Наредбe министра здравља и социјалне заштите РС од 13.03.2020. године


Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић издао је наредбе које се односе на обавезно спровођење мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској.


Овим наредбама се прописују мјере у циљу превенције ширења новог вируса корона „SARS-CoV-2 и „COVID-19“ болести у Републици Српској, и све јединице локалне самоуправе у Републици Српској дужне су да спроводе мјере из ових наредби, као и све здравствене установе и установе социјалне заштите у Републици Српској.

Наложено је спровођење препоручене дезинфекције свих јавних објеката, јавних површина и средстава јавног превоза у року од 48 часова након ступања на снагу ових наредби.

Такође, налаже се достављање извјештаја о реализацији дезинфекције свих јавних објеката, јавних површина и средстава јавног превоза Министарству здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске у року од 72 часа након спроведене дезинфекције свих јавних објеката, јавних површина и средстава јавног превоза.

Након реализације претходних активности, налаже се да се континуирано обављају препоручене мјере Института за јавно здравство у погледу дезинфекције свих јавних објеката, јавних површина и средстава јавног превоза, и о истом извјештава Министарство здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске, једном седмично.

Правно лице, предузетник или физичко лице које обавља пословну дјелатност дужно је да континуирано спроводи све препоручене мјере Института за јавно здравство у погледу дезинфекције властитих објеката, површина и средстава превоза.

Забрањују се јавна окупљања у организацији или просторијама здравствених установа и установа социјалне заштите у Републици Српској, осим едукација везаних за актуелну ситуацију по питању вируса корона, на којима се морају поштовати и предузимати све потребне мјере превенције.

Инспекцијски надзор над спровођењем ових наредби обављају здравствени инспектори у саставу Републичке управе за инспекцијске послове и здравствени инспектори у саставу јединица локалне самоуправе.

Извор: Министарство здрављја и социјалне заштите Републике Српске
Број отварања: 1727
Датум објаве: 14.03.2020.