Међународни дан физичке активности, 10. мај


Свјетска здравствена организација (СЗО) је 10. маја 2002. године покренула глобалну иницијативу за обиљежавање Међународног дана физичке активности с циљем подизања свијести цјелокупне јавности о значају и важности редовне физичке активности у очувању и унапређењу доброг здравља и благостања, Овај дан је познат под слоганом "Кретањем до здравља“, а односи се на умјерену физичку активност без обзира на садржаје, мјесто и вријеме извођења. Циљна група је цјелокупна популација уважавајући све различитости у смислу узраста, пола, вјерске, расне, социјалне, економске и етичке припадности.


О значају физичке активности говори и податак да је још један дан у години посвећен физичкој активности осим 10. маја, а то је 6. април - Свјетски дан физичке активности, који се обиљежава чији је мото био „Активан живот! Дужи живот! (eng. Active Life! Longer Life!).

Мото Свјетског дана физичке активности ове године указује на значај физичке активности на унапрђење физичког и менталног здравља и квалитета живота. О значају физичке активности и њеном правилном упражњавању Свјетска здравствена организација је указала кроз своје препоруке за дјецу узраста од 5 до 17 година, младе и радно способно становништво од 18 до 65 година и особе треће доби стгарије од 65 година. Ове године Свјетска здравствена органиазција је дала и препоруке за физичку активност дјеце млађе од пет година.

За више информација погледати на:  https://apps.who.int/iris/handle/10665/311664

Будући да одсуство физичке активности доприноси настанку и погоршању хроничних незаразних обољења циљ сваке државе је створити услове у којима ће становништво бити физички активно.  Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске уз помоћ стручњака из различитих области израдило је Водич за физичку активност намијењен тимовима породичне медицине, као и промотивне материјале намијењене општој популацији, здравој и обољелој од одређених хроничних незаразних обољења, а све с циљем унапређења знања и промјене ставова у погледу значаја физичке активности.

Промотивне материјале „Покрените се“, „Предности физичке активност“ и „Препоруке за физичку активност“ мжете погледати на страницама:

„Покрените се“ http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Documents/Pokrenite%20se!.pdf

„Предности физичке активност“ http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Documents/Prednosti%20fizicke%20aktivnosti_liflet.pdf

„Препоруке за физичку активност“ http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Documents/Preporuke%20za%20fiz.%20aktivnost_liflet.pdf

У 2018. години у оквиру имплементације Пројекта “Смањивања фактора здравствених ризика“ дио Б Пројекта (за Републику Српску) реализован је компонента „Израда и имплементација програма образовања у локалној заједници за имплементацију превенције и вјештине здравог понашања“ У току реализације Програма у двије изабране локалне заједнице у Републици Српској, Добој и Зворник, одржане су десетине радионица са шест циљних група (дјеца предшколске и школске доби, радно способно становништво-запосленици у домовима здравља, градској управи, прешколским и школским установама, невладин сектор). Један од циљева је био подизање свијести о значају физиче активности на радном мјесту, у школи/предшколској  установи, локалној заједници и стварању окружења на радном мјесту, школи/предшколској установи и у локалној заједници за вјежбање и унапређење физиче активности.

У 2019. години промовисан је Акциони план за превенцију и контролу незаразних болести у Републици Српској за период од 2019. год. до 2026. године који у једном дијелу разматра Промовисање активног живота и мобилности, а у поглављу 7. дефинише активности које ће бити реализоване у наведеном периоду, а односе се на унапређење физичке активности и стварање окружења које подржава унапређење физичке активности.

Опширније о Акционом плану на:

https://www.google.com/search?q=Акциони+план+за+превенцију+и+контролу+незаразних+болести+од+2019.+до+2026.+године+у+Републици+Српској

 

Текст припремила: доц. др Драгана Стојисављевић, спец. хигијене и здравстбене екологије

 
Број отварања: 1818
Датум објаве: 06.05.2019.