У Нишу, од 24. од 27. одржани 53. Дани превентивне медицине


Представници ЈЗУ Инстута за јавно здравство Републике Српске учествовали су од 24 до 26. септембра на међународном конгресу “53. Дани превентивне медицине” у Нишу. Проф. др Јања Бојанић је представила рад на тему ”Преваленца употребе антимикробних лијекова у хируршким клиникама Универзитетског клиничког центра Републике Српске” аутора Јеле Аћимовић, Јање Бојанић, Биљане Мијовић и др.


Циљ ове студије био је анализирати примену антимикробних лијекова на хируршким клиникама Универзитетског клиничког центра Републике Српске (УКЦ РС), користећи податке добијене истраживањем преваленце. У истраживању је кориштена стандардизована методологија за испитивање преваленце болничких инфекција и антимикробне употребе, утврђена од стране Европског центра за контролу болести (ECDC). Студија је спроведена у октобру 2015. године на хируршким клиникама УКЦ-а РС и обухватила је укупно 196 пацијената. Подаци добијени у студији показали су високу преваленцу употребе антимикробних лијекова у већини клиника за хирургију, врло честу употребу дуготрајне хируршке профилаксе, значајне разлике између клиника у преваленци употребе антимикробних лијекова и учесталост прописивања хируршке профилаксе која траје више од 24 сата итд.

Проф. др Биљана Мијовић имала је уводно излагање на тему “Јавно здравство у заједници у Републици Српској” у коме је указала на показатеље јавног здравља у Републици Српској, на активности које се спроводе, као и на улогу Института за јавно здравство Републике Српске.

 

Припремила: Милка Мрђа, ПР ИЈЗ РС
Број отварања: 787
Датум објаве: 27.09.2019.