Саопштење за јавност - вода, 30.5. 2019. год.


Анализа воде на биолошке параметре коју је ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске урадио на захтјев Водовода а.д. Бањалука, указује да нема значајнијих промјена у бројности и саставу биолошких индикатора. Није утврђено присуство хумано-патогених цријевних протозоа, као ни цријевних хелминта и њихових развојних облика. Вриједности анализираних параметара у свим узорцима из редовне контроле су у складу са Правилником о здравственој исправности воде намјењене за људску потрошњу (Сл.гл РС 88/17).Вода за пиће је здравствено исправна са аспекта свих испитиваних параметара.


Подсјећамо, ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске је, на захтјев а.д. Водовода Бањалука, а због уочене промјене на акумулационом језеру Бочац, 26.5.2019. год. извршио ванредно узорковање воде (један узорак сирове воде и три узорка воде из дистрибутивне мреже) на биолошке параметре и исте доставио у  Институт за јавно здравље Србије  ''Др Милан Јовановић Батут'' 27.5.2019 год.  У току 28.5.2019. год. извршено је и редовно узорковање воде подручју града Бања Лука и то 22 узорка из дистрибутивне мреже и један узорак сирове воде.

Институт заједно са а.д. Водоводом Бањалука редовно прати стање квалитета воде за пиће и евентуалне промјене у подручју водозахвата које би могле потенцијално утицати на квалитет воде за пиће.

 

Припремиле: Милка Мрђа, ПР и  др Весна Рудић Грујић, спец. хигијене и здравствене екологије 

 
Број отварања: 1044
Датум објаве: 30.05.2019.