Извјештај о надзору над инфлуенцом у седмој недјељи 2020. године (10.02. - 16.02.2020.) у Републици Српској


1. Епидемиолошки надзор

У седмој недјељи 2020. године, домови здравља Републике Српске су пријавили 7.588 акутних респираторних инфекција (енглески: acute respiratory infections - АRI), док је обољења сличних грипу (енглески: influenza like illness - ILI) регистровано 2.094. У болницама у Републици Српској у овој седмици пријављенo је 39 обољелих од тешке акутне респираторне инфекције (енглески: severe acute respiratory infections - SARI) и то 19 у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, по пет случајева у Болници Добој, Болници Приједор и Болници Требиње, три случаја у Болници Бијељина и два случаја у Болници Зворник.


Од почетка сезоне укупно је пријављено 81.307 АRI, 14.528 ILI и 323 SARI. У овој недјељи расте и даље број пријављених све три групе инфекције. Посматрајући податке ове недјеље и поредећи их са подацима из претходне сезоне у истом периоду, ARI показује веће вриједности у овој сезоне. ILI у овој недјељи показује веће вриједности у односу на исту недјељу прошле сезоне али још увијек не премашује највеће вриједности прошле сезоне јер је врхунац сезоне прошле сезоне био у 5. недјељи па су вриједности ILI из 7. недјеље ове сезоне достигнуте прошле сезоне у 4. недјељи. SARI ове сезоне показује значајно мање вриједности у односу на прошлу сезону. С обзиром на период највеће циркулације респираторних вируса типичних за овај дио године, оболијевање од ових инфекција је очекивано за ову недјељу. Такође, значајно је учвршћен надзор над све три врсте инфекција, тако да све здравствене установе ревносније пријављују случајеве ових група инфекција, јер се увидио значај спровођења овакве врсте надзора у Републици Српској.

Највећа учесталост пријављивања обољења сличних грипи (ILI) је била на територији домова здравља које покрива Регионални центар Источно Сарајево, а најмање Бијељина и Регионални центар Зворник, док је највише SARI од почетка сезоне пријављено у ОБ Добој. Највећи број обољелих од ILI је у узрасној групи од пет до14 година живота а затим слиједе узрасне групе од рођења до четири године живота и од 30 до 64 године живота, док је у категорији SARI највише обољелих у узрасним групама од 30 до 64 године живота и од рођења до четири године живота. Полна дистрибуција је углавном уједначена.

2. Тестирање

У седмој недјељи тестирано је 12 SARI и два ILI у референтној лабораторији Института за јавно здравство Републике Српске, од којих су четири била позитивна на инфлуенцу A(H1)pdm09, пет на инфлуенцу A(H3) и један на инфлуенцу Б/Victoria. Један узорак је показао позитивност и на инфлуенцу A(H1)pdm09 и на инфлуенцу A(H3).  Од почетка сезоне од узетих узорака од обољелих од ових група инфекција у Републици Српској, 33,6% узоракa је било позитивно на вирусе инфлуенце (или укупно 47 узорака), док је прошле сезоне до овог периода било 64,2% позитивних узорака. Од досад позитивних узорака, 44% је позитивно на инфлуенцу A(H3) и 25% на инфлуенцу Б/ Victoria.

4. Смртни исходи

У протеклој седмој недјељи, пријављена су два смртна исхода SARI у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, а који су били позитивни на вирус инфлуенце А (без субтипизације). Ради се о особама старије животне доби са вишеструким тешким коморбидитетима.

5. Епидемиолошка и вирусолошка ситуација у Европи 2019/2020

Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести и Свјетска здравствена организација, активност вируса инфлуенце је распрострањена широм региона и пријављена је од стране већине земаља у европском региону. Три земље су пријавиле јако висок ниво интензитета вируса инфлуенце а пет земаља висок ниво. Иако вирус инфлуенце тип А доминира широм европског региона, пет земаља су пријавиле доминацију вируса инфлуенце тип Б а седам земаља кодоминацију вируса инфлуенце тип А и тип Б.  Од узорака тестираних у овој сезони који су били позитивни на инфлуенцу, највише је било позитивних на тип А (68%), од чега је 60% било A(H1N1)pdm09 а 40% подтипа A(H3N2). Вирус инфлуенце подтипа A(H3N2) је повезан са већим оболијевањем старије популације. Од узорака који су били позитивни на инфлуенцу Б (32%), B/Victoria сој је заступљен у 99% узорака.

6. Препоруке становништву

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене, као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (домови за његу старих лица, лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.

 

Извјештај припремила: др Јелена Ђаковић Девић, специјалиста епидемиологije у ИЈЗ РС
Број отварања: 1019
Датум објаве: 20.02.2020.