Одржана конференција "Исхрана у цјеложивотном циклусу“


У Бањалуци је данас одржана конференцију „Исхрана у цјеложивотном циклусу“ која се одржава поводом почетка провођења 7. фазе Програма Школе/предшколске установе – пријатељи правилне исхране. В. д. директора Института за јавно здравство Републике Српске Бојан Ђенић рекао је да се програм "Предшколске установе/школе пријатељи правилне исхране" у Српској проводи од 2014. године, а да је у његовој шестој фаза од новембра 2022. до децембра 2023. године било укључено 17 предшколских установа са 6.422 дјеце и три школске са 2.294 дјеце.Радује нас да је од ових 17 предшколских установа њих девет постало партнер пројекта и ове године, рекао је Ђенић и додао да је план да у седмој фази буде укључено пет предшколских и три школске установе.

Детаљније

Знање, ставови и праксе у области пружања услуга савјетовања о исхрани и праћења стања ухрањености на примарном нивоу здравствене заштите у Републици Српској


Циљ ове студије јесте да пружи свеобухватан увид у праксе у погледу савјетовања у исхрани и праћењу стања ухрањености на примарном нивоу здравствене заштите у Републици Српској.

Детаљније

Ситуациона анализа у области исхране у предшколским и школским установама Републике Српске


Ситуационa анализа у области исхране дјеце предшколског, школског узраста и aдолесцената у васпитно-образовним установама Републике Српске је реализована током новембра и децембра мјесеца 2023. године.

Детаљније

6. фаза програма „Школе/предшколске установе пријатељи правилне исхране“


Програм „Школе/предшколске установе пријатељи правилне исхране“ (PUPPI) је развијен у складу са Иницијативом Свјетске здравствене организације „Школе-установе пријатељи правилне исхране“ (енгл. „Nutrition-Friendly School Initiative“ – NFSI) на одабраним локацијама унутар васпитно-образовних установа као што су предшколске и школске установе. Програм има за циљ да унаприједи здравље и промовише здраве животне стилове са посебним акцентом на унапређење исхране и физичке активности у предшколским и школским установама. Програм треба да омогући стварање окружења које подржава здравље, размишља о здрављу стварајући предуслове да запослени и корисници услуга у предшколском/школском окружењу својим свеукупним дјеловањем и сарадњом унапређују здравље у заједници.

Детаљније