досад узетих узорака од обољелих од ових група инфекција у Републици Српској, ниједан није био позитиван на вирусе инфлуенце.


Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести (ECDC) и Свјетска здравствена организација (СЗО), активност вируса инфлуенце је у порасту у већини земаља у сјевернј хемисфери и регистрована је циркулација вируса инфлуенце А и Б. Неколико земаља је пријавило локалну или регионалну активост вируса инфлуенце. Подаци из 102 земље које су званично пријавиле податке, показују да од тестираних узорака који су били позитивни на инфлуенцу, највише је оних позитивних на тип А (93,8%), а од тога 77% је подтип A(H1N1)pdm09, доk је подтипа A(H3N2) било 23%. Од узорака који су били позитивни на инфлуенцу Б (6,2%), B-Yamagata сој је заступљен у 40,4% узорака , а B-Victoria сој 59,6%.

Већина хоспитализованих сллучајева су особе које су позитивне на A(H1N1)pdm09 и узрасне групе 15-64.

Сојеви вируса инфлуенце који су засад доминантни и који тренутно циркулишу у сјеверној хемисфери по досадашњој генетској карактеризацији управо одговарају сојевима садржаним у вакцини. То је веома значајан податак у погледу превенције ове болести и користи које имају сви који су се вакцинисали ове године.

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (старачки домови, њега лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.

Извјештај припремила: др сц. мед. Нина Родић Вукмир, начелник Службе за епидемиологију

 
Број отварања: 867
Датум објаве: 16.01.2019.