Јавни позив за достављање понуда за љекарски преглед радника Института Бања Лука


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за припрему и израду изложбе архивских докумената


Детаљније

Преговарачки поступак без објаве - Одржавање рачуноводствено-информационог система Пантеон


Детаљније

Тендерска документација за набавку потрошног материјала за потребе микробиолошких лабораторија


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за организовање манифестације "Дани завода"


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за сервис и калибрацију мјерне опреме


Детаљније

ЈАВНИ ПОЗИВ за расподјелу средстава за пројектне активности промоције здравља и превенције болести у ромским заједницама у Републици Српској


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за ресторанске услуге поводом организације прославе крсне славе ЈЗУ Институт за јавно здравство РС


Детаљније

Позив за додјелу грантова домовима здравља


Детаљније

Јавни позив за достављање понуде за хотелске услуге, 2017.


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за ресторанске услуге, 2018.


Детаљније

Јавни позив за достављање понуде за систематски гинеколошки преглед, 2017.


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за Дане завода, 20-22.10.2017.


Детаљније

Јавни позив за услуге смјештаја и хране, 2016.


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за ресторанске услуге, 2017.


Детаљније

Јавни позив за достављање понуде за љекарски преглед радника ЈЗУ ИЗЈЗ РС


Детаљније

Јавни позив за услуге смјештаја и хране, 2016.


Детаљније

Јавни позив за достављање понуде у преговарачком поступку


Детаљније

Јавни позив за услуге смјештаја и хране, 2015. година


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за Дане завода, 19-21.10.2018.


Детаљније

Јавни позив за достављање почетне понуде у преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за лекарски преглед радника


Детаљније

Јавни позив за додјелу грантова домовима здравља на подручју РС


Детаљније