Свјетски дан вода, 22. март


Свјетски дан вода обиљежава се сваке године 22. марта са циљем указивања на значај воде као ресурса и снабдјевања становништва хигијенски исправном водом за пиће, као једног од важних предуслова доброг здравља. Овогодшњом темом под слоганом „Вода за све“ и/или „Никога не изоставити“ жели се указати на потребу доступности хигијенски исправне воде за пиће за што већи број становника земље.


Активности на испуњењу овог циља су у складу са Глобалним циљевима за одрживи развој, који укључују активности којима се треба осигурати доступност и одрживо управљање водом до 2030. године. Уједињене Нације су 2010. године признале ,,право на сигурну и чисту воду за пиће и санитацију као основно људско право неопходно за пуно уживање у животу и свим људским правима." Људско право на воду даје право свакоме, без дискриминације, на довољну, сигурну, прихватљиву, физички приступачну и доступну воду за личну и кућну употребу; што укључује воду за пиће, личну хигијену, прање одјеће, припрему хране, те кућну и колективну хигијену.

Приступ свјежој води, у довољној количини и квалитету, такође је предуслов за постизање многих димензија одрживог развоја, укључујући здравље, безбједност хране и смањење сиромаштва. Екосистеми повезани са водом су неопходни за живот како би обезбједили природност насељених мјеста, али и допринијели могућностима везаним за транспорт, природно пречишћавање, наводњавање, заштиту од поплава и станишта за биодиверзитет. Међутим, раст становништва, интензивирање пољопривреде, урбанизација и индустријска производња оптерећују и подривају способност природе да испуњава кључне функције и неопходну подршку за живот.

Имплементација интегралног управљања водним ресурсима на свим нивоима (укључујући и прекогранични ниво) захтјева увођење одговарајуће политике за воде и санитацију, као и доношење остваривих планова за друге секторе.

Када се ради о Републици Српској према подацима Кластерског истраживања вишеструких показатеља које је спроведено у Републици Српској од 2011 до 2012. године, скоро цјелокупно (99,5%) становништво користило је побољшани извор воде за пиће. Око 23% од укупно 31 члана домаћинстава која су користила непобољшане изворе воде за пиће адекватно су пречишћавали воду за пиће, а најчешћи метод био је прокухавање (2,2%).

Према подацима Истраживања здравља становништва Републике Српске које је спроведено 2010. године, у Републици Српској у 2010. години, прикључак за воду у кући/стану имало је 92,7% становништва, а потребно вријеме да се дође до извора воде за пиће за оне који је немају у кући/стану је 5,4 минута. Највећи дио становништва (97,6%), у складу са подацима овог истраживања, користи безбједне изворе воде за пиће, чиме се осигурава спровођење најважније мјере превенције заразних болести које се преносе хидричним путем.

 

Припремила: др Борка Котур, љекар у Служби за хигијену у ИЈЗ РС

 

 

 

 
Број отварања: 1406
Датум објаве: 20.03.2019.