Одржана последња радионица о комункацији у имунизацији, 13. јуни 2019. год


У Требињу је данас одржана посљедња од седам радионица из области интерперсоналне/непосредне комуникације о имунизацији коју је ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, уз подршку Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и УНИЦЕФ-а, организовао за едукацију педијатара и других здравствених радника који раде у области имунизације, са циљем да се ојачају њихови капацитети за проактивну комуникацију са родитељима/старатељима у вези имунизације.


Према подацима којима располаже Институт за јавно здравство Републике Српске, обухват имунизацијом у Републици Српској је нижи од обухвата који је потребан за колективни имунитет.

Бројна истраживања показују да постоји директна веза између знања и ставова родитеља и старатеља дјеце о имунизацији и обухвата имунизацијом. Родитељи који су неодлучни када је вакцинација њиховог дјетета у питању, од здравствених радника и здравствених установа траже усмене и/или писмене информације о вакцинацији и ризицима који су са њом повезани. Став педијатара/надлежних здравствених радника према имунизацији као и добра непосредна комуникација здравственог радника са родитељима су најчешће пресудни у томе да ли ће дијете примити све вакцине или ниједну. Због тога је неопходно да се унаприједе комуникацијске вјештине здравствених радника на тему имунизације.

Програм за едукацију здравствених радника за интерперсоналну комуникацију у вези имунизације и едукативни материјал који је кориштен током едукација су развијени од стране УНИЦЕФ-а и Јохнс Хопкинс Центра за комуникацијске програме. Програм и материјали ће бити кориштени у више земаља, а Босна и Херцеговина и Србија су земље у којима се први пут примјењени, те су и прилагођени локалном контексту ове двије земље.

Основни циљ едукације је био да помогне здравственим радницима да вреднују, стекну и досљедно користе знање, вјештине и ставове који су неопходни за дјелотворну комуникацију са родитељима, старатељима и заједницама на тему имунизације дјеце.

Специфични циљеви обуке су:

  • Разумијевање кључних начела комуникације са родитељима на тему имунизације.
  • Учење и вјежбање вјештине слушања и разговора у циљу повећања прихваћености вакцина.
  • Унапређење вјештина и повећање самопоуздања за одговор, заснован на доказима, на бојазни родитеља везане за безбједност и дјелотворност вакцина.
  • Комуникација заснована на дијалогу како би се подигла стопа имунизације.

Садржај едукације је обрађен кроз укупно осам модула, а током тренинга су кориштене разне технике едукације. Осим презентација, акценат је стављен на интерактиван рад, играње улога, групне и индивидуалне вјежбе и слично.

Едукатори на радионицама у Републици Српској су били стручњаци из Републике Српске који су прошли тренинг тренера, организован од стране УНИЦЕФ-а и Јохнс Хопкинс Центра, а који је одржан у Београду за тренере из Босне и Херцеговине и Србије. Из Републике Српске на тренингу тренера су учествовала четири епидемиолога (из Бања Луке, Фоче и Требиња), два педијатра (из Бања Луке и Требиња) и један специјалиста породичне медицине (из Бања Луке).

Током 2018. и 2019. године у Републици Српској је одржано укупно 10 едукативних радионица чију је организацију у потпуности финансијски омогућио УНИЦЕФ БиХ.

Прве три радионице су одржане 2018. године, и то у Бањалуци, Добоју и Фочи. На њима је учествовало укупно 90 педијатара и доктора породичне медицине. Анализом евалуацијских упитника са прве три радионице је уочено да учесници сматрају ову едукацију значајном за њихов свакодневни рад, да су научили доста практичних вјештина те да ће им научене вјештине олакшати комуникацију са родитељима/старатељима о имунизацији. Такође, закључак прве три радионице је био да би исту едукацију требало да прође што више здравствених радника који непосредно комуницирају са родитељима везано за имунизацију.

Током маја и јуна 2019. године је одржано још седам дводневних едукативних радионица, свака за по 25 учесника (педијатара, специјалиста породичне медицине, епидемиолога и техничара који раде у области имунизације).  Прва од наведене серије едукативних радионица је одржана на Јахорини у задњој седмици априла, као једна од манифестација обиљежавања Свјетке/ Европске седмице имунизације 2019. године. Остале радионице су одржане у Бања Луци (двије радионице), Приједору, Добоју, Бијељини и сад у Требињу.

Институт за јавно здравство Републике Српске ће и у наредном периоду наставити да спроводи едукативне и промотивне активности у области имунизације, са крајњим циљем повећања обухвата вакцинацијом, односно заштите становништва Републике Српске од болести које се могу спријечити вакцинама.

 

Припремиле: мр сц. др Јела Аћимовић, специјалиста епидемиологије, Милка Мрђа, ПР
Број отварања: 1570
Датум објаве: 13.06.2019.