Извјештај о надзору над инфлуенцом у 4. недјељи 2019. године (21 - 27.01.2019) у Републици Српској


Преглед епидемиолошке ситуације

У 4. недјељи 2019. године, домови здравља Републике Српске су пријавили 4.818 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) регистровано 2.050. У болницама у Републици Српској у овој седмици пријављено је 101 случај тешке акутне респираторне инфекције (SARI) који су захтијевали хоспитализацију и то 53 случајa у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, 29 случаја у ОБ Добој, 8 случаја у ОБ Приједор, 3 случаја у ОБ Зворник, 1 случај у Универзитетској болници Фоча, 4 случаја ОБ Источно Сарајево и 3 случаја у ОБ Требиње.  Од почетка сезоне укупно је пријављено 40.001 АRI инфекција, ILI инфекција 10.980, док је SARI инфекција од почетка укупно регистровано 209. Највећа учесталост пријављивања обољења сличних грипи (ILI) су имале регије Требиње и Источно Сарајево, а најмање Фоча и Бијељина, док је највише SARI случајева пријављено у Универзитетском клиничком центру Републике Српске и ОБ Приједор. Највећи број обољелих од ILI инфекција је у узрасним групама 5-14 и 30-64, док је у категорији SARI инфекција највише обољелих у узрасним групама 30-64 и 65< година. Полна дистрибуција је углавном уједначена.


Поредећи ове податке са претходном сезоном, све три групе инфекција показују веће вриједности у односу на претходне сезоне у истом периоду. Међутим, поред евидентног пораста активности вируса у Републици Српској, региону и земљама Европе, повећан број регистрованих обољелих свакако се приписује и јачем надзору над тешким акутним респираторним инфекцијама и бољом примјеном дефиниције случаја, као и већим могућностима и капацитетима за тестирање обољелих, што претходних година није био случај. Такође, када поредимо претходне двије сезоне са садашњом 2018/19, наглашавамо да су оне биле неуобичајено благе па се самим тим ова сезона чини још интензивнија него што је то уобичајено за сезонско јављање инфлуенце. Тренутно се налазимо у периоду највеће активности вируса инфлуенце, која обично траје од 4. до 8. недјеље сваке године. Дакле нема разлога за проглашавање епидемије инфлуенце.

Тестирање

У 4. недјељи тестирана су 92 узорка, од којих је позитивно било 77 узорака и то: 73 SARI случаја и 4 ILI случаја, а код свих је утврђен вирус инфлуенце A(H1)pdm09, што представља 64% од досад укупно узетих узорака од почетка сезоне. Код свих позитивних тестираних случајева, утврђен је вирус инфлуенце A(H1)pdm09.

Смртни исходи

Институту за јавно здравство Републике Српске пријављено је да је у четвртој недјељи 9 пацијента преминуло од посљедица тешке акутне респираторне инфекције (SARI). Од тога је Универзитетски клинички центар Републике Српске пријавио да је преминуло шесторо пацијента која су била позитивна на вирус инфлуенце A(H1)pdm09, затим ОБ Добој је пријавио један смртни случај који је такође био позитиван на вирус инфлуенце A(H1)pdm09, ОБ Зворник такође један смртни случај и ОБ Требиње један смртни случај тешке акутне респираторне инфекције. Сви пацијенти су лица средње до старије животне доби и ниједан од преминулих пацијената није био вакцинисан против грипе.

Епидемиолошка ситуација у Европи

Институт за јавно здравство Републике Српске свакодневно прати епидемиолошку ситуацију у Републици Српској и региону, као и информације Европског центра за контролу болести и Свјетске здравствене организације. Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести (ECDC) и Свјетска здравствена организација (СЗО), активност вируса инфлуенце је у порасту у већини земаља у сјевернoј хемисфери и регистрована је циркулација вируса инфлуенце А и Б. Неколико земаља је пријавило локалну или регионалну активост вируса инфлуенце. Подаци из 104 земље које су званично пријавиле податке, показују да од тестираних узорака који су били позитивни на инфлуенцу, највише је оних позитивних на тип А (98,3%), а од тога 79,4% је подтип A(H1N1)pdm09, доk је подтипа A(H3N2) било 20,6%. Од узорака који су били позитивни на инфлуенцу Б (1,7%), B-Yamagata сој је заступљен у 38,1% узорака , а B-Victoria сој 61,9%.

Препоруке и мјере превенције

Сојеви вируса инфлуенце који су засад доминантни и који тренутно циркулишу у сјеверној хемисфери по досадашњој генетској карактеризацији управо одговарају сојевима садржаним у вакцини. То је веома значајан податак у погледу превенције ове болести и користи које имају сви који су се вакцинисали ове године.

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (старачки домови, њега лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.

 

Извјештај припремила: др сц. мед. Нина Родић Вукмир, начелник Службе за епидемиологију ИЈЗ РС
Број отварања: 727
Датум објаве: 29.01.2019.