Измјена Плана набавки за 2022. годину


Детаљније

Измјена и допуна Плана јавних набавки за 2022.годину


Детаљније

План јавних набавки за 2022. годину


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке услуге стручног усавршавања запослених у 2022. години


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке хотелске и угоститељске услуге у 2022. години


Детаљније

План јавних набавки за 2021. годину


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - RT-PCR тестова на SARS CoV-2


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке 80.000 вакцина (160.000 доза) против вируса SARS CoV-2


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке 80.000 вакцина (160.000 доза) против вируса SARS CoV-2


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка јавне набавке тестова за брзу детекцију антигена нуклеопротеина вируса SARS CoV-2


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке потрошног материјала за потребе микробиолошких лабораторија


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке потрошног материјала и опреме за изолацију вируса и тестова за PCR


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке 4 агрегата за безбједно чување вакцина против Covid 19


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка јавне набавке вакцина против грипе за сезону 2021/2022. године


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке вакцина против грипе за сезону 2021/2022. године


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - потрошни материјал за вакцинацију против вируса SARS CoV-2


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке - вирусне транспортне подлоге


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Потрошни материјал за вакцинацију против вируса SARS CoV-2


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - RT PCR тестови на SARS CoV-2


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка јавне набавке 15.000 RT PCR тестова на SARS CoV-2


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка јавне набавке брзих тестова на присуство антигена вируса SARS CoV-2


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - брзи тестови на присуство антигена вируса SARS CoV-2


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Набавка вакцина против вируса SARS CoV-2


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Сетови за прикупљање узорака и тестирање на присуство антигена вируса SARS-Cov2 са китом


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - расхладни уређаји за складиштење вакцина 


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - китови за екстракцију нуклеинских киселина


Детаљније

Посебна Одлука о покретању поступка набавке RT PCR тестова на SARS CoV2


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - лабораторијска опрема


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - китови за екстракцију нуклеинских киселина


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - РТ ПЦР Кит за детекцију на SARS CoV-2


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - тестови за брзу детекцију антигена нукеопротеина вируса САРС ЦоВ-2


Детаљније

Посебна одлука о покретању покретању поступка - Тестови за брзу детекцију антигена нуклеопротеина вируса SARS CoV-2


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Потрошни материјал за комерцијално тестирање на SARS CoV-2


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Наставци са филтером за ПЦР дг, оптичке епрувете и оптички поклопци


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - УЗВ апарати


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Вирусне транспортне подлоге


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Канални модули


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Апарат за ектракцију нуклеинских киселина


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Потрошни материјал за комерцијално тестирање на SARS CoV-2


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - брзи тестови на Корона вирус


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - инфузионе пумпе (8)


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - Инфузионе пумпе


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - Пацијент монитори


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - Маске ФФП2


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - Сетови за екстракцију вирусне РНА


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - Вирусни транспортни медијуми


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - 70% алкохол


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - Медицинска заштитна опрема


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - заштитна одијела (са капом)


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - Агрегат


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - термалне камере


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - медицинска средства за узимање узорака


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - респиратори


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - одијела заштитна


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - набавка заштитних одијела


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - набавка РТ ПЦР апарата


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Заштитна одијела са капом


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - УЗВ колор доплери


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - набавка хируршке маске


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Медицинске респираторне маске


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - заштитна одијела


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка - заштитна одијела


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Вирусне транспортне подлоге


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Апарати за мех. венитилацију


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Мобилни РТГ апарати


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - РТ ПЦР апарати


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Тестови за дијагностику корона вируса


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Заштитна одијела за вишекратну употребу


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Средства за дезинфекцију


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Хируршке маске


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - хируршке маске једнократне


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Аутоклав


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавје - заштитна одијела једнократна


Детаљније

Посебна одлука о покретању поступка набавке - Апарати за механичку вентилацију


Детаљније

План јавних набавки за 2020. годину


Детаљније

План јавних набавки за 2019. годину


Детаљније

План јавних набавки за 2018. годину


Детаљније

План јавних набавки за 2017. годину


Детаљније

План јавних набавки за 2016. годину


Детаљније

План јавних набавки за 2015. годину


Детаљније