Свјетски дан сексуалног и репродуктивног здравља, 12. фебруар


Свјетски дан сексуалног и репродуктивног здравља нас подсјећа на значај ове компоненте људског здравља и потребу да се посветимо образовању дјеце и младих на тему сексуалног и репродуктивног здравља. Подизање свјесности о значају образовања из сексуалног и репродуктивног здравља подразумјева укљученост родитеља, наставника, педијатара и шире јавности о заштити од полно преносивих болести и сигурном понашању повезаном са репродуктивним здрављем.


Заштита од полно преносивих болести подразумјева заштиту од болести које се преносе полним путем, заштиту од ХИВ/АИДС-а, нежељених трудноћа и несигурних прекида трудноће.

Према резултатима истраживања вишеструких показатеља за Републику Српску у 2011-2012. години, стопа преваленце кориштења било којег метода контрацепције је 54% за жене које су удате или живе у заједници, при чему најмање користе жене у старосној доби 20. до 24. године (33%). Кориштење контрацепције расте са нивоом образовања, те највећи проценат (65,6%) жена са високим или вишим нивоом образовања користи било који метод контрацепције. Пренатална заштита је доступна у Републици Српској за највећи проценат жена (99,7%) које су се породиле у периоду од двије године прије истраживања.

Промовисање сигурног сексуалног понашања је повезано са превенцијом полно преносивих инфекција и ХИВ-а.

Према горе наведеном истраживању, више од половине жена (69,1%) и мушкараца (61,7%) који су имали полни однос са повременим партнером је користило кондом као метод контрацепције. 

Такође, 63,7% мушкараца и 68,1% жена који су у последњих 12 мјесеци имали више од једног полног партнера је користило кондом као метод контрацепције током њиховог последњег односа.

Према подацима Института за јавно здравство број систематских прегледа у гинеколошким амбулантама домова здравља у Републици Српској у 2017. години је 3308 што представља 2,7% од укупног броја посјета.

Такође, у истој години је дијагностиковано 117 случајева полно преносивих обољења што чини 0,8% укупног оболијевања од заразних болести међу становништвом Републике Српске.

Савјетовање жена о начинима заштите од полно преносивих болести и сигурној трудноћи се не реализује само у гинеколошким амбулантама већ и у амбулантама породичне медицине. Стога, већ од првог контакта са здравственим системом, обучен тим примарне здравствене заштите може да одговори потребама и захтјевима младих о свим питањима значајним за ову област здравља.

Стручна подршка и укључивање здравствених радника у образовне активности у заједници су такође примарни јавно здравствени задаци у којима значајну улогу на мобилизацији јавности имају специјалисти социјалне медицине, хигијене и епидемиологије.

 

Tекст припремила:  др сц. мед. Слађана Шиљак, специјалиста социјалне медицине




Број отварања: 851
Датум објаве: 12.02.2019.